خاصيت ذکر يا ودود

خواص دارویی و گیاهی
خانه

موبایل

 اَلْمَلِکْ: از خاصیت‌های این نام دوام ملک و قدرت است برای کسی که هر روز 90 مرتبه بر ذکر «یا مَلِک» مداومت نماید. سپس خدا او را از مردم بی‌نیاز می‌کند و در دنیا و آخرت آقا و سرور قرار می‌دهد. اَلْقُدّوُسْ: اگر کسی در میان جمع 170 بار این نام را ذکر کند درون او از پستی‌ها و دنائت‌ها پاک می‌شود. اَلْسَّلامْ: در این نام شفای بیماران و سلامت از آفات و بیماری‌هاست وهر کس آن را 100 بار برای مریضی بخواند به اذن خداوند شفا می‌یابد. اَلْمُؤْمِنْ: هر کس 136 بار این ذکر را قرائت کند از شر جن و انس در امان می‌ماند. اَلْمُهَیْمِنْ: هر کس 125 بار این نام را ذکر کند صفای باطن پیدا می‌کند و بر اسرار غیب و حقایق آن آگاهی می‌یابد. اَلْعَزیزْ: هر کس 64 بار این نام را بعد از طلوع فجر هر روز بخواند رازهای علم کیمیاگری و علم شیمی بر او کشف می‌شود و هر کس چهل روز و هر روز چهل بار آن را بخواند به کسی محتاج نمی‌شود. اَلْجَبّارْ: برای درمان دردهای شکستگی‌ها و غیر آن وارد شده است که ذکر «یا جبار» به مدت چهل روز و هر روز 206 مرتبه گفته می‌شود. اَلْمُتَکَبِّرْ: هر کس این نام را پیش شخص ستمگری ببرد او خوار می‌شود. اَلْخالِقْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند قلب او را نورانی می‌کند. اَلْبارِئْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید در قبرش شاداب و با طراوب خواهد بود. اَلْمُصَّوِّرْ: اگر زن عقیم و نازایی سه روز روزه بگیرد و این نام را 13 مرتبه هنگام نوشتن تلاوت کند و در ظرفی قرار دهد و از آب آن بنوشد خداوند فرزند صالحی به او عطا می‌کند. اَلْغَفّارْ: هر کس هنگام نماز جمعه 100 بار این نام را بگوید و بگوید خداوندا مرا بیامرز ای بسیار آمرزنده، خداوند تبارک و تعالی او را می‌آمرزد. اَلْقَهّارْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند عشق به دنیا را از قلب او خارج می‌کند و کسی که در میانه ماه و آخر شب بگوید: ای خداوند با عزت و قدرت ای بسیار قهرکننده و عذاب‌کننده ای صاحب عذاب شدید تو کسی هستی که کسی در مقابل انتقام تو طاقت نمی‌آورد و بر دشمنش دعا کند خداوند او را بر دشمنش پیروز می‌گرداند و از شر او ایمنش می‌دارد. اَلْوَهّابْ: برای برآورده شدن حاجت به مدت چهل روز و هر روز 175 بار بگو «یا وهّاب». اَلْکَریمُ اَلْوَهّابْ ذُوالطَّوْلْ: کسی که این ذکر را زیاد قرائت کند خداوند او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌رساند. اَلْرَزّاقْ: کسی که اول هر صبح 315 بار «یا رزاق» و 308 بار «یا رازق» بگوید روزی‌اش زیاد می‌شود. اَلْفَتّاحْ: هر کس بعد از نماز صبح در حالی که دستش روی سینه‌اش قرار دارد 70 مرتبه بگوید الفتاح خداوند حجاب را از قلب او بر می‌دارد. اَلْعَلیمْ: از خاصیت‌های این نام آن است که باب معارف را به روی گوینده‌اش باز می‌کند. اَلْحَکیمُ الْعَلیمْ: هر کس این دو نام را مدام ذکر بگوید و امر مهمی داشته باشد خداوند او را به مقصودش می‌رساند و همین طور است ذکر «الحفیظ العلیم». اَلْقابِضْ: کسی که در چهل لقمه چهل بار این ذکر را بنویسد و آن را بخورد خداوند او را از عذاب گرسنگی در طول عمرش ایمن می‌کند. اَلْباسِطْ: کسی که می‌خواهد مالش و فرزندش زیاد شود و در زندگی‌اش یک راحتی و در کارهای دنیوی‌اش آسانی داشته باشد پس باید این ذکر را مداوم یعنی «یا باسط» 72 بار در روز بگوید. و این تجربه شده است. اَلْمُعِزّ ْ: هر کس در سحر در حالی که دستانش را بالا برده ده بار این ذکر را بگوید به هیچ مسأله‌ای احتیاج پیدا نخواهد کرد. عالِمُ الْغَیْبْ: کسی که بعد از هر نماز 100 بار این ذکر را بگوید اسرار غیب بر او مکشوف و آشکار می‌شود. اَلْخافِضْ: هر کس این نام را 70 بار ذکر بگوید خداوند شرّ ستمکاران را از او دور می‌کند. الرّافِعْ: هر کس بعد از نماز ظهر 100 بار این ذکر را بگوید خداوند تعالی رفعت او را زیاد می‌کند. اَلْمُعِزّ ْ: خداوند هیبت ذکر گوینده را زیاد می‌کند. اَلْمُذِلّ ْ: هر کس در دل شب تاریکی در حالی که در سجده است و پیشانی بر خاک نهاده هزار مرتبه این نام را بگوید و بگوید: «یا مذلّ الجبارین و مبیرُ الظالمین» همانا فلانی مرا خوار کرد پس حق مرا از او بگیر پس در همان وقت خداوند حق او را از ستمکار خواهد گرفت. و هر کس این ذکر را 55 بار در سجده بگوید و آن گاه بگوید: «پروردگار من مرا امنیت ده»‌ خداوند او را از شر ستمکاران در امان می‌دارد. اَلسَّمیعْ: هر کس این ذکر را زیاد بگوید دعایش مستجاب می‌شود. اَلْبَصیرْ: هر کس در مجامع این ذکر را زیاد بگوید خداوند عنایت و توجه خاص خود را به او معطوف می‌دارد. اَلْحَکَمُ الْعَدْلْ: کسی که در نیمه‌های شب به این ذکر مداومت ورزد خداوند لطف خود را مخصوص او می‌گرداند و درونش را خزانه اسرار غیب می‌گرداند.

 

