ادرس اداره امور اتباع خارجی تهران

ادرس اداره امور اتباع خارجی تهران
ادرس اداره امور اتباع خارجی تهران

اهداف بنیاد انساندوستانه مهرافرینان

– تلاش در جهت ارتقای کیفیت سخت افزاری و نرم افزاری سطح زندگی مهاجرین

۱- کمک به زنان سرپرست خانوار، ایتام، سرپرست ازکارافتاده، سالمندان، زنان دارای همسر معتاد و خانواده های پر جمعیت
۲- ایجاد کارافرینی و فرصت شغلی برای اقشار اسپ پذیر و توانمندسازی آنها
۳- برگزاری مشاوره برای اقشار مختلف جامعه
۴- برگزاری دوره مهارتهای زندگی
۵- همکاری و مساعدت با اسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند: سیل ، زلزله، آتش سوزی
۶- کمک مالی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و کم بضاعت
۷- وام تحصیلی به دانش اموزان و دانشجویان
۸- مساعدت در تسهیل ازدواج با تهیه جهزیه
۹- حمایت مالی از بیماران نیازمند
۱۰- تهیه و تامین مواد غذایی بصورت ماهیانه
۱۱- تهیه و تامین مواد بهداشتی به صورت ماهیانه
۱۲- تهیه و تامین پوشاک
۱۳- تامین اجاره مسکن
۱۴- تامین وسایل منزل
۱۵- ایجاد مرکز علمی کاربردی در رشته های مورد نیاز پناهندگان
۱۶- تشویق کودکان، نوجوانان و جوانان به فرهنگ مطالعه و فراهم کردن زمینه برای آنها

روشهای اجرا
۱- بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف
۲- شناسایی قشر اسیپ پذیر جامعه و نیاز سنجی آنها
۳- بررسی موانع و مشکلات نیازمندان و تلاش برای رفع انها
۴- شناسایی و هماهنگی با خیرین جهت سرمایه گذاری در موارد مطرح شده و جذب هدایا، نذورات و صدقات مردمی
۵- ایجاد همکاری و هماهنگی با سازمانها، ارگانها و نهادهای مردم نهاد داخلی و بین المللی جهت حمایت مالی و تخصیص منابع
۶- ایجاد پایگاه جهت جمع اوری کمکهای مردمی مانند صندوق صدقات.
۷- زمینه سازی برای استفاده از منابع خیریه در راستای تولید ثروت و صرف ان در امر خیریهادرس اداره امور اتباع خارجی تهران

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران
اداره کل اشتغال اتباع خارجی
سفارت کبری جمهوری اسلامی افغانستانادرس اداره امور اتباع خارجی تهران
ادرس اداره امور اتباع خارجی تهران
10

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ادرس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.