دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

شیرینی برنجي بدون فر اگردقیقا همه نکات رارعایت کنین وخمیرلطیفی بدست بیارین وزمان پخت رعایت بشه کاملا طعم وبافت بازاری داره،مزه وطعمش عاليه ترده ترد اردبرنج نرم ومرغوب 375گرم معادل دو و نيم ليوانزرده تخم مرغ 2عددپودرقند 110گرم معادل يك ليوانروغن جامد 80گرم معادل سه ق غ می تونین ازروغن جامدمعمولی یاقنادی استفاده کنین.روغن حیوانی 90گرم می تونین ازکره هم استفاده کنین.روغن مایع 15گرم معادل يك ق غ شیرسرد1ق سپودرهل 1ق چ گلاب 2ق س سفیده تخم مرغ نصف یک عددسفیدهنکته:من کلا به جای روغن جامدوروغن حیوانی ازروغن صاف قنادی استفاده کردم.ابتدااردبرنج وپودرقندراهرکدام جداگانه سه بارالک کنین،سپس همه روغنها رادرظرفی ریخته وباهمزن به مدت یک دقیقه بزنیدتاروغن کاملا نرم وبازوپوک شود، پودرقندالک شده رابه روغنها بیفزاییدودوباره انقدرهم بزنیدتامخلوط کاملاسفیدوسبک شود،دراین مرحله زرده تخم مرغ وپودرهل راافزوده وبازباهمزن درحدودیک دقیقه انقدرهم زده تامخلوط یکدست وحجیم شودوبوی زرده گرفته شود.گلاب وشیررابیفزاییدوچندثانیه دیگر نیزدرحدمخلوط شدن باهمزن بزنید،همزن راخاموش کنید،نصف میزان اردبرنج رابه موادبیفزاییدوخیلی ارام باقاشق یالیسک هم بزنیدتاموادیکدست شود.سفیده تخم مرغ راباهمزن بزنیدتاسفیدوابری شودوبابرگرداندن ظرف نریزد،سفیده رابه خمیراضافه کنیدو ان رانیزارام بالیسک درحدمخلوط شدن هم بزنید،دست اخرمابقی اردبرنج راکم کم به مواداضافه وبالیسک یاقاشق به خوردخمیردهید.نکته مهم:چون ابخوراردها متفاوت می باشددراین مرحله اردبرنج راکم کم وبه حدی بیفزاییدتا جایی که خمیربسیارنرم ولطیفی بدست اید،ممکن است ازاردبرنج اضافه ایدیاهمه ان مصرف شود،پس درحدی که خمیرسبک ولطیفی بدست امدکه گلوله ای ازان دردست گردکردیدوکاملا یکدست بودوچسبندگی بیش ازاندازه نداشت کافیست.همچنین هم زدن بایدارام ودرحدیکدست شدن خمیرباشدهم زدن بیش ازاندازه باعث به روغن افتادن خمیرودرنهایت پهن وسفت وخشک شدن ان پس ازپخت خواهدشدخمیررادرنایلون به مدت 1ساعت درمحیط اشپزخانه یایخچال استراحت دهید.اگردریخچال گذاشتید پس ازان درمحیط بگذاریدتانرم شود.