   اَللَّطیفْ: و در نماز حاجت: دو رکعت نماز بگذار و در هر رکعت بعد از حمد 3 بار بگو «خداوند به بندگانش مهربان است و هر کس را بخواهد روزی می‌دهد و او بسیار نیرومند و شکست‌ناپذیر است» و بعد از اسلام برخیز و 129 بار بگو «یا لطیف».سپس سجده کن و بر محمد و آل محمد درود بفرست و حاجت خود را بخواه ان شاءالله در میان سه روز آینده حاجتت برآورده می‌شود و اگر به تأخیر افتاد این را تکرار کن و «یا لطیف» را 903 بار بگو. اَلْهادِی الْخَبیرِ الْمُبینْ: هر کس به این ذکر بعد از گرسنگی مداومت ورزد خداوند اسرار غیب را بر او آگاه می‌گرداند و هم چنین است ذکر «النور الهادی» و بعد از آن بگوید «ای هدایت‌کننده مرا هدایت کن و ای آگاه مرا باخبر گردان و ای آشکارکننده بر من اسرار غیب را آشکار کن». اَلْحَلیمِ الرَّئوُفِ الْمَنّانْ: هیچ ترسویی این ذکر را نمی‌گوید مگر این که امنیت می‌یابد. اَلْحَکیمْ: هر کس این را بنویسد و با آب بشوید سپس بر روی زراعت خود بپاشد آن پاک می‌گردد و برکتش آشکار می‌شود. اَلْغَفُورْ: هر کس در گفتن این ذکر مداومت نماید از وسواسی نجات پیدا می‌کند. اَلْشَّکُورْ: هر کس این نام را چهل بار بر آبی بخواند و با آن چشم بیماری را بشوید خوب خواهد شد. اَلْعَلیّْ: هر کس این نام را زیاد بگوید و بر خود آویزان نماید نزد مردم با آبرو خواهد شد. اَلْکَبیرْ: هر کس در خلوت و ریاضت خود این ذکر را به عددی زیاد بخواند و بعد از آن دعا کند خداوند دعایش را اجابت می‌کند. اَلْحَفیظْ: هر کس این ذکر را به تعدادش بگوید رنج و درد به سراغ او نمی‌آید هر چند به زمین‌های هفت‌گانه برود و او از غرق شدن محفوظ است و این نام برای ترسیدگان سریع‌الاجابه است و نگهداری گوینده آن هرگز ازاله نمی‌شود و از بین نمی‌رود. اَلْحَسیبْ: برای آسان شدن کارها هر روز 80 مرتبه بگو «یا حسیب». اَلْجَلیلْ: کسی که این ذکر را بسیار بگوید و هر جایی که دیده می‌شود آن را قرار بدهد به او بخشیده می‌شود آنچه را می‌بیند و می‌خواهد. اَلْکَریمْ: هر کس می‌خواهد روزی‌اش زیاد شود چهل روز و هر روز 128 بار به این ذکر مداومت جوید «یا کریم یا وهاب یا ذالطول» خداوند از جاهایی که گمان نمی‌کند به او روزی می‌دهد. اَلْقَریبُ الْمُجیبُ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند تعالی او را امنیت می‌بخشد. اَلْواسِعْ: کسی که این ذکر را زیاد بگوید خداوند برای او وسعت در زندگی ایجاد می‌کند. اَلْوَدُودْ: کسی که هر روز 100 بار بر غذایی این ذکر را بخواند و به دشمنانش بخوراند با آنها مهربان و دوست خواهد شد. اَلْمَجیدْ: هر کس این ذکر را زیاد بگوید از همه دردها و بیماریها شفا می‌یابد. اَلْباعِثْ: هر کس هنگام خواب در حالی که دستش روی سینه‌اش می‌باشد خداوند باطنش را زنده می‌کند و قلبش را نورانی می‌گرداند. اَلْشَّهیدُ الْحَقْ: کسی که این دو نام را در چهار گوشه کاغذی بنویسد و آنچه که ضایع شده یا غیب گشته در وسط کاغذ بنویسد و آن را نصف شب زیر آسمان بگذارد و به آن نگاه کند و این دو اسم را هفتار بار تکرار کند خبر آن چیز ضایع گشته یا گمشده به او می‌رسد. اَلْوَکیلْ: کسی که این ذکر را وِرد خود قرار دهد از غرق شدن یا دچار آتش‌سوزی شدن امنیت می‌یابد. اَلْقَویّ: هر کس ذکر «یا قوی» را روزی 116 بار تکرار کند از ناتوانی و ضعف رهایی می‌یابد. اَلْمُعیدْ: کسی که در گوشه‌های اتاقش بایستد و نیمه شب هفتاد مرتبه بگوید «ای معید فلان چیز را به من برگردان» پس در خلال هفته خبر گم شده به او می‌رسد یا این که خداوند اسرار اسماءش را در او به ودیعت می‌نهد. اَلْمُحِی الْمُمیتْ: برای سالم ماندن جسم پس از مرگ 69 بار «یا محیی» به مدت 40 روز. اَلْحَیّْ: کسی که بر مریض و بیمار 19 بار این ذکر را بگوید شفا حاصل می‌شود و ذکر الحی القیوم در آخر شب اثر بسیار بزرگی در زیادی روزی دارد. اَلْقَیُّومْ: برای آسان شدن کارها در نیمه‌های شب 1000 بار بگو «سبحان الملک الحی القیوم الذی لایموت» یعنی پاک و منزه است پروردگار زنده و پایداری که هیچ وقت نمی‌میرد» که به راستی اثری عجیب دارد. اَلْواجِدْ: کسی که آن را بر غذایی بخواند و بخورد در درون خود نوری را می‌یابد. اَلْماجِدْ: ذکر این نام در خلوت و پنهانی انسان را نورانی می‌کند. اَلأحَدْ: کسی که در خلوت بعد از ریاضت و سختی هزار مرتبه این ذکر را بگوید ملائکه را در اطراف خود می‌بیند. اَلْصَّمَدْ: برای برآورده شدن نیاز خود 40 روز و هر روز 134 مرتبه بگو «یا صمد» و برای به دست آوردن مقام صدق و یقین در سحر در حالی که به سجده رفته‌ای 111 بار «یا صمد» را با توجه به معنای آن در قلبت تکرار کن و هر روز بر این ذکر مداومت نما پس از صادقان و اهل یقین خواهی بود. اَلْقادِرْ: هر کس در خلوت با وضو باشد و هزار مرتبه این ذکر را تکرار نماید بر دشمن چیره خواهد شد. اَلْبِرّ ْ: کسی که توفیق کار خیر و دفع سوء و بدی را می‌طلبد پس باید روزی 402 بار «یا بّر» بگوید. اَلْتَّوّابْ: کسی که بسیار این ذکر را بگوید خداوند توبة او را می‌پذیرد. اَلْمُنْتَقِمْ: کسی که به این ذکر مداومت کند بر دشمنش غالب خواهد شد. اَلْرَّؤُوفْ: کسی که بسیار این ورد را بگوید در نزد ظالمی او را خاضع می‌سازد. اَلْسُّبُوُحْ: کسی که این نام را بر روی نانی بنویسد و بعد از نماز جمعه آن را بخورد صفات و اخلاقش مانند فرشتگان می‌شود. اَلْرَبّْ: برای انجام کارهای سخت شب جمعه بعد از نماز عشاء 1201 بار در یک مجلس می‌گویی «یا الله، یا رباه، یا سیداه» پس آن کار مهم ان شاءالله انجام خواهد شد. و کسی که بسیار این ذکر را بگوید خداوند او را برای فرزندش حفظ می‌کند. مالِکُ الْمُلْکْ: کسی که بسیار این نام را بگوید خداوند در دنیا و آخرت او را بی نیاز می‌کند. اَلْغَنِیُّ وَالْمُغْنی: هر کس ده جمعه و هر جمعه ده هزار بار این اذکار را بگوید خداوند او را به زودی و در آخرت بی نیاز می‌کند و او حیوانی را نمی‌خورد و اگر همراه هر ذکر یک فاتحه هم بخواند یقیناً غنی هم روزی داده می‌شود. اَلْمُعْطی: هر کس هنگام خواب این ذکر را بگوید خداوند قرض او را ادا خواهد کرد. اَلْمانِعْ: برای دفع آزار و اذیت دشمن و شر ایشان 161 بار «یا مانع» و هم چنین برای مطیع شدن همسر و شریک زندگی، روایت شده است هر کس شریک زندگی‌اش از او فرمان نمی‌برد پس هنگام خواب بسیار بگوید «یا مانع». اَلْنُّورْ: هر کس این ذکر را هزار بار بگوید خداوند نوری در ظاهر و باطن او قرار می‌دهد. اَلْهادی: کسی که این ذکر را بسیار بگوید خداوند معرفتش را روزی او می‌کند. اَلْبَدیعْ: هر کس این ذکر را هزار بار بگوید حاجتش برآورده می‌شود. اَلْوارِثْ: کسی که این ذکر را هزار بار تکرار کند خداوند تعالی او را به سوی راه درست هدایت می‌کند. اَلْصَّبُورْ: هر کس این ذکر را هزار بار تکرار کند خداوند صبر در هنگام سختی‌ها را به او الهام می‌کند.منبع:hengamnews.com


در ادامه بخوانید

منبع = هلپ کده

کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی عکسی را در استوری اینستاگرامش منتشر کرده است و خبر ازدواجش را اعلام کرده است

جهت وسعت در زندگی این آیه را فراموش نکن :

هرگاه احساس کردید که امورات زندگی شما به کندی چرخش می کند برای وسعتش و یا دوست دارید دارای حشمت شوید و خواسته باشید محبت و قدرت ایجاد کنید و از همه بالاتر در صدد ایجاد امنیت برای خود و خانواده تان می باشید پس این آیه کریمه را ۶۶ مرتبه تلاوت نمایید

بخشی از آیه ۱۲۹ سوره توبه :

 حَسْبِیَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ

تا به مقاصد خود دست پیدا کنید

این  آیه دارای خاصیت های زیادی است که لازم است لااقل روزی هشت بار خوانده شود 

استجابت دعا و دوستی خلایق و بستن بد گویی زبان دشمنان :

برای استجابت دعا و دوستی خلایق و بستن بد گویی زبان دشمنان در مدت چهل روز هر

روز ۱۳۳۳ مرتبه و اگر نتواند ۶۶۶ مرتبه و اگر نتواند ۶۶ مرتبه بخواند .

