مدت زمان استفاده از بیلی ناستر

مدت زمان استفاده از بیلی ناستر

پیشنهاد شما مخصوص شما :

خواص دارویی و گیاهی

مدت زمان استفاده از بیلی ناستر

مدت زمان استفاده از بیلی ناستر


 

 

URL: http://journal.skums.ac.ir/article-1-821-fa.html

زمينه و هدف: زردي يکي از مشکلات شايع دوران نوزادي است که براي درمان آن از نوردرماني، دارودرماني، تعويض خون و يا طب سنتي استفاده مي کنند. در طب سنتي ايران از ماده اي به نام شير خشت، (استخراج شده از گياهان جنسCotoneaster ) جهت درمان زردي نوزادي استفاده مي گردد. هدف اين تحقيق تعيين تاثير مصرف شير خشت (قطره بيلي ناستر) توسط نوزاد يا مادر در بهبودي زردي نوزادان تحت فتوتراپي بود.روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني 120 نوزاد مبتلا به زردي مراجعه کننده به بخش اطفال بيمارستان هاجر شهرکرد بر اساس روش در دسترس انتخاب و به ترتيب مراجعه در 4 گروه قرار داده شدند. در گروه اول مادر شير خشت، در گروه دوم مادر و نوزاد هر دو شير خشت، در گروه سوم نوزاد شير خشت و در گروه چهارم نوزاد فقط پلاسبو (آب مقطر) دريافت کرد. فتوتراپي در شرايط يکسان براي تمام نوزادان انجام شد. آزمايشات لازم جهت رد نمودن عامل پاتولوژيک زردي انجام گرفت. داده ها به کمک آزمون هاي آماري کاي دو، آناليز واريانس مشاهدات تکرار شده، آناليز واريانس، دانت و کروسکال واليس بين گروه ها مقايسه شد.يافته ها: ميزان بيلي روبين طي مطالعه در هر 4 گروه کاهش معني داري داشت (P<0.05). اين کاهش در گروه هاي درماني که از شير خشت و نوردرماني استفاده مي کردند، در مقايسه با گروه کنترل که از پلاسبو و نوردرماني استفاده مي کردند، بيشتر بود (P<0.05). بيلي روبين در گروهي از نوزادان که توسط مادرشان شير خشت مصرف شده بود در ساعات 24 و 36 کمتر از گروه کنترل بود (P<0.05). همچنين ميانگين مدت زمان بستري در بيمارستان در گروه هاي درماني برابر با 35.3±15 ساعت و در گروه کنترل برابر با 70±2.21 ساعت بود (P<0.05).نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، مصرف شير خشت موجب کاهش سريع تر زردي نوزاد و نيز کاهش طول مدت زمان بستري مي گردد. توصيه مي شود پس از مطالعات بيشتر در اين زمينه، فرآورده استاندارد آن تهيه و در درمان زردي نوزادان از آن استفاده شود.

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1

کدپستی: 1461965381

مدت زمان استفاده از بیلی ناستر

تلفن و دورنگار: 44265001 (9821+)

کارگاه های آموزشی

اخبار

JCR

خبرگزاری سیناپرس

پیوندهای مرتبط

مدت زمان استفاده از بیلی ناستر

مدت زمان استفاده از بیلی ناستر

10

پیشنهاد شده برای شما :
0 حامد عکس نوامبر 4, 2018
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *