آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا

آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا
آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا

اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران

آدرس: تهران – خیابان زنجان شمالی – نبش کوچه استوار – پلاک  121  کد پستی: 1456833891


ایمیل: [email protected]


تلفن تماس: 66505063  


نمابر: 66505039
 

آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا


 


 


 


 


 

آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا


 


 


 


مشاهده سایت اداره کل شهرستانهای استان تهران

تلفن:٦٤٥٠١ – ٠٢١

فکس:۶۶۹۳۱۰۰۸-٠٢١

نشانی: تهران،خيابان آزادی، جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، پلاك ۳۵۹، سازمان تامين اجتماعی

کد پستی: ١٤٥٧٩٦٥٥٩٥

نشانی پست الکترونیک:[email protected]


 


 

آدرس:   تهران،خيابان آزادی، جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، پلاك ٣٤٥، سازمان تامين اجتماعی، اداره كل روابط عمومی، سايت رسمی


کانال تلگرام: https://telegram.me/taminnews


صفحه اینستاگرام: https://www.instagram.com/taminejtemaee

آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا


كد پستی:  1457965595


صندوق پستي:   1575-13445 

پاسخگویی به سوالات از طریق تلفن:    1420       پیامک:    10001420

پاسخگویی به سوالات از طریق مرکز ارتباطات مردمی:   http://crm.tamin.ir


تلفن خانه سازمان تـأمين اجتماعی:  64501 – 021


پست الكترونيكي: [email protected]


 

مسیرهای دسترسی حمل و نقل عمومی به محل ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی:

مشاهده نقشه در ابعاد بزرگتر


 


function archives(Down)
{
current=(document.getElementById(Down).style.display == “none”) ? “block” : “none”;
document.getElementById(Down).style.display = current;
}


اعضای هیات مدیره و معاونین

رییس هیات مدیره و مدیرعامل
مرکز تلفن :9-64501
نمابر: 66937007

دفتر هیات مدیره 
تلفن: 66580552
نمابر: 66935078


دفتر قائم مقام مدیرعامل


تلفن مستقیم : 66580653
نمابر : 66580654، 66580568

معاونت مدیر عامل در امور درمان
تلفن : 66930019
نمابر:  66580637

معاونت مدیر عامل در امور اداری و مالی
تلفن : 66580583 – 66580585
نمابر:  66930016

معاونت مدیر عامل در امور اقتصادی و برنامه ریزی
تلفن : 66932320
نمابر:  66580636

معاونت فني و درآمد
تلفن: 66932421
نمابر: 66931028

معاونت مدیر عامل در امور حقوقی و مجلس
تلفن (حقوقي): 66580536
نمابر:  66580566

معاونت مدیر عامل در امور فرهنگی و اجتماعی
تلفن : 66563942
نمابر:  64028390

معاونت امور استانها 
تلفن : 66942334
نمابر : 66580557


 


ادارات کل حوزه مدیریت عامل

اداره کل روابط عمومی‌
تلفن :  66580558
نمابر : 66580671

اداره کل حراست
تلفن: 66580578
نمابر:64502707

دفتر بازرسی مدیرعامل
تلفن: 66580529
نمابر: 66580528

اداره کل امور بين‌الملل
تلفن :  66580569
نمابر : 66580670

پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر
تلفن: 6 و  64502224
نمابر: 66931008

دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
تلفن: 66015893
نمابر: 66012934

هیات مرکزی گزینش
تلفن: 2 – 66426871
نمابر: 66911021


ادارات کل حوزه معاونت اداری مالی

اداره کل بودجه و تشکیلات
تلفن:  66580707
نمابر: 66580557 آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا

اداره کل خدمات عمومی و رفاه
تلفن: 66580651
نمابر: 66924833

اداره كل امور اداري
تلفن : 66929505
نمابر :66931014

اداره كل آموزش
تلفن : 64502657
نمابر : 66580715

اداره کل امور مالی
تلفن: 66934888
نمابر: 66580541 

ادارات کل حوزه معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی

دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی
تلفن : 66932320
نمابر : 66580636 

