آدرس اداره ثبت اختراعات در تهران

آدرس اداره ثبت اختراعات در تهران

نشانی مرکزمالکیت معنوی، اداره ثبت علائم تجاری و اداره ثبت طرح های صنعتی و اداره ثبت اختراعات میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام ،خیابان فیاض بخش، جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساختمان قدیم بانک ملت کد پستی: 1114678513صندوق انتقادات و پیشنهادات مرکز مالکیت معنوی  ارتباط با اداره ثبت طرح های صنعتیراهنمای مراجعین اختراعثبت اظهارنامه اختراعآدرس اداره ثبت اختراعات در تهران پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده اختراعراهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اختراع (جدید) ویرایش اظهارنامه اختراع، تا قبل از دریافت شماره اظهارنامه رویت و چاپ ابلاغیه اختراعسوالات متداولچاپ اظهار نامه اختراعرویت و چاپ آگهی اختراعراهنمای ثبت انواع درخواست(رفع نقص و...)  ثبت انواع درخواست(رفع نقص،...
0 سارا ادرس فوریه 7, 2019