تاثير خواندن زيارت عاشورا براي اموات

خواص دارویی و گیاهی

ظالمان و بد کاران،به خلاف مومنان که به آن ها گفته می شود داخل بهشت شوید،به آن ها هم گفته می شود شما داخل جهنم شوید و جاودانه در آن بمانید

قرآن در این باره می فرماید:

«الذین تتوفاهم الملائکه انفسهم فالقو السلم ما کنا نعمل من سوء بلی ان الله علیم بما کنتم تعملون»                                                                               

                                                                                              سوره نحل آیه 28

«ظالمان بدکار و کافران کسانی هستند که فرشتگان (قابض ارواح)هنگام مرگ روحشان را می گیرند،در حالی که آن ها به خود ظلم وستم کرده اند،در این هنگام تسلیم می شوند و اظهار ایمان می کنند(ایمانی که فرعون حین غرق شدن به وحدانیت خدا آورد)و می گویند:(خدایا ما در دنیا)کار بد انجام نمی دادیم.گفته می شود(نه چنین است)بلکه خداوند دانا است به آنچه انجام می دادید»

سپس به آنها گفته می شود:

«فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین؛                      سوره نحل آیه 29

 (حال که دروغ می گویید و با این همه گناه وجنایت،منکر گناهان خود می شوید) از درهای جهنم داخل آن شوید و جاودانه در آن بمانید آن جا چه جای بدی برای متکبران و ظالمان است.                                                                                  

 نا امید شدن از اهل دنیا هنگام مرگ

 زاهد وارسته ای در بصره سکونت داشت،در بستر مرگ قرار گرفت.خویشانش بر بالین او نشسته و گریه می کردند، زاهد به پدرش رو کرد و گفت:چرا گریه می کنی؟

پدر گفت:چگونه گریه نکنم ،وقتی که فرزندی از دنیا برود پشت پدر می شکند؟!

مادر گفت :چگونه نگریم،که امیدوار بودم در ایام پیری عصای دستم باشی و به من خدمت کنی و هنگام پیری در بالینم باشی؟!

زاهد به همسرش گفت چرا گریه می کنی؟

همسر گفت:چگونه گریه نکنم،که با مرگ تو فرزندانم یتیم و بی سر پرست می شوند؟!

زاهد فریاد زد :آه!آه!شما هر کدام برای خود گریه می کنید،هیچ کس برای من نمی گرید که بعد از مرگ به من چه خواهد رسید و حالم چه خواهد شد؟آیا به سوالات دو فرشته نکیر و منکر پاسخ خوب می دهم یا درمانده می شوم؟هیچ کس برای من نمی گرید که مرا تنها در لحد گور می گذارند و از اعمال من می پرسند.این را گفت و آهی کشید و جان سپرد. 

حالات مختلف انسانها در حال جان کندن

 امام باقر (ع) فرمود:یکی از پیامبران بنی اسرائیل عبور می کرد،دید مرد مومنی در حال جان دادن است،ولی نصف بدنش در زیر دیواری قرار گرفته و نیمی در بیرون دیوار است و پرندگان و سگها بدن او را متلاشی کرده اند و می درند،از آنجا گذشت در مسیر راه خود دید یکی از امیران ستمکار آن شهر مرده است،جنازه او را بر تخت نهاده اند و با پارچه ابریشم کفن نموده اند،و در اطراف آن تخت،منقل هایی نهاده اند که بوی خوش عودهای خوشبو از آنها برخواسته است.

آن پیامبر خدا متوجه شد و عرض کرد:من گواهی می دهم که تو حاکم عادل هستی و به کسی ظلم نمی کنی،این(مرده اولی)بنده تو است و به اندازه یک چشم بر هم زدن برای تو شریک نگرفته،مرگ او را آن گونه (با آن وضع رقت بار) قرار دادی،و این(امیر)نیز یکی از بندگان توست که به اندازه یک چشم بر هم زدن به تو ایمان نیاورده است؟(آن چیست؟و این چیست؟)

خداوند به او وحی کرد:

ای بنده من!همان گونه که گفتی من حاکم عادل هستم و به کسی ظلم نمی کنم،آن(مرد اولی )بنده من،نزد من گناهی داشت،مرگ او را با آن وضع قرار دادم تا مجازات گناه او اینگونه انجام گیرد،و وقتی که مرد،هیچ گونه گناهی در او باقی نماند،و این بنده من (امیر)کار نیکی در نزد من داشت مرگ او را چنان وضعی قرار دادم،تا پاداش کار نیک او را داده باشم و هنگام مرگ نزد من هیچ گونه نیکی (و طلب)نداشته باشد.

                                                     محمد محمدی اشتهاردی،عالم برزخ درچند قدمی ما،ص52-51 

چهره ی ملک الموت در هنگام مرگ 

در بهار الانوارآمده است :حضرت ابراهیم روزی شخصی را دید،از او پرسید که تو کیستی ؟

گفت:عزرائیل هستم. ابراهیم(ع)گفت: از تو میخواهم خودت را به آن صورتی که مونین را قبض روح میکنی به من بنمایانی.

حضرت ابراهیم (ع) به دستور او روی خود را برگردانید و سپس به او نگاه کرد،جوان بسیار زیبا وخوش رو و شادی را دید و گفت:اگر مومن پس از مرگ چیزی(پاداش)غیر از این چهره ی زیبا نبیند ،همین دیدار برای او کافی است وپاداش خوبی برای کارهای نیکش خواهد بود.

سپس ابراهیم (ع) به عزرائیل گفت: اگر میتوانی،خودت را در آن چهره ای که گمراهان

باآن قبض روح میکنی، به من بنمایان.

عزرائیل(ع):ای ابراهیم !توطاقت دیدن آن چهره را نداری.

ابراهیم (ع) خواسته اش را تکرار کرد.

عزرائیل(ع)گفت:روی خود را برگردان:ابراهیم (ع) روی خود را برگردانید و سپس به او نگاه کرد،دید مرد سیاهی را که موهای بدنش راست شده وبسیار بوی بد دارد ولی از سوراخ بینی او دود و آتش بیرون میاید،ابراهیم (ع)نتوانست چهره اورا مشاهده کند و بر اثر شدت ناراحتی بیهوش شد ،وقتی که به هوش آمد عزرائیل را به صورت اول دید،به او فرمود :ای فرشته مرگ ،اگر انسان گناهکار جز دیدن همین چهره،کیفر دیگری نبیند ،همین نگاه برای عذاب و کیفر او کفایت می کند. 

آداب تجهیز:

وظیفه زندگان در قبال مردگان ؟

قبل ازآنکه زمان دفن و تشییع جنازه فرا رسد ،می باید صاحبان غزا همانطور که مقررات قانونی خاکسپاری را تعقیب میکنند وسایل مورد احتیاج دفن را مهیا نمایند،مخصوصا کفن ولوازمی که به آن تعلق دارد و حتما میت به آنها سفارشاتی داشته است،زیرااگر میت در زمان حیات از غافلان نبوده باشد برای خود کفن تهیه کرده است

چنان که امام صادق (ع)فرموده اند:«من کان کفنه فی البیت لم یکتب من الغافلین»

                                                                              روضه المتقین،ج1 ص 344

(کسی که کفنش در خانه باشد از زمره ی غافلان نوشته نشود)

-و بهتر است قبل از تشییع مقداری خاک رس تهیه کرده فردی متدین بر آن 70 مرتبه آیه الکرسی بخواند و بدمد و آن را هنگام دفن زیر صورت میت بریزد.

-اگرتربت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع )همراه باشد وعقیقی که برآان اسامی ائمه معصومین نقش شده برای زیر زبان میت با خود بر دارند وچه خوش است آ دمی در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) اشک هایش رابا دستمالی پاک وطیب وطاهر از گونه هایش بر چیده وصیت کند روی سینه اش گذارند 

تعجیل درتشییع جنازه 

باید بدانیم تکریم وتعظیم وتوجه به میت این است که درتشییع او تاخیر روا نداشته ،بلکه به سفارش حضرت نبی اکرم (ع ) تعجیل کنیم  وایشان می فرمایند :

(نباید کسی از شما را ببینم که میتی از او در شب مرده باشد وتشییع او را به صبح و یا اگر، روز مرده باشد موکول به شب کند برای مرد گان خود به انتظار طلوع وغروب خورشید نباشد آنان رابا تعجیل به سوی  خوابگاه ها یشان ببرید خدا یتان رحمت کناد

من لایحضره الفقیه ،ج ا،ص   140

هر چند امروزمسئله تشییع جنازه با مشکلا تی توام شده و اکثر مرد م از چنین فیضی محروم می باشند

حضرت موسی (ع ) در منا جات خود با پرورد گارش عرض کرد :

(یا رب ما لمن شیع جنازه)پرورد گارا ثواب کسی که تشییع جنازه کرد چیست؟

خطاب رسید :

اوکل به ملا ئکه من ملا ئکتی معهم رایات یسیعو نهم من قبور هم الی محشرهم :

وسا ئل الشیعه، ج ا،ص 820

(فرشتگانی از فرشتگانم را بر او می گمارم که با داشتن پرچم ها انان را از قبرها یشان تا روز حشر تشییع کنند .)

از حضرت امام صادق (ع) درباره ی پاشیدن اب روی قبر پرسید ند فرمود:

«تا وقتی که رطوبت در خاک قبر باقی است عذاب از میت کناره می گیرد . 

 محد ث قمی (ره)سفینه البحار،ج 2،ص396

نمازمیت 

….

موضوع که می باید به ان  اشاره نمود این است که رسول خدا می فرمایند :

اگر سه صفت در نماز میت تشکیل شود میت آمرزیده گردد.

زمان اقامه ی نماز به طلوع وغروب خورشید بستگی پیدا نمی کند و امام رضا (ع) می فرمایند :(بر مومن با  پنج تکبیر نماز بخوانید و اگر منافق است چهار تکبیر گفته شود.)       استبصار ج1 ص 478

زیرا ولایت را نپذ یرفته وفرموده اند: علت اینکه پنج تکبیر بر میت گفته می شود آن است که خداوند پنج فرضیه را بر مردمان واجب گردانیده است (نماز،زکات ،روزه،حج ولایت وخداوند متعال برای میت بدل از هر فرضیه تکبیری مقرر فرموده است. 

