ادرس اداره رفاه بانک رفاه

ادرس اداره رفاه بانک رفاه
ادرس اداره رفاه بانک رفاه


ادارات ستادی


نام اداره


تلفن


دورنگار


پست الکترونیک

ادرس اداره رفاه بانک رفاه


اداره
حوزه مدیریت


88654125 – 88654127


88654128اداره روابط عمومی


88653991 – 88653993


info[email protected]

 اداره مبارزه با پولشویى و تأمین مالی تروریسم


88194263 – 88654138


[email protected]


اداره
حسابرسی داخلی


9 – 40881598


[email protected]


اداره حفاظت
پرسنلی


88654186 – 88654187


[email protected]

اداره حفاظت
فناوری اطلاعات و اسناد


88653980 – 88207299


[email protected]


اداره حفاظت فنی، فیزیکی و ایمنی

8804072 – 88061495


[email protected]

اداره
حفاظت امور بانکی و شرکتهای تابعه

42504323-88654106

[email protected]

اداره
سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها


40881590 – 40881593اداره آموزش و توسعه دانش


88841890 – 88831321


[email protected]


اداره رفاه کارکنان


86050563 – 86050567


[email protected]


اداره منابع انسانی

ادرس اداره رفاه بانک رفاه


86050509 – 86050556


[email protected]


هسته گزینش


86050511 – 86050513


[email protected]


اداره
حسابداری


88041388 – 88041389اداره خزانه
داری


88054982 – 88042890


[email protected]

اداره
حسابداری مدیریت و اطلاعات بانکی


88607319 – 82188391


[email protected]


اداره تدارکات


41373373-41373741


[email protected]


اداره
مهندسی ساختمان

 40881603-4

[email protected]


اداره
املاک


88192963 – 88192965


[email protected]


اداره بانکداری شرکتی


40881586 – 40881588

[email protected]


اداره
بانکداری اختصاصی   


40881578 – 40881579

[email protected]


اداره معاونت
بازاریابی خرداداره بازرسی


88874538 – 88874540


[email protected]


اداره
ریسک و تطبیق


40881592 – 40881556

[email protected]


اداره سازمان و بهبود روشها


88654117 – 88654118


[email protected]


اداره برنامه ریزی و تحقیقات


88653987 – 88653988


[email protected]


اداره خدمات نوین


88314260 


[email protected]


اداره توسعه فن آوری اطلاعات   


88654193 – 88654194


[email protected]

اداره
پشتیبانی فن آوری اطلاعات


88874530 – 88874531


[email protected]


اداره اعتبارات و بررسی طرح ها


88041396 – 88054989


[email protected]

اداره
برنامه ریزی و نظارت اعتباری


88040637 – 88041390


[email protected]


اداره پیگیری و وصول مطالبات


88049973 – 88049975


[email protected]


اداره
حقوقی


88040280


[email protected]


اداره
دعاوی


88049982 – 88057340


[email protected]


اداره
عملیات ارزی


88041394 – 82188288

[email protected]


اداره
خارجه


88061493 – 88063794

[email protected]


اداره
امنیت زیرساخت و داده


40881626 – 40881618 


اداره حوزه مدیریت

سید رضا حسینی

تلفن :  88654125

ادرس اداره رفاه بانک رفاه

پست الکترونیکی :

[email protected]


 


اداره روابط عمومی

کورش سعیدی

تلفن :  88653991

پست الکترونیکی :

[email protected]


 

اداره حقوقی

محمدرضا عبدی زاده

تلفن :  88040280

پست الکترونیکی :

[email protected]


 

اداره منابع انسانی

محمدرضا زاهدی

تلفن :  86050509

پست الکترونیکی :


 

اداره حسابداری مدیریت واطلاعات بانکی

محمد طزری

تلفن :  82188391

پست الکترونیکی :

[email protected]


 

اداره بازرسی

محمدرضا اصفهانی

تلفن :  88874540

ادرس اداره رفاه بانک رفاه

پست الکترونیکی : 


