آدرس اداره صنعت و معدن تهران

آدرس اداره صنعت و معدن تهران
آدرس اداره صنعت و معدن تهران

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

آدرس اداره صنعت و معدن تهران

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

[email protected]

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.


صفحه اینستاگرام


پایگاه خبری


نرم افزار شاتا نیوز


نرم افزار شاتا نیوز


میزخدمت


صفحه اینستاگرام


پایگاه خبری


نرم افزار شاتا نیوز


نرم افزار شاتا نیوز


میزخدمت

آدرس اداره صنعت و معدن تهران


قوانین و مقررات حوزه واردات و صادرات


ثبت و پیگیری مکاتبات

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

[email protected]

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.


ورژن قدیمی


مناقصه و مزایده


صفحه اینستاگرام


پایگاه خبری


نرم افزار شاتا نیوز


نرم افزار شاتا نیوز


میزخدمت

آدرس اداره صنعت و معدن تهران


قوانین و مقررات حوزه واردات و صادرات


ثبت و پیگیری مکاتبات

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

[email protected]

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.


ورژن قدیمی


مناقصه و مزایده


صفحه اینستاگرام


پایگاه خبری


نرم افزار شاتا نیوز


نرم افزار شاتا نیوز


میزخدمت

آدرس اداره صنعت و معدن تهران


قوانین و مقررات حوزه واردات و صادرات


ثبت و پیگیری مکاتبات

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88809944

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

[email protected]

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

آدرس اداره صنعت و معدن تهران
آدرس اداره صنعت و معدن تهران
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.