شیرینی برنجي بدون فر اگردقیقا همه نکات رارعایت کنین وخمیرلطیفی بدست بیارین وزمان پخت رعایت بشه کاملا طعم وبافت بازاری داره،مزه وطعمش عاليه ترده ترد اردبرنج نرم ومرغوب 375گرم معادل دو و نيم ليوانزرده تخم مرغ 2عددپودرقند 110گرم معادل يك ليوانروغن جامد 80گرم معادل سه ق غ می تونین ازروغن جامدمعمولی یاقنادی استفاده کنین.روغن حیوانی 90گرم می تونین ازکره هم استفاده کنین.روغن مایع 15گرم معادل يك ق غ شیرسرد1ق سپودرهل 1ق چ گلاب 2ق س سفیده تخم مرغ نصف یک عددسفیدهنکته:من کلا به جای روغن جامدوروغن حیوانی ازروغن صاف قنادی استفاده کردم.ابتدااردبرنج وپودرقندراهرکدام جداگانه سه بارالک کنین،سپس همه روغنها رادرظرفی ریخته وباهمزن به مدت یک دقیقه بزنیدتاروغن کاملا نرم وبازوپوک شود، پودرقندالک شده رابه روغنها بیفزاییدودوباره انقدرهم بزنیدتامخلوط کاملاسفیدوسبک شود،دراین مرحله زرده تخم مرغ وپودرهل راافزوده وبازباهمزن درحدودیک دقیقه انقدرهم زده تامخلوط یکدست وحجیم شودوبوی زرده گرفته شود.گلاب وشیررابیفزاییدوچندثانیه دیگر نیزدرحدمخلوط شدن باهمزن بزنید،همزن راخاموش کنید،نصف میزان اردبرنج رابه موادبیفزاییدوخیلی ارام باقاشق یالیسک هم بزنیدتاموادیکدست شود.سفیده تخم مرغ راباهمزن بزنیدتاسفیدوابری شودوبابرگرداندن ظرف نریزد،سفیده رابه خمیراضافه کنیدو ان رانیزارام بالیسک درحدمخلوط شدن هم بزنید،دست اخرمابقی اردبرنج راکم کم به مواداضافه وبالیسک یاقاشق به خوردخمیردهید.نکته مهم:چون ابخوراردها متفاوت می باشددراین مرحله اردبرنج راکم کم وبه حدی بیفزاییدتا جایی که خمیربسیارنرم ولطیفی بدست اید،ممکن است ازاردبرنج اضافه ایدیاهمه ان مصرف شود،پس درحدی که خمیرسبک ولطیفی بدست امدکه گلوله ای ازان دردست گردکردیدوکاملا یکدست بودوچسبندگی بیش ازاندازه نداشت کافیست.همچنین هم زدن بایدارام ودرحدیکدست شدن خمیرباشدهم زدن بیش ازاندازه باعث به روغن افتادن خمیرودرنهایت پهن وسفت وخشک شدن ان پس ازپخت خواهدشدخمیررادرنایلون به مدت 1ساعت درمحیط اشپزخانه یایخچال استراحت دهید.اگردریخچال گذاشتید پس ازان درمحیط بگذاریدتانرم شود.

منبع: شیرینی سرا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori

16

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

سلام پس چرا مرحله آخر یعنی مهم ترین مرحله رو نذاشتین؟؟؟

سلام.مقدار آرد چه اندازه باشد؟

لطفأمرحله بعدازاستراحت خميرشيرينى برنجى بدون فررابنويسيد

اشتراک گذاری

دانلود

گزارش

دیدگاه

نمی پسندم

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

می پسندم

برای اندازه گیری حتما از ترازوی دیجیتالی استفاده کنید میتونید مواد رو دوبرابر کنید این شیرینی هم با فر وهم بدون فر درست میشه فقط به این نکته توجه کنید شیرینی سری اول‌رو که قیف زدید سری دوم حتما یک دقیقه دوباره با همزن دستی یا قاشق دوباره بزنید تا دوباره پوک بشه جای که خمیر میزارید زیاد گرم نباشه بجای روغن قنادی از کره اسنفاده نکنید بوی کره تو شیرینی خشک زیاد خوشایند نیست
میتونید بجای روغن صاف قنادی از روغن جامد خوراک پزی استفاده کنید ولی به این خوشمزگی نمیشه
در اصل این شیرینی با روغن کرمانشاهی درست میشه ولی هزینه ش خیلی بالا میره😄