اداره اعتبارات و بررسی
طرحها

مجید فتح اسفنگره

تلفن :  88041396

پست الکترونیکی :

[email protected]


 


اداره تدارکات

علی اصغر نورا

تلفن :  41373741

پست الکترونیکی : 


اداره عملیات ارزی

افشین عزت کمالی

تلفن :  88041394

پست الکترونیکی :

[email protected]


 


اداره حفاظت پرسنلی


مهرداد قلمی

تلفن :  88654186

پست الکترونیکی :


[email protected]


 


اداره املاک

افشین بابانزاده

تلفن :  88192963

پست الکترونیکی : 


اداره حفاظت امور بانکی
و شرکتهای تابعه

امیر حسین میرزایی

تلفن :  88654106

پست الکترونیکی : 

اداره مهندسی ساختمان

حمیدرضا درون

تلفن :  40881603

پست الکترونیکی : 

اداره رفاه کارکنان

سید محمد یزدی خواه

تلفن :  86050563

پست الکترونیکی :


 

اداره برنامه ریزی ونظارت اعتباری

جواد سعیدی پور

تلفن :  88041390

پست الکترونیکی : 

اداره حسابداری

احمد قنبر

تلفن :  88041388

پست الکترونیکی : 

اداره پشتیبانی فناوری اطلاعات

محمد مطلبی نژاد

تلفن :  88874530

پست الکترونیکی :

[email protected]


 

اداره آموزش و توسعه دانش

حسن جعفری طاهری

تلفن :  88831321

پست الکترونیکی :


[email protected]


 


اداره خزانه داری

 رحیم اسفندیار پور

تلفن :  88042890

پست الکترونیکی :

[email protected]


 

اداره سازمان و تعالی عملکرد


ثریا
رفیعی

تلفن :  88654117

پست الکترونیکی :


 

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتی

عباس کشوری

تلفن :  40881590

پست الکترونیکی : 


اداره حفاظت فنی,
فیزیکی و ایمنی

 عبدالله جعفری

تلفن :  88613671

پست الکترونیکی : 


اداره خدمات نوین

احمدرضا مهدویانی

تلفن :  41373319

پست الکترونیکی :


[email protected]


 


اداره پیگیری و وصول
مطالبات

کریم نورمحمدی

تلفن :  88049973

پست الکترونیکی : 

اداره برنامه ریزی ، پژوهش و نوآوری

 سید حسن اصولى

تلفن :  88653987

پست الکترونیکی : 


اداره بانکداری اختصاصی
و تجاری

نوید رهگذر

تلفن :  40881579

پست الکترونیکی : 

اداره توسعه فناوری اطلاعات

محسن مشهدی جعفری

تلفن :  88654193

پست الکترونیکی : 

هسته گزینش

غلامحسن نثار جاوید

تلفن :  86050511

پست الکترونیکی : 

اداره ریسک و تطبیق

 اصغراسدى

تلفن :  40881595

پست الکترونیکی : 

اداره دعاوی

موسی طالبی

تلفن :  88057340

پست الکترونیکی :

[email protected]


 

اداره حسابرسی داخلی

 علیرضا یاوری

تلفن :  40881598

پست الکترونیکی : 

اداره خارجه

ویدا قربانی

تلفن :  88061493

پست الکترونیکی :


[email protected]


 

 اداره مبارزه با پولشویى و تأمین مالی تروریسم

علیرضا اصغری

تلفن :  88654138

پست الکترونیکی : 

اداره حفاظت فناورى اطلاعات واسناد

 عمران علیپور

تلفن :  88653980

پست الکترونیکی :


[email protected]


 


اداره بانکداری شرکتی

یوسف رضائی

تلفن :  40881588

پست الکترونیکی : 


اداره امنیت زیر ساخت
و داده

مهرداد بحرینی

تلفن :  88874530

پست الکترونیکی :مدیریت

شعب


نام مدیریت شعب


کد اداره


کد تلفن


تلفن

ادرس اداره رفاه بانک رفاه


دورنگار


نشانی


پست الکترونیک


منطقه یک تهران


515


021


22224511


22255171


22906611


22907555

تهران،
خیابان شریعتی، خیابان ظفر،
بعد از خیابان نفت،  نبش
همایون و کارگزار، پلاک 2 قدیم