دفتر تلفیق برنامه و بودجه و امور شرکتها
تلفن : 66126769
نمابر: 66578215

دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی
تلفن: 66580662
نمابر : 66928540


ادارات کل حوزه معاونت بیمه ای

اداره کل امور فنی مستمرها
تلفن :66580581
نمابر :66580634 

اداره کل وصول حق بیمه
تلفن: 66432776
نمابر: 66921099

اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی
تلفن: 66580708
نمابر: 66580608

اداره کل امور فنی بیمه شدگان
تلفن: 66930076
نمابر: 66939744


ادارات کل حوزه معاونت حقوقی ومجلس

دفتر امور حقوقی و دعاوی
تلفن:66580515
نمابر: 66931956

دفتر امور مجلس
تلفن:66580716-64503206
نمابر:66580527

دفترامور قوانین و مقررات
تلفن:66580512
نمابر: 66580704


ادارات کل حوزه معاونت درمان

اداره‌كل درمان مستقيم
تلفن: 66580652
نمابر:66580571

اداره‌كل درمان غيرمستقيم
تلفن: 66580681
نمابر:66580680

اداره کل پشتيباني درمان
تلفن: 64502519-64502520-
66932820
نمابر: 66931614


گروه آمار
تلفن: 66931017
نمابر:66935370

گروه اقتصاد درمان
تلفن:66931017

نمابر: 66935370


ادارات کل حوزه معاونت فرهگی و اجتماعی

اداره کل کارفرمایان
تلفن مستقیم : 66563979-66563944
نمابر : 64028363

اداره کل بازنشستگان
تلفن مستقیم : 66563967-66563959
نمابر : 64028309


اداره کل بیمه شدگان
تلفن مستقیم: 66906180


 


 


ادارات کل حوزه معاونت امور استانها

دفتر نظارت و ارزشیابی امور استانها
تلفن: 66580523
نمابر:

اداره کل اتباع
تلفن: 66591356
معاونین : 66936668

دفتر راهبری سیستمها
تلفن : 66580583و5
نمابر : 66930016   

دفتر فنی مهندسی
تلفن: 88991873
نمابر : 88996851   


دفتر برنامه ریزی
تلفن : 66906189
نمابر:

دفتر هماهنگی و امور اجرایی
تلفن : 66580707
نمابر: 66580557


 


 


 

تلفن:٦٤٥٠١ – ٠٢١

فکس:۶۶۹۳۱۰۰۸-٠٢١

نشانی: تهران،خيابان آزادی، جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، پلاك ۳۵۹، سازمان تامين اجتماعی

کد پستی: ١٤٥٧٩٦٥٥٩٥

نشانی پست الکترونیک:[email protected]