آرد برنج ۲۵۰ گرم
آرد سفید قنادی ۱۲۵ گرم
روغن جامد صاف ۱۳۰ گرم
شیر ویا آب ۱۵۰ گرم
گلاب ۳۰ گرم
پودر شکر ۱۲۵ گرم
پودر هل نصف قاشق چایی خوری
تخم مرغ یک عدد روغن مایع یک قاشق غذاخوری
آرد برنج و آرد سفید رو با هم مخلوط کرده نصفشو میریزیم داخل کاسه همزن روغن قنادی هم میریزیم همزن را روشن کرده با سرعت کم قاشق قاشق مابقی آرد رو اضافه کرده یک قاشق روغن مایع هم اضافه کرده آنقدر میزنیم تا پوک وسفید بشه تو فیلم مشخصه نشون دادم (حدود شش الی هفت دقیقه) سپس پودر قند، شیر ،تخم مرغ ،پودر هل ،گلاب رو اضافه کرده دوباره همزن رو روشن کرده در حد مخلوط کردن میزنیم خواستید دو رنگ باشه نصفشو جدا کرده به نصف دیگه ژعفران میزنیم
شیرینی رو میریزیم تو قیف وبا ماسوره ساده میزنیم مهر مخصوص شیرینی برنجی هست لوازم قنادیا دارن من نداشتم از ماسوره استفاده کردم طبق فیلم
عزیزانی که تو فر درست میکنن دمای فر ۲۰۰ درجه حدود ده الی ۱۵ دقیقه زیر ودور شیرینی طلای بشه کافیه نباید تغییر رنگ بده
اگه فرتون زود داغ میشه ۱۸۰ درجه کافیه
قبل از دست به کار شدن قابلمه رو بزارید رو گاز تا گرم بشه و مانند فر عمل کنه(شعله متوسط باشه )عزیزان نه آب میخواد نه شعله پخش کن کف قابلمه یک حلقه یا سه پایه میزاریم تا سینی کمی از کف قابلمه فاصله داشته باشه وته شیرینی نسوزه ودم کنی میزاریم و شعله رو کم میکنیم حدود ۱۵ الی۲۰ زیر شیرینی طلای میشه اگه در قابلمه کیپ باشه دم کنی نمیخواد من نزاشتم
من از سینی پیتزا استفاده کردم فرقی نداره هر جنسی که باشه فقط نسوز باشه
مهر رو ابتدا به آرد بزنید بعد روی شیرینی
شیرینی نخودی ویژه عید نوروز شیرینی عید نوروز شیرینی عید جدید طرز تهیه شیرینی عید طرز تهیه شیرینی نخودی طرز تهیه شیرینی نخودچی طرز تهیه شیرینی بهشتی شیرینی های عید شیرینی گل مینا شیرینی پنجره ایی شیرینی صدفی شیرینی سنتی یزد شیرینی گاندی طرز تهیه شیرینی آرد نخودچی شیرینی مربایی شیرینی عید شیرینی میشکا شیرینی نخودچی دستور شیرینی کشمشی شیرینی نخودچی بدون فر شیرینی بی بی طرز تهیه شیرینی مربایی شیرینی تر شیرینی ساده خانگی انواع شیرینی طرز تهیه شیرینی عید شیرینی پفکی طرز تهیه شیرینی پفکی

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

اشتراک گذاری ویدئو

در دیدستان شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید

با دریافت اپلیکیشن اندرویدی دیدستان، در هر زمان، هر مکان و با هر سرعت اینترنت، از تماشای آنلاین ویدئو بر روی گوشی یا تبلت خود لذت ببرید.

یکی از شیرینی های سنتی مهمونی های ایرانی شیرینی برنجی هستش ، طرفدارای خودش رو داره ، یه بافت شیرین و پودری که اگه خوب درست بشه توی دهان آب میشه ، البته به نرمیه نخودچی نیست و به نظر من شیرینی نخودچی چیز دیگریست ، اما چون ساده تر و سریعتره برای مهمانی ها هم خوبه که داشته باشیم!

 

مواد لازم :
کره ۱۲۵ گرم
پودرقند ۱۰۰ گرم
زرده تخم مرغ ۲ عدد
هل نصف قاشق چایخوری
آرد برنج ۳۰۰ گرم
زعفران غلیظ ۱ قاشق سوپخوری
گلاب ۴/۱ پیمانه

 

طرز تهیه :
آرد برنج و پودر قند توی این شیرینی باید خیلی نرم باشن ، پس از حریر رد میکنیم کمی وقت گیره ولی توی بافت نهایی شیرینی خیلی موثره!دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

همه ی مواد رو از ۲ ساعت قبل روی میز میذاریم تا حسابی کره نرم بشه و بقیه ی مواد هم به دمای محیط برسن!
کره و پودر قند رو خوب میزنیم تا کرمی و سبک بشه.

تخم مرغ و هل رو اضافه میکنیم و خوب میزنیم تا بازم سبک و کرمی بشه!

۲۵۰گرم آرد برنج رو اضافه میکنیم و با لیسک به خورد خمیر میدیم تقریبا پودری میشه و منسجم نیست!

از گلاب ۱ قاشق برمیداریم میذاریم کنار و مابقی رو اضافه میکنیم ، تقریبا خمیر یکدستی بدست میاد!

خمیر رو دو نیم میکنیم ، به یک قسمت زعفران و ۲۵ گرم آرد برنج اضافه میکنیم و به قسمت دیگه یک قاشق گلاب باقی مونده و ۲۵ گرم باقیه آرد برنج رو میریزیم!
خیلی خمیرها رو ورز نمیدیم فقط در حد یکدست شدن!

خمیرها رو میذاریم توی پلاستیک و میذاریم ۲۴ ساعت توی محیط آشپزخونه استراحت کنن و میریم سراغ کارامون!

