آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز
آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

/*customcss*//*customcss*/ $(document).ready(function () {$(‘#testb6df’).weatherfeed([‘IRXX0015’]);});

 

شیراز بلوار چمران کوچه 16 پشت بیمارستان حافظ جنب برج دو قلوی امیر علی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز 

تلفن 15-36479011


آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز


 

 کد پستی : 48876-71439

 شماره تلفنخانه : 32290561-071

شماره تلفن سخنگو : 2-32284390

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

نام دوایر

 

تلفن داخلی

 

تلفن مستقيم

 

نام دوایر

 

تلفن داخلی

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

 

تلفن مستقيم

 

نام دوایر

 

تلفن داخلی

 

تلفن مستقيم

 

مديريت

 

251

 

32290570

 

معاونت برنامه ريزی وتوسعه مديريت

 

215

 

32270639

 

معاونت پرورشی و تربيت بدنی

 

231

 

32275049

 

مسئول دفتر مديريت (یوسف زاده)

 

251-277

 

32284338

 

برنامه و بودجه (کمالی)

 

226

 

32275045

 

امور تربیتی (شیبانی)

 

253

 

32289002

 

ارزيابی عملکرد (دهقان -کشاورز–نظری)

 

205

 

32289261

 

دبيرخانه ( قربان-مبارکی –موسوی)

 

234

 

000

 

سازمان دانش آموزی (حسینی)

 

208

 

32290567

 

روابط عمومی (زارعی- محمدی)

 

255

 

32290574

 

ماشين نويسی (امینی )

 

213

 

000

 

فرهنگی هنری و اردوها (اکبرپور-)

 

207

 

32289326

 

مسئول حراست (محمدی )

 

272

 

32286125

 

مسئول حسابداری (شیبانی)

 

190

 

32289262

 

واحد بهداشت (کارگر-خیر- حسن پور- نقدی)

 

243

 

32263120

 

حراست (حمیدی- کارگر- اسماعیل خانی)

 

254

 

32286125

 

گواهی ضمانت وبدهی ها (طاهری)

 

191

 

32281848

 

مشاوره (زارع)

 

238

 

32281021

 

گزينش  (گندمکار)

 

252

 

32290562

 

پرداختها و امور بیمه (محیط – جاهد)

 

224

 

32281848

 

تربيت بدنی برادران (آزاد پور )

 

236

 

32275046

 

واحد حقوقی (مرادیان-کشاورز)

 

204

 

32275047

 

اموال (صادقی)

 

225

 

32281848

 

تربيت بدنی خواهران (عالیشوندی )

 

240

 

32275046

 

غير دولتی (رضوی- – ملاشفیع – حسینی)

 

248

 

32287860

 

مسئول امور اداری (دهقان)

 

219

 

32289264

 

بسيج دانش آموزی برادران (شه کلائی)

 

211

 

32287227

 

ستاد شاهد  (ادبی)

 

246

 

32283953

 

امور اداری و ارزشيابی (آذر بویه- عبادی)

 

221

 

32289264

 

بسيج دانش آموزی خواهران ( زارع خلیلی رمضانی)

 

257

 

32292346

 

انجمن اولياءو مربيان (ریاحی)

 

256

 

32290575

 

نقل و انتقالا ت (اسلامی )

 

218

 

32289264

 

واحد اقامه نماز و قرآن (غفاری جو–اسکندری)

 

258

 

32284496

 

امور بانوان (دیور)

 

261

 

32289330

 

بازنشستگان (باغبانی- یزدان پناه )

 

218

 

32289264

 

بسيج فرهنگيان (اسماعیلی )

 

245-223

 

32284513

 

سنجش و ارزشيابی تحصيلی

( روستا -باقدرت-رنجبر)

 

209

 

32289265

 

مرخصی (مرادی- اسلامی)

 

220

 

32289264

 

دارالقرآن ناحيه 2

 

 

000

 

32263060

 

کامپيوتر امتحانات (امتحانات )

 

271

 

32289265

 

بايگانی (خورموجی- حسینی- شریفی-دیوارگر)

 

216

 

32282968

 

کتابخانه مميز

 

000

 

32263061

 

سواد آموزی  (خنیا- ایزدپناه)

 

210

 

000

 

مسئول تعاون و رفاه (مقدسی)

 

249

 

32270640

 