یس وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ 

 ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ

 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ

 ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ  

برای جلب محبت :

اگر خواهی محبت شخصی را به خود مشغول داری یا از او نفعی به تو رسد این عمل را که مجرب است انجام بده . در وقتی که ماه عروج می گیرد از روز پنج شنبه یا روز جمعه این عمل را شروع کن در وقت شب دو زانو نشسته و روی به جانب قبله چشم های خود را ببند و ۱۱ مرتبه آیة الکرسی را  تا هو العلی العظیم  بخوان سپس ۱۰۱۰ مرتبه (یا بارِی)  بگو و شخص مقابل را تصور کن که در مقابل تو ایستاده و تسلیم تو می باشد وقتی که اذکار تمام شد بر سینه او بدم و در دل خود بگو : مطیع من شو

این عمل را ۱۵ روز انجام بده و چنانچه بر آبی یا خوراکی بدمی و به او رسانی تا بخورد فرمان بردار خواهد شد به فضل الهی 

برای جلب محبت :

برای جلب محبت عمل به این دستور  بسیار مجرب و موثر است بر شیرینی مانند قند یا شکر یا شی شیرین ۳۵ مرتبه اسم  (یا هادِیُ)  را بگوید و آن شیرینی را بدهد تا مطلوب بخورد و همین خاصیت بری (یا وَدُوُدُ و یا دایِمُ ) نیز می باشد

برای جلب محبت محبوب :

برای جلب محبت محبوب آیه ۷۲ سوره یس (وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَکُوبُهُمْ وَمِنْهَا یَأْکُلُونَ)

را ۸۳ مرتبه بر شکر یا خرما یا کشمش یا انجیر چنانچه هر کدام از این ها را دوست داشته باشد بخوان و به او بده تا بخورد . محبت او نسبت به شما بسیار بیشتر خواهد گشت این عمل از مجربات صحیحه است  

برای اثر پذیری سخن انسان در دیگران :

اگر کسی آیه ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره آل عمران را نوشته و با خود داشته باشد سخن او در همه اثر

تمام خواهد داشت

ایه ۱۰۳ و ۱۰۴ سوره آل عمران  :

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ

فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ

 آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾

وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۴﴾

 برای مسخر کردن افراد :

اگر می خواهی مردم یا فردی را مسخر خود گردانی در وقت ظهر ۲۰۰ مرتبه این اذکار را بخوان یقینا در عرض سه روز آن شخص مطیع تو خواهد شد و هر حاجتی که از او داشته باشی برآورده خواهد کرد و آن ذکر این است

اللهُمَّ اَنْتَ الْقادِرُ وَ اَنَا الْمَقْدُور  فَمَنْ یَدَعُ الْمَقْدُورَ وَ اِلَّا الْقادِرُ یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ

 

نویسنده کتاب ذکر کرده این عمل مجرب است و تا به حال خلافی از آن ندیده ام

 سوره ی شعرا. اگر این سوره ی جلیله را ۷ بار بخواند محبت هر کس را به اذن خداوند متعال جلب می کند و با هر کس به خوبی رفتار می کند. سوره ی زمرد. هر کس این سوره ی جلیله را بخواند خداوند متعال او را عزیز و مکرم می سازد.

سوره دخان.هرکس این سوره را بخواند، محبت هر شخص نصیب او میشود .

سوره ی ترحیم . هرکس این سوره جلیله را بخواند خداوند زندگی خوب نصیب او و خانواده اش میکند.

خواصی از ذکر یا جلیل :

مداومت بر ذکر  (یا جلیل) در هر روز ۷۳ مرتبه موجب تعظیم و هیبت است و به جهت راه یافتن به مناسب و ریاست اکسیر احمر است و هر کس یا جلیل را بسیار گوید هر کس او را ببیند تعظیم و احترام کرده و چون با مشک بنویسد و بخورد بزرگ قوم گردد و نزد ایشان عزیز خواهد شد . امام رضا علیه السلام فرمود هر کس هفت روز و هر روز آن را به مشک و زعفران و شکر بر نان نویسد و بخورد و هر روز یک نان تصدق و صدقه دهد به احترام کامل خواهد رسید

جلب قلوب و محبت افراد و هیبت در انظار مردم :

از جمله موجبات جلب قلوب و محبت آن ها و هیبت در انظار مردم چنانچه در اخبار  نیز آمده است

ذکر:      رَبِّ لَکَ سَجَدتُ خاضِعاً خاشِعاً ذَلیلاً

را در سجده بین اذان و اقامه بگوید 

دوستی با فردی یا هلاک یک دشمن :

آمده هر کس آیة الکرسی را هفت روز بعد از اذان صبح قبل از آنکه با کسی حرف بزند رو به قبله یازده مرتبه بخواند و ما بین دو میم  (یعلم ما بین ایدیهم)  هلاک دشمن را قصد کند البته آن دشمن هلاک گردد و هر گاه در ما بین دو عین (یشفع عنده)  محبت احدی را قصد نماید البته آن شخص دوست او گردد  و مجرب است به شرط آنکه مقصود او حلال باشد

عزیز شدن نزد دیگران :

اگر شخصی بخواهد نزد دیگری عزیز و محترم شود به طرف راست و چپ و جهت خودش هر کدام ۴ مرتبه بگوید (یا عَزیز)  سپس به طرف مقابل بدمد البته عزیز خواهد شد . این عمل  مجرب وصحیح هست

برای ایجاد محبت در دل معشوق :

برای ایجاد محبت در دل مقابل در روز جمعه ۱۰۰۰ مرتبه( اَلوَدُود) را بر انار شیرین بخواند و به خورد مطلوب بدهد تا بخورد دوستی او بی نهایت گردد به گونه ای که تا روز قیامت از او جدا نشود

رفع کدورت و بازگشت معشوق :

چنانچه کسی از شما رنجیده خاطر گشته و قصد دارید او دوباره باز گردد شربتی تهیه کرده و

در آن گلاب و آب لیمو بریزید روز پنج شنبه در وقت نماز عصر رو به قبله نشسته چشم ها را

ببندید و ۱۴۰۰ مرتبه ذکر  (یا وَدُودُ)  را بگویید سپس بر پیاله دمیده و خود بنوشد یا به کسی که طالب آن شخص است بدهد تا بخورد و چنانچه در بین ذکر مطلوب آمد ذکر را تعطیل نکند این عمل را در سه یا هفت روز تکرار کند مجرب است

ختم بسم الله الرحمن الرحیم برای محبت :

هر کس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ را ۷۸۶ مرتبه بر ظرف آبی بخواند وبدمد و به شخص مقابل

بدهد تا بیاشامد محبت شدیدی به او پیدا خواهد کرد

 

‘ + item.CommentText + ‘

پاسخ مدیر’+ ‘:’ + item.Answer + ‘

قَالَ الصادق علیه السلام : مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَذْهَبُ بِالْكَلَفِ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْق‏

وَ أُمِرَ بِمَسْحِ الْحَاجِبِ وَ أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفَضِّلِ فَلَا تَرْمَدُ عَيْنَا

و فرمود: دست كشيدن بچهره پس از وضوء ككمك چهره را بزدايد، و روزى را فراوان كند،
تذکر: قبل از وضو پاهای خود را خوب بشویید تا تمیز شود که وقتی مسح کشیدید رغبت داشته باشید که آب دست و مسحتون را روی صورت بکشید. البته مومن همیشه باید پاهایش تمیز باشد.