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت کشور ایران با جمعیت 7705036 نفر و مساحت 730 کیلومتر مربع است که به همراه توابع خود (استان تهران)، جمعیتی برابر 13273009 نفر و مساحتی برابر 18814 کیلومتر مربع دارد.
تهران بزرگ، شهر درختان سر به فلک کشیده، شهر توچال، شهر میدان آزادی و برج میلاد، شهر ترافیک، شهر آدم و ماشین، شهر دود، شهر گربه و کلاغ. در روزگاری نه چندان دور دهکده کوچکی در شمال ری بود. جایی کوچک، خوش آب و هوا و سرشار از باغ های میوه. کهن ترین سند فارسی موجود نشان دهنده وجود این شهر پیش از سده سوم هجری است.
اهمیت و آبادانی و رونق تهران از زمان پادشاهان صفوی آغاز شد. نیای بزرگ صفویان به نام سید حمزه در شهر ری مدفون بوده و به جهت وجود باغ های وسیع، آب گوارا و چنارهای بلند و زیبا، هرچند وقت یکبار به آن روی می آوردند و به این ترتیب تهران مورد توجه پادشاهان صفوی به ویژه طهماسب یکم واقع شد. وی دستور ساخت بارویی به دور شهر را داد که دارای 4 دروازه و 114 برج به تعداد سوره های قرآن بود. برای بنای حصار شهر از دو منطقه داخل شهر خاک برداری انجام شده که بعدها این دو منطقه به نام های چاله میدان و چاله حصار معروف شدند. بنا بر تحقیق آنوبانینی حدود تقریبی نخستین حصار شهر تهران از جنوب به خیابان مولوی و حاج ابوالفتح، از سوی شرق به خیابان ری، از غرب به خیابان وحدت اسلامی و از شمال به امیر کبیر و امام خمینی محدود می شد و محوطه ارگ تهران در میانه شمالی شهر قرار داشت و خندقی نیز به دور حصار کشیده شده بود.
محله های عمده درون حصار شامل؛ بازار، عودلاجان، سنگلج، ارگ، چاله میدان و چاله حصار بود و وسعتی حدود 4 کیلومتر مربع داشت. درازای باروی دور شهر در کتابهای معتبر حدود 6 هزار گام نگاشته شده است و فضای بیرون از حصار شامل باغ ها و کشتزارهای پهناوری بوده که امروزه به محدوده های شهر تهران بدل شده است.
پس از استقرار خاندان صفوی در قزوین و سپس در اصفهان، تهران از رشد و گسترش باز ماند و بی توجهی شاه عباس اول به تهران نیز خود مزید بر علت شد. شاه عباس در 998 ه. ق که رهسپار جنگ با عبدالمومن خان ازبک گردیده بود در تهران به سختی بیمار شد و از سرکوبی به موقع ازبکان باز ماند و به همین دلیل ازبک ها توانستند مشهد را به تصرف در آورند. از آن پس خاطره تلخی از تهران به دل گرفت و نسبت به پیشرفت و رشد آن بی توجهی نمود.
بی گمان دگرگونی های بنیادین در تهران از سال 1300 به بعد ایجاد شد. بین سال های 1300 تا 1320 خندق ها و دروازه ها از بین رفت و شهر از چهار جهت رو به گسترش نهاد. احداث ساختمان ها و تاسیسات بانکی و وزارت امور خارجه، شهربانی کل کشور، ایستگاه راه آهن، دانشگاه تهران و ایستگاه فرستنده رادیو تهران، باشگاه افسران و چند بیمارستان، مربوط به این دوره می باشد.
بر پایه آمارگیری سال 1375 شهر تهران دارای جمعتی حدود 7 میلیون نفر و مساحتی حدود 864 کیلومتر مربع می باشد و جمعیت کنونی تهران را بین 10 تا 12 میلیون تخمین میزنند.
تهران در عین حالی که شهری دیدنی نیست شهری دیدنی است! به رغم نداشتن اثار باستانی قدیمی و معروف (در مقایسه با شهرهایی همچون شیراز و کرماشاه و اصفهان و همدان و…)، آنقدر اثر باستانی در خود جای داده که قطعا هیچ ایرانگرد و جهانگردی نمی تواند بدون دیدن این شهر، عظمت ایران را درک کند. وجود ده ها موزه معروف که بیشتر آثار کشف شده از گوشه و کنار این مملکت را در خود جای داده، تاییدی بر صحت این ادعا است. یک بازدید کننده از شهر سوخته، هگمتانه، حسن لو و سیلک چیز زیادی از آثار کشف شده در آن اماکن را در موقعیت مادریشان مشاهده نمی کند زیرا اگر نگوییم همه آثار، درصد قابل توجهی از آثار کشف شده به موزه ها و به خصوص موزه های تهران منتقل شده است.
ارتفاع تهران از سطح دریا در حدود 900 تا 1800 متر است. در میدان تجریش ارتفاع حدود 1300 متر و در میدان راه آهن 1100 متر بالاتر از سطح دریا می باشد. تهران به لحاظ آب و هوایی، یکی از شهرهای ویژه ایران به شمار می رود. از جنوب تا شمال شهر، تغییرات آب و هوایی کاملا محسوس بوده و این تفاوت، به یکی از شگفتی های تهران بدل گشته است. در همان حالی که در شمال شهر هوا کاملا برفی و سرد است، در جنوب شهر ممکن است معتدل و بدون برف باشد. به طور کلی؛ هوای تهران در شمال شهر معتدل و در جنوب و مرکز گرمسیر تقسیم بندی می شود.
عمارت ها و کاخ های زیادی در تهران وجود دارند که بیش ترین آن ها به دوره های صفویه و قاجاریه تعلق دارند. مدرسه های تاریخی و قدیمی که اغلب دارای مسجد نیز هستند، امام زاده ها و کلیساهای مختلف که هر یک از ارزش های خاصی برخوردارند، عمارت ها و برج های معروف به همراه بازارهای قدیمی بخشی از دیدنی های تاریخی شهرستان تهران است. سر در باغ ملی، باغ فردوس، کاخ شمس العماره، کلیسای آشوریان، مسجد امام-بازار تهران، گورستان ظهیرالدوله و ده ها اثر مشهور دیگر را می توان در این شهر مشاهده نمود.


