آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی

آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی
آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی

همایش ملی تجهیزات پزشکی و گرامیداشت روز خدمات پس از فروش و نگهداشت تجهیزات پزشکی در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه 1397 در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

فرآیند دریافت تسهیلات ارزی جهت اخذ گواهی CE توسط تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اعلام شد.

مهلت یک ماهه به تمام تولید کنندگان دارای پروانه ساخت که پرونده ثبت وسیله آنها دارای IRC معتبر نیست،برای اخذ IRC دائم و معتبر اعلام شد.

مهندس تربتی از ابلاغ نگارش سوم دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی خبر داد.

فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی تا تاریخ 97/11/06، منتشر شد.آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی

هشتمین فراخوان تامین ملزومات و فرآورده های آزمایشگاهی منتشر شد.

هفتمین فراخوان تامین ملزومات دندانپزشکی از سوی گروه نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی منتشر شد.

فراخوان اعلام آمار صادرات 10 ماه گذشته سال 1397 جهت برنامه ریزی های آتی و تنظیم سبد صادراتی سال 1398، منتشر شد.

مهلت یک ماهه به تمام تولید کنندگان دارای پروانه ساخت که پرونده ثبت وسیله آنها دارای IRC معتبر نیست،برای اخذ IRC دائم و معتبر اعلام شد.

دکتر مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گفت: به همت کارشناسان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و دستگاه قضایی، استنت های قلبی غیر استاندارد و قاچاق به ارزش یک میلیون یورو در گمرک فرودگاه امام ( ره) قبل از ترخیص و ورود به بازار کشف و ضبط شد.

محققان بیمارستان Mount Sinai نیویورک با تحلیل جامع داده­های تحقیقات متعدد منتشر شده در Pubmed،  Google Scholar ، مرکز ثبت آزمایشات بالینی بنیاد Cochrane و منابع علمی دیگر، نتایج درمان به روش ابلیشن کاتتری و درمان صرفاً دارویی را در بیماران بزرگسال با سابقه AF و HF مقایسه نموده­ اند.

همایش ملی تجهیزات پزشکی و گرامیداشت روز خدمات پس از فروش و نگهداشت تجهیزات پزشکی در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه 1397 در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

ششمین فراخوان تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی در خصوص تامین ملزومات پزشکی تمدید شد.

به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان، شرکت‌های کنترل کیفی دارای صلاحیت ملزم به ارائه اطلاعات پروژهای کنترل کیفی به اداره مهندسی و نگهداری هستند .

نمایندگان کمپانی‌های خارجی در سامانه MDR ملزم به اعلام فراخوان-Recall تجهیزات پزشکی هستند.

دکتر مسائلی در نشست تولید فرآورده های آزمایشگاهی و کیت های تشخیصی پزشکی IVD  از حضور موسسه PCBC به عنوان اولین NOTIFIED BODY فعال در حوزه IVD و صدور گواهی تطابق با الزامات اتحادیه اروپا در ایران خبر داد.

فرآیند دریافت تسهیلات ارزی جهت اخذ گواهی CE توسط تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اعلام شد.

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386

همایش ملی تجهیزات پزشکی و گرامیداشت روز خدمات پس از فروش و نگهداشت تجهیزات پزشکی در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه 1397 در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

فرآیند دریافت تسهیلات ارزی جهت اخذ گواهی CE توسط تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اعلام شد.

مهلت یک ماهه به تمام تولید کنندگان دارای پروانه ساخت که پرونده ثبت وسیله آنها دارای IRC معتبر نیست،برای اخذ IRC دائم و معتبر اعلام شد.

مهندس تربتی از ابلاغ نگارش سوم دستورالعمل مسئولین فنی تجهیزات پزشکی خبر داد.

فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی تا تاریخ 97/11/06، منتشر شد.آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی

هشتمین فراخوان تامین ملزومات و فرآورده های آزمایشگاهی منتشر شد.

هفتمین فراخوان تامین ملزومات دندانپزشکی از سوی گروه نظارت بر تامین و توزیع تجهیزات پزشکی منتشر شد.

فراخوان اعلام آمار صادرات 10 ماه گذشته سال 1397 جهت برنامه ریزی های آتی و تنظیم سبد صادراتی سال 1398، منتشر شد.

مهلت یک ماهه به تمام تولید کنندگان دارای پروانه ساخت که پرونده ثبت وسیله آنها دارای IRC معتبر نیست،برای اخذ IRC دائم و معتبر اعلام شد.