و فرمود: بابرو دست كشند و گويند: االْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفَضِل‏تا چشم درد نگيرد،

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏59، ص: 27

43. محیی ( زنده کننده)

لا اله الا هو یحیی و یمیت

ترجمه: هیچ خدایی جز او نیست که او زنده می کند و او می میراند .

محیی خداست یعنی زمانی بوده که آنها وجود نداشتند و بعدا به اراده الهی بوجود آمدند

اگر کسی می خواهد عالم گردد و به نوعی که در فهم و ادراک حافظه خود متحیر گردد و چیزی برای وی مجهول نماند به مدت چهل روز بر اسم « یا محیی» مداومت کند و هر روز به تعداد 1740 مرتبه آن را بگوید .

 

 

44. ممیت (میراننده)

الذی خلق الموت و الحیاوة لیبلوکم ایکم احسن عملاً

ترجمه: اوست خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را به نیک و بد عملتان بیازماید .

همگان می میرند و وجه پرودگار صاحب شوکت و بخشایشگرت باقی می ماند .

اگر کسی می خواهد بر نفس اماره اش مسلط شود در موقع خواب دست بر سینه خود نهد و 100 مرتبه بگوید « یا ممیت» تا بخوابد.

 

 

45.نعم المولی و نعم البصیر( چه خوب سرپرست و یاوری)

و ان تولوا فاعملوا ان الله مولیکم نعم المولی و نعم النصیر

ترجمه : و اگر آن کافران به دین خدا پشت کرده اند شما مومنان غم مخورید و بدانید که خدا سرپرست شماست چه خوب سرپرستی ! و چه خوب یاوری!

اگر کسی می خواهد دفع خصم دشمن کند هنگام بروز خطر از جانب آن دشمن بر خواندن این اسم به تعداد 350 مرتبه در هر روز مداومت شود و برای گرفتن نتیجه سریعتر روز جمعه بعد از طلوع آفتاب خدا را به این اسم بخوانید و جهت رفع حاجات این ذکر را بخوانید.

 

 

46.قوی( توانا- قدرتمند)

ان الله قوی شدید العقاب

ترجمه : همانا خدا توانا و سخت کیفر است

یعنی خداوند قادر به ذات است و نه قادر به قدرت چون قدرت خدا ذاتی است . نمی توان گفت که خدا هست ولی قدرت ندارد یعنی خداوند قبل از آنکه قدرت را خلق کند قوی بود .

اگر کسی می خواهد کسی می خواهد دشمنش را سرنگون کند مقداری آرد را خمیر کند و تعداد 1000 گلوله به اندازه فندق از آن تهیه کنند و در حین ساخت گلوله ها یک مرتبه ذکر « القوی» بخواند و تدرجا آن را به یک یا چند پرنده ی حلال گوشت بدهند تا آن را بخوردند.

 

 

47.حفیظ( همیشه نگهبان)

ان ربی کل علی کل شی حفیظ

ترجمه: همانا پرودگار من بر هرچیز نگهبان است یعنی آنکه خداوند تا زمانی که بقای هر یک از موجودات را مصلحت بداند حافظ و نگهدارنده ی آن از تلف شدن و فساد است  و این دائمی و مداوم است و و محدود به مقطع خلق مخلوق نیست .

اگر کسی می خواهد می خواهد از شر شیطان و اجنه درامان باشد بر خواندن اسم « الحفیظ» مداومت نماید و جهت نجا ت از زندگی نکبت بار در جایی که مار عقرب زیاد است و جلوگیری از سقط بچه در دوران حاملگی یا مردن آن بعد از تولد بعد از نماز ( صبح ،ظهر یا عصر) روز جمعه 998 مرتبه با خط باریک و ریز روی کاغذ  بنویسد و بر بازو بندد.

 

 

48.مجیب ( اجابت کننده)

ان ربی قریب مجیب

ترجمه: همانا خدا به همه نزدیک است و دعای خلق را می شنود و اجابت می کند .

اگر کسی می خواهد دعایش به درگاه خداوند مورد قبول قرار گیرد 1001 مرتبه « المجیب»  بگوید و به خداوند عرض حاجت نماید مایوس نگردد. و اگر در آخر دعا و حاجت خود از خدا 26 مرتبه این ذکر« یاسریعُ یا مجیبُ» بخواند دعایش مستجاب گردد.

 

 

49. مجید (بزرگوار)

انه حمید مجیدٌ

ترجمه: خدا بسیار ستوده صفات و بزرگوار است .

معنای مجید ، کریم عزیز است . مجید در لغت ، یعنی دارای شرف و بزرگواری.

اگر کسی می خواهد از او رفع خواری و ذلت شود و تبدیل به عزت شود در هرروز 99 مرتبه ذکر« المجید» را بخواند . خواندن این اسم شفای هر  دردی است و خواندن این اسم در خلوت بر نور دل می افزاید.

 

 

50. ودود(بسیار دوست دار)

ان ربی رحیم ودود

ترجمه: همانا پرودگار من مهربانی است دوستدار.

خداوند همه مخلوقات را دوست می دارد ، چرا که سبب خلقت مخلوقات محبت ذات است به ذات.

اگر کسی می خواهد تمام مشکلاتش حل شود هر روز 77 مرتبه این ذکر« الودود»  را بخواند. برای محبت بین زن و شوهر 1001 مرتبه خوانده شود .

 

 

51. باقی ( همیشه جاوید)

ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

ترجمه: و ذات خدای منعم و با جلال و عظمت زنده ابدی است.

فنا ضد بقاست . ازلیت ، خاص ذات مقدس احدیت است یعنی این که وجودی از « بی نهایت گذشته» موجود بوده باشد، تنها وتنها ، ویژگی  وجود خداوند است .

اگر کسی بخواهد عمر طولانی داشته باشد در هر روز 113 مرتبه ذکر« یاباقی» خوانده شود .

 

 

52. ذوالجلال و الاکرام ( دارای بزرگی و بزرگواری و بنده نوازی)

ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

ترجمه: و باقی ماند ذات پرودگارت که صاحب بزرگی و شوکت مطلق است .

خداوند صاحب نعمات است صاحب غنای مطلق است و کریم و بزرگوار نیز می باشد .

اگر کسی می خواهد رفع گرفتاری دشوارش برطرف گردد روزی در سجده 21 مرتبه « یا. ذوالجلال و الاکرام» را بگوید و باعث پیدا کرد ن بزرگی و حشمت در بین مردم و باعث استجابت دعا مداومت برذکر« « یا. ذوالجلال و الاکرام» به تعداد 9 مرتبه در روز تکرار گردد حداقل 9 مرتبه

 

 

53.اول( نخستین)

هوالاول والاخر و الظاهر والباطن و هو بکل شی علیم

ترجمه: اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و هم او به همه امور ، عالم و داناست.

معنای اولیت ، ازلیت است . تمام مخلوقات ، حادثند و مسبوق به عدم . مخلوقات و ممکنات ابتدا و انتها دارند ، اما خداوند مبدع(خالق) ، ازلی است. خداوند بود و هیچ چیز دیگری جز او نبود.

اگر کسی می خواهد به اطلاع ازغایبی که به دنبال او باشند مثلا امام زمان (ع) 40 شب جمعه ، در هر شب 1000 مرتبه ذکر « یااول» خوانده شود . و موقع شروع هر کاری 37 مرتبه این ذکر خوانده شود.

 

 

54.آخر(واپسین)

هوالاول والاخر و الظاهر والباطن و هو بکل شی علیم

ترجمه: اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و هم او به همه امور ، عالم و داناست.

هر موجودی را آخری است ، یعنی « پایانی» که نهایتی برای آن متصور نیست . خداوند متعال بعد از فنای تمام ممکنات ، باقی است . حمد سزاوار خدایی است که پس از فنای همه چیز ، باقی است .

اگر کسی می خواهد عاقبت بخیر شود ذکر « یا آخر» را را 801 مرتبه بخواند. وبرای دفع دشمن به همین تعداد خوانده شود (بسیار مجرب است )

 

 

55. ظاهر (پیدا)

هوالاول والاخر و الظاهر والباطن و هو بکل شی علیم

ترجمه: اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و هم او به همه امور ، عالم و داناست.