اگه مواد رو بادقت بریزین احتیاجی به آرد و گلاب بیشتر نیست چون بافت شیرینی رو سفت میکنه و لطافت کافی رو نداره!
بعد از استراحت چون آرد برنج استفاده میشه کمی بافت خمیر خشک میشه که با کمی ورز نرم و قابل انعطاف میشه!
فر رو روی ۱۵۰ درجه میذاریم
تکه ای از خمیر رو برمیداریم و کمی ورز تا کمی نرم بشه و زمان شکل دهی ترک نخوره! از فندق درشت تر برداشته و گرد میکنیم روی سینی فر میگذاریم!

با سر ماسوره روش دایره میزنیم یا روش رو مهر میزنیم اما من فراموش کردم
همه رو همین طور شکل میدیم و با کمی فاصله کنار هم میگذاریم!

روشون کمی تخم خرفه میپاشیم!

برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه توی فر میذاریم تا بپزه! نباید زیرش خیلی تغییر رنگ بده خیلی طلایی ملایم ، زمانی پخته که وقتی آروم یکیش رو تکون بدیم از جاش تکون بخوره و به سینی چیزی نچسبه!
سینی رو میاریم تا شیرینی ها خنک بشه و بعد ازشون جدا میکنیم بعد از سرد شدن کامل توی ظرف میچینیم!

از این مقدار مواد تقریبا ۸۰عدد شیرینی خواهیم داشت! این شیرین ماندگاری زیادی داره!
طعم زعفرانیش خیلی خوبه اما در کل عطر آرد برنج خیلی زیاده و باید از برنج مرغوب تهیه شده باشه!

اگه میخواین عطر شیرینی برنجی کرمانشاه رو داشته از روغن کرمانشاهی استفاده کنین!
به جای پودرقند چیز دیگه ای جایگزین نکنین!

سوال : خیلی خوبه انگار راحت و خوشمزس ، از هر سه میخوام امشب درست کنم ، مینیاتوری ، برنجی ، نخودچی کاش خوب بشه !
پاسخ : امیدوارم عزیزم فقط دقت کنی عالی میشه.

 

سوال : سلام میشه اندازه های آموزش آشپزی رو به پیمانه بگید؟ مقدار ارد برنج و پودر قند رو به پیمانه بگید ؟
پاسخ : تبدیل پیمانه های ۲۵۰ میلی لیتری به گرم
هر پیمانه آرد گندم ۱۲۵گرم
هر پیمانه شکر ۲۰۰گرم
هر پیمانه روغن مایع ۲۰۰ گرم
هر پیمانه آرد برنج ۱۶۰ گرم
هر پیمانه سر پر آرد نخودچی ۱۲۵ گرم
هر پیمانه پودرقند ۱۷۰ گرم

 

سوال : من این شیرینی رو درست کردم مزش خیلی خوب شد ولی مثل شیرینی برنجی های بیرون نشد مزش شبیه شیرینی بهشتی شده بود ، البته به جای کره روغن زعفرانی ریختم.
پاسخ : ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﻧﺠﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﺭﺩ و ﻟﻂﻴﻒ بودنش ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩاﺭﻩ

 

یه شیرینی عید دیگه شیرینی پزی خوش بگذره.

در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ این مطلب نوشته شده است.

دسته بندی : آموزش آشپزی , دسر , شیرینی

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

تعداد بازدید : 12403

نام :

ایمیل :

تلفن :

وبسایت :

دیدگاه :

ارائه کننده : تینا امین فر

ایمیل : [email protected]

فکس : 021XXXXXXXX

وبسایت : Www.Ashpazkhaneha.Com

آدرس محل : ایران ، تهران

اعتبار : 222 مطلب تایید شده

آمار

پربازدیدترین محصولات

پرسش و پاسخ

نقشه

تلفن شرکت : 09356107101

تلفن شرکت : 02188856947

آدرس شرکت : تهران ، جردن ، برج نگین آفریقا واحد 408

آشپزی

تجهیزات رستوران

تجهیزات فست فود

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تعمیر درب اتوماتیک

تجهیزات کافی شاپ

شیرینی برنجی از شیرینی های سنتی خوشمزه و سبک می باشد و می توانید این شیرینی را در اشکال و طرح های مختلف و به صورت زعفرانی و ساده درست کنید. شیرینی برنجی از بهترین سوغات شهر کرمانشاه می باشد و به دلیل اینکه در پخت این شیرینی از گلاب و هل استفاده می شود بوی بسیار خوبی دارد. این شیرینی که به نان برنجی هم مشهور شد بیشتر در شهرهای کرمانشاه ، قزوین ، گیلان و یزد پخته می شود.