دکتر مسائلی مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گفت: به همت کارشناسان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و دستگاه قضایی، استنت های قلبی غیر استاندارد و قاچاق به ارزش یک میلیون یورو در گمرک فرودگاه امام ( ره) قبل از ترخیص و ورود به بازار کشف و ضبط شد.

محققان بیمارستان Mount Sinai نیویورک با تحلیل جامع داده­های تحقیقات متعدد منتشر شده در Pubmed،  Google Scholar ، مرکز ثبت آزمایشات بالینی بنیاد Cochrane و منابع علمی دیگر، نتایج درمان به روش ابلیشن کاتتری و درمان صرفاً دارویی را در بیماران بزرگسال با سابقه AF و HF مقایسه نموده­ اند.

همایش ملی تجهیزات پزشکی و گرامیداشت روز خدمات پس از فروش و نگهداشت تجهیزات پزشکی در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه 1397 در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد.

ششمین فراخوان تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری بصورت واردات فوریتی در خصوص تامین ملزومات پزشکی تمدید شد.

به منظور اطلاع رسانی به ذینفعان، شرکت‌های کنترل کیفی دارای صلاحیت ملزم به ارائه اطلاعات پروژهای کنترل کیفی به اداره مهندسی و نگهداری هستند .

نمایندگان کمپانی‌های خارجی در سامانه MDR ملزم به اعلام فراخوان-Recall تجهیزات پزشکی هستند.

دکتر مسائلی در نشست تولید فرآورده های آزمایشگاهی و کیت های تشخیصی پزشکی IVD  از حضور موسسه PCBC به عنوان اولین NOTIFIED BODY فعال در حوزه IVD و صدور گواهی تطابق با الزامات اتحادیه اروپا در ایران خبر داد.

فرآیند دریافت تسهیلات ارزی جهت اخذ گواهی CE توسط تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اعلام شد.

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386
 


 

وظيفه اصلي اين واحد نظام مند كردن وضعيت تجهيزات پزشكي در سطح مراکز تابعه و نظارت بر نحوه توزيع، عرضه، مصرف،‌ نگهداري وسايل پزشكي در این مراکز و نظارت بر كيفيت تجهیزات و لوازم مصرفی پزشكي است.
نيازسنجي تجهيزات پزشكي در سطح مراکز تابعه ، كدبندي و طبقه بندي اين تجهيزات ، كنترل اين تجهيزات درمراکز ،‌ رسيدگي به شكايت هاي واصله و ارجاع موارد تخلف به اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و مراجع قضايي از جمله اقداماتي است كه از سوي واحد تجهيزات پزشكي معاونت غذا ودارو انجام شده و يا در دست انجام است.آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی


این واحد از دو بخش مجزا تشکیل شده است:


واحد ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی


واحد تجهیزات پزشکی سرمایه ای


اهم فعالیت ها

ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها و واحدهاي تابعه دانشگاه

نیازسنجی، برنامه‌ریزی و برگزاری آموزش‌های مورد نیاز کارشناسان و کاربران تجهیزات پزشکی

پایش و نظارت اجرای برنامه جامع نگهداشت و اخذ بازخورد از واحدهاي تابعه دانشگاه

برآورد بودجه مورد نیاز جهت نگهداشت تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها

همكاري در اعتباربخشي تجهيزات پزشكي بیمارستان‌ها

نظارت بر شرکت‌های توزیع‌کننده و عرضه كننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت‌پوشش

نظارت بر توزیع تجهیزات مصرفی به لحاظ قیمت، نحوه توزیع و …

نیازسنجی منطقي و تعیین اولويت نيازهای تجهیزات پزشکی مراكز تحت‌پوشش با توجه به معیارهای مشخص شده

تشكيل كميته هاي مشترك با معاونت هاي دانشگاه براي بررسی و تامين نیازهای تجهيزات پزشكي.

کارشناسی بالینی، فنی و قیمتی خریدهای متمرکز (کلی) دانشگاه‌ها و به ویژه در خصوص دستگاه‌های سرمایه‌ای و یا تکنولوژی‌های خاص و مورد نیاز دانشگاه

نظارت بر فرايندهاي پس از فروش تجهیزات پزشكي از قبيل گزارش رويدادهاي ناخواسته ، اقدامات اصلاحي، فراخوان و …

حمايت از توليدات داخلی باکیفیت و مورد تایید در چارچوب قوانين

جلوگیری توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی غیر اصیل، بی کیفیت و غیر قانونی درکلیه مراکز بهداشتی درمانی

پیگیری مشکلات طرح تحول نظام سلامت در حوزه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی و انعکاس به سازمان غذا و دارو

بازرسی از انبار شرکتهای تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در غالب تیم های تجهیزاتی 2 نفره و پرکردن فرم چک لیست های ارائه شده از طرف اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا ودارو

