آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز
آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

( قيمت و اهميت کار،به نتايج آن است (حضرت محمد ص

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی بادچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی باد

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی بادچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی باد

اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه کنونی بر کسی پوشیده نیستنخستین جلسه شورای مهارت استانی در فارس براساس دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر کشور، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون ریاست جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری با هدف ارتقاء سطح مهارتی منابع انسانی مورد نیاز طرح های توسعه استان و افزایش بهره وری نیروی کار، تشکیل گردید .

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری شرکت سامسونگ برگزار می کند: چهارمین المپیاد تکنسین‎های برتر ایرانسازمان آموزش فني وحرفه اي كشور چهارمين المپياد تكنسين هاي برتر ایران را با همكاري شركت سامسونگ اسفند ماه سال جاری برگزار مي كند.آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

بازدید وزیر آموزش و پرورش از مجتمع آموزشی امیر کبیرسید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش با همراهی دکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس، دکتر نجفی، مدیر کل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان از مجتمع آموزشی امیر کبیر شیراز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای وزیر آموزش و پرورش پس از بازدید از کارگاههای آموزشی پیشرفته و بروز و بخش های مختلف آموزشگاه آزاد امیر کبیر، مهندس پروش موسس و مدیر این مجمتع آموزشی را تحسین کرد.

سفر معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استان آذربایجان شرقیمعاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در هجدهمین سفر استانی به استان آذربایجان شرقی سفر کرد تا برنامه های آموزش مهارتی و گسترش ایده گفتگوی ملی مهارت را از نزدیک پیگیری نماید.

گفتمان مهارت آموزی باید به گفتمان اصلی کشور تبدیل شوددکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز گفت: لازم است تا گفتمان مهارت آموزی به عنوان ابزاری در جهت کاهش نرخ بیکاری به گفتمان اصلی کشور تبدیل شود.

هدف غایی از مهارت آموزی به سربازان ایجاد زمینه اشتغال و کار آفرینی استسردار مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور گفت: ما از ارائه آموزش های مهارتی به سربازان به دنبال یک هدف غایی هستیم که آن اشتغال و مهمتر از آن کار آفرینی می باشد.

( قيمت و اهميت کار،به نتايج آن است (حضرت محمد ص

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی بادچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی باد

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی بادچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی باد

اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه کنونی بر کسی پوشیده نیستنخستین جلسه شورای مهارت استانی در فارس براساس دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر کشور، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون ریاست جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری با هدف ارتقاء سطح مهارتی منابع انسانی مورد نیاز طرح های توسعه استان و افزایش بهره وری نیروی کار، تشکیل گردید .

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری شرکت سامسونگ برگزار می کند: چهارمین المپیاد تکنسین‎های برتر ایرانسازمان آموزش فني وحرفه اي كشور چهارمين المپياد تكنسين هاي برتر ایران را با همكاري شركت سامسونگ اسفند ماه سال جاری برگزار مي كند.آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

بازدید وزیر آموزش و پرورش از مجتمع آموزشی امیر کبیرسید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش با همراهی دکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس، دکتر نجفی، مدیر کل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان از مجتمع آموزشی امیر کبیر شیراز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای وزیر آموزش و پرورش پس از بازدید از کارگاههای آموزشی پیشرفته و بروز و بخش های مختلف آموزشگاه آزاد امیر کبیر، مهندس پروش موسس و مدیر این مجمتع آموزشی را تحسین کرد.

سفر معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استان آذربایجان شرقیمعاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در هجدهمین سفر استانی به استان آذربایجان شرقی سفر کرد تا برنامه های آموزش مهارتی و گسترش ایده گفتگوی ملی مهارت را از نزدیک پیگیری نماید.

گفتمان مهارت آموزی باید به گفتمان اصلی کشور تبدیل شوددکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز گفت: لازم است تا گفتمان مهارت آموزی به عنوان ابزاری در جهت کاهش نرخ بیکاری به گفتمان اصلی کشور تبدیل شود.

هدف غایی از مهارت آموزی به سربازان ایجاد زمینه اشتغال و کار آفرینی استسردار مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور گفت: ما از ارائه آموزش های مهارتی به سربازان به دنبال یک هدف غایی هستیم که آن اشتغال و مهمتر از آن کار آفرینی می باشد.

( قيمت و اهميت کار،به نتايج آن است (حضرت محمد ص

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی بادچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی باد

چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی بادچهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گرامی باد

اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه کنونی بر کسی پوشیده نیستنخستین جلسه شورای مهارت استانی در فارس براساس دستور العمل ابلاغی از سوی وزیر کشور، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون ریاست جمهور، رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری با هدف ارتقاء سطح مهارتی منابع انسانی مورد نیاز طرح های توسعه استان و افزایش بهره وری نیروی کار، تشکیل گردید .

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری شرکت سامسونگ برگزار می کند: چهارمین المپیاد تکنسین‎های برتر ایرانسازمان آموزش فني وحرفه اي كشور چهارمين المپياد تكنسين هاي برتر ایران را با همكاري شركت سامسونگ اسفند ماه سال جاری برگزار مي كند.آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

بازدید وزیر آموزش و پرورش از مجتمع آموزشی امیر کبیرسید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش با همراهی دکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس، دکتر نجفی، مدیر کل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان از مجتمع آموزشی امیر کبیر شیراز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای وزیر آموزش و پرورش پس از بازدید از کارگاههای آموزشی پیشرفته و بروز و بخش های مختلف آموزشگاه آزاد امیر کبیر، مهندس پروش موسس و مدیر این مجمتع آموزشی را تحسین کرد.

سفر معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استان آذربایجان شرقیمعاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در هجدهمین سفر استانی به استان آذربایجان شرقی سفر کرد تا برنامه های آموزش مهارتی و گسترش ایده گفتگوی ملی مهارت را از نزدیک پیگیری نماید.

گفتمان مهارت آموزی باید به گفتمان اصلی کشور تبدیل شوددکتر کوشکی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فارس در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز گفت: لازم است تا گفتمان مهارت آموزی به عنوان ابزاری در جهت کاهش نرخ بیکاری به گفتمان اصلی کشور تبدیل شود.

هدف غایی از مهارت آموزی به سربازان ایجاد زمینه اشتغال و کار آفرینی استسردار مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور گفت: ما از ارائه آموزش های مهارتی به سربازان به دنبال یک هدف غایی هستیم که آن اشتغال و مهمتر از آن کار آفرینی می باشد.در این مقاله سعی شده است ده آزمون برتر در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان معرفی گردد. البته در نظر داشته باشید معرفی آزمون های مذکور به معنی تایید یا عدم تایید خدمات آنان نیست و این موسسات بر اساس نتایج جست و جو استخراج شده و در این مقاله درج شده اند.

۱ . مدرسان شریف

انتشارات مدرسان شریف دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، متشکل از متخصصان باتجربه حوزه آموزش، قویترین و معتبرترین مرکز برگزاری دوره های آمادگی آزمونهای دکترا، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی می باشد. با افزایش دوره های آمادگی آزمون در سالهای اخیر، این مؤسسه با ارائه خدمات آموزشی با کیفیت، شاهد استقبال چشمگیر جمع کثیری از دانشجویان بوده و با افتخار اعلام می دارد که توانسته تأثیر شگرفی در موفقیت دانش پذیران داشته باشد و رتبه های تک رقمی و برتر را به عنوان آینده سازان ایران معرفی نماید که این مهم نشان دهنده به ثمر نشستن گنجینه تجربیات چندین ساله و پشتکار بی نظیر مدیریت و همکاری و تلاش پرسنل این مؤسسه می باشد.