خداوند واجب الوجود و مخلوقات ممکن الوجود هستند خداوند غائب است یعنی پنهان علم و حیات و قدرت عین ذات خداست، علم غائب است عالم علم به علم خود دارد اما علم او دیده نمی شود . ذات خداوند شناختی نیست و هیچ کس راه به آن ندارد .

اگر کسی بخواهد شود و جود مقدس امام زمان(ع) بر او ظاهر گردد روزی 1106 مرتبه ذکر« یاظاهر» را بخواند .

 

 

56.باطن( پنهان از دیده ها)

هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی علیم

ترجمه: اول و آخر و پیدا و پنهان اوست و هم او به همه امور ، عالم و داناست.

خداوند در خفا و ظهور کمال دارد او در ذات و صفات یکتا است خورشید یکی است ولی ظهور و تابش نورآن کثرت دارد موجودات به نور خورشید دیده می شوند ولی کثرت موجودات دلیل بر وجود چند خورشید برای دیدن آنها نیست . دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین  به علی شناختم من بخدا قسم خدا را .

اگر کسی می خواهد پی به ضمائرو معانی موجود در قلب اشخاص پی ببرد باید  ذکر« یاباطن» را به تعداد 62 مرتبه بخواند .

 

 

57. حق( راست و درست )

ان الله هو حق المبین

ترجمه: همانا خداوند حقیقت آشکار و روشن است .

ضد حق باطل است حق مطلق ذات اقدس احدیت است و او حق همیشگی است که آینه تمام نمای حق در صفات محمد (ص) می باشد .

اگر کسی قرضی دارد که توانایی بازپرداخت آن را نداشت قبل از اذان صبح 108 مرتبه ذکر « یاحق» بخواند.

 

 

58. مبین(آشکار)

ان الله هو الحق المبین

ترجمه: همانا خداوند حقیقت آشکار و روشن است .

مبین آشکار کننده است آثار قدرت خدا آشکار و هویدا است و تمام مخلوقات آثار قدرت او هستند .

اگر کسی حق تو را ضایع کرده جهت احقاق حق خود 102 مرتبه ذکر « یامبین» را بخوانید.

 

 

59. نور( روشن و روشنی بخش)

الله نور السماوات الارض

ترجمه: خداوند نور آسمانها و زمین است

وجود نور است وجود مطلق وجود باری تعالی است که هستی همیشگی و نور مطلق است ( الله نور) و عدم ظلمت مطلق می باشد خدا هدایت کننده تمام ممکنات است

اگر کسی بخواهد تاریکی های زندگی از دل ا و پاک شود و به صفای دل برسد هر روز256 مرتبه ذکر« یانور» را بخواند .

 

 

60. وارث( ستاننده)

و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثین

ترجمه: و ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و وارث همه خلق فانی ما هستیم

الوارث یعنی ذات مقدسی که پس از فانی شدن جمیع اشیا باقی است و تمامی املاک پس از زوال مالکان به او برمی گردد زیرا اوست مالک حقیقی و مالکیت دیگران مجازی می باشد .

اگر کسی می خواهد از تنهایی داخل قبر یا هر مکان د یگر هراسی نداشته باشد ذکر« الوارث» را از اذان صبح تا قبل از طلوع آفتاب 1000 مرتبه بخواند .

 

 

61.صادق(راست گفتار)

و اتیناک با لحق و انا لصادقون

ترجمه: و به حق و به راستی به سوی تو آمده ایم و آنچه گوییم صدق محض است ثواب به عهده ذات مقدسی است که در وعده خود راست گوید و ثواب کسی را که وفا نموده به عهد او کم نکند.

اگر کسی می خواهد نفس و باطن خود را از کدورت پاک کند هر روز 195 مرتبه ذکر« یاصادق » را بخواند

 

 

62.خالق(آفریننده)

ان ربک هو الخلاق العلیم

ترجمه: همانا پرودگار تو آفریننده دانا است .

آنکه وجودش واجب است خالق متعال است . کسی که واجب الوجود است در وجود، نیاز به غیر ندارد و قائم به ذات است . هستی اواز خودش می باشد .

اگر کسی می خواهد حاجات مهمش برآورده شود در یک مجلس 5110 مرتبه ذکر « یاخالق» گفته شود . 731 مرتبه موجب نورانی شدن دل می شود . و برای برخودار شدن از معارف الهی زیاد خوانده شود

 

 

63.قدوس(منزه و پاک)

هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس

ترجمه: اوست خدایی که نیست جز او پروردگاری و او پادشاه قدسی است

قدوس یعنی ذاتی که بسیار منزه باشد از معایب و قبایه ، زیرا (فعول ) صیغه مبالغه است و آن ذات مقدس ، از مشابهت و انداد(هماوردان) و اضداد و اولاد و غیر ذالک از صفات مخلوقات ، پاک و بری است .

اگر کسی می خواهد به عرفان برسد 170 مرتبه در روز ذکر « یا قدوس» را بخواند . و جهت برقرار کردن ارتباظ با فرشتگان در دیدن آنها در حال نگاه کردن در آب زلال 1000 مرتبه ذکر « یاقدوس» گفته شود .

 

 

64. سلام(بی عیب – سلامتی ده – سلامتی بخش)

هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس السلام

ترجمه: اوست خدایی که نیست خدایی جز او پادشاه پاک بی عیب .

خداوند ، سلامت و مبری است از آنچه عیب محصوب می شود

اگر کسی می خواهد مریضی شفا پیدا کند در کنار بستر او 136 مرتبه ذکر« یاسلام» گفته و به او بدمد

 

 

65. مومن(ایمنی بخش بر عباد خود )

هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس السلام المومن

ترجمه: اوست خدایی که خدایی جزاو نیست ، شاه پاک و بی عیب و ایمنی بخش

خداوند متعال اولین مومن است به وحدانیت خود و عنایت امنیت به مومنین از طرف خداوند مومن است .

اگر کسی مبطلا به وحشت از جن است 136 مرتبه ذکر« یامومن» را بگوید . و درمان وسواس 120 مرتبه .

 

 

66.مهیمن( شاهد و نگهبان)

هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس السلام المومن

ترجمه: اوست خدایی که خدایی جز او نیست شاه پاک و بی عیب و ایمنی بخش و شاهد و نگهبان

خداوند متعال، از اول خلقت تا آخر بر همه چیز شاهد است و هم او جهان و جهانیان را حفظ و نگهبانی می کند .

اگر کسی می خواهد صفای باطن داشته باشد 125 مرتبه ذکر « یامهیمن» در شبانه روز . و برای شناخت و راه یابی به باطن افراد و اشیا 125 مرتبه خوانده شد جهت پی بردن به باطن و ضمایر اشخاص ، 41 روز متوالی هر شبانه روز یک غصل انجام داده و بعد از غصل 1040 مرتبه ذکر« یامهیمن» را بگوید .

 

 

67. عزیز(نیرومند و توانای همیشگی)

هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس السلام المومن العزیز

ترجمه: اوست خدایی که خدایی جز او نیست شاه پاک و بی عیب و ایمنی بخش و شاهد و نگهبان و نیرومند.

عزیز، به ذاتی گفته می شود که قاهر و غالب بر تمام مخلوقات و ممکنات است .

اگر کسی می خواهد به علوم غریبه از طلوع فجر تا قبل از طلوع فجر 94 مرتبه ذکر« یا عزیز» خوانده شود و جهت عزیز ماندن همیشگی 40 مرتبه در روز خوانده شود و 41 مرتبه بعد از نماز صبح برا ی رزق و روزی و در نزد مردم روزی 100 مرتبه این ذکر خوانده شود

 

 

68. جبار(فرمان فرما- امرکننده به خوبی)

هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس السلام المومن العزیز الجبار

ترجمه: اوست خدایی که خدایی جز او نیست شاه پاک و بی عیب و ایمنی بخش و شاهد و نگهبان و نیرومند و فرمان فرما

خداوند متعال جبر به معاصی نمی کند و نیز می فرماید جبر محض است و نه تفویض و اختیار مطلق ، بلکه چیزی بین این دو واقع شده است .

اگر کسی می خواهد از شر دشمنان ایمنی پیدا کند روزی 21 مرتبه ذکر« یاجبار» را بخواند و برای باطل کردن سحر و جادو  ودعای شر 206 مرتبه ذکر « یاجبار» گفته شود .

 

 

69.متکبر(صاحب رفعت و عظمت و جلال خارج از تصور)

هو الله الذی لا اله الا هو المک القدوس السلام المومن العزیز الجبار المتکبر

ترجمه: اوست خدایی که خدایی جز او نیست شاه پاک و بی عیب و ایمنی بخش و شاهد و نگهبان و نیرومند و فرمان فرما و صاحب عظمت

تکبر از صفات خاص خداوند  متعال است و این اسم به وجودی اطلاق می شود که واجد تمام بزرگی ها باشد . هیچ ممکنی ، واجد این صفت نیست و هیچ کس مجاز نیست خود را به این صفت موصوف گرداند .

اگر کسی می خواهد در میان مردم دارای عظمت و جلال شود بر ذکر« یامتکبر» مداومت نماید و اگر ترس از کسی در دل  وجود دارد برای رفع آن 662 مرتبه این ذکر خوانده شود و هنگام حضور در مقابل متکبران و صاحبان قدرت برای متواضع ساختن  نفس آنها نسبت  به خود 662 مرتبه این ذکر خوانده شود .

 

 

70.مصور(تصویرکننده)

هو الله الخالق الباری المصور له الاسما الحسنی

ترجمه: اوست آفریدگار عالم هستی ، پدید آوردنده جهان و جهانیان ، نگارگرصورت خلایق ، و هم او راست نامهای نیکو.

مصور اسمی است برگرفته از تصویرگری ونگاربندی و آن ناظر بر ذات مقدسی است که صورت ها را در رحم ها به هر کیفیت که خواهد نقش می زند

اگر کسی می خواهد صاحب فصاحت و بلاغت و طاقت لسان گردد و برشعر گفتن قادر شود این ذکر را 2082 مرتبه بخواند « المصور» .

 

 

71. باری(پدید آوردنده )

هوالله خالق الباری امصور له الاسما الحسنی

ترجمه: اوست آفریدگار عالم هستی ، پدیدآوردنده جهان و جهانیان نگارگرصورت خلایق و هم او راست نامهای نیکو

باری از نظر معنی باخالق یکسان است و آن به کسی اطلاق می شود که هر ممکن و مخلوقی را از کتم عدم به عرصه وجود بیاورد

اگر کسی می خواهد بعد از مرگ تا هنگامه قیامت بدن او سالم و پاکیزه بماند این ذکر « یاباری» را بعد از نماز صبح 213 مرتبه بخواند

 

 

72.منان (بسیار عطاکننده)

ولکن الله یمن علی من یشا من عباده

ترجمه:اما خداوند از بندگان خویش به هر کس که خواهد بسیار عطا فرماید خداوند منان است یعنی عطای بسیار می کند منت گذاشتن به دیگران برای انسان از رذائل است خداوند برای رزق و روزی که به ما می دهد هیچ منتی نمی گذارد

اگر کسی می خواهد از نعمات خداوند ظاهری یا باطنی بیشتر استفا ده کند هر روز 141 مرتبه ذکر« یامنان» را بگوید .

 

 

73.رزاق(بسیار روزی دهنده)

ان الله هو الرزاق ذولقوة المتین

ترجمه: به درستی که تنها خداوند روزی بخش و رزق دهنده خلایق است و هم او صاحب قوت و قدرت ابدی است پرودگار عالم به تمام موجودات به اندازه ظرفیتشان روزی می دهد  مراد از رزق چیزی است که از آن منتفع توان شد خواه ماکول (خوردنی) خواه نوشیدنی خواه معارف و مکاشفات یا علوم حقه امثال آن که قلوب صافیه (دلهای بی غل و غش) به سبب آنها زنده گردد

اگر کسی بخواهد برکت و وسعت در امر معشیتش زیاد گردد این ذکر را « یارزاق» 308 مرتبه بخواند

 

 

74.فتاح(گشاینده)

هو الفتاح العلیم

ترجمه: او گره گشای مشکلات و دانای نامحدود است

خداوند متعال گشاینده تمام درهای بسته است لذا مفتاح تمام مشکلات و مسائل جهان آفرینش به دست آن کسی است که افتتاح خلقت به اوست

اگر کسی می خواهد حجابهای بین خود و خالق را برطرف کند دو کف دست را روی سینه گذاشته و 70 مرتبه این ذکر را بگوید« یافتاح»

 

 

75.باعث(برانگیزنده)

و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور

ترجمه: و محققا ساعت قیامت بی هیچ شک بیاید و خدا به حتم مردگان را از قبر برمی انگیزاند

خداوند متعال برانگیزنده و زنده کننده مردگان پس از مرگشان است

اگر کسی می خواهد در هر کاری (چه مادی و چه معنوی) به شرط مشروعیت موفق باشد هر روز 573 مرتبه ذکر« یاباعث» را بگوید.

 

 

76.هادی ( راهنما)

وکفا بربک هادیا و نصیرا

ترجمه: تنها خدای تو برای هدایت نصرت و یاری تو کافی است

هدایت دو نوع است تکوینی و تشریعی هدایت تکوینی برای تمام موجودات و مخلوقات وجود دارد و هدایت تشریعی علاوه بر هدایت تکو ینی که وجود دارد موجب ظهور فطرت انسانی شده و ارتباط بند ه را با خالق خود برقرار می سازد که برخوردار شدن از این هدایت بستگی به عظم و اراده انسان دارد هدای به معنای راهنما است و به کسی اطلاق  می شود که واجد علم باشد

اگر کسی خواهان هدایت و معرفت به خدا است در هر شبانه روز 20 مرتبه اسم یا هادی را بخواند

 

 

77. کافی( بسنده)

الیس الله بکاف عبده

ترجمه: آیا خداوند بای کفایت امور بنده خود کافی نیست

کفایت امر با مولی است ولا غیر او خیر را برای ابد می خواهد و شر را از او دفع می نماید لذا در کلیه مشکلات و کمبودها ذکر « یاکافی»  کارگشاست

اگر کسی مهمی در زندگیش وجود دارد که قابل حل نیست بعد از نماز رو به قبله در یک مجلس 111 مرتبه ذکر « یاکافی» را بگوید .

 

 

78.کبیر(بزرگ)

عالم الغیب و الشهادت الکبیر المتعال

ترجمه: او به پنهان و آشکار دانانست و بزرگ و بلند مرتبه است

کبیر به معنای بزرگ می باشد خدا بزرگی است غیر قابل وصف هیچ ممکنی کمال ذاتی ندارد بلکه کمالش به صفات اوست بزرگی در عالم برای هیچ کس موثر نمی شود الا به واسطه تواضع به خدا و مظاهر تامه صفات .

اگر کسی خواهد در نزد مردم بزرگ شود هر روز 232 مرتبه ذکر الکبیر را بخواند .

 

 

79.شافی(شفادهنده امراض)

و اذامرضت فهویشفین

ترجمه:همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد.

الشافی یعنی شفا دهنده امراض روحی و جسمی و رازق عافیت بی واسطه و رفع کننده بلا به سبب اندکی از دعا.

اگر کسی برای دوای هر دردی ذکر«یا شافی» به عدد کبیرش 391مرتبه موجب شفا مریضی و باطن می شود و اگر برطعامی که مسموم شده بخوانید دفع سم شود. تعویذ نافع برای طعام: « بسم الله الشافی بسم الله الکافی بسم الله معافی بسم الله الذی لایضر مع اسمه شی فی الارض و لا فی السما و هو السمیع العلیم»

مکسر «الشافی» برای شفای مرض حامل آن مریض نافع است.

                                                         مکسر الشافی

 

 


ی

ف

ا

ش

ا

ف

ش

ی

ش

ف

ی

ا

 

 

 

 

80.منتقم(انتقام کشنده)

و الله عزیز ذو انتقام

ترجمه: و خدا عزتمند و انتقامجوی است .

منقتم ، یعنی خدای انتقام کشنده از ظالمان ، آن گونه که سزاوار آنان است . این اسمی است که انبیای بر حق ، از برکت حقیقت آن بر کفار و مشرکین ظفر یافته اند .