رسیدگی به شکایات از داروخانه های شهری با توجه به مطالبات بیماران

رسیدگی و بررسی شکایات بیماران در خصوص تجهیزات مصرفی بیمارستانهای تابعه و خصوصی حوزه دانشگاه شهیدبهشتی

بازدید و بررسی کیفیت و قیمت تجهیزات و تخلفات مراکز درغالب بازرسی مشترک با دفتر بازرسی دانشگاه

برگزاری کارگاه های آموزش آشنایی با تجهیزات پزشکی مصرفی و نگهداری تجهیزات سرمایه ای جهت ارتقاء سطح دانش برای گروه های هدف

تشکیل کمیته خرید تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی

بازرسی مرتب از مراکز درمانی در خصوص کیفیت تجهیزات ارائه شده و رعایت قیمت مصوب و بیمه ای تجهیزات

پیگیری و بررسی استعلامات اداره تعزیرات در خصوص تخلفات شرکتهای عرضه و توزیع تجهیزات پزشکی

همکاری با ادارات موازی در خصوص کشف کالاهای قاچاق

کشف و ارسال تجهیزات مصرفی پزشکی فاقد اصالت در ست های ارسالی از طرف شرکتها و ارسال و استعلام از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 


 

نشانه‌های سجاوندی

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

مدیر عامل محترم /مسئول فنی محترم کلیه شرکت های تولیدکننده /واردکننده/توزیع کننده تجهیزات پزشکی 

به منظور تسهیل و تسریع در امور تغییر سطح فعالیت های شرکت های توزیعی، تغییراتی در سامانه نظارت بر توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال گردید. از این پس بعد از معرفی مسئول فنی در سامانه و تایید الکترونیکی آن توسط اداره مهندسی و نگهداری این اداره کل، سامانه بصورت خودکار با تایید شدن مسئول فنی، سطح یک را برای سطوح فعالیت شرکت فعال می نماید.لازم به ذکر است …

جهت مشاهده فايل روند ثبت نام توزیع کنندگان تجهیزان پزشکی كليك نماييد…

۱۳۹۳/۱۲/۲۴ : طرح تحول نظام سلامت: ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی

بدینوسیله به اطلاع کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان وسایل پزشکی می رساند در راستای طرح تحول نظام سلامت و همچنین نظارت دقیق تر در فرایند تولید، واردات و توزیع ملزومات پزشکی و شفافیت و تسریع در فرآیندهای مربوطه و حمایت از تولیدات داخلی،طرح فراخوان و ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی با اهداف ذیل اجرا می گردد :آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی

۱- ثبت مشخصات فنی دقیق و حیطه کاربرد (Intended Use)تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدی و وارداتی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- ثبت قیمت ریالی و ارزی تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل و وارداتی ۳- طبقه بندی تجهیزات و ملزومات پزشکی بر اساس مشخصات فنی و کیفیت و مبدا تولید کننده (Ranking)۴- صدور کد ثبت (کد IMD) در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت متبوع 

 به اطلاع كليه توزيع كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی (اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف) مي رساند: پیرو اطلاعیه شماره ۱ مورخ ۱/۵/۹۳ در خصوص ثبت نام توزیع کنندگان اقلام فهرست پایه و سایر اطلاعیه های مرتبط قبلی این اداره کل، كليه توزيع كنندگان ملزومات و تجهيزات پزشكي سطوح ۳ و ۴ (خارج از فهرست پایه) تعریف شده در دستورالعمل پیوست اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف نیز مكلفند از تاریخ ۱/۱۱/۹۳لغایت ۱/۱/۹۴نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی اين اداره كل به آدرس www.imed.ir قسمت “ورود كاربران به سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات” لينك “ثبت نام شركتهاي توزيعي” يا لينك “ثبت نام اصناف”،اقدام نمايند. دستورالعمل ثبت و فرآيندتأييد صلاحيت و همچنین اقلام فهرست پایه، به پیوست این اطلاعیه می باشد.

۱۳۹۳/۰۹/۲۶ : فعالسازی لینک استعلام توزیع کنندگان مجاز

پیرو ثبت نام توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی کالای فهرست پایه، اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف  از تاریخ ۹۳/۵/۱ در این اداره کل، ضمن تشکر از کلیه اتحادیه ها، شرکتهای توزیعی و اصناف که در این طرح بزرگ ملی این اداره کل را همراهی نموده اند به اطلاع می رساند تاکنون تعداد۷۹۵ شرکت توزیعی تجهیزات پزشکی (که تعداد ۵۸۶ مراحل ابتدایی را گذرانده و در مرحله کارشناسی و تایید هستند) و تعداد ۷۶۶ واحد صنفیتجهیزات پزشکی (که تعداد ۵۳۱ مراحل ابتدایی را گذرانده و در مرحله کارشناسی و تایید هستند) در سامانه توزیع کنندگان این اداره کل ثبت نام نموده اند.

 

به اطلاع كليه مسئولين فني تجهيزات و ملزومات پزشكي بيمارستانها و داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي مي رساند:

۱۳۹۳/۸/۵ : ثبت نام دوره هاي آموزشي مسئولين فني تجهيزات و ملزومات پزشكي بيمارستانها و داروخانه ها 

به اطلاع کلیه مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستانها و داروخانه های دانشگاههی علوم پزشکی می رساند دوره های آموزشی مربوطه بمدت ۳۲ ساعت طراحی و از نیمه دوم آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی و داروخانه های بیمارستانهای مشمول طرح تحول نظام سلامت

بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به امکان ایجاد ویرایش از سوی کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو، مقتضی است در اسرع وقت به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع مراجعه و با استفاده از کد کاربری و رمز عبور خود نسبت به پیگیری وضعیت درخواست خود و ویرایش اطلاعات و رفع نواقص اقدام فرمایید. در صورت هرگونه مشکل با واحد تجهیزات پزشکی این معاونت (داخلی ۲۴۳) تماس حاصل فرمایید.

قابل توجه کلیه توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف (اطلاعیه شماره ۶)

۱۳۹۳/۰۷/۱۴: قابل توجه کلیه توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف (اطلاعیه شماره ۶)

پیرو اطلاعیه مورخ ۹۳/۵/۱ ، به اطلاع کلیه توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی کالاهای فهرست پایه اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف که تاکنون نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام ننموده اند و همچنین آندسته از شرکتها یا اصناف که توزیع کننده اقلام فهرست پایه شرکتهای واردکننده/تولیدکننده بوده و در فرم الف آنها ثبت گردیده اند می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۳/۸/۶ نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی این اداره کل به آدرس www.imed.ir قسمت ورود کاربران به سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات / لینک ثبت نام شرکتهای توزیعی یا لینک ثبت نام اصناف اقدام نمایند.

قابل توجه توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) اطلاعيه شماره ۵ بدينوسيله به اطلاع كليه توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) مي رساند:با توجه به اينكه در مرحله تاييد نهايي صلاحيت، توزيع كنندگان (شركتهاي توزيعي و اصناف) مي بايستي نسبت به معرفي ۱- شركتهاي داخلي كه از آنها داراي نمايندگي توزيع مي باشند۲- محصولات مورد تقاضا جهت توزيع ۳- كمپانيهاي خارجي سازنده محصولات را در نرم افزار مربوطه ثبت نمايند، لذا پس از تاييد كليه مدارك و مستندات الصاقي و همچنين تاييد بررسي انبار توسط دانشگاه علوم پزشكي مربوطه امكان ثبت موارد فوق براي شركتهاي توزيعي و اصناف فراهم مي باشد.

۱۳۹۳/۰۶/۲۳ : قابل توجه کلیه توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی اعم از شرکتهای توزیعی و اصناف (در خصوص پیگیری وضعیت درخواست تایید صلاحیت)

پیرو اطلاعیه شماره ۲ مربوط به شرکتهای توزیعی و اصناف مورخ ۹۳/۵/۱۵ این اداره کل، به اطلاع کلیه شرکتهای توزیعی و اصناف می رساند با توجه به اینکه فرایند تایید صلاحیت در تهران توسط اداره کل تجهیزات پزشکی و در خارج از تهران توسط دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه آغاز گردیده است، مقتضی است کلیه متقاضیان بصورت روزانه از طریق اطلاعات کاربری دریافتی قبلی ( نام کاربری و رمز عبور) وارد نرم افزار شده و ضمن آگاهی از نواقص اعلام شده توسط کارشناسان، نواقص مربوطه را رفع و از زمان مراجعه حضوری جهت ارائه اصل مدارک مطلع گردند.

 

نقشه سايت

 

شماره تماس كليه واحدها

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ – ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو

             

پيوندها

 

سازمان غذا و دارو

پایگاه خبری سازمان غذا و دارو (ایفدانا)

آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی

سامانه TTAC

سامانه HIX

انجمن داروسازان اصفهان

انجمن صنفي مسئولين فني صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي

لینک به خبرگزاریها

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 اسناد و نقشه راه

 

سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت

آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی
آدرس اداره کل تجهیزات پزشکی
9

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ادرس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.