www.modaresanesharif.ac.ir

آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

۲ . نصیر

توسعه تحصیلات تکمیلی در هر کشور، راهی اساسی برای رشد و توسعه پایدار و متناسب است که تحقق اهداف آن با حضور افراد مستعد و دارای پشتکار که در سطح علمی بالایی قرار دارند میسر می‌شود. ضمن آنکه متاسفانه عبور از سد کنکور صرفاً به ویژگی‌های یاد شده وابسته نیست، بلکه مواردی نظیر آشنایی با تست‌های مناسب، شیوه پاسخ دهی به آن‌ها در زمان کوتاه‌تر و شناخت مسائل مهم‌تر در هر درس از لوازم ضروری آن می‌باشد و از این رو گاهی افراد مستعد، از تحصیل در مقاطع بالاتر یا مراکز علمی معتبرتر باز می‌مانند. از سوی دیگر برخی مراکز از این فرصت بهره برده و زمینه را برای سودجویی مناسب دیده‌اند که گاهی از لحاظ علمی حداقل‌ها را هم فراهم ننموده‌اند، لذا بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر که در زمینه‌های مختلف علمی فعالیت نموده است، همه ساله اقدام به برگزاری کلاس­های حضوری و آزمون‌های آزمایشی در رشته های مختلف می‌نماید. این مجموعه که به عنوان اولین مرکز برگزارکننده دوره‌های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد در کشور از سال ۱۳۷۱ شروع به فعالیت نموده است، ضمن حفظ رویکرد علمی-فرهنگی و تلاش برای بالا بردن سطح دانش و عمق بخشیدن به فهم دانشجویان از دروس دوره کارشناسی و در راستای کمک به جنبش نرم‌افزاری و تولید علم که از اهداف آموزش عالی است، تجربه موفقی را نیز در زمینه عبور از سد ارائه نموده است.

www.nasir.ir

۳ . موسسه علوم و فنون معین

موسسه علوم و فنون معین با بهره گیری از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه های برتر دکتری تخصصی با پشتوانه آمار قبولی بالا در سنوات گذشته، آزمون های کارشناسی ارشد را به صورت حضوری در موسسه برگزار می نماید.

www.mui.ir

۴ . پارسه

کیفیت را نمی توان با تبلیغات و به کار گرفتن شعارهای واهی مثل “اولین موسسه” یا “بیشترین جامعه آمار آزمون” و یا “رتبه یک کارشناسی” و … به مخاطب القاء کرد. پیدا کردن راهی برای تضمین کیفیت در خدمات موضوعی است که سالیان سال دانشمندان علم مدیریت و رشته های مرتبط را به خود مشغول کرده و این مخاطب است که با درک از شرایط و نحوه ارائه خدمات و مقایسه آنچه در بازار اتفاق می افتد، می تواند بهترین گزینه را انتخاب کرده و راه موفقیت را برای خود کوتاه کند. موسسه پارسه با اینکه اولین موسسه ای است که از سال ۷۵ با نام “پرسپولیس” کار خود را آغاز کرد اما هیچگاه نخواست که کیفیت خدمات آموزشی خود را فدای عناوین تبلیغاتی چون “اولین موسسه” کند.

دقت نظر مدیران پارسه در تضمین خدمات آموزشی پارسه، این موسسه را از چنین تبلیغاتی بی نیاز می سازد و مدیران پارسه معتقدند اولین یا آخرین بودن در سابقه و جامعه آماری تأثیری در کیفیت خدمات ارائه شده نداشته و هیچ مزیتی برای موسسات نخواهد بود.

پارسه همواره می کوشد خارج از تبلیغات خودساخته و بی اساس، یاری رسان فرزندان نخبه ایران سرافراز برای فتح قله های موفقیت و بالندگی باشد.

www.parseh.ac.ir

۵ . موسسه آموزش عالی آزاد بینش

موسسه آموزش عالی آزاد بینش با سابقه درخشان چندین ساله در خصوص دوره آمادگی کنکور مقاطع ارشد و دکتری و نیز حضور جمعی از اساتید برجسته در هر رشته و شهریه مناسب دانشجویی، شرایط ایده آلـی را جهت ارتقای سطح دانش آکادمیک داوطلبان و راهیابی موفق آنان به مدارج بالاتر دانشگاهی فراهم نموده است. به تحقیق موسسه بینش تمامی نیازهای داوطلبان را در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری به گونه ای رفع نموده که داوطلب به دور از هرگونه سر در گمی، مسیر درست خویش را انتخاب نماید.

www.m-binesh.ir

۶ . موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

چتردانش در یک نگاه گذرا

(۱۳۸۶/۴/۳۱)

بادریافت موافقت قطعی شماره ۲۰۶۸/۲۴ از وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، برای پویایی آموزشی در گستره ی «حقوق»، میانه میدان موسسات آموزش عالی آزاد، درفش «بودن» برافراشت . ماه هایی چند، به کنکاش و برنامه ریزی با هدف ارایه خدماتی برتر، شایان تر ونوآورانه تر به داوطلبان آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوران حقوقی، اختبار و… دانشجویان حقوق سپری گشت .

(۱۳۸۸/۱۱/۲۵)

بافرجام یافتن همه ی رای زنی ها وآراسته شدن به توانمندی های سخت افزاری ونرم افزاری روزآمد وبهره گیری از دانش ناموران علم حقوق ، آن چنان که سزاوار پژوهندگان فرزانه این علم باشد ، کارش را به گونه ای جدی ورسمی،آغاز نمود .

(۱۳۸۹/۳/۲۹)

«انتشارات چتردانش » برپایه مجوز۵۸۲۰ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، حضورخود رادر مقام بازوی اجرایی موسسه چتردانش برای انتشار کتاب های کمک آموزشی مبتکرانه به منظور فهم بهتر ، درک بیش تر و ژرف تر پویندگان دانش حقوق ، درجمع ناشران کتاب های دانشگاهی ، اعلام نمود .

www.chatredanesh.ir

۷ . موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین

موسسه آموزش عالی آزاد ابن یمین تخصصی ترین موسسه روانشناسی و علوم تربیتی در میان موسسات میباشد که با بهره گیری از مجرب ترین اساتید در خصوص اجرای دوره های آمادگی کنکور مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های روانشناسی، علوم تربیتی۱ و ۲، مشاوره، مدیریت آموزشی، کودکان استثنائی،  آموزش و پرورش ، مدیریت برنامه ریزی ، برنامه ریزی تحصیلی و … خدمات آموزشی تخصصی خود را ارائه میدهد.  این موسسه در راستای نیاز های داوطلبان، خدماتی شایسته و درخور دانشپذیران جهت کاهش اضطراب ناشی از کنکور و بالابردن اعتماد به نفس و ارتقای سطح علمی داوطلبان و نیز آمادگی کامل آنان برای کنکور ارشد و دکتری فراهم نموده است. مفتخریم که بیش از ۷سال سابقه بالاترین آمار قبولی و رتبه های تک رقمی در این رشته ها را از آن خود کرده ایم.

www.ebneyamin.com

۸ . موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

موسسه پژوهش با مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، و با بیش از یک دهه سابقه فعالیت در زمینه آموزش‌های عالی و دانشگاهی در رشته‌های زیر فعال است:

مهندسی صنایع، مهندسی سیستم، مدیریت، مدیریت اجرایی، MBA، جامعه‌شناسی، حقوق

همچنین موسسه پژوهش در ۲۸ استان کشور نمایندگی فعال دارد.

دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش

با توجه به نیاز روزافزون جامعه به تحصیلات تکمیلی، و نیاز به خدمات آموزشی در حوزه‌های تخصصی، و خلا محسوس خدمات تحصیلات تکمیلی مناسب در زمینه مهندسی صنایع، دپارتمان مهندسی صنایع پژوهش برای پاسخگویی به این نیاز شکل گرفت. در صدر اهداف این دپارتمان ارائه خدمات با کیفیت در خدمات مکمل آموزش عالی مهندسی صنایع برای موفقیت دانشجویان و دانش آموختگان کشور است. از نقاط قوت اصلی این دپارتمان ارتباط مستمر با اساتید برتر و دانشکده‌های قطب در این حوزه و تمرکز در حوزه‌ی مهندسی صنایع است.

www.iedep.com

۹ . موسسه دادآفرین

اساتید و کادر اجرایی موسسه آموزش عالي آزاد مشاهیر مهر دادآفرين به منظور خدمت‌رسانی و توسعه آموزش علم حقوق در میهن اسلامی مشغول فعالیت می‌باشد. موسسه با برگزاري دوره‌هاي آموزشي و آزمون‌هاي آزمايشي جهت ورود دانشجويان به مشاغل حقوقي و دوره‌هاي آمادگي جهت شركت در آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق و چاپ كتب علمي و آموزشي خدمات شایانی را به متقاضیان ارائه داد؛ به گونه‌ای که دادآفرین همواره به عنوان مبدع بسیاری از خدمات نوین آموزشی در میان جامعه حقوقی به اشتهار رسید و اکنون به عنوان برند برتر در حوزه آموزش حقوق در کشور شناخته می‌شود. از نکات شاخص موسسه دادآفرین می‌توان به دقت بسیار بالا در برنامه‌ریزی آموزشی در حوزه‌های مختلف آموزشی اشاره کرد به گونه‌ای که در حال حاضر موسسه برای افرادی که در حال استفاده از خدمات مستقیم هستند دارای برنامه مدون و به روز بوده، برای افرادی که از خدمات استفاده نموده و به نتیجه دلخواه رسیده‌اند نیز برنامه خاصی دیده شده و حتی برای افرادی که به نتیجه مورد نظر نرسیده‌اند نیز برنامه خدماتی دارد.آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

www.dadafarin.com

۱۰ . موسسه علوم پزشکی سنا

گروه آموزشي سنا مجموعه ای متشکل از اساتید، دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و آموزش پزشکی مي باشد که از سال ۸۶ توسط آقای دکتر هادی طغیانی بعنوان مدیر و هدایتگر آن راه اندازی شد. این گروه اهداف کاری خود را بر آمادگي آزمون های مقاطع تحصیلات تکمیلی اعم از نشر کتب و بسته های آموزشی، آزمونهای آزمایشی و کلاسهاي آنلاين و پشتيباني برای ورود به این مقاطع بنا گذاشته است. از سوي ديگر بخش پژوهشي اين گروه، به قبول شدگان در ادامه مسير  در زمينه انجام کارهاي پژوهشي و نگارش مقاله خدمات مشاوره اي و حمايتي را توسط تيم هاي تخصصي اساتيد و آزمايشگاه هاي مجرب انجام مي دهد.

www.sanapezeshki.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

ضمن تشکر بابت معرفی آزمون های آزمایشی فوق، خواستم اطلاع بدم از آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش امیرکبیر و دوستم هم از آزمون های آزمایشی دکتری سنجش امیرکبیر استفاده کردیم خیلی راضی بودیم، یکی از مزایای خوب آزمون های آزمایشی سنجش امیرکبیر، برگزاری آزمون های آزمایشی به صورت آنلاین هست که باعث میشه یه داوطلب نسبت به داوطلبی که در تهران هست و امکان آزمون حضوری داشته باشه حس بدی بهش دست نمیده و همه به صورت آنلاین آزمون میدن که باعث میشه کل جامعه آماری به یک صورت آزمون بدهند که باعث رضایت من و دوستم که هر دو در سیستان و بلوچستان هستیم شد و حس خوب رقابت به ما دست داد.

از شما خواهش میکنم اگر امکانش هست آزمون های آزمایشی سنجش امیرکبیر رو هم که فکر کنم برای بیش از ۵۰۰ رشته دکتری و کارشناسی ارشد آزمون آزمایشی برگزار میکنه به لیست فوق اضافه کنید که داوطلبان دیگر هم بتونن در این مقایسه، این انتخاب رو هم داشته باشند، هم کنکور سراسری و آزاد و هم علوم پزشکی وزارت بهداشت رو در مقطع دکتری و ارشد پوشش میده، پکیج هاش هم خیلی خوب هستن

آدرس سایت
http://www.sanjeshEtakmili.ir
http://www.sanjeshEtakmili.com
تشکر

سلام در رشته های مختلف این قضیه فرق دارد که چه ازمونی شرکت کنیم
در مهندسی شیمی پارسه کم اورد و جمع کرد
الان هم مدرسان شریف داره حذف میشه و چندتای دیگه اومدن روی کار

تمامی حقوق برای Science Alert محفوظ است و هر گونه نقض آن پیگرد قانونی دارد.


Jump to navigation


۰۸:۰۴ – ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

پی جو – همشهریان عزیز شیرازی ، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم هر هفته لیستی از مشاغل مورد نیاز شما در شهر شیراز را جهت معرفی به شما عزیزان ارائه کنیم .
و اما لیست امروز:
197. لیست آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز

آموزشگاه فنی حرفه ای شیراز – لیست آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز – آدرس و شماره تماس آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز – آموزشگاه های فنی حرفه ای دولتی شیراز – آموزشگاه فنی حرفه ای خواهران در شیراز – آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای – مدرک فنی و حرفه ای

آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز

 

 

 

در جدول زیر که نمایش دهنده لیست آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز به همراه آدرس و شماره تلفن آن ها می باشد؛ ردیف هایی که برچسب VIP دارند مشتریان ویژه پی جو و دارای صفحه اختصاصی در وبسایت پی جو می باشند. با کلیک بر روی نام آن ها تصاویر کلینیک و نمونه خدمات آن ها را مشاهده نمایید.