[email protected]


منطقه دو تهران


516


021

55472910


55472597

تهران،خیابان
ولیعصر، روبروی مهدیه تهران،
نبش کوچه آقازاده، پلاک 378


[email protected]


منطقه سه تهران


510


021

47249000

44966899


44966722

تهران، میدان صادقیه – ابتدای اشرفی اصفهانی
جنب درمانگاه شهرداری خیابان شالی پلاک 10


[email protected]


آذربایجان شرقی


501


041

35231700

3266047-8


35265976


35265977

تبریز، خیابان جمهوری،
میدان نماز، نبش راسته کوچه

ادرس اداره رفاه بانک رفاه


[email protected]


آذربایجان غربی


514


044

32240787

32240788


32228350

ارومیه،
خیابان امینی، روبروی استانداری


[email protected]


اردبیل


518


045


33732631


33732632


33732335

اردبیل،
خیابان شهدا، نبش چهارراه حافظ


[email protected]


البرز


526


026


34447940


34447941


34428106

 کرج،
ابتدای سه باندی رجایی، شهر نبش کلایل


[email protected]


اصفهان


502


031

36227101


36227102


36227132

اصفهان،
خیابان شیخ صدوق شمالی، بین پل میر و پل
فردوسی


[email protected]


ایلام


750


084

33337032

33382235


33341298

ایلام، خیابان سعدی شمالی


[email protected]


بوشهر


642


077

33329805

33320541


33329220

بوشهر،
خیابان معلم، بالاتر از پمپ بنزین


[email protected]


چهارمحال و بختیاری


528


038

33343378


33343375

شهرکرد، میدان انقلاب،
خیابان 17شهریور، نبش کوچه 34


[email protected]


خراسان رضوی


500


051

37630120


37630124


37634923

مشهد،
بلوار خیام، مقابل هتل هما،
شماره 2


[email protected]


خراسان شمالی


622


058

32239226

32236095


32231896

بجنورد،
میدان فردوسی، جنب دادسرای انقلاب،
طبقه فوقانی شعبه مرکزی


[email protected]


خراسان جنوبی


624


056

32345107


32345108


32345104

بیرجند،
خیابان غفاری، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی،
بین خیابان نسرین و نجات


[email protected]


خوزستان


506


061

32201023


32201029


32230812

اهواز،
میدان شهدا، جنب ساختمان 1001


[email protected]


زنجان


525


024

33783716


33783718


33781105

زنجان،
خیابان خرمشهر، بالاتر از تقاطع شیلات


[email protected]


سمنان


517


023

33329735

33344962


33331408

سمنان،
بلوار 17 شهریور، جنب بیمه سلامت


[email protected]


سیستان و بلوچستان


512


054

33253806


33252184


33252187

زاهدان،
میدان امام علی(ع)، نبش امیرالمومنین یک


[email protected]


فارس


503


071

32303654

32303657


33332007

شیراز،
بلوار کریمخان زند، نزدیک فلکه ستاد


[email protected]


قزوین


520


028

33232161

33232164


33220324

قزوین،
بلوار آیت الله طالقانی، روبروی اداره برق


[email protected]


قم


527


025

36705002

36705005


36615359

قم، میدان آیت اله سعیدی، روبروی فروشگاه رفاه


[email protected]


کردستان


521


087

33124747

33124748


33151152

سنندج، خیابان استانداری، جنب بیمه البرز


[email protected]


کرمان


509


034


31247700


31247700

کرمان،
ابتدای خیابان امام جمعه، نبش کوچه شماره 2


[email protected]


کرمانشاه


505


083

38226980

38226985


38226989


کرمانشاه، میدان آزادی


[email protected]


کهگیلویه و بویراحمد


529


074

33232511

33232514


33224760


یاسوج، خیابان جمهوری، چهارراه بسیج


[email protected]