 


 


 


 


 

آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 دریافت نقشه شعب تأمین اجتماعی تهران


نقشه محدوده هر شعبه در کنار آدرس درج شده است.

اداره کل شرق تهران بزرگ 
تهران، خیابان الهیه، تقاطع شریعتی و پل صدر، پلاک ٩، کدپستی 1587695111     

کارگزاری ها رسمی …………………………………. 88749707
 


 

شعبه سه تهران          دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

میدان خراسان، روبه‌روی خیابان زیبا، نبش کوچه شهید بطحائی، پلاک 140، کدپستی 117675641

مشاوره ………………………………………………… 3313874

کارگزاری 113 …………………….. 33135253، 33132984
خیابان شوش شرقی، خیابان شهید پیمانی، پلاک 112
تلفنخانه ………………………………………….. 9-33503756


 

شعبه چهار تهران                      دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

میدان امام حسین(ع)، ابتدای خیابان مازندران، پلاک 8 کدپستی 1153945341

مشاوره ………………………………………………. 77508667
کارگزاری50 ……………………  77545631، 77578986
خیابان دماوند، ایستگاه فرودگاه، موسسه الهادی، پلاک 1048
تلفنخانه ………. 77506152-77502887-77504144


 

شعبه پنج تهران (شهید مغانلو)        دریافت فایل نقشه محدوده شعبه قسمت 1    

  دریافت فایل قسمت 2 محدوده          دریافت فایل قسمت 3 محدوده

خیابان 17 شهریور، خیابان خاوران، بعد از عارف، جنب اداره آگاهی، کدپستی 1771616753
مشاوره ………………………………………………. 33685607
کارگزاری 37 ……………………. 33720183، 33685227
خیابان خاوران، روبروی پارک مسکر آباد، پلاک 360
تلفنخانه …………………………………………… 3-33685601


 

شعبه هشت تهران                دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان سعدی جنوبی، پایین تر از میدان مخبرالدوله، کوچه بانک تجارت، پلاک 17، کدپستی 1143815813

مشاوره …………………………………………………… 33111602
کارگزاری 48 ……………………………………….. 33930368
خیابان مخبرالدوله، سعدی شمالی، نبش کوچه دیبا، پلاک 30
کارگزاری 84 ……………………. 33960770، 33960754
ابتدای ظهیر الاسلام، طبقه فوقانی، پلاک 23
تلفنخانه ………….. 33962323، 33116155، 33962626


 

شعبه نه تهران                دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان سهروردی شمالی، هویزه غربی، پلاک 59

کارگزاری 10 …………………………… 22530725، 22511085
رسالت، نرسیده به مجیدیه، کوچه طلوعی، پلاک 14
کارگزاری 133 …………………… 88455626، 88455114
خیابان سهروردی شمالی، بین اندیشه یک و دو، ساختمان زیبا
تلفنخانه …………………………………………… 88501151-الی 4


 

شعبه دوازده تهران (شعبه شهید بیات)       دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

جاده سوم دولت آباد، روبروی شهر گل، کوچه ظفر نو، پلاک 3
مشاوره ……………………………………………… 33386768
کارگزاری 92 …………………………. 33606092، 33606091
میدان شوش، خ فدائیان اسلام، بعد از پل بعثت، خ فرزانه، پلاک 205
تلفنخانه ………………………………………… 8-33741737


 

آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا

شعبه شانزده تهران‌ (شعبه شهید ابراهیمی)     دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