بهترین آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز :                                                              نام آموزشگاه را لمس نمایید.   

برای درج آگهی در لیست فوق با شماره تلفن 07136330130 و یا ارسال ایمیل به آدرس [email protected] تماس حاصل فرمائید.

سایر آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز :

در صورت تمایل به سفارش درج آگهی و قرار گرفتن در لیست فوق با شماره تلفن 07136330130 و یا ایمیل آدرس [email protected] تماس حاصل فرمائید.

                                                                                                                                                       با تشکر
                                                                                                                                        تیم پشتیبانی وبسایت پی جو

امیدواریم مقاله لیست آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز برای شما سودمند واقع شده باشد. شما می توانید علاوه بر لیست آموزشگاه های فنی و حرفه ای در شیراز ، لیست سایر مشاغل را اینجا مشاهده نمایید.

منبع: وبسایت بانک مشاغل برتر شیراز – پی جو


۰۹:۱۱ – ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

پی جو – همشهریان عزیز شیرازی ، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم هر هفته لیستی از مشاغل مورد نیاز شما در شهر شیراز را جهت معرفی به شما عزیزان ارائه کنیم .
و اما لیست امروز:
272. لیست شرکت های پخش دارو در شیراز


۰۵:۵۲ – ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

پی جو – همشهریان عزیز شیرازی ، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم هر هفته لیستی از مشاغل مورد نیاز شما در شهر شیراز را جهت معرفی به شما عزیزان ارائه کنیم .
و اما لیست امروز:
428. لیست پزشکان فوق تخصص روانپزشکی کودکان در شیراز 


۰۷:۴۵ – ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

پی جو – همشهریان عزیز شیرازی ، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم هر هفته لیستی از مشاغل مورد نیاز شما در شهر شیراز را جهت معرفی به شما عزیزان ارائه کنیم .
و اما لیست امروز:
185. باربری و حمل اثاثیه منزل در شیراز


۰۸:۴۳ – ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

پی جو – همشهریان عزیز شیرازی ، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم هر هفته لیستی از مشاغل مورد نیاز شما در شهر شیراز را جهت معرفی به شما عزیزان ارائه کنیم .
و اما لیست امروز:
178. لیست باشگاه های پینت بال و کارتینگ در شیراز


۰۹:۳۷ – ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

تدریس آیلتس در شیراز – تدریس خصوصی آیلتس در شیراز – بهترین کلاس ایلتس در شیراز – آموزش ایلتس شیراز – بهترین استاد آیلتس شیراز – تدریس آیلتس شیراز – مدرس آیلتس در شیراز – بهترین استاد آیلتس در شیراز – هزینه کلاس آیلتس در شیراز – بهترین اساتید آیلتس در شیراز – دوره فشرده ایلتس شیراز – دوره فشرده آیلتس در شیراز – آیلتس تضمینی در شیراز – کلاس آموزش آیلتس در شیراز – دوره های آمادگی آزمون آیلتس در شیراز – تدر


۰۸:۰۴ – ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

پی جو – همشهریان عزیز شیرازی ، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم هر هفته لیستی از مشاغل مورد نیاز شما در شهر شیراز را جهت معرفی به شما عزیزان ارائه کنیم .

و اما لیست امروز:
126. لیست کلاب های بازی در شیراز​


۰۷:۰۶ – ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


۰۶:۴۱ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

پی جو – همشهریان عزیز شیرازی ، جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم گرفتیم هر هفته  لیستی از مشاغل مورد نیاز شما در شهر شیراز را جهت معرفی به شما عزیزان ارائه کنیم .
و اما لیست امروز:390. لیست مراکز بهداشت در شیراز​

آمار بازدید:

%PDF-1.6
%
4362 0 obj
>
endobj

4397 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[4362 87]/Info 4361 0 R/Length 150/Prev 1476237/Root 4363 0 R/Size 4449/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd“`b“km [email protected]$Kdd>`i”K?ρ”[email protected]$?ǜ

آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز
آدرس سازمان فنی و حرفه ای شیراز
10

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ادرس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.