گلستان


519


017

32255571

32255579


32222256

گرگان، میدان وحدت (شهرداری)،
ابتدای خیابان امام خمینی، نبش آفتاب 24


[email protected]


گیلان


504


013

33617280

33617290


33609953

رشت، بلوار امام خمینی،
نرسیده به میدان مصلی، جنب بن بست لاله


[email protected]


لرستان


523


066

33300433

33325992


33316090

خرم آباد،
میدان شهدا، خیابان شهدای شرِقی


[email protected]


مازندران


507


011

33393864

33393865


33393867

ساری،
خیابان امیر مازندرانی، جنب بنیاد شهید انقلاب اسلامی، طبقه 5


[email protected]


مرکزی


508


086

32236721

32236724


32227076


اراک، میدان سرداران، جنب فروشگاه رفاه


[email protected]


هرمزگان


524


076

33317748-9


33317760

بندر عباس،
خیابان امام خمینی، روبروی مصلی


[email protected]


همدان


522


081

32529484

32528466


32515961


32515962

همدان،
میدان آرامگاه بوعلی سینا


[email protected]


یزد


513


035

35259000

35259353


35259354

یزد،
بلوار جمهوری، تقاطع بلوار استقلال


[email protected]

بانک رفاه کارگران در اجرای  تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور و ماده
38 سازمان بیمه های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه
کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه
کارگر در تاریخ 1339/5/27 تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین 1340
با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهار
صد میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد. بانک رفاه یک بانک تجاری
شناخته شده و با  پنجاه و هشت  سال تجربه در ارائه خدمات بانکی ، بهره
مندی از 9835 نیروی انسانی و در اختیار داشتن 1035 

شعبه فعال در سراسر کشور ، می کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی ، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین نماید.

این بانک با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی بالای سرمایه انسانی خود ، در اجرای سیاست های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی ، خدمات ارزشمندی را صادر کنندگان کشور ارائه می‌دهد. بانک رفاه از نظر بانک های معتبر بین المللی، یکی از خوشنام ترین بانک های تجاری محسوب می شود که با داشتن کارگزاران منتخب از بانک های تراز اول دنیا ، نیاز های مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی را مرتفع می سازد.

 

 ترکیب نیروی انسانی از لحاظ جنسیت درپایان شهریور سال
1397


جنسیت

ادرس اداره رفاه بانک رفاه


تعداد کارکنان


زن


1831


مرد


8004


جمع


9835

 

ترکیب نیروی انسانی بانک از لحاظ تحصیلات در پایان شهریور سال
1397


تعداد کارکنان


تحصیلات


93


زیر دیپلم


1734


دیپلم


1201


فوق دیپلم


5002


 لیسانس


1800


فوق لیسانس


5


دکترا


 
 


 تعداد واحدهای بانک در
پایان شهریورسال 1397

تعداد واحدهای صف


ادارات امور شعب


 ادارات مرکزی


مدیریت امور


1035


33


37


12

 

 

ادرس اداره رفاه بانک رفاه

خصوصی سازی بانک رفاه

بانک رفاه، با هدف ارائه کلیه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه و
ایجاد تسهیلات لازم برای طبقه کارگر، با سرمایه اولیه 400 میلیون ریال از محل منابع
بیمه‌های اجتماعی و تحت پوشش این سازمان درسال 1339 تاسیس و به ثبت رسید.
پس از ماهها تلاش هیـــات مدیره بانک ، سرانجام در مهر ماه 1390 شـــورای پـــول و
اعـــتبار اســـاسنامه جدید بـــانک را به تصویب رساند و در تاریخ
1391/3/20 با ثبت
این سامانه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، بانک رفاه رسماً خصوصی شد و
سرمایه بانک از 895 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال به ثبت رسید. با این اتفاق
وضعیت مالکیتی بانک مشخص شد و با افزایش سرمایه به چهار هزار میلیارد ریال و از محل
تجدید دارایی ها به ده هزار میلیارد ریال، زمینه برای افزایش فعالیت ها و خدمات
مطلوبتر به مشتریان از طریق 1300 شعبه و واحدهای خدماتی فراهم آمد.
بانک رفاه از بدو تاسیس تا کنون همواره خدمت رسانی به آحاد مردم و جلب رضایت آنان
را سرلوحه راه خود قرار داده و در این راستا با بهره‌گیری از نیرو‌های دانشی و
متعهد و در سایه اخلاق حرفه ای به تلاش در جهت پیشرفت کشور، تکریم ارباب رجوع،
توسعه و بهبود شبکه شعب، طراحی و ارائه خدمات جدید و به ‌کارگیری بانکداری
الکترونیک پرداخته است.
همچنین از دستاورد‌های مهم بانک در سال‌های اخیر می‌توان به کسب رتبه برترین دستگاه
در زمینه تکریم مشتریان در گروه بانک و بیمه در سال‌های متوالی، استقرار سیستم
مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso 9001 و اخذ گواهینامه مربوطه به عنوان اولین
بانک خاورمیانه در سال 1378 و تداوم همه ساله آن تا کنون اشاره کرد.
موفقیت بانک رفاه در محیط رقابتی کنونی، در گرو برنامه‌ریزی مطلوب با رویکردی
آینده‌نگر است بدین منظور استراتژی بانک رفاه در قالب” راه رفاه” تدوین شده است که
این نقشه به عنوان سند راهبردی میان مدت بانک در گذار به خصوصی که با تمرکز بر
برآورده‌سازی متوازن نیاز‌های کلیه ذینفعان بانک تدوین شده است، راهنمای بانک در
این مسیر خواهد بود. بی تردید خصوصی شدن، بزرگ‌ترین تحول در تاریخ پرقدمت بانک
رفاه، با تغییر ساختار مالکیتی و آغازی بر حرکت سریع‌تر در دستیابی به اهداف بالاتر
می‌باشد.
این بانک با اتکال به یاری خداوند بزرگ و با تلاش همه همکاران ساعی و بهره‌گیری از
تجربیات سایان طولانی برآن است در سالی که با پیام مدبرانه رهبر معظم انقلاب
اسلامی، سال” تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام گرفته است با مشارکت
جمعی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، به اجرای کامل قانون
بانکداری بدون ربا پرداخته و نیز در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان یکی
از اهداف استراتژیک در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کوشابوده و همواره در
تکاپوست تا بتواند به عنوان عضوی از جامعه بانکی کشور، چشم‌اندازی روشن در عرصه
خدمتگزاری در طول سالیان در پیش رو ترسیم نماید.
بی شک وجود گوهر اعتماد و رضایت و همراهی شما مشتریان و سایر هموطنان عزیز کشور
اسلامی‌مان، ما را در کسب افتخار امر غرورآفرین خدمات‌رسانی صادقانه، موفق و
سرافراز خواهد نمود.
 


آدرس ساختمانهای مرکزی :

ساختمان شماره 1 (ولیعصر (عج)) :

 تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، پلاک 2584 
–  تلفن : 70- 88654141 –  کدپستی:  1435694831

ساختمان شماره 2 (پردیس) :

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان حجت الاسلام – شماره 186 
–  تلفن : 82188200 – کدپستی : 1991756783 

ساختمان شماره 3 (بلوار) :

تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس 
–  تلفن : 41373000

ساختمان شماره 4 (آموزش) :

تهران، خیابان
انقلاب، روبروی خیابان لاله زار، کوچه کریمی، پلاک 9 
–  تلفن : 2-88831321 – کد پستی :
1581833413

ساختمان شماره 5 (حکیم اعظم) :

تهران، خیابان
ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک 17

شنبه 13 بهمن 1397 – 22:20

۰۲۱-۶۱۰۸۸

[email protected]

تهران – میدان ونک – خیابان ولیعصر- نرسیده به خیابان میرداماد – خیابان عطار – پلاک ۱۴

کدپستی1994763811

نشانه‌های سجاوندی

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

ادرس اداره رفاه بانک رفاه
ادرس اداره رفاه بانک رفاه
10

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.