فلکه اول تهرانپارس، خیابان 144 شرقی، پلاک 2. کدپستی 1654633811

مشاوره ………………………………………………… 77726213
کارگزاری 41 ……………………………………… 6- 77721315
رسالت، بعد از چهار راه رشید، نرسیده به مترو، پلاک 110
کارگزاری 94 ……………………………………….. 779553919
خیابان دماوند، بعد از پل خاقانی، جنب آزمایشگاه شباهنگیان، پلاک 254
تلفنخانه ………… 77726250،77726386،77726391


 

شعبه نوزده تهران     دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان استاد نجات اللهی، خیابان ورشو، پلاک27
مشاوره …………………………………………………. 88910185
کارگزاری 45 ……… 77401960، 77401961، 77401962
خ استاد نجات الهی، خ سپند شرقی، طبقه اول، پلاک 50، واحد یک شمالی
تلفنخانه …………………………………………… 5- 88912771


 

شعبه بیست تهران    دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان پیروزی، بعد از چهار راه کوکاکولا، مقابل مسجد قدس، کدپستی 311-17665

مشاوره ……………………………………………… 77478175
کارگزاری 19 ………………………. 2-77401961، 77401960
خ پیروزی، بین خ چهارم و پنجم نیروی هوایی، جنب ایستگاه مترو، پلاک 79
تلفنخانه …………………………. 77476594،77476618
77420561، 77476629


 

شعبه بیست و یک تهران     دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان 15 خرداد غربی، روبروی مخابرات ناحیه 5، پلاک 1138  کدپستی 34361-11917

بانک رفاه ……………………………………….. 5-66740734
مشاوره ………………………………………………… 55623812
کارگزاری 116 …………………….. 33114983 ـ 33992870
خ باب همایون، جنب ترمینال اتوبوسرانی، کوچه جناب، پلاک 6، بازار خرید صور اسرافیل، واحد 108
تلفنخانه ……………………………………………. 4-55611953


 

شعبه بیست و دو تهران      دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک 18، کدپستی 1586867611

مشاوره ……………………………………………….. 88542059
کارگزاری 9 …………………….. 88548589، 88548599
خ قام مقام فراهانی، کوچه ششم، پلاک 24، طبقه دوم تهران کلینیک
کارگزاری 55 ……………………. 88555082، 88555147
خ بهشتی، خ وزرا، نبش هشتم، پلاک 2
تلفنخانه ………………………………………… 9- 88540786


 


 

شعبه بیست و سه تهران (شعبه شهدای والفجر)   دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان سرهنگ سخایی، نرسیده به چهار راه سی تیر، جنب اداره کار، پلاک 62

مشاوره ……………………………………………… 66734475
کارگزاری 46 ……………………… 55151246، 55583828
خ وحدت اسلامی، چهارراه ابوسعید، اول خ 15 خرداد غربی، پلاک 865
کارگزاری 90 ……………………… 55583054، 55583041
خ 15 خرداد، بعد از پل نوروزخان، سه راه سعدی، پلاک 614
تلفنخانه …………… 66712195،66731887،66733031


 


 

شعبه بیست و چهار تهران    دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان 196 غربی، بین حجر بن عدی و عادل، پ 42، کدپستی 1653885393

مشاوره ………………………………………………. 77889959
دبیرخانه ……………………………………………… 77888918
بایگانی ……………………………………………… 77875797
نگهبانی ……………………………………………….. 77882250
کارگزاری 12 ……………………… 77722553، 77713723
فلکه دوم تهرانپارس، اول فرجام، پلاک 2
کارگزاری 71 …………………… 77393740، 77393730
فلکه سوم تهرانپارس، بعد از بلوار پروین، خ 196 شرقی، بین 135 و 137، پلاک 61
تلفنخانه ………… 77718898، 77712910، 7786787


 

شعبه بیست و هفت تهران     دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان شهید مطهری، ابتدای خیابان میرعماد، نبش کوچه دوم، پلاک 3، کدپستی 1587993313

تلفنخانه ………………… 22-88758021، 6-88753405


 