به هر حال اگر با طرز تهیه شیرینی برنجی آشنایی ندارید ما در این پست آشپزی بارونک دستور پخت شیرینی برنجی خوشمزه را به همراه مواد لازم آماده کرده ایم که شما با این به تنهایی می توانید شیرینی برنجی خوشمزه و خانگی همانند یک شیرینی پز حرفه ای درست کنید.

1. ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ را به محض بیرون آوردن از یخچال جدا می کنیم و صبر می کنیم به دمای محیط برسند. توجه کنید تا تخم مرغ ها سرد هستند باید زرده و سفیده را جدا کنید. نکته دیگری که باید رعایت کنید این است که نیمم ساعت قبل از درست کردن شیرینی برنجی ، همه مواد آن را از یخچال بیرون بیاورید تا به دمای محیط برسند.

2. برای شروع سفیده تخم مرغ را در یک ظرف مناسب با دور تند همزن هم می زنیم تا حجیم و سفت تر شود و از کاسه بیرون نریزید. سپس در یک ظرف دیگر پودر قند را به همراه زرده تخم مرغ و روغن جامد با دور تند همزن به مدت 5 دقیقه هم می زنیم تا سبک و روشن شود.

3. در این مرحله سفیده فرم گرفته را به همراه پودر هل به مخلوط زرده تخم مرغ اضافه می کنیم و هم می زنیم. سپس آرد برنج را به تدریج و به آرامی اضافه می کنیم و هم می زنیم و بعدش محلول آب و گلاب را به صورت کم کم اضافه می کنیم و ورز می دهیم. روش ورز دادن شیرینی برنجی دقیقا به صورت شستن رخت می باشد و حتما به این روش ورز دهید.دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

4. توجه کنید تا جایی محلول آب و گلاب را اضافه می کنیم که خمیر لطیف شود و نباید خشک باشد چون بعد از استحرات خمیر خشک تر می شود. من دقیقا نصف لیوان از محلول آب و گلاب استفاده کردم. وقتی که خمیر به خوبی لطیف شد به اندازه یک قاشق چایخوری از خمیر برمیداریم و با دست آن را گلوله می کنیم. خمیر گلوله شده نباید هیچ ترکی داشته باشد در غیر اینصورت خمیر شما آماده نیست.

5. پس از اینکه خمیر را تست کردیم آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم و یک قسمت را ساده نگه می داریم ولی به قسمت دیگر زعفران دم کرده غلیظ و کم آب اضافه می کنیم و و دوباره خوب مخلوط می کنیم تا خمیر زرد و یکدست شود. سپس خمیرها را در کیسه های فریزر جداگانه قرار می دهیم و درشو می بندیم و در جای خنک خارج از یخچال به مدت 24 ساعت استراحت می دهیم. خمیر را داخل یخچال به هیچ وجه نگذارید چون در این صورت احتمال خشک شدن خمیر بیشتر می شود.

6. بعد از 24 ساعت خمیرها را از یخچال بیرون می آوریم و به اندازه قاشق چایخوری از خمیر برمیداریم و آن را گلوله می کنیم و بر روی سینی می چینیم. به این روش تمامی خمیر را گلوله می کنیم و روی سینی می چنیم. سینی نیازی به چرب کردن و کاغذ روغنی ندارد و بهتر است از سینی گالوانیزه استفاده کنید تا زیر شیرینی تیره نشود.

7. در این مرحله سینی را در فر از قبل گرم شده با دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 20 تا 25 دقیقه قرار می دهیم تا شیرینی ها بپزد. (برام گرم کردن فر باید فر را از 15 دقیقه قبل با دمای 170 درجه سانتی گراد روشن کنید). مواظب باشید شیرینی ها تغیر رنگ ندهد و نسوزد. پس از اینکه از پخت شیرینی های برنجی مطمئن شدیم سینی را از فر خارج می کنیم و صبر می کنیم تا خنک شوند و بعد از خنک شدن کامل از سینی جدا می کنیم. امیدواریم از خوردن این شیرینی های برنجی خوشمزه لذت ببرید.

اگر به فر دسترسی ندارید می توانید از توستر و فر برقی برای پخت شیرینی برنجی استفاده کنید و دمای آن را 150 درجه قرار بدهید. همچنین شما می توانید این شیرینی را در تابه دو طرفه بپزد برای این کار دو لایه کاغذ کف تابه بذارید و زیر تابه حتما از شعله پخش کن استفاده کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام

ایمیل

وبسایت

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بارونک می باشد

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

دستور پخت شیرینی برنجی بدون فر

9

پیشنهاد شده برای شما :
0 ساینا فواید،علائم،خواص ژوئن 11, 2018
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *