خواص سوره توحيد مغربي

خواص دارویی و گیاهی :

 

فضیلت و خواص سوره  توحید

یکصد و دوازدهمین سوره قران کریم است که مکی  و 4 ایه دارد. این سوره را «اخلاص، صمد، اساس، برائة، جمال، معرفت، مانع، نور، تفرید، تجرید، ولایت» (1) نیز می گویند.


این سوره از ارزشمندترین سوره های قرآن است که به قرائت و ارتباط با آن بسیار سفارش شده است و آثار و فواید بیشماری دارد.

امام باقر علیه السلام فرموده اند: سوره توحید برابر با یک سوم قران است. (2)

امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره توحید را بخواند و به ان ایمان داشته باشد توحید را شناخته است.(3)

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند این سوره را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است. (4)

هم چنین از ایشان نقل شده است: هر کس سوره توحید را قرائت نماید با خواندن آیه اول، خداوند هزار نگاه به او می کند و با خواندن آیه دوم، خداوند هزار دعای او را مستجاب می کند و با آیه سوم هزار خواسته اش را به او می دهد و با آیه چهارم، هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را روا می کند.(5)

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش 100بار  قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می کند.(6)

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سه روز بر او بگذرد  وسوره توحید را نخواند خوار شده و بند ایمان از او برداشته می شود و اگر در آن حال بمیرد در حال کفر مرده است.(7)

 و نیز می فرمایند: هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای 5 گانه اش سوره توحید را نخواند به او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی.(8)

قرائت این سوره در بسیاری از مکان ها و زمان ها مانند پس از نماز صبح، بعد از هر نماز واجب، هنگام خواب و…  سفارش شده است.

آثار و برکات سوره

1) شفا دهندگی

در این باره در سخنی از امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره حمد و سوره توحید او را شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شود.(9)

2) درمان تب

هر کس که حضرت زهرا سلام الله و فرزندانش را دوست دارد و دچار بیماری تب شود سوره توحید را 1000 بار بخواند آنگاه خداوند را به حق فاطمه قسم دهد که شفا خواهد گرفت.(10)

3) درد چشم

از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس این سوره را بر درد چشم بخوانند به قدرت خداوند دردش آرام می گیرد.(11)

4) درد دندان

از امام باقر علیه السلام نقل شده: هر گاه احساس درد دندان کردی سوره حمد و توحید را بخوان در حالی که دست خود را بر موضع درد گذاشته ای و پس از ان ایه 88 سوره نمل را قرائت کن دردش ارام می گیرد.(12)

5) امنیت

امنیت خواهی و پرهیز از خطرات و حوادث ناگوار از خواسته های اولیه و همیشگی انسان هاست و مردم از هر گونه حادثه و بدی ای که زندگی آرام و بی دردسر آنها را دچار تشویش و گرفتاری کند مخالفند و در پی دستاویز هایی برای امان جویی از این ناگواری ها هستند. سوره توحید  از این دستاویزهای محکم الهی است  که به وسیله آن می توان خود را در آغوش امیت الهی قرار داد . مواردی  که به امنیت جویی از سوره توحید سفارش شده است از این قرار است:

الف: هنگام سفر

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس که می خواهد به سفری برود دو طرف چهارچوب در را بگیرد و 11 بار توحید را قرائت نماید خداوند پاسبان او خواهد بود تا به منزلش بازگردد.(13)

ب: هنگام خروج از

امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس هنگام خرج از منزل 10 مرتبه سوره توحید را بخواند هموراه در حفظ و حراست خداوند است تا به خانه بازگردد.(14)

ج: وارد شدن بر حاکم یا قدرتمند

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر وقت بر حاکم یا ستمگری وارد شوی در حالی که به او نگاه می کنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و دست چپت را مشت کن و برا این حال باشد تا از نزد او بیرون می روی.(15)

امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند:  هر کس پیش از رفتن به نزد قدرتمند و زورگویی سوره توحید را قرائت کند خداوند به واسطه آن مانع زیان دیدن او می شود.(16)

د: هنگام خواب

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس هنگام خوابش سوره توحید را قرائت نماید خداوند50 فرشته را مأمور حراست و نگهبانی او قرار می دهد.(17)