شعبه بیست و نه تهران     دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان دکتر شریعتی، خیابان ملک، پلاک76
مشاوره ……. 77534440، 77503198
کارگزاری 18 …………………….77500185، 77644343
خ شریعتی، جنب سینما سروش، ساختمان 263، طبقه همکف
تلفنخانه ……………………………. 77536877


 

شعبه شمیران       دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

خیابان الهیه، تقاطع شریعتی و پل صدر، پلاک ٩

ریاست شعبه ……………………. 22643862 – 22608297


فکس ریاست شعبه ……………………………..22001913

معاونت بیمه ای…………………….  22609291 22609291
معاونت اداری مالی………………………………  22003927
درامد……………………………………………..  22002583
بیمه شدگان……………………………………..  22643979
مستمریها………………………………………… 22622065
نامنویسی………………………………………..  22608562
حسابداری………………………………………..  22614898
امور اداری…………………………………………. 22001266
فناوری اطلاعات……………………… 22007650 22002314
بازرسی……………………………………………  22608027
اجرائیات………………………………  22001163 22001568
باجه دریافت……………………………………….. 22002386
مشاوره……………………………………………  26643961
تلفنخانه……………………………………………  22001961 – 22003419 – 22004705

 

شعبه شهرری (شهید حاتمی)    دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

سه راه ورامین، اول جاده ورامین، کدپستی 1871795499

مشاوره ……………………………………………….. 55962288
کارگزاری 16 ………………….. 33388549، 33746343
شهرری، خ ورامین، نرسیده به میدان معلم، نبش خ نبی پور، پلاک 180
تلفنخانه …………… 55952810، 55906842، 55900042


 

شعبه شهید مدرس    دریافت فایل نقشه محدوده شعبه

میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، مقابل بیمارستان شفا یحیائیان، جنب پمپ بنزین، پلاک 241، طبقه دوم

تلفنخانه ……………………………………………………… 39931


مشاهده سایت اداره کل شرق تهران بزرگ

تلفن:٦٤٥٠١ – ٠٢١

فکس:۶۶۹۳۱۰۰۸-٠٢١

نشانی: تهران،خيابان آزادی، جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، پلاك ۳۵۹، سازمان تامين اجتماعی

کد پستی: ١٤٥٧٩٦٥٥٩٥

نشانی پست الکترونیک:[email protected]

آدرس: خ رودکی، نرسیده به چهار راه مرتضوی، نبش ک خورشید، پ 88، کدپستی 1354768795


تلفن‌های تماس: 66874608–66880037–66899735


مرکز مشاوره 66899737


 نمابر 66899738
 


 

شرح وظایف مدیرکل شهرستانهای استان تهران
 مسئولیت حسن اجرای کلیه اموراجرایی واداری استان، شعب و واحدهای اجرایی تامین اجتماعی تابعه، براساس خط مشی ها و سیاستهای تعیین شده از سوی هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر مقامات و مراجع ذیربط.
 هماهنگی با معاونین مدیرعامل و همکاری با ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی ذیربط.
 تنظیم صحیح روابط و حفظ مناسبات منطقی در سطح مقامات صالحه دولتی و سایر مقامات رسمی محلی، نهادها، ارگانها و … در حوزه مدیریت مربوطه به منظور پیشبرد اهداف و سیاستهای تعیین شده از سوی سازمان.
 ایجاد هماهنگی بین شعب و واحدهای اجرایی حوزه مدیریت به منظور حسن جریان امور و حصول اطمینان از انجام بهینه وظایف و مأموریتهای محوله.
 نظارت بر حسن اجرایی و نحوه عملکرد شعب و واحدهای اجرایی تامین اجتماعی به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات تامین اجتماعی، مصوبات هیأت مدیره ، دستورالعملها و بخشنامه های صادره از سوی واحدهای ستاد مرکزی در استان.
 راهبری و هدایت شعب و واحدهای اجرایی تامین اجتماعی در سطح استان در نیل به اهداف و سیاستهای تعیین شده.

مدیرکل استان : داریوش صالح پور
تلفن تماس: 66505063
نمابر: 66505039

آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا
آدرس اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان تهرا
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.