 ترجمه من لایحضره الفقیه ،ج ا،ص 233

شب اول قبر

وقتی میت به خاک سپرده شد ازما چه می خواهد ؟

چون نخستین شبی است که آدمی در برزخ قرارمی گیرد «دستو راتی داده اند که به کار بستن ان می تواند میت را از وحشت تنهایی برها ند

اول ) با فرا رسید ن ساعات مغرب روز اول به خاکسپاری اگر امکا نش بود به  کنار قبر رفته روشنی برده کمی توقف کنید برای میت طلب مغفرت نموده استغفار نما ئید

دوم ) در ان لحظات بسیار حساس صدقه دادن برای میت بسیار کارساز است

سوم ) از جمله هدایا ئی که برای شب اول دفن بسیار مفید است دعا کردن میت است

چهارم) اگر نماز قضا دارد کنار قبرش یا هر کجا هستید برایش اقامه ی نماز کنید و اگر نداشت ،دو رکعت نماز هدیه به مزارش نمایید 

پنجم) از همان شب علاوه بر این که خود انجام می دهند کسی اجیر کنند ،تا چهل شب یک ختم قران برای او نماید

ششم) همان شب ؛ اگر امکانش بود چهل نفراز مستمندان شیعیان را اطعام نماید

هفتم ) اگر ان شب سی نفر حاضر باشند و سی جز قرآن را بین خود تقسیم کنند  وتلاوت نمایند ثوابش را به روح میت هدیه کنند قبر او را نور باران کرده اند

 

هشتم ) اگر میت در مشاهده مشر فه «مشهد » و «قم »،«ری » و« شیراز» فامیل و نزدیکانی دارد بگویند به نیابت از سوی میت  زیارتی انجام دهند ثواب برای اولین شب دفن بسیار عظیم است و میت را از تنگی و فشار و اضطراب و وحشت قبر نجات می دهد

نهم ) خواندن زیارت عاشورا تا قبل از مغرب وهدیه ثوابش به روح ومزار میت دارای آثار عجیبه ای است

نماز شب اول دفن

عامه مردم ازآن به نماز وحشت یاد میکنند

وحشت چنین شبی هول انگیز را که براستی پشت ابناء دانا و مومن بشر را لرزانده به دو وسیله میتوان به رحمت و سرور و آرامش تبدیل نمود

اول )به وسیله شخص انسان در زمان حیات است ،به این معنا دستوراتی  را که داده اند مثلا روایت نموده اند:

کسی که تمام کند رکوع خود را داخل نشود او را وحشتی در قبرش.

(علامه مجلسی ره) ، بحار الانوار،ج6

سپس او که از اضطراب و وحشت و حول وتنهایی اولین شب دفن بیم دارد می باید رکوع را به آرامی و وقار برگزار کند نه عجو لانه

دوم)دستورالعمل هایی است که میباید دیگران برای آن شب به کار گیرند و به آنچه از ناحیه ی معصوم (ع) رسیده توجه داشته باشند که از جمله آن به فرموده پیامبر(ص) هدیه کردند دو رکعت نماز می باشد.

فرموده اند :

بر میت ساعتی سخت تر از شب اول  قبر نمی گذرد ، پس رحم نمایید بر مرد گان خود به صدقه و اگر نیافتید چیزی که صدقه بدهی ، پس یکی از شما دو رکعت نماز کند به قبر او هدیه نماید.

همان ساعت به برکت این نماز هزار ملک با جامه ای و حله ای بر میت نازل می شوند وتنگی قبر اورا وسعت می دهند.

                                                                             محدث قمی (ره) ،سفینه البحار ،ج2،ص47

التماس  مردگان

بهترین کاری که  برای مردگان باید انجام داد چیست؟

مردگان به همه چیز که در دنیای زندگان می گذرد واقف هستند می بینند و می شنوند و حتی در قبال نیازهای خود از بازماندگان تقاضا می کنند.

(اداء قرض،قضاء وظایف،طلب آمرزش،صدقه دادن)

زمان زیارت مردگان

چه وقت به زیارت مردگان برویم؟

باید گفته شود که بر خلاف پندارعموم که فقط عصر پنج شنبه به زیارت اهل قبور می روند،می شود تمام روزهای هفته به قبرستان رفت.ولی شب ،کراهت دارد و بهتراست در مواقعی که انسان خیلی ناراحت است؛برای تسلای خودش ومردگان و وقتی که خیلی خوشحال است ،برای خارج کردن لذت های زود گذر دنیا با ذکر مرگ،به قبرستان برود.البته بهترین وقت،اوقات بین الطلوعین روز جمعه است.

آداب رفتن به قبرستان

دراین باره نیز از سخنان اهل بیت (ع) استفاده می شود:

1-با وضو و طهارت وارد قبرستان شوی

2-بی سلام و دعا از قبرستان نگذری

3-بر روی قبور راه نروی

4-در قبرستان خنده نکنی

5-در قبرستان حرف دنیا نزنی

6-در قبرستان بول نکنی

7-از حال آنها عبرت بگیری و متذکر سفر آخرت بشوی

8-نقش روی قبرها را نخوانی

9-البته بر سر قبور ارحام و خویشان فاتحه بخوانی

10-هر وقت وارد مقبرهای شدی اول برسرقبر پدر ومادر بروی و فاتحه ودعا و قرآن بخوانی

11-بر روی قبر یا پهلوی قبر یا محاذی قبر نماز نخوانی

12-به زیارت قبورعلماء و صالحین بروی که در هر قبرستانی هستند

13-در وقت فاتحه خواندن بر سر قبر رو به قبله بشینی و دست بر بالای قبر بگذاری

14-بر روی قبر ننشینی که نهی از آن وارد شده

15-دور قبر طواف نکنی مگر قبر پیغمبر یا امام

16-تا بتوانی از برای مردگان صدقه بدهی و خیرات بنمایی

گریه کردن برای مردگان

از نظر شیعه گریه کردن در غم از دست دادن شخص مومن مستحب است به ویژه در مواردی که غم جانکاهی بر بازماندگان وارد شده و گریه در تخفیف آن غم و اندوه موثر باشد

ولی باید توجه نمود که در بسیاری از موارد گریه ناشی از نا رضایتی از قضای الهی باشد جایز نیست.

دیدار مردگان با خانواده

امام صادق (ع)فرمود:

روح مومن به زیارت فرزندان و خویشان خود می رود،خداوند در این ملاقات اعمال نیک   فرزندان و خویشان را به او نشان می دهد و اعمال نا پسند آنها را از وی پوشیده می دارد

بعد فرمود:

کافرهم به زیارت فرزندان و خویشان خود می رود ولی خداوند در این ملاقات آن چه را  که موجب نگرانی کافر است به او نشان می دهد

و سپس فرمودند:

بعضی ارواح در هفته،یک مرتبه به زیارت و ملاقات خویشان می روند و بعضی به اندازه عمل خود .

نماز برای والدین

فرزند باید بداند که: بسا فرزندی که در حال زنده بودن پدر و مادر ،عاق باشد ولی بعد از فوت آنها ،نیکو کار شود و به خاطر اعمال خیر و نماز برای آنها از عاق بودن خارج گشته و بسا فرزندی که در حال زندگی پدر و مادر،آنها از او راضی باشند ولی بعد از مرگ آنها،به خاطر کم توجهی به آن دو عاق شود.

بهترین خیرات،برای پدر و مادر و سایر خویشان آن است که قرض های آن ها را بدهد و حقوق خدا و خلق را ادا کند و حج و سایر عبادات که از آن ها فوت شد به جا آورد.

زیارت شهداء

امام صادق (ع)فرمودند:

زیارت قبر شهیدان،برابر است با یک حج مقبول همراه رسول خدا((ص).

                                                                                       وسائل الشیعه،ج1

امام باقر (ع) فرمودند:

کسی که قبرهای شهیدان آل محمد (ص) و شهیدان راستین خدا را زیارت کند و قصدش پیوند با خدا و شهیدان باشد خداوند گناهان او را پاک می کند و او را به شهادت می رساند.                                                                                                   چهل حدیث    

مقام شهید بسیار بالاست.در روایت آمده است:

بالاتر از هر نیکی ،نیکی دیگری است ولی بالاتر از شهادت مقام و منزلتی نیست.

 جمع آوری : خانم توسلی

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

برای
رسیدن به محبت و عشق و علاقه امام حسین(ع) نیز راههای گوناگون وجود دارد
ولی راهی که سریعتر انسان می تواند بوسیله آن به بارگاه امام حسین(ع) راه
یابد، و جزو شیفتگان و عشاق سیدالشهداء گردد، از طریق خواندن زیارت عاشورا و
خصوصاٌ مداومت به خواندن این زیارت شریف می باشد.  

چه
بسیار زیبا است که انسان در هر زوز صبح 5 دقیقه از وقت خود را برای سالار
شهیدان و زیارت عاشورا قرار دهد. چه صبح و روز زیبائی خواهد بود روزی که با
نام و یاد عزیز زهرا(س) شروع شود.

 مطمئن
باشید که امام حسین(ع) جواب سلام شما را می دهد. فقط باید دلت را پاک کنی
تا جواب سلام امام را بشنوی و یقین داشته باشید که جواب سلام را امام
حسین(ع) می دهد، چون جواب سلام واجب است و امام معصوم محال است ترک واجب
نماید. فقط باید گوش ما شنوا و لایق شنیدن جواب سلام ایشان باشد. 

فواید خواندن  زیارت عاشورا از نظر ائمه:  

1- امام صادق‏علیه‏السلام فرمود: خداوند
سوگند یاد کرده که زیارت زائری که این زیارت را تلاوت نماید را بپذیرد و
نیازمندیهایش را برآورده سازد و او را از آتش جهنم برهاند و در بهشت برین
جای دهد و همچنین حق شفاعت و دستگیری کردن از دیگران را به وی عطانماید.  

2-امام باقر ‏علیه‏السلام در ثواب این زیارت فرمودند:به
تحقیق این دعا دعایی است که ملائکه آن را می‏خوانند و خداوند در قبال آن
برای تو صد هزار هزار درجه می‏نویسد و مثل کسی خواهی بود که با امام حسین
شهید شده باشد… و نوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیغمبری و رسولی و
ثواب زیارت هر که زیارت کرده حسین‏علیه‏السلام را از روزی که شهید شده
است.  

فضائل زیارت عاشورا (برگرفته از کتاب عاشورا و قیام امام حسین) : 

اوّل: ثواب دوازده هزار حج. دوم : ثواب هزار هزار جهاد . سوّم: ثواب دو هزار هزار عمره ; که همه آنها را با حضرت رسول (صلى الله علیه وآله)و ائمّه اطهار (علیهم السلام)بجا آورده باشد . چهارم: ثواب مصیبت هر پیامبرى از اوّلین تا آخرین . پنجم :ثواب مصیبت هر رسولى . ششم: ثواب مصیبت هر وصیّى تا روز قیامت . هقتم:ثواب مصیبت هر صدّیقى تا روز قیامت . هشتم: ثواب هر شهیدى تا روز قیامت . نهم: بلندى مقام او صد هزار هزار درجه . دهم: نوشته شدن هزار هزار حسنه  

و…

رسیدن به خواسته ها و حوائج:

صفوان گوید: حضرت صادق (علیه السلام) به من فرمود:

ای
صفوان! هرگاه تو را نزد خدای متعال حاجتی بود، پس زیارت کن اباعبدالله
حسین (علیه السلام) را به این زیارت، در هر مکانی که هستی و بخوان دعای بعد
از آن را و از پروردگارخویش حاجتت را بخواه، زیرا برآورده و مستجاب خواهد
شد. خداوند متعال در وعده ای که به رسول خود داده، خلاف نفرموده است.

سفارش ولی عصرعجل الله تعالی فرجه:در حکایت تشرف جناب حاج سید احمد رشتی به خدمت حضرت ولی عصر – ارواحنا فداه – در سفر حج، آن حضرت فرمود: «چرا شما عاشورا نمی خوانید؟! عاشورا عاشورا عاشورا!!» 

ای کاش هر روز زیارت عاشورا می خواندم:

عالم
جلیل، شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از والد خود (حاجی ملا ابوالحسن) نقل
کرده است که من حاج میرزا علی نقی طباطبائی را بعد از رحلتش در خواب دیدم،
و به او گفتم: آیا آرزویی داری؟ گفت: یک آرزو دارم و آن این است که چرا در
دنیا هر روز «زیارت عاشورا» نخواندم. رسم سید این بود که در تمام دهه اول
محرم، زیارت عاشورا می خواند، ولی بعد از مرگ، افسوس می خورد که چرا در
تمام ایام سال، موفق به این زیارت نبوده است.

مرحوم علامه امینی و زیارت عاشورا:

دکتر
محمد هادی امینی- فرزند علامه- می نویسد: پس از گذشت چهار سال از فوت
پدرم، در شب جمعه ای قبل از اذان صبح، پدرم را در خواب دیدم و او را بسیار
شاداب خرسند یافتم. جلو رفته و پس از سلام و دست بوسی گفتم: پدر جان در آن
جا چه عملی باعث سعادت و نجات شما گردید؟

پدرم گفت: چه می گویی؟

مجدادا
عرض کردم: آقاجان! در آن جا که اقامت دارید، کدام عمل، موجب نجات شما شد؟
کتاب الغدیر یا سایر تالیفات؟ یا تاسیس و بنیاد کتابخانه امیرالمؤمنین
(علیه السلام)؟

پدرم پاسخ داد: نمی دانم چه می گویی، قدری واضح تر و روشن تر بگو.

گفتم:
آقا جان! شما اکنون از میان ما رخت بربسته اید و به جای دیگر منتقل شده
اید در آن جا که هستید کدامین عمل، باعث نجات شما گردید؟ مرحوم علامه
امینی، تاملی نمود و سپس فرمود: فقط زیارت اباعبدالله الحسین (علیه
السلام). عرض کردم: شما می دانید اکنون روابط ایران و عراق تیره و راه
کربلا، بسته است، برای زیارت چه کنیم؟

فرمود:
در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین (علیه السلام) بر پا می شود،
شرکت کنید: ثواب زیارت امام حسین (علیه السلام) را به شما می دهند.

سپس فرمود: پسر جان! در گذشته بارها تو را یادآورشدم و اکنون نیز توصیه می کنم که «زیارت عاشورا» را به هیچ عنوان ترک مکن.

زیارت
عاشورا را دائم بخوان و بر خودت وظیفه بدان. این زیارت، دارای آثار و
برکات و فواید بسیاری است که موجب نجات و سعادت مندی تو در دنیا و آخرت می
باشد، و امید دعا دارم.

فرزند
مرحوم علامه امینی می نویسد: علامه امینی، با کثرت مشاغل و تالیفات و
مطالعات، مواظبت کامل بر خواندن زیارت عاشورا داشت و سفارش به خواندن زیارت
عاشورا می نمود و بدین جهت، خودم سی سال است بر خواندن زیارت عاشورا، موفق
می باشم.

 نعمت دنیا و غفلت از زیارت عاشورا:

آقای
سید علی موحد ابطحی اصفهانی نقل می کند که در ماه صفر 1409 ه.ق به شیراز
رفتم. میزبان من- آقای حاج مسیح – می گفت: سی سال است که به طور مرتب،
زیارت عاشورا می خوانم و دختری دارم که شوهرش سید است و در دزفول زندگی می
کند. چندی قبل، توسط نامه، درخواست کرده بود که در صورت امکان، منزلی برای
آنها در شیراز تهیه کنم و ما هرچه فعالیت کردیم وسیله اش فراهم نمی شد.
خیلی متاثر بودم که اینها از ما تقاضایی کرده اند و نتوانستم برآورده کنم .
تا اینکه در روز تولد امام هشتم، حضرت رضا (علیه السلام) در جلسه توسلی
شرکت کردم و در حال گریه، حاجتم را عرضه داشتم.

چند
روز بعد، خواهرم آمد و گفت: در عالم رویا، آقای بزرگواری را دیدم که زمین
هایی را تفکیک می کرد و قطعه ای از آن زمین ها را هم برای شما در نظر گرفت.
بعد از مدتی، قطعه ای زمین به مبلغی ناچیز به ما واگذار شد و مشغول
ساختمان سازی شدیم. چند روز گذشت و بر اثر مشاغل زیاد، نتوانستم زیارت
عاشورای هر روزه را بخوانم. روزی اول صبح، دخترم از دزفول تلفن زد و گفت:

پدر!
زیارت عاشورا را ترک کرده ای؟ گفتم: چطور؟ گفت: خواب دیدم حضرت امام حسین
(علیه السلام) در صحن و سرایی بسیار مجلل حضور دارند و در اطراف ایشان
شخصیت ها و بزرگانی به چشم می خورند. پرسیدم این ها کیستند؟ جواب دادند:
این هاعلاقمندان به اباعبدالله الحسین (علیه السلام) هستند. من درهمان عالم
خواب، در بین آنها جستجو کردم که شما را پیدا کنم، ولی شما را ندیدم!
گفتم: پدرم به امام حسین (علیه السلام) خیلی علاقه دارد و مداومت به زیارت
عاشورا دارد. چرا در بین این ها نیست؟

 جواب دادند: چند روز است که سراغ ما نیامده، ان شاء الله بازخواهد آمد.

روشی آسان برای خواندن زیارت عاشورا:

مولا
شریف شیروانی به سند خود از امام دهم، علی بن محمد هادی (علیه السلام) نقل
می کند: کسی که زیارت عاشورا بخواند و هنگامی که به عبارت لعن رسید یک
مرتبه بگوید: «اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له
علی ذلک. اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت
علی قتله» و صد مرتبه بگوید: «اللهم العنهم جمیعا».

و عبارت سلام را نیز این گونه بگوید:

«السلام
علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی
لزیارتکم» و صد مرتبه بگوید «السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی
اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین» مثل آن است که تمام صد لعن و صد سلام را
از اول تا به آخر خوانده باشد.

تعليم
زيارت عاشورا

علقمه بن محمد حضر مى گويد: به امام باقر عليه السلام گفتم : به من

دعايى تعليم بده كه با آن دعا در اين روز (عاشور) هنگامى كه زيارت مى كنم
او را
(امام
حسين
عليه السلام ) بخوانم . و دعايى تعليم بده كه با آن دعا، هنگامى كه او

را از نزديك يا هنگامى كه از خانه ام و از راه دور (و به قصد زيارت بدان
سو) اشاره

مى كنم ، بخوانم . حضرت فرمود: اى علقمه پس از آن كه به آن حضرت با سلام
اشاره كردى

، دو ركعت نماز بخوان و پس از آن اين قول (متن زيارت ) را مى خوانى . پس
هنگامى كه

اين زيارت را خواندى در حقيقت او را به چيزى خواندى كه هركس از ملايكه كه
بخواهند

او را زيارت كند به آن مى خواند. و خداوند براى تو هزار هزار سيئه محو مى
كند، تو

را هزار هزار درجه بالا مى برد. جزو كسانى مى باشى كه در ركاب حضرت به
شهادت

رسيدند، حتى در درجات آنها هم شريك مى شوى و براى تو ثواب هر پيامبر و
رسولى و هر

كس كه
حسين
عليه السلام را از زمان شهادتش تا به حال زيارت كرده ، را مى نويسند. مى

گويى
: ((السلام
عليك يا ابا عبدالله …. پس از نقل زيارت مى

فرمايد:

يا علقمة ان استطعت اءن تزوره فى كل يوم بهذه الزيارة

من دهرك فافعل . فلك ثواب جميع ذلك ان شاء الله
:

اى علقمه ! اگر توانستى هر

روز از عمرت آن حضرت را با اين زيارت ، زيارت كنى ، اين كار را انجام بده ،
پس براى

تو ثواب تمام اين زيارت است

)).

 سفارش
امام صادق عليه السلام

امام صادق عليه السلام به صفوان

مى فرمايند:

زيارت عاشورا را بخوان و از آن مواظبت كن ، به درستى كه من چند چيز

را براى خواننده آن تضمين مى كنم
.
1-

زيارتش قبول شود.

2-

سعى و كوشش او

مشكور باشد.

3-

حاجات او هر چه باشد از طرف خداوند بزرگ برآورده شود و نااميد از

درگاه خدا برنگردد….

بعد فرمود: اى صفوان ! هرگاه حاجتى براى تو به سوى خداوند

متعال روى داد. پس به وسيله اين زيارت به سوى آن حضرت توجه كن از هر جا و
مكانى كه

هستى و اين دعا را بخوان و حاجتت را از پروردگار خود بخواه كه برآورده مى
شود و

خداوند وعده خود را خلاف نخواهد كرد.

آرى ، هر كس حاجت بزرگى داشته باشد حوايج و

خواسته هايش با چهل روز خواندن زيارت عاشورا برآورده مى شود. تجربه گواه هر
عارف و

عامى است كه ما در اين جا نمونه هايى از حكايات را خواهيم آورد.

 سيره
شيخ مرتضى انصارى (رحمة الله عليه
(

در شرح احوال مرحوم

شيخ مرتضى ، نواده شيخ انصارى آورده اند كه ؛
((از
جمله

عاداتش خواندن زيارت عاشورا بوده كه در هر روز، دو بار صبح و عصر آن را مى
خواند و

بر آن بسيار مواظبت مى نمود. بعد از وفاتش كسى او را در خواب ديد و از
احوالش پرسش

كرد؛ در جواب سه مرتبه فرمود:
((عاشورا،
عاشورا، عاشورا،))

 سيره
ميرزاى

قمى

اين مرد بزرگ ، هرگز

نماز شب و زيارت عاشورا و نماز جماعت را ترك نكرد، و هرگاه به مسجد نمى رفت
، در

منزل با زن و فرزند خود نماز جماعت مى خواند. بسيار با انصاف بود و با
افراد مستمند

مواسات مى ورزيد. و در اصلاح امور مسلمان ها، اهتمامى عجيب داشت . حاكم
دهكده

خوانسار دستور داد مخصوص وى ، يك مسجد جامع ساختند كه هميشه نماز جمعه و
جماعتش در

آن مسجد برپا مى شد.

 سيره
شهيد

قدوسى

شهيد آيت الله

قدوسى (رحمة الله عليه ) به خاندان عصمت و طهارت عشق مى ورزيد، به زيارت
جامعه و

عاشورا، و توسل به خاندان پيغمبر و شركت در جلسات روضه و سوگوارى حضرت سيد
الشهداء

مقيد بود.

مرحوم قدوسى مى فرمود: علامه طباطبايى ، به اين معنا تاكيد دارد و در

ايام محرم و صفر، زيارت عاشورايش ترك نمى شود و به زيارت جامعه اهتمام

دارد.

 دريافت
علوم خاص

يكى از دوستان مرحوم قدوسى مى

نويسد:

ظاهرا ايشان نسبت به

((زيارت
عاشور))

مواظبت داشت . چون ، موقعى كه دادستان كل بود، من در خواب ديدم كه

بر اثر خواندن زيارت عاشورا، به ايشان علوم خاصى داده شده ، وقتى به ايشان
عرض كردم

، متاءثر شد و گفت : مدتى است توفيق پيدا نكرده ام . و اين بر اثر كثرت
كارشان در

دادستانى بود، و آن كارها را ولى مى دانست ؛ از اين رو بود كه فرمود:

مدتى است

كه به خواندن زيارت عاشورا، موفق نشده ام
.

 سيره
ميرزاى محلاتى

مرحوم ميرزاى محلاتى سى سال آخر عمرش ، زيارت عاشورا را ترك نكرد و

هر روز كه به سبب بيمارى يا امرى ديگر نمى توانست بخواند، نايب مى گرفت
.

 رفع
بيمارى و بلا

شهيد دستغيب مى نويسد: از مرحوم

آيه الله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حايرى نقل شده است : اوقاتى كه در
سامراء مشغول

تحصيل علوم دينى بودم ، اهالى سامراء به بيمارى وبا و طاعون مبتلا شدند و
همه روزه

عده اى مى مردند.

روزى در منزل استادم مرحوم سيد محمد فشاركى ، عده اى از اهل

علم جمع بودند، ناگاه مرحوم آقاى ميرزا محمد تقى شيرازى تشريف آوردند و
صحبت از

بيمارى وبا شد كه همه در معرض خطر مرگ هستند.

مرحوم ميرزا فرمود: اگر من حكمى

بكنم آيا لازم است انجام شود يا نه ؟

همه اهل مجلس پاسخ دادند بلى . فرمود: من

حكم مى كنم كه شيعيان ساكن سامراء از امروز تا ده روز، همه مشغول خواندن
زيارت

عاشورا شوند، و ثواب آن را به روح نرجس خاتون ، والده ماجده حضرت حجة ابن
الحسن

عليه السلام هديه نمايند تا اين بلا از آنان دور شود. اهل مجلس اين حكم را
به تمام

شيعيان رساندند و همه مشغول خواندن زيارت عاشورا شدند.

از فرداى آن روز تلف شدن

شيعه موقوف شد و همه روزه ، تنها عده اى از سنى ها مى مردند به طورى كه بر
همه

آشكار گرديد. برخى از سنى ها از آشنايان شيعه خود پرسيدند؛ سبب اين كه ديگر
از شما

كسى تلف نمى شود چيست ؟ به آنها گفته بودند زيارت عاشورا. آنها هم مشغول
شدند و بلا

از آنها هم بر طرف گرديد.

در منزل ميرزاى شيرازى در كربلا ايام عاشورا، روضه

خوانى بود و روز عاشورا به اتفاق طلاب و علما به حرم حضرت سيد الشهدا و
حضرت

اباالفضل مى رفتند و عزادارى مى نمودند. عادت ميرزا اين بود كه هر روز در
غرفه خود،

زيارت عاشورا مى خواند، سپس پايين مى آمد و در مجلس عزا شركت مى كرد. يكى
از بزرگان

مى گويد: روزى خودم حاضر بودم كه پيش از وقت پايين آمدن ، ناگاه ميرزا با
حالت غير

عادى و پريشان و نالان از پله هاى غرفه به زير آمد و داخل مجلس شد و فرمود:
امروز

بايد از مصيبت عطش ‍ حضرت سيد الشهدا بگوييد و عزادارى كنيد. تمام اهل مجلس
منقلب

شدند و بعضى بيهوش شدند. سپس با همان حالت به اتفاق ميرزا به صحن و حرم
مقدس مشرف

شديم ، گويا ميرزا به اين تذكر مامور شده بود.

 مداومت
به خواندن زيارت عاشورا

يكى از بزرگان مى فرمود: مرحوم

آيه الله حاج آقا
حسين
خادمى و حاج شيخ عباس قمى و حاج شيخ عبدالجواد مداحيان روضه

خوان امام
حسين
را در خواب ديدم كه در غرفه هاى بهشتى دور يكديگر جمع بودند. از آية

الله خادمى احوالپرسى كردم و گفتم
:

با هم بودن شما يك آية الله و آقاى حاج شيخ

عباس قمى يك محدث و حاج شيخ عبدالجواد روضه خوان امام
حسين
عليه السلام چه مناسبتى

دارد كه با يكديگر يك جا قرار گرفته ايد؟

جواب دادند: ما همگى مداومت به زيارت

عاشورا داشتيم و در مقدار خواندن زيارت عاشورا مثل هم بوديم
.

 توسعه
رزق و روزى

عالم جليل و زاهد مسلم حاج آقاى

شيخ عبدالجواد حايرى مازندانى فرمود:

روزى كسى آمد خدمت خلد مكان شيخ الطائفه

زين العابدين مازندرانى (رحمة الله عليه ) شكايت از تنگى معاش خود كرده ،
شيخ به او

فرمود: برو حرم حضرت ابا عبدالله عليه السلام زيارت عاشورا بخوان رزق و
روزى به تو

خواهد رسيد اگر نرسيد بيا نزد من ، من خواهم داد.

آن بنده خدا رفت . بعد از

زمانى آمد خدمت آقا، آقا فرمود: چه كار كردى ؟ گفت : در حرم مشغول خواندن
زيارت

عاشورا بودم كسى آمد و وجهى به من داد و در توسعه قرار گرفتم
.

 بهترين
عمل براى سفر آخرت

مرحوم آية الله سيد محمد حسين

شيرازى نوه مرحوم آية الله العظمى ميرزاى شيرازى بزرگ بعد از وارد شدن به
ايران و

مسدود شدن راه عراق در اثر جنگ جهانى دوم به اينجا آمد و براى خانواده اش
كه در نجف

بودند، فوق العاده ناراحت مى شود مراجعه مى كند به كسى كه ارتباط با ارواح
بر قرار

مى كرده – نه به وسيله هيپنوتيزم … دو سوال مى كند مطابق با واقع جواب مى
آيد،

علاقمند مى شود، سوال سوم مى كند: بهترين عمل براى سفر آخرت چيست ؟ بعد از
موعظه ها

چنين جواب مى آيد بهترين عمل براى سفر آخرت زيارت عاشورا است . بدين جهت
مرحوم آية

الله سيد محمد حسين شيرازى تا آخر عمر ملتزم و مداوم به زيارت عاشورا بود.

 رفع
گرفتارى

يكى از علما و حجج اسلام و از

ذريه رسول الله صلى الله عليه و آله در يادداشتهاى خود چنين فرموده بود:
شبى از

طريقى به من الهام شد كه مبلغ چهل و پنج هزار تومان بر درب مغازه يكى از
بندگان خدا

كه مرد محترمى از اهل اصفهان است (و نخواسته اسمش گفته شود) صبح متحير بودم
چه كنم

، آيا آنچه فهميديم صحيح است يا نه و نمى دانستم چقدر پول دارم ؟ وقتى
مراجعه كردم

ديدم موجودى من چهل و پنج هزار تومان است ، اول وقت رفتم درب مغازه آن آقا
كه از

محترمين آن شهر بود، ديدم دو نفر درب مغازه او ايستاده اند، به آن آقا گفتم
: من با

شما كارى دارم ، مى خواهم با هم برويم جايى و برگرديم
.

گفت : بسيار خوب . من

ايشان را بردم مسجدالنبى واقع در خيابان جى ، آنجا عمله و بنا كار مى
كردند، لب

ايوان طرف قبله نشستيم
.

من به ايشان گفتم : من مامور هستم گرفتارى شما را اصلاح

كنم ، مشكلى دارى بگو، هر چه اصرار كردم نگفت ، بالاخره آن مبلغ را به
ايشان دادم

ولى نگفتم چقدر است . ايشان بى اختيار به گريه افتاد و گفت
:

من چهل و پنج هزار

تومان قرض داشتم ، چهل زيارت عاشورا نذر كردم بخوانم و امروز بعد از اذان
آخر آن را

خواندم و از آقا ابى عبدالله الحسين
عليه السلام خواستم رفع گرفتاريم شود كه بحمد

الله گره باز گرديد.