کانون شهيد دوکوهکی (کاظمی)

 

000

 

36273001

 

معاونت   تحقيقات و پژوهش

 

227

 

32290566

 

امور وام و بیمه (رستمی-منصوری)

 

232

 

32289266

 

کانون حضرت فاطمه (س) (هاشمی )

 

000

 

32336705

 

مسئول تحقيقات و پژوهش (خانم فاطمی )

 

268

 

32284394

 

مسئول خدمات (استوار)

 

192

 

32263326

 

اردوگاه شهيد سعيدی (یاسینی )

 

000

 

36312841

 

مسئول هوشمند سازی مدارس (ثابت ایمان )

 

239

 

32290569

 

خدمات (برزگر – جهاندیده-رفیعی-زارع)

 

192

 

32263326

 

معاونت آموزش ابتدايی

 

241

 

32290571

 

فن آوری اطلاعات  (بادصبا- شعبانی-)

 

239

 

32290569

 

نوسازی ونگهداری ساختمان(عبد اله دهقان )

 

206

 

32284394

 

آموزش ابتدایی (دست آموز – عباسی-کیانی – هنرور)

 

230

 

32299501

 

آموزش نیروی انسانی (زارعی- احمدی)

 

000

 

32339514

 

تلفن خانه (حسینی)

 

91

 

2-32284390

 

سرویس مدارس

 

250

 

32260832

 

معاونت آموزش متوسطه

 

229

 

32284801

 

انبار (رحیمی )

 

259

 

000

 

اداره کل آموزش و پرورش

32307680-32308124

 

آموزش راهنمائی (بحرانی –رزمجویی – نعمتی)

 

242

 

32280948

 

اطلاعات(عبودی-زارع-یوسفی زاد)

 

244

 

000

 

آموزش متوسطه (موسوی- زمان- دبیری )

 

235-203

 

32289263

 

اتاق امضاء

 

260

 

000

 

ناحیه 1

 

2123591

 

4- 38206201

 

آموزش فنی و حرفه ای (نیکو صفت – صادقی )

 

228

 

32295721

 

فروشگاه

 

270

 

32283049-32290572

 

ناحیه 2

 

2123592

 

32286006

 

گروههای آموزشی(رضایی- فتوت)

 

212

 

32290568

 

بیمه معلم (بین 4راه هوابرد و خیابان شبان)

 

196

 

2-38318690

 

ناحیه 3

 

2123593

 

19- 37382318

 

پژوهش سرای افسری(دودمان–باقری)

 

000

 

36431089

 

بازنشستگی (کوچه پروانه)

 

32316320

 

32350320-32337647

 

ناحیه 4

 

2123594

 

17-32242315

 

پژوهش سرای رازی (فولادفر- جمالی)

 

000

 

32334671

 

باشگاه فرهنگیان

 

2123597

 

9-32282287

 

درمانگاه فرهنگیان

 

000

 

32285011

 

 

 

 

 

 

شیراز -خیابان حر -جنب باشگاه فرهنگیان

شماره تماس :32286006 

 

شیراز -خیابان حر -جنب باشگاه فرهنگیان

شماره تماس :32286006


آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز


 

      [email protected] 36281511-36273691 

 

آموزش و پرورش ناحيه 1 شيراز

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

حد فاصل سه راه بهار و میدان فخرآباد                   تلفن:4- 38206202    71 98+

——————————————————————–

آموزش و پرورش ناحيه 2

حد فاصل پل حر و چهارراه باغ تخت، جنب باشگاه فرهنگیان

 تلفن: 92-32284390 71 98+

——————————————————————–

آموزش و پرورش ناحيه 3

بلوار سيبويه ، سه راه آستانه                 تلفن:9- 37382318    71 98+

——————————————————————–

آموزش و پرورش ناحيه 4

میدان ولیعصر     تلفن:32226034 71 98+

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس [email protected] با ما در میان گذاریدشیرازـخیابان عفیف اباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید

 

شیراز، ابتدای خیابان عفیف آباد ، حدفاصل کوچه 3 و 5

تلفن : 36281511-36273691-09375353446

 

ایمیل :[email protected] 

 

 

طراحی شده توسط گروه فنی و مهندسی چشم انداز

عید فطر روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است. عید فطر از مهم‌ترین جشن‌ها و اعیاد مسلمانان است. در کشورهای…

پنج کشور در جهان وجود دارند که رتبه نخست را در زمینه آموزش ابتدایی، دارا هستند، و رتبه‌بندی این کشورها بر اساس…

بسیاری از کارشناسان و والدین،تنبیه بدنی را به دلیل اثرگذاری منفی آن بر سلامت روانی کودک رد می‌کنند، اما گروه د…

معمولا هر پدر و مادری شیوه خاصی برای تربیت فرزندان خود دارند؛ یعنی هر خانواده ای شرایط و قانون های خاص خودش را…

کدام کودکان به گفتاردرمانی نیاز دارند؟ کودک یک ساله گفتار را به‌صورت تک‌کلمه شروع می‌کند. وقتی سنش به یک سال و…

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

آشنایی با رسوم جالب بچه داری در فرهنگ های مختلف در هر کشوری پدر و مادرها شیوه خاص خودشون رو در تربیت و بزرگ کر…

  برای درمان بیماری ها راه های بسیاری وجود دارد. یکی از این راه ها از طریق گوش دادن و نواختن موسیقی است ک…

فرزند، گلی است که پدر و مادر وظیفه دارند به‌عنوان باغبان آن‌را پرورش دهند تا عطر دل‌انگیز آن فضای خانواده و جا…

۱- کاشتن سبزیجات: به راستی چه کاری بهتر از کاشت و برداشت سبزیجات در باغچه، جعبه و گلدان می تواند، پایه های علو…

اوقات فراغت دانش آموزان (از انگیزه ها تا آسیب ها) یک دانش آموز در مدت تحصیلات ابتدایی تا اخذ دیپلم متوسطه حدود…

آخرین اخبار

همه چیز درباره عید فطر و اعمال آن + ذکر قنوت نماز عید فطر

خرداد ۲۱, ۱۳۹۷
در: اخبار آموزشی, گوناگون
۵ Comments

عید فطر روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است. عید فطر از مهم‌ترین جشن‌ها و اعیاد مسلمانان است. در کشورهای اسلامی، عید فطر از جمله اعیاد بسیار مهم محسوب می‌شود و معمولاً با تعطیلی رسمی همراه است. در این روز، روزه حرام است و نماز عید برگزار می‌ شود. پرداخت زکات فطره… ادامه متن

نگاهی به شیوه ی تربیت کودکان در ۵ کشور برتر آموزشی دنیا
تنبیه کودکان در کشور های مختلف دنیا
تاثیر سختگیری والدین بر ویژگی های اخلاقی کودکان در آینده
کدام کودکان به گفتاردرمانی نیاز دارند؟
آداب و رسوم جالب درباره کودکان در کشورهای مختلف
موسیقی درمانی چیست؟

بیشتر

عید فطر روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است. عید فطر از مهم‌ترین جشن‌ها و اعیاد مسلمانان است. در کشورهای اسلامی، عید فطر از جمله اعیاد بسیار مهم محسوب می‌شود و معمولاً با تعطیلی رسمی همراه است. در این روز، روزه حرام است و نماز عید برگزار می‌ شود. پرداخت زکات فطره… ادامه متن

پنج کشور در جهان وجود دارند که رتبه نخست را در زمینه آموزش ابتدایی، دارا هستند، و رتبه‌بندی این کشور… ادامه متن

ترفند ذخیره عکس پروفایل اینستاگرام بدون نرم افزار : اینستاگرام ، یک شبکه اجتماعی پربازدید است که کاربران بسیار زیادی را در خود جای داده است. هر شبکه اجتماعی دارای یکسری محدودیت ها است. به عنوان مثال تلگرام اجازه ذخیره عکس ارسالی در سکرت چت… ادامه متن

 

 

 

با عضویت در کانال و خبرنامه تلگرام پازما، از آخرین خبرهای آموزشی، معرفی محتوا، رویداد های آموزشی، کدهای تخفیف و غیره مطلع شوید

استفاده از مطالب سايت پازما فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت به پازما تعلق دارد.

نماینده ولی
فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به سخنان امام راحل، در خصوص اهمیت حضور
مردم در راهپیمایی
۲۲

بهمن ،
تاکید کرد که امسال هم بار دیگر ملت ایران دشمنان را شگفت زده خواهند کرد.

