ادرس اداره کار شهرستان ساری

ادرس اداره کار شهرستان ساری
ادرس اداره کار شهرستان ساری

حوزه مدیر کل:

اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

اداره امور حقوقی

اداره حراست

اداره روابط عمومی

ادرس اداره کار شهرستان ساری

اداره روابط کار

اداره بازرسی کار

اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی

اداره بیمه بیکاری

مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال:

دبیرخانه کارگروه اشتغال

اداره اشتغال

اداره توسعه کارآفرینی

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع:

اداره امور مالی

اداره امور اداری و خدمات عمومی

گروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری

 

مدیریت امور تعاون:

اداره نظارت تعاونی ها

اداره تشکیل تعاونی ها

اداره توسعه تعاونی ها

مدیریت اجتماعی:

اداره امور اجتماعی

اداره امور فرهنگی ورزشی کارگران

اداره امور بیمه ای

اداره امور حمایتی و آسیب های اجتماعی

بانک اطلاعات کارآفرینی

سامانه اطلاعات بازارکار

…ادامه مطلب

فرهنگی

اجتماعی

…ادامه مطلب

تولیدی 

توزیعی

… ادامه مطلب   

بازرسی کار

سازمان های کارگری وکارفرمایی

…ادامه مطلب

ادرس اداره کار شهرستان ساری

اداره کل امور ورزشی

سامانه رفاهی و ورزشی کارگران

…ادامه مطلب

چشم اندازفرم همکاری با گروه

مسابقه

…ادامه مطلب

قوانین 

ثبت نام زنان سرپرست خانوار

…ادامه مطلب

بیمه های سلامت

بیمه های اجتماعی 

…ادامه مطلب
سازمان الکترونیک (برید)

 ثبت نام در سایت

پیگیری

انتقاد، پیشنهاد، شکایت

 بیانیه توافق سطح خدمات 

 نظام پیشنهادات

شناسنامه خدمات

دستورالعمل

بروز رسانی

اطلاعیه ها و بخشنامه ها


ریاست شعبه  سیف الله ترچانی


 


تلفن       33378869

ادرس     ساری  خیابان امیرمازندرانی  جنب فرمانداری


ریاست شعبه  سیف الله ترچانی


 


تلفن       33378869

ادرس     ساری  خیابان امیرمازندرانی  جنب فرمانداری

ادرس اداره کار شهرستان ساری
ادرس اداره کار شهرستان ساری
10

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ادرس

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.