شفاى

بيمار

يكى از فاميلهاى

نزديك آقا سيد زين العابدين ابرقويى سخت دچار دل درد مى شود تا حدى كه خون
از گلوى

او بيرون مى آيد، دكترها مايوس شده و دستور حركت به تهران و عمل جراحى را
خبر

دادند، خبر را به آقا سيد زين العابدين رساندند و درخواست دعا و توسل
نمودند، ايشان

به فرزندان خود دستور دادند وضو بگيرند و در ميان آفتاب مشغول مى شوند، پس
از ساعتى

ناگهان از اطاق خود بيرون آمده و گفتند:

شفا حاصل شد، برخيزيد و مژده دهيد به

مادرتان كه خداوند برادرت را شفا داد.

يكى از علماى اصفهان كه از ملازمين ايشان

بودند گفتند:

آقاى سيد زين العابدين ختم زيارت عاشورا برداشته بودند براى كمالات

نفسانى و رسيدن به درجه يقين ، بدين جهت آن حالات براى ايشان پيدا شده بود.
شرح حال

سيد زين العابدين ابرقويى طباطبايى مولف كتاب ولاية المتقين
.

 

منبع : سايت غدير

 

یکی از غنی‏ترین منابع شناخت و معرفت،
دعاها و زیارت‏نامه‏هاست که معصومان علیهم‏السلام بیان کرده‏اند، این دعاها و
زیارت‏نامه‏ها نه مثل قرآن است که در حکم قانون اساسی و بیان کلیّات باشد و نه
همچون سایر روایات، محدود به فهم و درک مخاطب می‏باشد، بلکه جملاتی دلنشین است که
معصومان ـ سلام اللّه علیهم اجمعین ـ در خلوتخانه سِرّشان با خداوند سخن گفته‏اند.
آنان بلندترین معارف را در زیباترین الفاظ و رساترین جملات بیان فرموده‏اند.

علامه حسن‏زاده آملی ـ دام عزه ـ در این باره نوشته است:
  «ادعیّه مأثوره هر یک مقامی از مقامات انشایی و علمی ائمه دین است، لطایفِ شوقی و
عرفانی و مقامات ذوقی و شهودی که در ادعیّه نهفته‏اند و از آن‏ها مستفاد می‏شوند،
در روایات وجود ندارند و دیده نمی‏شوند؛ زیرا در روایات مخاطب مردم‏اند و با آنان
محاورت داشته‏اند و به فراخور عقل و فهم و ادراک و معرفت آنان با آنان تکلم
می‏کردند و سخن می‏گفتند نه به کُنه عقل خودشان هر چه را که گفتنی بود، فی الکافی
عن الصادق علیه‏السلام : ما کَلَّم رَسُولُ اللّهِ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم
الْعِبادَ بِکُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ(1) و در روایت دیگر نیز قال رسول اللّه
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم : اِنّا مَعاشِرَ الأَنْبِیاءِ أُمِرنا أَنْ
نُکَلِّمَ النّاسَ عَلی قَدْرِ عُقُولِهِمْ(2) امّا در ادعیه و مناجات‏ها با
جمال و جلال و حسنِ مطلقِ و محبوب ومعشوق حقیقی به راز و نیاز بودند، لذا آنچه در
نهانخانه سِرّ و نگارخانه عشق و بیت المعمورِ ادب داشتند به زبان آوردند و به کنه
عقل خودشان مناجات و دعا داشتند.»(3)

«شیخ ما ثقة الاسلام نوری قدس‏سره
فرموده است: اما زیارت عاشورا، پس در فضل و مقام آن بس که از سنخ سایر زیارات نیست
که به ظاهر از انشا و املای معصومی علیهم‏السلام باشد، هر چند از قلوب مطهر ایشان
چیزی جز آنچه از عالم بالا به آن جا رسد بیرون نیاید. بلکه از سنخ احادیث قدسیه
است که به همین ترتیب از زیارت و لعن و سلام و دعا از حضرت احدیت ـ جلّت عظمته ـ
به جبرییل امین و از او به خاتم النبیین صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم رسیده و به حسب
تجربه مداومت به آن در چهل روز یا کمتر در قضای حاجات و نیل مقاصد و دفع اعادی
بی‏نظیر است.»(5)

از جهتی محوریت زیارت عاشورا کمکی است
هر چند ناچیز به بالا بردن فرهنگ عاشورایی که بحمداللّه در جامعه دینی انس خاصی با
این زیارت شریف به وجود آمده است و هر کوی و برزن به حلقه عشقِ زیارت عاشورا و بزم
انس با شهدا و سالار شهیدان ابا عبداللّه الحسین علیه‏السلام تبدیل شده و در خودِ
زیارت عاشورا، معرفت عاشورایی و حسینی به عنوان یکی از الطاف و کرامت‏های الهی
معرفی شده است.(6)

در سال 61 هجرى تلخ تريـن فاجعه تاريخ انسانـى به وقـوع پيـوست, روز عاشـورا بـود
كه بهتريـن خلق به همـراه بهتـريـن نزديكان و بهترين اصحاب و بهتـرين مسلمانان در
سرزمينـى كه به واسطه ايـن بهتـرينها, بهتـريـن شـد, شـربت شهادت را در عطـش
وصــال دوست, سركشيدند. 

اما در مقابل اين بهترينها, بدتريـن هايى نيز وجود داشت. اول آن كه كسانـى حضـرت
امام حسيـن(ع) و يارانـش را به شهادت رساندنـد بدترين مردم بـودند. دوم آنكه
بدتريـن ظلمها را بر آن حضرت روا داشتند به گونه اى كه به نحـوى دلخراش و جانسوز
امام حسيـن(ع) و يارانش را به شهادت رساندند. بديـن گونه بود كه عاشورا جاودانه شد
و خـداوند اجر ايـن همه جانفشانـى و مظلـوميت را چه زيبا در ايـن دنيا به آن حضـرت
عطـا نمـود, چنـان كه به امـام حسيـن(ع) كرامات بسيار بخشيد و در محبت و زيارت و
تربت آن بزرگـوار فارغ از عطاى اخروى, كرامت دنيوى بخشيد. در ترنـم باران معرفت
چنيـن رسيده است:
امام صادق(ع) فرمود: (مـن زارالحسيـن فى يوم عاشـورا و جبت اله الجنه)(1) كسـى كه
در روز عاشـورا امام حسيـن(ع) را زيارت كنـد بهشت بر او واجب مى شود.
  و امام رضـا(ع) فـرمـود: (فان البكاء عليه (الحسيـن) يحط ذنـوب العظام)(2) همانا
گـريستـن بـر امـام حسيـن(ع) گنـاهان بزرگ را نابود مى كند.و امام صـادق(ع) فـرمـود: (مـن زار قبـر اءبـى عبـدالله(ع) يـوم عاشـورا, عارفا
بحقه كان كمـن زار الله تعالى فى عرشه)(3) كسـى كه روز عاشورا قبر امام حسيـن(ع)
را زيارت نمايد در حالى كه حق او را بشناسـد همانند آن است كه خـداى را در عرش او
زيارت كرده است. 

 

آيت
الله العظمى اراكى:

يكى
از ملازمان ايشان نقل نموده كه برنامه معظم له ايـن بـود كه هر روز بالاى بام مـى
رفتند و به حالت ايستاده به خـوانـدن زيارت عاشورا مـى پرداختند و صد لعن و صـد
صلـوات كه در زيارت عاشـورا وارد شده است مقيد بـودند بطـور كامل قرائت كنند و
ايـن برنامه ايشان به هميـن نحـو يعنى بالاى بام و رو به قبله حتى در روزهاى برفى
و سرد هم بدون كـم و كاست ادامه داشت تا موقعى كه توانايى جسمى داشتند.(4)

شيخ
مرتضى نواده شيخ انصارى:

در
شرح حال ايشان آورده اند كه از جمله عادات او خـوانـدن زيارت عاشورا بـوده كه در
هر روز دو بار, صبح و عصر آن را مى خـواندند و بر آن بسيار مواظب بـودند, بعد از
وفاتـش كسى او را در خـواب ديد و از او احوالش را پرسيد.
در جـواب سه مـرتبه فـرمـود: عاشـورا, عاشـورا, عاشــورا.(5)

آيت
الله ميـرزا ابـوالقـاسـم محمـدى گلپـايگـانى: فـرزند
ايشان در شـرح احـوال ايشان نقل نمـودنـد كه وى در تمام زندگى پشت بام مى رفتند و
حضرت امام حسيـن(ع) را زيارت مى نمودند و گاهى در حالـى كه برف زيادى روى پشت بام
بـود, ايشان مى رفت و حضرت را زيارت مى نمود و جالب آن كه نام همه فرزندان ذكور
خويـش را حسين گذاشت.(6)

آيت
الله سيـد زيـن الـديـن طبـاطبـايــى:

روزى
ايشـان از وصف كـربلا و روز عاشـورا بـراى دوستـان تعريف مـى كـردنـد و همچنيـن در
اهميت زيـارت عاشـورا گفتند:
شبـى در حجـره مشغول زيارت عاشـورا بـودم,درسجـده شكر زيارت حالـم منقلب شـدو
كـربلا با آن صحنه هاى روز عاشـوراو امام حسيـن(ع) را ديدم و غش كردم.(7)

آقا
نجفى قوچانى:

ايشان
در ضمـن خاطرات خـود مـى گـويد: روزى بنا گذاشتـم چهل روز زيارت عاشورا روى بام
مسجد شاه (اصفهان) بخـوانـم و سه حاجت در نظر داشتـم, يكى قرض پدرم ادا شـود و
يكـى مغفرت و ديگرى علمـم زياد شـود و درجه اجتهاد, پيـش از ظهر شـروع كـردم و
هنـوز ظهر نشده تمام مى شـد, از اول تا به آخر دو ساعت طـول مـى كشيـد, چهل روز
تمام شد. يك ماه نگذشت كه پدرم نوشته بـود كه قرض مرا موسى بـن جعفر(ع) ادا كرده,
مـن به او نـوشتـم بلكه سيـدالشهداء ادا كرد. (وكلهم نور واحد) چـون قـوى دل شده
در ماه محرم و صفر جهت مطلبـى كه در نظرم اهـم مطالب بـود, چهل روز زيارت عاشـورا
روى بام مسجد خـواندم, با اهتمام تمام و كمال احتياط, به ايـن معنى كه در آن دو
سـاعت همه را رو به قبله, سـر پـا در مقابل آفتـاب ايستاده بودم تا تمام مى شد.
چهل روز ختـم مـا تمـام شـد, بعد از آن خـوابـى ديــدم كه مطلب برآورده شده
است.(8)

چرا باید زیارت
عاشورا بخوانیم؟

حضرت امام صادق(ع) فرموده: هرکس بوسيله خواندن زيارت
عاشورا، جدم حسين(ع) را زيارت کند چه از راه دور يا نزديک به خدا قسم
خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد.

چند نکته در رابطه با اين حديث قابل ذکر می باشد:

اول اينکه گوينده مطلب يک امام معصوم است، بنابراين خيلی
قابل اهميت می باشد.

 

دوم اينکه امام معصوم قسم می خورد که اين تأکيدی براينکه
حتماٌ حاجت اين شخص را خداوند خواهد داد.

سوم اينکه می توان در صورتی که امکان نداشته باشد از نزديک
امام حسين(ع) را بوسيله خواندن زيارت عاشورا زيارت کند، از راه دور اين کار را
انجام دهد.

چهارم اينکه حاجات مادی و معنوی بوسيله اين زيارت توسط
خداوند برآورده می گردد. 

برای رسيدن به مقام قرب الهی نيز وسائل گوناگون وجود دارد
ولی وسيله مطمئن، راحت، سريع و … برای رسيدن به خداوند عشق به امام حسين(ع) می
باشد.با
عشق و ارادت به سالار شهيدان کربلا می توان سريعتر و مطمئن به هدف رسيد.

   برای رسيدن به محبت و
عشق و علاقه امام حسين(ع) نيز راههای گوناگون وجود دارد ولی راهی که سريعتر انسان
می تواند بوسيله آن به بارگاه امام حسين(ع) راه يابد، و جزو شيفتگان و عشاق
سيدالشهداء گردد، از طريق خواندن زيارت عاشورا و خصوصاٌ مداومت به خواندن اين
زيارت شريف می باشد.
  

دلايل مختلفی برای اثبات اين ادعا وجود دارد که عبارتند از :

1- زيارت
عاشورا از احاديث قدسی می باشد. روايت صفوان در مورد زيارت عاشورا بيان کننده اين
امر است که جبرئيل امين اين زيارت را از طريق خداوند متعال برای پيامبر(ص) قرائت
نمود و اين زيارت از طريق معصومين به امام باقر(ع) رسيد و از طريق اين امام معصوم
به دست شيعيان و دوستداران اهل بيت عصمت و طهارت(ع) رسيده است.

2- ائمه
ما شيعيان خصوصاٌ امام زمان(ع) تأکيد به خواندن و مداومت به خواندن اين زيارت شريف
داشته اند، چنانچه در ملاقاتی که سيد رشتی با امام زمان(ع) داشته اند، امام زمان
به سيد رشتی می فرمايند: که چرا عاشورا نمی خوانيد و بعد سه بار می فرمايند
عاشورا، عاشورا، عاشورا.(مفاتيح الجنان- شيخ عباس قمی)

3- علماء
وبزرگان ما نيز برخواندن عاشورا و مداومت به آن تأکيدفراوان داشته اند و خود نيز
اين کار را انجام می داده اند و يکی از علل موفقيت اکثر بزرگان و علماء خواندن
زيارت عاشورا بوده است.

    چه
بسيار زيبا است که انسان در هر زوز صبح 5 دقيقه از وقت خود را برای سالار شهيدان و
زيارت عاشورا قرار دهد. چه صبح و روز زيبائی خواهد بود روزی که با نام و ياد عزيز
زهرا(س) شروع شود.

الف ) شناخت شناسنامه ای : 

اولین مرتبه شناخت امام و امامت در زیارت عاشورا شناخت شناسنامه‏ای است. در جمله‏های آغازین زیارت‏نامه آمده است:«اَلسَّلامُ
عَلَیْکَ یا أَبا عَبْدِاللّهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یاَبْنَ رَسُولِ
اللّهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ أَمیرِالْمُؤْمِنینَ وَ ابْنَ سَیِّد
الْوَصِییّنَ، اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ فاطِمَةَ سَیِّدَةِ نِساءِ
الْعالَمین.»
«درود بر تو ای ابا عبدالله! درود بر تو ای فرزند رسول خدا
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، درود بر تو ای فرزند امیرمؤمنان! وصی بر حق
رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، درود بر تو ای فرزند بزرگ‏ترین
زنان عالم، فاطمه زهرا علیهاالسلام .»


   

  این
مرحله از شناخت در عین این که خوب و از جهل بهتر است، اما کارساز نمی‏باشد؛
چه این که همه کسانی که در روز عاشورا در مقابل آقا ابی‏عبداللّه
علیه‏السلام شمشیر به دست گرفته و با آن حضرت می‏جنگیدند این مقدار از
شناخت را داشتند، اما برای خوش‏آمد یزید یا ترس از حکومت، فرزند
پیامبرشان را به بی‏رحمانه‏ترین صورت به شهادت رساندند.

 

ب) شناخت کلامی :

دومین مرتبه شناخت امام در زیارت عاشورا، شناخت کلامی(2) است که بخش‏هایی از زیارت عاشورا عهده‏دار این مطلب است:
«لَعَنَ اللّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ أَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمْ الَّتی رَتَّبَکُمُ اللّهُ فِیها»
«خدا لعنت کند آن کسانی را که شما را از حق مسلم‏تان (مقام امامت)
بازداشتند و از آن جایگاهی که خداوند برایتان از ازل مقدر و مقرر فرموده
بود منع کردند.»
زیرا مسأله امامت چیزی نبود که خداوند متعال و رسول اکرم
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از آن غفلت داشته باشند بلکه در منظومه معرفت
دینی امامت به عنوان متمم و مکمّل رسالت مطرح است، همان طور که رسالت
متمم خلقت می‏باشد.(3)
طرح جانشینی بلافصل حضرت علی علیه‏السلام در روز غدیر که پیامبر اکرم
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم آن را ابلاغ کرد با نزول آیه «اَلْیَوْمَ
اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ»(4) جامه عمل پوشید، و آن روز بود که دین
کامل شد و حتی پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از آغازین روزهای
رسالت، برای این روز سرنوشت‏ساز و حیاتی زمینه‏سازی می‏فرمود.(5)
همان طور که طبق دلیل‏های فراوان عقلی و نقلی پیامبر
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم باید معصوم باشد، امام هم باید معصوم باشد(6) و
چون عصمت که شرط امامت است، حقیقتی ملکوتی و باطنی، و فراتر از فهم
توده مردم است و مثل سایر صفات ظاهری، واضح و آشکار نیست تا مردم
بتوانند واجدانِ آن شرایط و صفات را انتخاب کنند، لازم است از طرف
خداوند یا پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم یا ائمه ومعصومان قبلی
افرادی که واجد این صلاحیت هستند معرفی شوند تا در بزرگ‏ترین مطلب بعد
از نبوت، یعنی مسأله امامت مردم به خطا نروند که این کار هم انجام شده
است.(7)
(رتّبکم اللّه فیها)؛ از بین احادیث فراوانی که بر این مطلب دلالت می‏کنند به یک حدیث از امام هشتم علیه‏السلام بسنده می‏کنیم:
«اِنَّ الإِمامَةَ اَجَلُّ قَدْراً وَ اَعْظَمُ شَأْناً وَ أَعْلی مَکاناً
وَ اَمْنَعُ جانِباً وَ اَبْعَدُ غَوراً مِنْ أَنْ یَنالَها النّاسُ
بِعُقُولِهِمْ أَوْ یَنالُوها بِآرائِهِمْ أَوْ یُقیمُوا
بِاخْتِیارِهِمْ … .»
«مقام امامت برتر و والاتر و بالاتر از آن است که انسان‏های عادی بتوانند
به جوانب وعمق آن پی ببرند، امامت بزرگ‏تر از آن است که با رأی‏گیری
بتوان به آن رسید، امامت مهم‏تر از آن است که مردم به اختیار خود امامی
تعیین کنند، امام، معصوم است. امام یگانه روزگارش است، امام کسی است که
خدایش او را برگزیده است، کجا عقل بشری قادر است آن را تشخیص بدهد؟
…»(8)
طبق روایات فراوان پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نام مقدس یکایک
ائمه علیهم‏السلام از حضرت علی علیه‏السلام تا امام زمان علیه‏السلام را
مشخص فرموده و هر یک از ائمه علیهم‏السلام درباره امامت امام بعدی
تصریح کرده‏اند. از انبوه این دست روایات به بیان یک روایت اکتفا
می‏کنیم:
«جابر بن عبداللّه انصاری می‏گوید: وقتی آیه شریفه «أطیعُوا اللّهَ وَ
اَطیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِیِ الاْءَمْرِ مِنْکُمْ»(9) نازل شد، پرسیدم
یا رسول اللّه! خدا و رسولش را شناختیم، اولی‏الامر که خداوند اطاعت
آن‏ها را قرین اطاعت شما قرار داده است چه کسانی هستند؟
پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود: ای جابر! آنان جانشینان من
هستند، آنان امام‏مان بعد از من هستند که اول آنان علی بن ابی‏طالب است،
پس از او حسن، پس از او حسین، بعد از او علی بن الحسین، بعد محمد بن
علی که لقب‏اش در تورات باقر است. تو او را درک می‏کنی، سلام مرا به او
برسان، بعد از او صادق، جعفر بن محمد، پس از او موسی بن جعفر، بعد از او
علی بن موسی، پس از او محمد بن علی، بعد از او علی بن محمد، پس از او
حسن بن علی، بعد از او کسی که نام او به نام من محمد و کنیه‏اش کنیه من
ابوالقاسم، حجت‏اللّه در زمین و بقیة‏اللّه در بین بندگانش و فرزند حسن
بن علی است … .»(10)

1) امام
محمد باقر(ع) به علقمه فرمود: پس از آنکه به آن حضرت با سلامی اشاره کردی، دو رکعت
نماز بخوان و سپس زيارت عاشورا را بخوان. هنگامی که اين زيارت را خواندی در حقيقت
او را به چيزی خواندی که هر کس از ملائکه که بخواهند او را زيارت کنند، به آن می
خوانند و خداوند برای تو هزار هزار حسنه می نويسد و از تو هزار هزار سيئه محو می
نمايد و تو را هزار هزار مرتبه بالا می برد و همانند کسانی می باشی که در رکاب آن
حضرت به شهادت رسيدند. حتی در درجات آنها هم شريک می شوی. (کامل الزيارات- ص 74)

 

2) امام صادق(ع) به صفوان می فرمايد: زيارت عاشورا را
بخوان و از آن مواظبت کن، به درستی که من چند خير را برای خواننده آن تضمين می
کنم، اول زيارتش قبول شود. دوم سعی و کوشش او شکور باشد. سوم حاجات او هرچه باشد
از طرف خداوند     بزرگ برآورده شود و نا
اميد از درگاه او برنگردد زيرا خداوند وعده خود را خلاف نخواهد کرد.
(بحارالانوار-جلد 98-ص 300)

 

3) در روايت ديگر می خوانيم : اگر مردم می دانستند زيارت
امام حسين(ع) چه ارزشی دارد، از شدت شوق و علاقه می مردند و  حسرت رسيدن به آن پاداش ها، جسم و روح آنها را
پاره پاره می کرد. (بحارالانوار-جلد 101 –ص 18)

 

4) زيارت
امام حسين(ع) بر هر مؤمنی که اقرار به امامت ايشان داشته باشد، واجب
است.(بحارالانوار-جلد 101 –ص 69)

 

5) کسی که امام حسين(ع) را تنها برای رضا و خوشنودی
پروردگار، و نه برای کسب شهرت زيارت کند، خداوند تمامی گناهان او را پاک می
کند.(بحارالانوار-جلد 101 –ص 4)

 

6) اگرکسی
بدون عذر موجه امام حسين(ع)  را زيارت
نکند، از اهل آتش خواهد بود.(بحارالانوار-جلد 101 –ص 4)

 

7) کسی
که امام حسين(ع) را زيارت نکند شيعه اهل بيت نيست.(بحارالانوار-جلد 101 –ص 4)

 

متن کامل زیارت عاشورا همراه با ترجمه فارسی

 *- اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا خِيَرَةَ
اللَّهِ و َابْنَ خِيَرَتِهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ اَميرِالْمُؤْمِنينَ و
َابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ

سلام
بر تو اى ابا عبداللّه سلام بر تو اى فرزند رسول خدا سلام بر تو اى برگزيده خدا و
فرزند برگزيده اش سلام بر تو اى فرزند امير مؤ منان و فرزند آقاى اوصياء

 

*-
اَلسَّلامُ
عَلَيْكَ يَابْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساَّءِ الْعالَمينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا
ثارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ

سلام
بر تو اى فرزند فاطمه بانوى زنان جهانيان سلام بر تو اى که خدا خونخواهيش کند و
فرزند چنين کسى و اى کشته اى که انتقام کشته گانت نگرفتى

 

*-
اَلسَّلامُ
عَلَيْكَ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِكَ عَلَيْكُمْ مِنّى
جَميعاً سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ

سلام
بر تو و بر روانهائى که فرود آمدند به آستانت ، بر شما همگى از جانب من سلام خدا
باد هميشه تا من برجايم و برجا است شب و روز

 

*-
يا
اَباعَبْدِاللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ
الْمُصيبَةُ بِكَ عَلَيْنا وَ عَلى جَميعِ اَهْل ِالاِْسْلامِ

اى
ابا عبداللّه براستى بزرگ شد سوگوارى تو و گران و عظيم گشت مصيبت تو بر ما و بر
همه اهل اسلام

 

*-
و
َجَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصيبَتُكَ فِى السَّمواتِ عَلى جَميعِ اَهْلِ السَّمواتِ
فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسَّسَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَيْكُمْ
اَهْلَ الْبَيْتِ

و
گران و عظيم گشت مصيبت تو در آسمانها بر همه اهل آسمانها پس خدا لعنت کند مردمى را
که ريختند شالوده ستم و بيدادگرى را بر شما خاندان

 

*-
وَ
لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ و َاَزالَتْكُمْ عَنْ
مَراتِبِكُمُ الَّتى رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فيها

و
خدا لعنت کند مردمى را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را
از آن مرتبه هائى که خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود

 

*-
و
َلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُمَهِّدينَ لَهُمْ
بِالتَّمْكينِ مِنْ قِتالِكُمْ

و
خدا لعنت کند مردمى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانكه تهيه اسباب کردند براى
کشندگان شما تا آنها توانستند با شما بجنگند

 

*-
بَرِئْتُ
اِلَى اللَّهِ وَ اِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَ مِنْ اَشْياعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ وَ
اَوْلِياَّئِهِم

بيزارى
جويم بسوى خدا و بسوى شما از ايشان و از پيروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان

 

*-
يا
اَباعَبْدِاللَّهِ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ
اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ

اى
اباعبداللّه من تسليمم و در صلحم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با هر کس
که با شما در جنگ است تا روز قيامت

 

*-
وَ
لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِيادٍ وَ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَيَّةَ
قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجانَةَ

و
خدا لعنت کند خاندان زياد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنى اميه را همگى و
خدا لعنت کند فرزند مرجانه (ابن زياد) را

 

*-
وَ
لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ
اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَ اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتالِكَ

خدا
لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمى را که اسبها را
زين کردند و دهنه زدند و به راه افتادند براى پيكار با تو

 

*-
بِاَبى
اَنْتَ وَ اُمّى لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بِكَ فَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَ
مَقامَكَ

پدر
و مادرم بفدايت که براستى بزرگ شد مصيبت تو بر من پس مى خواهم از آن خدائى که
گرامى داشت مقام تو را

 

*-
وَ
اَکْرَمَنى بِكَ اَنْ يَرْزُقَنى طَلَبَ ثارِكَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ
بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و َآلِهِ

و
گرامى داشت مرا بخاطر تو که روزيم گرداند خونخواهى تو را در رکاب آن امام يارى شده
از خاندان محمد صلى اللّه عليه و آله

 

*-
اَللّهُمَّ
اجْعَلْنى عِنْدَكَ وَجيهاً بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِى الدُّنْيا وَ
الاْخِرَةِ

خدايا
قرار ده مرا نزد خودت آبرومند بوسيله حسين عليه السلام در دنيا و آخرت

 

*-
يا
اَباعَبْدِاللَّهِ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلى اللَّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ وَ اِلى
اميرِالْمُؤْمِنينَ وَ اِلى فاطِمَةَ وَ اِلَى الْحَسَنِ

اى
اباعبداللّه من تقرب جويم به درگاه خدا و پيشگاه رسولش و اميرالمؤ منين و فاطمه و
حسن

 

*-
وَ
اِلَيْكَ بِمُوالاتِكَ وَ بِالْبَراَّئَةِ (مِمَّنْ قاتَلَكَ وَ نَصَبَ لَكَ
الْحَرْبَ وَ بِالْبَرائَةِ مِمَّنْ اَسَّسَ اَساسَ الظُّلْمِ وَ
الْجَوْرِعَلَيْكُمْ وَ اَبْرَءُ اِلَى اللّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ) مِمَّنْ اَسَسَّ
اَساسَ ذلِكَ وَ بَنى عَلَيْهِ بُنْيانَهُ وَ جَرى فى ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ
عَلَيْكُمْ وَ على اَشْياعِكُمْ

و
شما بوسيله دوستى تو و بوسيله بيزارى از کسى که با تو مقاتله کرد و جنگ با تو را
برپا آرد و به بيزارى جستن از آسى آه شالوده ستم و ظلم بر شما را ريخت و بيزارى
جويم بسوى خدا و بسوى رسولش از کسى که پى ريزى کرد شالوده اين کار را و پايه گذارى
کرد بر آن بنيانش را و دنبال کرد ستم و ظلمش را بر شما و بر پيروان شما

 

*-
بَرِئْتُ
اِلَى اللَّهِ وَ اِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَى اللَّهِ ثُمَّ
اِلَيْكُمْ بِمُوالاتِكُمْ وَ مُوالاةِ وَلِيِّكُمْ

بيزارى
جويم بدرگاه خدا و به پيشگاه شما از ايشان و تقرب جويم بسوى خدا سپس بشما بوسيله
دوستيتان و دوستى دوستان شما

 

*-
وَ
بِالْبَرآئَةِ مِنْ اَعْداَّئِكُمْ وَ النّاصِبينَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَ
بِالْبَرآئَةِ مِنْ اَشْياعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ

و
به بيزارى از دشمنانتان و برپا کنندگان (و آتش افروزان ) جنگ با شما و به بيزارى
از ياران و پيروانشان

 

*-
اِنّى
سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ وَ وَلِىُّ لِمَنْ والاکُمْ
وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْ

من
در صلح و سازشم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با کسى که با شما در جنگ
است و دوستم با کسى که شما را دوست دارد و دشمنم با کسى که شما را دشمن دارد

 

*-
فَاَسْئَلُ
اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَنى بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ اَوْلِياَّئِكُمْ وَ
رَزَقَنِى الْبَراَّئَةَ مِنْ اَعْداَّئِكُمْ

و
درخواست کنم از خدائى که مرا گرامى داشت بوسيله معرفت شما و معرفت دوستانتان و
روزيم کند بيزارى جستن از دشمنانتان را

 

*-
اَنْ
يَجْعَلَنى مَعَكُمْ فِى الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ وَاَنْ يُثَبِّتَ لى عِنْدَآُمْ
قَدَمَ صِدْقٍ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ

به
اينكه قرار دهد مرا با شما در دنيا و آخرت و پابرجا دارد براى من در پيش شما گام
راست و درستى (و ثبات قدمى) در دنيا و آخرت

 

*-
وَ
اَسْئَلُهُ اَنْ يُبَلِّغَنِى الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ
اَنْ يَرْزُقَنى طَلَبَ ثارى مَعَ اِمامٍ هُدىً ظاهِرٍ ناطِقٍ (بِالْحَقِّ)
مِنْكُمْ

و
از او خواهم که برساند مرا به مقام پسنديده شما در پيش خدا و روزيم کند خونخواهى
شما را با امام راهنماى آشكار گوياى (به حق) که از شما (خاندان ) است

 

*-
وَ
اَسْئَلُ اللَّهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُمْ عِنْدَهُ اَنْ
يُعْطِيَنى بِمُصابى بِكُمْ اَفْضَلَ ما يُعْطى مُصاباً بِمُصيبَتِهِ مُصيبَةً ما
اَعْظَمَه

و
از خدا خواهم به حق شما و بدان منزلتى که شما نزد او داريد ، که عطا کند به من
بوسيله مصيبتى که از ناحيه شما به من رسيده بهترين پاداشى را که مى دهد به يك
مصيبت زده از مصيبتى که ديده

 

*-
وَ
اَعْظَمَ رَزِيَّتَها فِى الاِْسْلامِ وَ فى جَميعِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ
اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فى مَقامى هذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌ وَ رَحْمَةٌ
وَ مَغْفِرَةٌ