شخصیت
‌ها، مسئولان،
نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های مختلف در شیراز و فارس با صدور پیام و بیانیه‌هایی،
ضمن تبریک چهلمین…

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت:
علی‌رغم وجود مشکلات در بخش‌های مختلف اما اعتقاد داریم که در کشور بن بست وجود
ندارد؛…

در
راستای طرح ملی چهل قلم،‌آیین تجلیل از استاد محمدرضا سرشار ئ ونمایی از آخرین اثر
این نویسنده برجسته در شیراز برگزار شد…

مشاور فرهنگی و مذهبی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه
اصول و ارز‌ش‌های جمهوری اسلامی ثابت است اما نحوه نگرش به دنیایی کنونی و رسیدن
به اهداف باید متناسب باشد، دستاورهای چهل ساله انقلاب را بسیار ارزشمند دانست.

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایستگاه
آتش‌نشانی شهرک سعدی شیراز با حضور مسئولان شهرداری و نمایندگان مردم در شورای شهر
به بهره‌برداری رسید.

رئیس جهاددانشگاهی استان
فارس با اشاره به ظرفیت‌های متعدد این نهاد در ابعاد مختلف در سراسر کشور، گفت: جهاددانشگاهی در فارس آمادگی کامل برای همکاری در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در تمام حوزه‌ها را دارد.

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در
دو نوبت صبح و بعدازظهر در دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز برگزار شد

.

نماینده مردم شیراز در
مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آستانه اربعین پیروزی انقلاب اسلامی ایران
قرار داریم، چهل سالگی را آغاز دوران بلوغ، رشد و پویایی انقلاب دانست.

نماینده مردم شیراز در
مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت انتخابات و رجوع به رای مردم در ایران، تاکید
کرد که مسیر توسعه کشور از توجه به صندوق رای و انتخابات می گذرد.

به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و با
حضور استاندار فارس عملیات اجرایی قطعه سوم شامل 13 کیلومتر از بزرگراه جهرم – لار
آغاز شد.

نماینده ولی
فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به سخنان امام راحل، در خصوص اهمیت حضور
مردم در راهپیمایی
۲۲

بهمن ،
تاکید کرد که امسال هم بار دیگر ملت ایران دشمنان را شگفت زده خواهند کرد.

شخصیت
‌ها، مسئولان،
نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های مختلف در شیراز و فارس با صدور پیام و بیانیه‌هایی،
ضمن تبریک چهلمین…

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت:
علی‌رغم وجود مشکلات در بخش‌های مختلف اما اعتقاد داریم که در کشور بن بست وجود
ندارد؛…

در
راستای طرح ملی چهل قلم،‌آیین تجلیل از استاد محمدرضا سرشار ئ ونمایی از آخرین اثر
این نویسنده برجسته در شیراز برگزار شد…

مشاور فرهنگی و مذهبی اداره‌کل میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه
اصول و ارز‌ش‌های جمهوری اسلامی ثابت است اما نحوه نگرش به دنیایی کنونی و رسیدن
به اهداف باید متناسب باشد، دستاورهای چهل ساله انقلاب را بسیار ارزشمند دانست.

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایستگاه
آتش‌نشانی شهرک سعدی شیراز با حضور مسئولان شهرداری و نمایندگان مردم در شورای شهر
به بهره‌برداری رسید.

رئیس جهاددانشگاهی استان
فارس با اشاره به ظرفیت‌های متعدد این نهاد در ابعاد مختلف در سراسر کشور، گفت: جهاددانشگاهی در فارس آمادگی کامل برای همکاری در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در تمام حوزه‌ها را دارد.

مرحله حضوری دومین آزمون استخدام بخش خصوصی در
دو نوبت صبح و بعدازظهر در دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز برگزار شد

.

نماینده مردم شیراز در
مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آستانه اربعین پیروزی انقلاب اسلامی ایران
قرار داریم، چهل سالگی را آغاز دوران بلوغ، رشد و پویایی انقلاب دانست.

نماینده مردم شیراز در
مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت انتخابات و رجوع به رای مردم در ایران، تاکید
کرد که مسیر توسعه کشور از توجه به صندوق رای و انتخابات می گذرد.

به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و با
حضور استاندار فارس عملیات اجرایی قطعه سوم شامل 13 کیلومتر از بزرگراه جهرم – لار
آغاز شد.

آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز
آدرس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز
9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.