6) رفع فقر و تنگدستی

از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است: هر وقت وارد منزل می شوید سوره تحید را بخوانید زیرا این کار فقر را از بین می برد. (18)

7) بخشش گناهان

قرائت سوره توحید از عوامل پاک شدن گناهان است . رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم  فرموده اند: هر کس در شب یا روز جمعه ، 200 مرتبه  سوره توحید را در نماز 4 رکعتی  (2تا دو رکعت) بخواند یعنی درهر رکعت بعد از حمد 50 بار توحید را بخواند گناهانش بخشیده می شود هر چند به اندازه دریا باشد. (19)

در فقه الرضا امده است: هر کس سوره توحید را 21 بار بخواند خداوند قصری در بهشت برای او بنا می کند و هر کس 41 بارقرائت کند خداوند همه گناهانش از گذشته و اینده را می آمرزد.(20)

امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: هر کس این سوره را در هنگام خواب بخواند خداوند گناهان 50 سال گذشته اش را می بخشد. (21)

8) استجابت دعا

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در بیان شرایط یک نماز فرمودند: در رکعت اول پس از حمد توحید را بخواند زیرا دعای پس از آن مستجاب می شود و بدین وسیله دعای قنوت آن نیز مستجاب می گردد.(22)

9) امان از گناه

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش بنشیند و سوره توحید را 11 مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت کند آن روز مرتکب گناه نمی شود هر چند شیطان به سوی او طمع کند. (23)

10) برکت

ایجاد برکت در عمر، زندگی ، کار ، مطالعه،… از عوامل موفقیت در این کارهاست. عوامل  بسیاری برای انسان ایجاد برکت می کنند و اسباب زیادی مانع برکت هستند. قرائت سوره  توحید از عوامل ایجاد برکت است.

در سخن امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجاد برکت بر او می شود و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگر آن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می شود. (24)

ختومات مجرب

·      از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: در روز 5شنبه چهار رکعت نماز بجای آورد یعنی در هر دو رکعت یک سلام و به این شکل عمل کند:

1- رکعت اول: سوره حمد و توحید 11 مرتبه

2- رکعت دوم: سوره حمد و توحید 21 مرتبه

3- رکعت سوم: سوره حمد و 31 مرتبه نوحید

4- رکعت چهارم: سوره حمد و 41 مرتبه توحید را بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز، 51 مرتبه توحید را بخواند و 51 مرتبه صلوات بفرستد و پس از آن به سجده رود و در سجده 100 مرتبه بگوید: «یا الله یا الله» بعد از آن دعا کند به آنچه می خواهد می رسد.

پیامبر فرمودند: کسی که این نماز را بجا آورد و از خداوند بخواهد که کوه ها از همدیگر زوال پیدا کنند خواهد شد  یا نزول باران را بخواهد خواهد شد و اینکه حجابی میان او و پروردگار نخواهد بود و اینکه خداوند هر آینه غضب خواهد کرد به کسی که این نماز را به جای آورد و حاجت خود را نخواهد.(25)

·      ختم «الله الصمد» در شب جمعه 41 هزار بار بسیار مجرب است.

·      جهت توانگری: در 3 شب جمعه هر شبش دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت 10 مرتبه سوره حمد و 11 مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از سلام 100 مرتبه صلوات بفرستد.(26)

_________________________

پی نوشت:

(1) درمان با قرآن، ص171

(2) الدعوات، ص218

(3) عیون اخبارالرضا علیه السلام، ج2، ص122

(4) الدعوات، ص84

(5) جامع الاخبار، ص52

(6) الدعوات، ص219

(7) المحاسن،ج1، ص95

(8) الکافی، ج2، ص455

(9) وسائل الشیعه، ج6، ص233

(10) مکارم الاخلاق، ص366

(11) تفسیرالبرهان، ج5، ص798

(12) طب الائمه، ص24

(13) الدعوات، ص295

(14) الکافی، ج2، ص394

(15) الدعوات، ص293

(16)ثواب الاعمال، ص 129

(17) مکارم الاخلاق، ص289

(18) الخصال، ص626

(19) مصباح المجتهد، ص261

(20) فقه الرضا، ص138

(21) الکافی، ج2، ص539

(22) من لا یحضره الفقیه، ج1، ص315

(23) ثواب الاعمال، ص341

(24) الکافی، ج2، ص619

(25) کشکول ارومیه ای ص318 به نقل از بحارالانوار

(26) درمان با قرآن، ص177

منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»؛ درمان با قرآن،محمدرضا کریمی

 

با سلام و با قبولي طاعات و عبادات شما

من چند وقت پيش شروع به خواندن ؟آيت الكرسي مغربي كردم به گمان اينكه جزء ادعيه مشروع مي باشد . و تصميم داشتم كه 40 روز آنرا بخوانم .
بعد از خواندن اين دعا در شب سرگيجه مي گرفتم و حالت بدي به من دست مي داد اما نمي دانستم .
اما در روز پانززدهم ،مطالبي در يك سايت ديدم كه نوشته بود اين دعا اگر با رعايت مواردي نباشد ،مثلا شب خوانده نشود ، عوارض زيادي دارد مثل بدبختي و حتي ممكن است فرد را بكشد .
يكي از افرادي هم كه اين دعا را خوانده بود اين اظهار نظر را كرده بود.
خواهش مي كنم به من بگوئيد آيا خواندن اين دعا مي تواند اثر بدي داشته باشد و ممكن است اثرش باقي مانده باشد؟

پاسخ:
با مراجعه به اينترنت معلوم شد چيزي به نام آيات مغربي ساخته و پرداخته شده است، مثل يس مغربي،فيل مغربي،توحيد مغربي، حمد مغربي، آيت الکرسي مغربي ؛ بعد در توضيح گفته شده:
درست آن مقرّبي است، زيرا ارباب طلسم و ورد و افسون که اين آيات را ساخته و پرداخته اند، در بين آيات، دعاها و ذکر ها و آيات ديگر را مي خوانند و نام هاي ملائکه مقرب را مي برند و به آن ها متوسل مي شوند.
البته ارباب طلسمات براي اين دعاها و آيات و سوره هاي اختراعي، آثار و خواص بسيار برشمرده اند . متاسفانه جامعه متکي بر جهل و خرافه و شعار هم به اين ها بهاي زياد مي دهد.
دعا و عبادت بايد از جانب خدا و پيامبر و جانشينان پيامبر رسيده باشد .اين دعاها و آيات ترکيبي و تلفيقي همه ساخته دست افرادي ناشناس است که يا به علوم غريبه و ممنوعه و…اشتغال دارند يا از جانب دشمنان ماموريت خرافه سازي و ترويج خرافه دارند و هيچ کدام اين ها از معصوم نرسيده است.
شناخت ملائکه مقرب فقط با تعليم خدايي ممکن است . بشر به خودي خود راه به اين حوزه را ندارد . بايد فقط با استناد به سخن قطعي پيامبر و امام و با استناد به روايات معتبر، ملائکه را معرفي کنيم و نام ببريم . اجازه توسل به آن ها بايد از جانب خدا و پيامبر رسيده باشد و اين دعاها هيچ کدام سند معتبر از معصوم و مبناي شرعي و ديني محکم ندارند. اين نام ها و اين ملائکه در کدام حديث معتبر معرفي شده اند؟ در کدام حديث معتبر چنين ذکر و دعا و وردي از جانب معصوم وارد شده است؟ خواندن اين دعاها اثر مثبت ندارد و بعيد نيست اثر بد داشته باشد چون گناه است و جعل و افترا مي باشد و آب ريختن به آسياب دشمنان دين است.


جهت کسب مطالب و بطلان سحر و تحبیب، خواندن آن و با خود داشتن اثر عجیب دارد: بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم؛ اقسمت علیکم یا معشر الارواح الروحانیة و الموکلین بهذه السورة بحق جبرائیل؛ الرحمن الرحیم؛ مالک یوم الدین؛ اقسمت علیکم یا ملائکه الموکلین بهذه الایات اجیبوا داعی الله و بحق میکائیل؛ ایاک نعبد و ایاک نستعین؛ اقسمت علیکم یا ملائکه الموکلین بهذه الاسماء العظام و بحق اسرافیل و حملة العرش العظیم؛ اهدنا الصراط المستقیم؛ انه لقسم لو تعلمون عظیم بحق عزرائیل؛ صراط الذین انعمت علیهم؛ غیر المغضوب علیهم و لا الضالین؛ اجیبونی و اطیعونی یا مالک الموکل بالاسماء العظام الاولین و الاخرین هذه السورة الشریفة و الایات المبارکات بحق قل قل قل قل هو الله احد و بحق النور الطیب الطاهر المصطفی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) اقض حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین . می توان به جای قل ها چهار قل را بخواند، و بعد حاجت خود را بگوید؛ بعد از آن بخواند: یا ملائکه الله الموکلین بهذه السوره انصرفوا باذن الله .

در مستدرک محدث نوری رحمة الله علیه از لب الالباب راوندی از حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت نموده: که ملکی بر آن حضرت نازل شد و گفت به درستی که خداوند تو را به دو سوره بشارت می دهد، که قبل از تو به پیامبری اعطا نفرموده است؛ فاتحة الکتاب و خاتمه های سوره ی بقره؛ و از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: فضل سوره ی حمد مانند فضل حاملین عرش می باشد؛ کسی که سوره ی حمد را بخواند، ثواب حاملین عرش الهی به او عطا می شود و نیز روایت است که فرمودند: اگر فاتحة الکتاب در یک کفه ی میزان قرار گیرد و بقیه ی قرآن در کفیه ی دیگر، به درستی که فاتحة الکتاب هفت برابر بر کفه ی دیگر رجحان دارد.

این سوره با بسم الله 286 آیه است و این سوره جز آیه ی و اتقوا یوماً ترجعون فیه الی الله مدنی است و این آیه در حجة الوداع نازل شده است. ابی بن کعب گفت پیغمبر فرمود: برای هر چیزی کوهانی است و کوهان قرآن سوره ی بقره است. سهل بن سعید گوید رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر که این سوره را در سرای خود بخواند، اگر در روز باشد سه روز شیطان گرداگرد سرای او نگردند و اگر در شب خواند، سه شب شیاطین گرد سرای او نگردند. فرمود: سوره ی بقره را بیاموزید، که یاد گرفتنش برکت است و ترکش حسرت؛ و باطل گران (ساحران) بر خدا به این سوره راه نیابند. فرمود: هر که آن را بخواند، صلواة و رحمت خدا بر او باشد؛ و چندان ثواب یابد که نگهبان در راه خدا دارد و سوره ی بقره سراپرده ی قرآن است. اسرار؛ ابوهریره گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می خواست لشکری به جنگ فرستد یک یک را پیش خود خواند و پرسید: تو از قرآن چه دانی؟ و می گفت من فلان سوره را دانم، تا جوانی پیش آمد از همه در سن کوچک تر بود. گفت: من سوره ی بقره را دانم، فرمود: تو را بر اینان امیر کردم؛ گفتند: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه این جوان را بر ما پیران امیر می کنی؟ فرمود او سوره ی بقره داند و شما ندانید. پس جوانمردی که تمام قرآن و تورات و انجیل و زبور و معانی آنها در سینه اش باشد چگونه امیرالمؤمنین نشود. امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر کس بقره و آل عمران را بخواند روز قیامت دو چتر شوند بر سر او و از تابش آتش او را نگهدارند، هر که خواهد در دنیا ارجمند و در آخرت سر بلند باشد این سوره را تلاوت نماید. آن حضرت فرمود: هر که سوره ی بقره را بنویسد و بر کسی که چشم خورده بیاویزد یا بر مصروع (غشی) یا ترسیده یا فقیر یا دردناک آویزد از آنها خلاص شوند.

حضرت علی (علیه السلام) : اُوصيكُمْ بِالزَّكاةِ فَإ نّي سَمِعْتُ نَبيَّكُمْ صلى الله عليه و آله يَقُولُ: اَلزَّكاةُ قَنْطَرَةُ الا سلامِ فَمَنْ اَدّاها جازَ الْقَنْطَرَةَ، وَ مَنْ اِحْتَبَسَ دُونَها وَ هِىَ تُطْفى غَضَبَ الرِّبِّ.


شما را به زكات وصيّت و سفارش مي كنم ، از پيامبر شما كه درود خدا بر او و خاندانش باد شنيدم كه مي فرمود: زكات پل اسلام است ، پس كسي كه زكات بپردازد از پل مي گذرد، و كسي كه آن را نگهدارد به پايين آن سقوط خودهد كرد، و (پرداخت ) زكات خشم پرودگار را فرو مي نشاند.
«بحارالا نوار، ج 77، ص 407»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.