براستى
چه مصيبت بزرگى و چه داغ گرانى بود در اسلام و در تمام آسمانها و زمين خدايا چنانم
کن در اينجا که ايستاده ام از کسانى باشم که برسد بدو از ناحيه تو درود و رحمت و
آمرزشى

 

*-
اَللّهُمَّ
اجْعَلْ مَحْياىَ مَحْيا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ
وَ آلِ مُحَمَّدٍ

خدايا
قرار ده زندگيم را زندگى محمد و آل محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد

 

*-
اَللّهُمَّ
اِنَّ هذا يَوْمٌ تَبرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَ ابْنُ آکِلَةِ الَْآکبادِ
اللَّعينُ ابْنُ اللَّعينِ عَلى لِسانِكَ وَ لِسانِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَ آلِهِ

خدايا
اين روز روزى است که مبارك و ميمون دانستند آنرا بنى اميه و پسر آن زن جگرخوار
(معاويه ) آن ملعون پسر ملعون (آه لعن شده ) بر زبان تو و زبان پيامبرت که درود
خدا بر او و آلش باد

 

*-
فى
کُلِّ مَوْطِنٍ وَ مَوْقِفٍ وَقَفَ فيهِ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ

در
هر جا و هر مكانى که توقف کرد در آن مكان پيامبرت صلى اللّه عليه و آله

 

*-
اَللّهُمَّ
الْعَنْ اَباسُفْيانَ وَ مُعوِيَةَ وَ يَزيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ
اللَّعْنَةُ اَبَدَ الاْبِدينَ

خدايا
لعنت کن ابوسفيان و معاويه و يزيد بن معاويه را که لعنت بر ايشان باد از جانب تو
براى هميشه

 

*-
وَ
هذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيادٍ وَ آلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ
صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

و
اين روز روزى است که شادمان شدند به اين روز دودمان زياد و دودمان مروان بخاطر
کشتنشان حضرت حسين صلوات اللّه عليه را

 

*-
اَللّهُمَّ
فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْكَ وَ الْعَذابَ (الاَْليمَ) اَللّهُمَّ اِنّى
اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ فى هذَا الْيَوْمِ وَ فى مَوْقِفى هذا

خدايا
پس چندين برابر کن بر آنها لعنت خود و عذاب دردناك را خدايا من تقرب جويم بسوى تو
در اين روز و در اين جائى که هستم

 

*-
وَ
اَيّامِ حَياتى بِالْبَراَّئَهِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَ
بِالْمُوالاتِ لِنَبِيِّكَ وَ آلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلامُ

و
در تمام دوران زندگيم به بيزارى جستن از اينها و لعنت فرستادن بر ايشان و بوسيله
دوست داشتن پيامبرت و خاندان پيامبرت که بر او و بر ايشان سلام باد

 

پس
مى گوئى صد مرتبه :

 

*-
اَللّهُمَّ
الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ
لَهُ عَلى ذلِكَ

خدايا
لعنت کن نخستين ستمگرى را که بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرين کسى که او را
در اين زور و ستم پيروى کرد

 

*-
اَللّهُمَّ
الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ وَ شايَعَتْ وَ بايَعَتْ وَ
تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً

خدايا
لعنت کن بر گروهى که پيكار کردند با حسين عليه السلام و همراهى کردند و پيمان
بستند و از هم پيروى کردند براى کشتن آن حضرت خدايا لعنت کن همه آنها را

 

پس
مى گوئى صد مرتبه :

 

*-
اَلسَّلامُ
عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِكَ
عَلَيْكَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ (اَبَداً) ما بَقيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَ
النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِيارَتِكُمْ

سلام
بر تو اى ابا عبداللّه و بر روانهائى که فرود آمدند به آستانت ، بر تو از جانب من
سلام خدا باد هميشه تا من زنده ام و برپا است شب و روز و قرار ندهد اين زيارت را
خداوند آخرين بار زيارت من از شما

 

*-
اَلسَّلامُ
عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ
وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ

سلام
بر حسين و بر على بن الحسين و بر فرزندان حسين و بر اصحاب و ياران حسين

 

پس
مى گوئى :

 

*-
اَللّهُمَّ
خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَ ابْدَاءْ بِهِ اَوَّلاً ثُمَّ
الثّانِىَ وَالثّالِثَ وَ الرّابِعَ

خدايا
مخصوص گردان نخستين ستمگر را به لعنت من و آغاز کن بدان لعن اولى را و سپس دومى و
سومى و چهارمى را

 

*-
اَللّهُمَّ
الْعَنْ يَزيدَ خامِساً وَ الْعَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيادٍ وَ ابْنَ
مَرْجانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ شِمْراً وَ آلَ اَبى سُفْيانَ وَ آلَ زِيادٍ
وَ آلَ مَرْوانَ اِلى يَوْمِ الْقِيمَةِ

خدايا
لعنت کن يزيد را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبيداللّه پسر زياد و پسر مرجانه را و
عمر بن سعد و شمر و دودمان ابوسفيان و دودمان زياد و دودمان مروان را تا روز قيامت

 

پس
به سجده مى روى و مى گوئى :

 

*-
اَللّهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاکِرينَ لَكَ عَلى مُصابِهِمْ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلى
عَظيمِ رَزِيَّتى

خدايا
مخصوص تو است ستايش سپاسگزاران تو بر مصيبت زدگى آنها، ستايش خداى را بر بزرگى
مصيبتم

 

*-
اَللّهُمَّ
ارْزُقْنى شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لى قَدَمَ صِدْقٍ
عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَ اَصْحابِ الْحُسَيْنِ الَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ
دُونَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ

خدايا
روزيم گردان شفاعت حسين عليه السلام را در روز ورود (به صحراى قيامت ) و ثابت بدار
گام راستيم را در نزد خودت با حسين عليه السلام و ياران حسين آنانكه بى دريغ دادند
جان خود را در راه حسين عليه السلام.


كد ماوس

کد موزيک

علاّمه بزرگوار حضرت آقای شیخ حسن فرید گلپایگانی از علمای تهران نقل فرمود از استاد خود مرحوم آیت اللّه حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی (اعلی اللّه مقامه) كه فرمودند: اوقاتی كه در سامرّاء مشغول تحصیل علوم دینی بودم وقتی اهالی سامرّا به بیماری های وبا و طاعون مبتلا شدند و همه روزه عدّه ای می مردند روزی در منزل استادم مرحوم سیّد محمّد فشاركی جمعی از اهل علم بودند. ناگاه مرحوم آقای میرزا محمدتقی شیرازی كه در مقام علمی مانند مرحوم آقای فشاركی بود تشریف آوردند و صحبت از بیماری وبا شد كه همه در معرض خطر مرگ هستند. مرحوم میرزا فرمود:

اگر من حكمی بكنم آیا لازم است انجام شود یا خیر؟ همه اهل مجلس تصدیق نمودند كه : بلی ! سپس فرمود: من حكم می كنم كه شیعیان ساكن سامرّاء تا ده روز همگی مشغول خواندن زیارت عاشوار شوند و ثواب آنرا هدیه روح شریف نرجس خاتون ، والده ماجده حضرت آقا حجه ابن الحسن (روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) بنمایند تا این بلا از آنان دور شود. اهل مجلس این حكم را به تمام شیعیان رساندند و همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند. از فردا مرگ و میر شیعیان متوقّف شد و هر روز عدّه ای از غیر شیعیان می مردند به طوریكه این موضوع بر همگان آشكار گردید. برخی از غیر شیعیان از آشنایان شیعه خود می پرسیدند:

علّت اینكه دیگر از شما كسی تلف نمی شود چیست ؟ پاسخ شنیدند: راز این موضوع در خواندن زیارت عاشورا توسّط ما می باشد. با این جواب آنان نیز مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند بلا از آنها نیز برطرف گردید! جناب آقای فرید فرمودند:

وقتی گرفتاری سختی برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم بیادم آمد. از روز اوّل ماه محرّم سرگرم زیارت عاشورا شدم . روز هشتم بطور خارق العاده برایم فرج حاصل شد. شكّی نیست كه مقام میرزای شیرازی از این بالاتر است كه پیش خود چیزی بگوید و چون این توسّل یعنی خواندن زیارت عاشورا تا ده روز در روایتی از معصومین علیها السلام نرسیده است شاید آن بزرگوار به وسیله رؤ یای صادقه یا مكاشفه یا مشاهده امام (عج) چنین دستوری داده بود كه مؤ ثر هم واقع شد. مرحوم حاج شیخ محمّدباقر شیخ ‌الاسلام نقل نمود كه :

 مرحوم میرزای شیرازی در كربلا و در ایّام عاشورا در خانه اش روضه خوانی بود و در روز عاشورا به اتّفاق طلاّب و علماء به حرم حضرت سیّدالشّهداء علیه السلام و حضرت اباالفضل العبّاس علیه السلام می رفتند و عزاداری می نمودند. عادت میرزا این بود كه هر روز در حجره خود زیارت عاشورا می خواند.

 سپس پائین می آمد و در مجلس عزا شركت می كرد. روزی خودم حاضر بودم كه ناگاه دیدم میرزا در زمانی زودتر از موقعی كه باید می آمدند با حالتی غیر عادّی و پریشان و نالان از پلّه های حجره بزیر آمد و داخل مجلس شد در حالی كه می فرمود: امروز باید از مصیبت عطش حضرت سیّدالشهداء علیه السلام بگویید و عزاداری كنید.

 تمام اهل مجلس منقلب شدند و بعضی از خود بی خود شدند. آن گاه با همان حالت به اتّفاق میرزا به صحن شریف و حرم مقدّس امام حسین علیه السلام مشرّف شدیم .

گویا مامور به این تذكّر شده بود. خلاصه هر كس زیارت عاشوار را یك روز یا ده روز یا چهل روز به قصد توسّل به آقا امام حسین علیه السلام (نه به قصد ورود از معصوم) بخواند حتماً صحیح و مؤ ثر خواهد بود و اشخاص بیشماری به این وسیله به مقاصد مهم خود رسیده اند. مرحوم میرا محمدتقی شیرازی در سال یكهزار و سیصد و سی و هشت در كربلا وفات یافت و در جنوب شرقی صحن شریف مولا و اربابش مدفون گردید.

 

انتخاب سریع یک انجمن
 

مشاهده قوانین
انجمن

10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *