داستان زیبای کودکانه

داستان زیبای کودکانه

خواص دارویی و گیاهیداستان زیبای کودکانه قصه زیبای کودکانه با موضوع میمون بازیگوش یکی بود یک نبود.غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. یه روز میمون کوچولو روی درخت ها بازی می کرد. همه اش توی هوا، از شاخه ها آویزان می شد و می پرید این طرف، می پرید آن طرف. یک روز با دمش از شاخه ای آویزان شد. یک مار که روی شاخه خوابیده بود، فِشی کرد و افتاد روی شاخه پایینی. میمون کوچولو گفت: « وای! ببخشید، ندیدمتان! » بعد، از نارگیلی آویزان شد و تاب خورد و پرید روی شاخه دیگر. نارگیل هم از آن بالا کنده شد و افتاد توی لانه کلاغ ها. جوجه کلاغ هاترسیدند و  قار و قار کردند. میمون کوچولو داد زد: « وای! ببخشید، ندیدمتان! » بعد، شاخه نازکی را گرفت و یک تاب بلند خورد و شیرجه زد روی سنگی که وسط...
0 مهران عربزاده داستان آگوست 27, 2019
داستان زيباي كودكانه

داستان زيباي كودكانه

خواص دارویی و گیاهیداستان زيباي كودكانه قصه زیبای کودکانه با موضوع میمون بازیگوش یکی بود یک نبود.غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. یه روز میمون کوچولو روی درخت ها بازی می کرد. همه اش توی هوا، از شاخه ها آویزان می شد و می پرید این طرف، می پرید آن طرف. یک روز با دمش از شاخه ای آویزان شد. یک مار که روی شاخه خوابیده بود، فِشی کرد و افتاد روی شاخه پایینی. میمون کوچولو گفت: « وای! ببخشید، ندیدمتان! » بعد، از نارگیلی آویزان شد و تاب خورد و پرید روی شاخه دیگر. نارگیل هم از آن بالا کنده شد و افتاد توی لانه کلاغ ها. جوجه کلاغ هاترسیدند و  قار و قار کردند. میمون کوچولو داد زد: « وای! ببخشید، ندیدمتان! » بعد، شاخه نازکی را گرفت و یک تاب بلند خورد و شیرجه زد روی سنگی که وسط...
0 شکیبا داستان آگوست 27, 2019