اگر کسی بر جفای ظالمی تحمل و صبر نماید و این اسم را ورد خود سازد و هر روز جمعه 661 بار بخواند ، چون سه شب جمعه مداومت کند خصمش مقهور او گردد. و  برای خرد کردن و کوبیدن دشمن و دفع ظلم ظالم ، سه شب جمعه متوالی در هر شب 661 مرتبه ذکر « المنتقم» گفته شود.

 

 

81.اعلی(بالاتر- برتر- بلند مرتبه تر)

سبح اسم ربک الاعلی

ترجمه: به پاکی یاد کن نام پروردگار خود را که از همه چیز بلند مرتبه تر است .

اعلی به معنی کسی است که از نظر رتبه ، برتر و بالاتر است .

اگر کسی می خواهد هرمخالفی را موافق خود کند اسم « اعلی» را 111 مرتبه نوشته و همراه خو دش حمل نماید.  جهت نافذ شدن کلام و جلب محبت و دوستی مومنین نسبت به خود این ذکر را 111 مرتبه بخواند. برای رفع تب شدید که به هیچ طریق قطع نمی شود روی 3 قطعه کاغذ کوچک اسم « اعلی» را نوشته و طی 3 روز متوالی هر روز یکی از این کاغذ ها را بلعیده و قبل از بلعیدن کاغذ در حالی که در دهان قرار دارد 3 مرتبه سوره توحید را خوانده و بعد خوانده شود : « بسم الله الرحمن الرحیم قلنا لاتخف انک انت الاعلی»

 

 

82. کریم ( بزرگوار- صاحب کرم)

فتعالی الله المک الحق لا اله الا هو رب العرش  الکریم

ترجمه: پس خدا ، آن پادشاه حقیقی برتر است که جز او خدایی نیست پروردگارعرش گرامی.

کریم ذات بخشنده ای است که کرمش نامتناهی و نعمتش بی پایان است . خداوند نفعش دائماً به تمام موجودات می رسد.

اگر کسی می خواهد با عرش کریم ارتباط برقرار کند شب موقع خواب بر ذکر « یاکریم» مداومت نماید . و برای رزق و روزی ذکر « یاکریم» را به عدد کبیرآن یعنی 270 مرتبه هر روز مداومت کند

 

 

83.لطیف(مهربان)

الله لطیف بعباده یرزق من یشا و هو العزیز

ترجمه: خدا به بندگان لطف و محبت بسیار دارد ، هرکه را بخواهد روزی می دهد و او توانای مطلق و مقتدر و غالب است .

یکی از معانی لطافت ، مهربانی است و مهربانی خدا به عباد می باشد و این مهربانی برای تمام عباد یعنی برای همه موجودات ، عام است . خداوند به هر که بخواهد روزی می دهد

اگر کسی می خواهد ناراحتی و غم هایش ازبین برود و وسعت رزق هم پیدا کند روزی 80 مرتبه ذکر « یالطیف» را بخواند . برای باز شدن بخت دختران روزی 129 مرتبه خوانده شود و برای شفای بیمار و سفر رفتن 2 رکعت نماز بخواند و 100 مرتبه این  ذکر رابگوید .

 

 

84.خیر الناصرین ( بهترین یاری دهنده )

بل الله مولیکم وهو خیر الناصرین

ترجمه : خدا سرپرست شما است و او بهترین یاری کننده گان است .مخلوق وممکن در تمام حالات ، نیازمند کمک است . خداوند در تمام مراحل زندگی ، نصرت رابواسطه وسایل به انسان می رساند ، ولی ناصر ، خود اوست . مرکز نصرت و یاری برای ایصال به موجودات ، ولی الله است که امروز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشند و این نصرت از ایشان به دیگران می رسد.

اگر کسی می خواهد بر دشمنش پیروز شود هر روز ذکر« یا خیرالناصرین» به تعداد 1242 مرتبه خوانده شود

 

 

85.وتر(تنهاو یگانه )

والشفع والوتر

ترجمه: قسم به حق جفت و قسم به حق فرد.

هر چیزی که فرد باشد آن را وتر گویند ، یعنی طاق مقابل شفع که زوج است.

اگر کسی می خواهد هیبت و عظمت پیدا کند ذکر« الوتر» را 606 مرتبه بخواند که این عدد کبیرش است.

 

 

86.کاشف الضر(برطرف کننده سختی ها)

و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو

ترجمه: و اگر از خدا به تو سختی برسد هیچ کس جز خداوند نتواند تو را ازآن سختی ها برهاند.

کاشف به معنی برگرداننده و برطرف کننده و ضر به معنی مطلق سختی ها . زندگی دنیا همراه باسختی می باشد و این سختی ها کاشف می خواهد . خداوند برطرف کننده سختی ها است .

اگر کسی می خواهد سختی های زندگی از او دفع شود بعد از نمازهای یومیه مخصوصا نماز صبح بر خواند این ذکر مداومت نماید « یاکاشف الضر»

 

 

87.فالق(شکافنده)

ان الله فالق الحب والنوی

ترجمه: همانا خداست شکافنده دانه وهسته.

فالق یعنی ذات مقدسی که به نور وجود ، شکافنده ظلمت عدم است . استعداد دانه با کاشتن آن در زمین ظهور می کند . بعد از کاشتن دانه بقیه کار با خداست و تمام شرایط را او آماده می سازد تا دانه شکافته شود و سربیرون آورد.

اگر کسی گمشده ای دارد برای پیدا کردنش ذکر« یافالق» را به تعداد 211 مرتبه بخواند .

 

 

88.قاهر(دارای قهر و غلبه)

هوالقادرفوق عباده

ترجمه: اوست خدایی که قهر و اقتدارش مافوق بندگان است .

قاهر به کسی گفته میشود که بر تمام ممکنات غالب است لذا هیچ ممکنی قدرت فرار از حکومت او را ندارد

اگر کسی می خواهد بر دشمنش غلبه کند و حاجاتش برآورده شود و برنفس اماره اش غلبه کند و اگر می خواهد محبت دنیا را از دل خود بیرون کند هر روز ذکر« یاقاهر» را به تعداد 306 مرتبه بخواند. و اگر در زندگی مشکل و گره ای دارد این ذکر را با مشک و زعفران در کاسه چینی نوشته و بعد آب درون آن ریخته و نوشته را بشوید و سپس ازآن آب بخورید.

 

 

89.عدل(دادگر)

وتمت کلمه ربک صدقا و عدلاً لا مبدل لکلماته

ترجمه:کلام خدای تو از روی راستی و عدالت به حد کمال رسید و هیچ کس آن کلمات را تبدیل وتغییر نتوان داد.

« عدل» ذات مقدسی است که به عدل و داد حکفرماست و جمیع اقوال و افعال او عادلانه است. خداوند ، تمامی ممکنات را به عدل، خلق فرموده و عدالت او در تمام ابعاد خلقت وهستی ، به حکمت و مصلحت حکفرماست . خداوند به عدل واحسان فرمان می دهد

اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود قبل از شروع دعا4 مرتبه« یاعدل» بگوید . اگر کسی می خواهد گمراه از دنیا نرود شب جمعه 21 لغمه نان تهیه کند و باسرانگشت روی هر لقمه اسم «العدل» را بنویسد و بعد همه نانها را بخورد.

 

 

90.فاطر(خالق- پدید آورنده)

افی الله شک فاطر السموات و الارض

ترجمه: آیا دروجود و حضور خدا  که آفریننده آسمانها و زمین است شک می توان کرد ؟

فاطر هم به معنی فالق(شکافنده) و هم به معنی خالق می باشد . خلقت دو جنبه دارد ، مرئی و نامرئی

فاطر ، آن کسی است که از باطن موجودات ، آنچه راکه اضافه هستی کرده تدریجاً ظهور می دهد .مظهریت اسم «فاطر» ، متعلق به حضرت فاطمه می باشد که هر کجا وارد شود شکافنده است .

اگر کسی حاجتی دارد و هیچ چیزی موجب استجابت حاجتش نشده ذکر« یافاطر» را 290 مرتبه بخواند.

 

 

91.بر(نیکخواه)

انه هو البر الرحیم

ترجمه: خداوند بر بندگانش بسیار نیکخواه و مهربان است .

بر، یعنی نیکوکار . خداوند بر بندگان خود نیکی می کند و این نیکی ، همانا قطع نکردن روزی آنان به سبب گناه کردنشان است .خداوند متعال ، بر است و احسان و نیکی خود را در مقابل گنهکاری و طغیان خلق قطع نمی کند.

اگر کسی می خواهد توفیق اعمال صالح را داشته باشد و از سختی ها مسون باشد بعد از نمازهای یومیه ذکر« البر» را به تعداد 202 مرتبه بخواند .

 

 

92.حفی(مهربان)

ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیاً

ترجمه: من از خدا برای تو آمرزش می طلبم که خدای من  در حق من بسیار مهربان است .

حفی، یعنی ذاتی که به تمام امور و به همه موجودات عالم محیط است و در تلطف و مهرورزی به بندگان ، بی  دریغ است.

اگر کسی می خواهد به آگاهی در مورد ضمائر برسد و یا می خواهد محبتش در دل کسی بیفتد ذکر«الحفی»را 98 مرتبه بخواند.

 

 

93.وفی(وفاکننده به عهد)

یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون

ترجمه:ای بنی اسرائیل ! نعمتهایی که به شماعطا کردم به یادآرید وبه عهده من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم و ازشکستن پیمان خود برحذر باشید.

خداوند متعال 2 نوع عهد دارد که در قرآن به آنها اشاره شده یکی وعده و دیگری وعید وعده عهدی است که حتما انجام خواهد شد اماوعید آن است که با دعا و صدقه و غیره قابل تغییر نباشد مراد از نعمتی که در آیه به آن اشاره شد ولایت الهیه می باشد و وفای به عهد قبول ولایت است که همان زیربنا و روح دینی است که همه انبیا مردم را به آن دعوت کردنده اند

اگر کسی مقروض است و نمی تواند قرض خود را پرداخت کند 40 روز متوالی که شروع آن پنجشنبه باشد در هر روز96 مرتبه اسم « الوفی» را بخواند

 

 

 
94. دیان( بسیار جزا دهنده به نیک و بد در روز جزا (
من عمل سیئة فلا یجزی الا مثلها و من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب
ترجمه: هرکه کار بدی در دنیا کرده جز به مانند آن پاداش داده نشود و هر که از مرد و زن ، عمل صالحی به جا آورند ، در صورتی که با ایمان باشند ، در بهشت جاودان داخل می شوند و آنجا از رزق بی حساب ، برخوردار گردند.
«دیان» کسی است که جزای برابر می دهد ، جزای گناه به عدل است ، یعنی به اندازه همان گناه ، اما خداوند متعال ، ثواب عمل صالح را به فضل می دهد ، یعنی چند برابر آن . «هر کس کار نیکو کند او را ده برابر آن پاداش خواهد بود و هر کس کار زشت کند جز بقدر آن کار زشت مجازات نشود و برآنها اصلا ستم نخواهد شد .
اگر کسی می خواهد صفای باطن یابد و یا اگر می خواهد با « رجال الغیب» دیدار داشته باشد ۷۰ روز متوالی در هر روز ۵۰۰۰ مرتبه ذکر « ادیان» را بخواند و بعد از نمازهای یومیه ۶۵ مرتبه این ذکر را بخواند.
 
۹۵.قاضی الحاجات(برآورنده حاجات(
وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا
ترجمه: و خدای تو  حکم فرمود که جز او هیچکس را نپرستید و درباره پدر و مادر نیکی کنید .
قاضی به معنی حکم کننده می باشد وقاضی الحاجات حکم کننده است بر برآورده شدن حاجات . قاضی الحاجات تنها خداست و بس.
اگر هر وقت حاجتی داشتید ۹۱۱ بار ذکر « یا قاضی الحاجات» را بخوانید
 
۹۶.رائی(بیننده و نظرکننده(
وقل اعلموا فسیری الله عملکم ورسوله والمومنون
ترجمه: ای رسول! به خلق بگو عمل کنید که خداوند و رسول او و مومنان شما راخواهند دید.
خلقت موجودات ۲ مرحله دارد مرحله اول وجود تقدیری می باشد یعنی ابتدا خدا وجود همه ممکنات را مقدر می فرماید وسپس در مرحله دوم برهر یک از مقدرات که بخواهد قضا جاری می نماید و آنگاه مخلوق وجود خارجی پیدا می کند . خداوند متعال به مخلوقاتش قبل از به وجود آمدنشان نظر دارد واین عنایت و توجه به علم است نه به وسیله چشم . همین طور اونظر دارد به نیات که شرط لازم عمل است یعنی قبل از اینکه عمل وجود خارجی پیدا کند خدا آن را می بیند.
اگر کسی می خواهد دلش نورانی شود وبصیرت پیدا کند ۲۲۱ مرتبه ذکر« الرائی» را بخواند
 
۹۷.ذاری‌( آفریننده – واگذارنده)
و لقد ذرانا لجهنم کثیرا من الجن و الانس
ترجمه: محققا بسیاری از جن و انس را از برای جهنم واگذاردیم.
« الذاری» به معنای خالق نیز می باشد چنانچه در قرآن مجید آمده: و در زمین آنچه را خداوند برای شما آفرید به انواع گوناگون و اشکال رنگارنگ در آورد.
اگر کسی می خواهد به امور خفیه و پنهان دست پیدا کند ۹۱۱ بار اسم « یاذاری» را بخواند بهترین وقت هم بعد از نیمه شب است .اگر کسی را گم کنید نیمه شب در کنج اطاقی رو به قبله نشیند و ۷۰ مرتبه بگوید: یا ذاریُ یا معیدُ رُدَعلَیَ فلانی به جای فلانی اسم شی گمشده یا فرد گمشده را بگوید .
 
۹۸. صانع(سازنده(
و تری الجبال تحسبها جامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شی
ترجمه: کوهها را می نگری و جامد و ساکن تصور می کنی در صورتی که مانند ابر در حرکتند . صنع خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته که علم کامل او به افعال همه شما خلایق را احاطه دارد.
سازنده و خالق هر مخلوق و پدید آرنده همه بدایع و تازه ها  و ترکیب کننده صور صانع است .
اگر کسی می خواهد در کارهایش عیب و نقص پیش نیاید ۲۱۱ مرتبه ذکر « یاصانع» را بخواند
 
۹۹.غیاث(فریادرس – پناه دهنده پناه جویان(
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم
ترجمه: وبه یا آرید هنگامی را که استغاثه و زاری به پرودگار خود می کردید پس دعای شما را اجابت  کرد .
خداوند متعال به هنگام درد ها و سختی ها و حالات ترس واضطراب و درماندگی فریادرس و پناهنده  بندگان است در هر عصری از اعصار نماینده ای از طرف باری تعالی بر روی زمین جهت پناه دهی و فریاد رسی بندگان وجود دارد که او را غوث(پناه) می نامند . او حجت حق و خلفة الله است اولین غوث حضرت آدم (ع) می باشد از جنس انسان است چون فقط انسان می تواند مظهریت تامه صفات حق را داشته باشد .
اگر کسی اضطراب یا ترس یا وحشت دارد ۱۵۱۱ مرتبه ذکر « الغیاث» را بخواند.
 
۱۰۰. جلیل(بزرگوار- بزرگ بزرگان(
فالحکم لله العلی الکبیر
ترجمه: پس حکم با خدای متعال بزرگوار است .
جلیل به معنی سید و غظیم می باشد وبه کسی اطلاق می شود که واجد صفات جمال و جلال و کمال باشد لذا جلیل حقیقی تنها و تنها ذات اقدس احدیت است و لا غیر و تنها اوست . جلیل بزرگی است که تمام بزرگیها در مقابلش کوچکند . وقتی می گوییم الله اکبر یعنی خدا  بزرگتر از آن است که به وصف در آید.
اگر کسی می خواهد در میان مردم مورد احترام قرار بگیرد ۷۳ مرتبه ذکر « یاجلیل» را بخواند.
 
 
 

 

 

9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.