خواص هندوانه پخته براي سنگ کليه

خواص دارویی و گیاهی :

 

استروایت یا عفونی، اگزالاتی و اسیداوریکی. سنگ ھا در لگنچه،میزنای،مثانه ودر پیشابراه دیده می شوند.

رژیم غنی ازکلسیم – سدیم – پروتئین و ھمچنین عدم تحرک افراد، در ابتلا به سنگ نقش مھمی دارد .درد حاد اغلب ناشی از گیرکردن سنگ در مجاری ادراری است وگرنه خود سنگ اغلب علامتی ندارد. انسداد، عفونت، خیز درد شدیددر منطقه دنده ای مھره ای، تھوع،استفراغ و اسھال است. درد بسیار شدید و شبیه به درد زایمان است، یا خون ادراری در این افراد دیده می شود.

ھدف فوری درمان درد و ھدف طولانی جلوگیری از تخریب نفرون است. نفرون نام واحدھای ساختاری کلیه است که لوله پیچیده ای متشکل از یک لایه بافت پوششی است و در یک انتھا بسته و در انتھای دیگر به درون لگنچه باز می شود. سنگ کلیه می تواند کشنده باشد

توجه:در زمان شروع درد در کنار پنجره یا جایی که بتوانید نفس عمیق ھمراه با اکسیژن داشته باشید 2 تا 3 دقیقه نفس عمیق بکشید

جھت دفع سنگ:

یک ھندوانه 2 تا 3 کیلویی را در نظر گرفته با پوست بشویید و با گفتن نام خدا آن را با پوست خرد کرده و در قابلمه بریزید (قابلمه خالی و بدون آب باشد) سپس زیر گاز را روشن کنید و پس از جوش آمدن 1 عدد چوب دارچین حدود 10 سانتیمتری را در آن انداخته و درب قابلمه را بسته و پس از 30 تا 35 دقیقه بدون برداشتن از روی گاز با گوشت کوب شروع به له کردن آن میکنیم(ھندوانه را با پوست له میکنیم) و مجدد 10 تا 15 دقیقه میگذاریم بعد از له شدن بجوشد

سپس از روی حرارت برداشته و صبر کنید تا ولرم شود بعد آن را صاف کرده و چوب دارچین را مجدد داخل قابلمه ای که آب صاف کرده را در آن ریختیم میاندازیم بماند

اگر دفع انجام نشد 45 روز بعد مجدد آن را تکرار کنید.

موارد قابل توجه:

1_اگر ھنگام شروع درد در صبحگاه باشد میتوانید آب ھندوانه و عسل را بنوشید ولی بین 5 تا 7 عصر ھم حتما 2 تا 3 لیوان میل شود

 2_کسانیکه خلوص خون یاخونشان کم است و خون سنگ ساز است و مصرف کلسیم و اسید اوریک سنگ ساز شده است بین 5 تا 7 عصر حداقل 2 لیوان میل کنند

3_کسانیکه سودایی مزاج ھستند یا رماتیسم دارند یا سردی خیلی زود اثر دارد حتما در ھر لیوان 1 قاشق مربا خوری دارچین ھم اضافه کنند. اما ساعت میل کردن این افراد باید بین 9 تا 11 شب 2 تا 3 لیوان و بین 11 شب تا 1 بامداد مابقی که مانده را بخورند4_کسانیکه مشکل خون ندارند ولی بصورت ارثی سنگ کلیه دارند فقط بین ساعت 11 تا 1 بامداد 2 تا 3 لیوان میل کنند5_کسانیکه نه مشکل اسید اوریک و نه مشکل ارث دارند فقط چاقی علت داشتن سنگ است 9 تا 11 شب 2 تا 3 لیوان میل کنند ادامه بین ساعت 11 تا 1 بامداد 

6_ھمراه با ادرار دفع سنگ انجام میشود. اگر دفع سنگ ھمراه با خون باشد نشانه این است که احتمالًا سنگ خارا بوده است

در ضمن هندوانه دیمی باشد بهتر است.

 

سنگ کلیه پدیده ای است که معمولًا باعث درد در پھلوی راست یا چپ میشود.سنگ دستگاه ادراری یکی از ناراحت کننده ترین بیماری ھا است.
اغلب بیماران مبتلا به سنگھای کلیه معمولًا در سالھای اولیه بلوغ مراجعه می کنند . بطور کلی سنگھای کلیه در مردان ۴ برابر زنان است انواع مختلف سنگ ادراری وجود دارد ولی اغلب سنگھا از جنس کربنات کلسیم ھستندانواع دیگر سنگھا عبارت اند از: استروایت یا عفونی، اگزالاتی و اسیداوریکی. سنگ ھا در لگنچه،میزنای،مثانه ودر پیشابراه دیده می شوند.

رژیم غنی ازکلسیم – سدیم – پروتئین و ھمچنین عدم تحرک افراد، در ابتلا به سنگ نقش مھمی دارد. درد حاد اغلب ناشی از گیرکردن سنگ در مجاری ادراری است وگرنه خود سنگ اغلب علامتی ندارد. انسداد، عفونت، خیز درد شدیددر منطقه دنده ای مھره ای، تھوع،استفراغ و اسھال است. درد بسیار شدید و شبیه به درد زایمان است، یا خون ادراری در این افراد دیده می شود.ھدف فوری درمان درد و ھدف طولانی جلوگیری از تخریب نفرون است. نفرون نام واحدھای ساختاری کلیه است که لوله پیچیده ای متشکل از یک لایه بافت پوششی است و در یک انتھا بسته و در انتھای دیگر به درون لگنچه باز می شود. سنگ کلیه می تواند کشنده باشد.

افرادی که سنگ کلیه داشته یا دارند بھتر است ھر شب ۱ لیوان چای دارچین غلیظ بنوشند(حتی در مرحله شروع درد میتوانند از)این چای که دستور تھیه آن در مطلب بعدی نوشته میشود استفاده کنند.توجه: در زمان شروع درد در کنار پنجره یا جایی که بتوانید نفس عمیق ھمراه با اکسیژن داشته باشید ۲ تا ۳ دقیقه نفس عمیق بکشید

جھت دفع سنگ:یک ھندوانه ۲ تا ۳ کیلویی را در نظر گرفته با پوست بشویید و با گفتن نام خدا آن را با پوست خرد کرده و در قابلمه بریزید (قابلمه خالی و بدون آب باشد) سپس زیر گاز را روشن کنید و پس از جوش آمدن ۱ عدد چوب دارچین حدود ۱۰ سانتیمتری را در آن انداخته و درب قابلمه را بسته و پس از ۳۰ تا ۳۵ دقیقه بدون برداشتن از روی گاز با گوشت کوب شروع به له کردن آن میکنیم(ھندوانه را با پوست له میکنیم) و مجدد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه میگذاریم بعد از له شدن بجوشد. سپس از روی حرارت برداشته و صبر کنید تا ولرم شود بعد آن را صاف کرده و چوب دارچین را مجدد داخل قابلمه ای که آب صاف کرده را در آن ریختیم می اندازیم بماند.

نکته مھم: در ھنگام نوشیدن این معجون حتما بنشینید چون ایستادن باعث فشار به مثانه و تخلیه سریع آن میشود.بین ساعت ۵ تا ۷ عصر کنار تخت نشسته و ۱ لیوان آب ھندوانه صاف شده را با ۱ قاشق مربا خوری عسل و چوب دارچین را درون لیوان انداخته و به آرامی میل شود بعد از نوشیدن روی تخت دراز بکشید بعد از حدود ۴۵ دقیقه احساس درد خواھید کرد عمل دفع را انجام داده مجدد به تخت برگردید و لیوان دوم را میل کنید بعد از انجام عمل دفع پس از لیوان دوم ، سومین لیوان را میل کرده تا ۲ ساعت بعد از خوردن این سه لیوان عمل دفع سنگ باید انجام شود. اگر دفع انجام نشد ۴۵ روز بعد مجدد آن را تکرار کنید.

موارد قابل توجه:
۱_اگر ھنگام شروع درد در صبحگاه باشد میتوانید آب ھندوانه و عسل را بنوشید ولی بین ۵ تا ۷ عصر ھم حتما ۲ تا ۳ لیوان میل شود
۲_کسانیکه خلوص خون یاخونشان کم است و خون سنگ ساز است و مصرف کلسیم و اسید اوریک سنگ ساز شده است بین ۵ تا ۷ عصر حداقل ۲ لیوان میل کنند
۳_کسانیکه سودایی مزاج ھستند یا رماتیسم دارند یا سردی خیلی زود اثر دارد حتما در ھر لیوان ۱ قاشق مربا خوری دارچین ھم اضافه کنند. اما ساعت میل کردن این افراد باید بین ۹ تا ۱۱ شب ۲ تا ۳ لیوان و بین ۱۱ شب تا ۱ بامداد مابقی که مانده را بخورند
۴_کسانیکه مشکل خون ندارند ولی بصورت ارثی سنگ کلیه دارند فقط بین ساعت ۱۱ تا ۱ بامداد ۲ تا ۳ لیوان میل کنند
۵_کسانیکه نه مشکل اسید اوریک و نه مشکل ارث دارند فقط چاقی علت داشتن سنگ است ۹ تا ۱۱ شب ۲ تا ۳ لیوان میل کنند ادامه بین ساعت ۱۱ تا ۱ بامداد
۶_ھمراه با ادرار دفع سنگ انجام میشود. اگر دفع سنگ ھمراه با خون باشد نشانه این است که احتمالًا سنگ خارا بوده است
در ضمن هندوانه دیمی باشد بهتر است.


تغذیه و طب سنتی بخش مهم سبک زندگی اسلامی است که رو به فراموشی رفته است. آنچه مسلم هست اینکه این سبک غذایی و زندگی، بسیار شیرین تر از زندگی های بی روح مدرن امروزی است. پس پیش بسوی آداب و رسوم سنتی!

سلام بعد از درست کردن خنک بنوشیم یا دوباره گرم کنیم ؟؟؟

سلام. بعد از درست کردن بگذارید سرد شود و قبل از خوردن هم بزنید و میل کنید. عموما گرم آن طعم جذابی ندارد.

سلام یکی از فامیلم سنگ کلیه داره اندازه سنگ کلیش ۳/۵هست درد شدیدی هم داره دکتر رفت بهش گفت در حال دفع شدنه لطفا پاسخ بدین

طرز تهیه حلوای معمولی و حلوای برنجی

نحوه تهیه حلوا ارده و فرآورده های کنجد و استانداردهای بهداشتی آن

طرز تهیه ارده کنجد خانگی

طرز تهیه ماء الشعیر طبیعی در خانه

آموزش تهیه و طبخ سیرابی

سلام چای سبز و سیاه سودا زا هستن و باعث سرطان و زخم معده و کیست و …. …

کمی بزار رنگش سیاهتر بشه تا بعدش قشنگ میشه پودرش کرد …

هاون وقتی تو فر میزاریم تا بوداده بشه راحت میشه با هاون پودرش کرد …

شما باچه وسیله ای آنرا پودرکردید؟ …

سایت تغذیه سنتی دارای مجوز کسب و کار اینترنتی از وزارت صنعت و معدن بوده و هرگونه استفاده (خاصا تجاری) از تصاویر فروشگاه ممنوع و مشمول پیگرد قانونی می باشد – تلفن: 09120299313 و 33542996-021

خواص هندوانه برای پوست خواص هندوانه برای جوش خواص هندوانه برای زنان باردار خواص هندوانه برای لاغری هندوانه منبع طبیعی از بهترین آنتی‌‌اکسیدان‌ها بوده که طبیعت فراهم کرده است. آنتی ‌اکسیدان‌هایی مثل ویتامین‌ C و A که از ما در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کنند. با مصرف هندوانه خطر کم ‌آب شدن بدن نیز کاهش می‌‌یابد. تابستان و هندوانه دو یار جدا نشدنی هستند. هندوانه تقریباً در همه جای دنیا پیدا می‌شود و بااینکه می‌توانیم در تمام طول سال از بازار هندوانه بخریم اما فصل هندوانه تابستان است که در این فصل بهترین کیفیت را داشته و بسیار شیرین است.

 

 


خواص هندوانه بر داشتن پوستی درخشنده

 

هندوانه سرشار از خواص ویتامین C و A است و این بدین معنی است که خوردن ۲ تا ۳ تکه از هندوانه در روز می‌تواند برای پوست شما یک معجزه محسوب شود. دیگر خاصیت خوردن مرتب این میوه این است که زخم و آسیب‌های پوست را سریع‌تر درمان می‌کند چرا که دارای آمینو اسید است.

 

خواص هندوانه بر جلوگیری از خطر بیماری‌های قلبی و سرطان

 

هندوانه دارای آنتی ‌اکسیدانی به نام لیکوپن است که رادیکال‌های آزاد و مضر را از بین می‌برد به همین دلیل از وقوع سکته قلبی جلوگیری می‌کند و به کاهش خطر سرطان پروستات هم کمک می‌کند. البته باید در نظر داشت که این خاصیت یک شبه انجام نمی‌شود و باید مداومت داشته باشد. هندوانه حاوی میزان بالایی از سدیم و پتاسیم است به همین دلیل از بدن در برابر بیماری‌های مختلفی مانند آسم، سکته قلبی و برخی سرطان ها مانند سرطان روده و سرطان پروستات محافظت می‌کند.

 

کاهش سرطان پروستات با خواص هندوانه

 

هندوانه قرمزمنبع قوی از آنتی اکسیدان کاروتن است که لیکوپن نامیده می شود. این آنتی اکسیدان ها در بدن حرکت کرده و رادیکال های آزاد را خنثی می کنند. رادیکال های آزاد موادی در بدن هستند که می توانند آسیب زیادی به ما وارد کنند. این مواد می توانند کلسترول را اکسید کرده و باعث شود که به دیواره رگ های خونی چسبیده و موجب ضخیم تر شدن آن شود و این عمل می تواند منجر به سکته قلبی شود. لیکوپن که رنگ قرمز زیبا را به هندوانه می دهد به کاهش خطر سرطان پروستات هم کمک می کند

 

 

خواص هندوانه بر حفاظت در برابر اشعه UV

 

به دلیل این که هندوانه حاوی آب لازم ، فیبر همراه با رادیکال‌های آزاد نظیر لیکوپن است ، پوست حدود ۴۰% کمتر اشعه‌های UV را جذب کرده و برای مدت طولانی‌تری شفاف و درخشان می ماند. بنابراین حتماً این میوه جادویی را هر روز بخورید.

 

خواص هندوانه برای پوست و مو:

 

آب هندوانه برای تقویت پیاز مو بسیار مفید است قبل از هر غذا میل شود. مالیدن پوست هندوانه به پوست باعث نرمی و لطافت آن می‌شود. استفاده از ماسک هندوانه موجب پیشگیری از جوشهای بعد از اصلاح میشود. آب هندوانه می تواند از پوست شما در مقابل آفتاب سوختگی محافظت کند. هندوانه که منبع ویتامین A است , میتواند چربی های زیر پوست را کمتر کند و اندازه منافذ پوستی را نیز کاهش دهد .

 

هندوانه به طور طبیعی کمی پوست را سفت می کند و در نتیجه ظاهر آن را بهبود می بخشد . آب هندوانه باقی مانده مواد شوینده را از روی دست پاک می کند و به فرایند پوست ریزی هم کمک می کند تا پوست تازه و سفت شود .آنتی اسیدان هایی چون ویتامین C و A و لیکوپن در هندوانه وجود دارند که می توانند همچون یک صلاح قدرتمند با تمام نشانه های پیری مبارزه کنند . مالیدن پوست هندوانه به پوست باعث نرمی و لطافت آن می‌شود.

 

 

خواص هندوانه بر کاهش کرم‌ها از سیستم گوارشی

 

آیا تا به حال شنیدید که دانه‌های هندوانه را می‌توانید خرد کرده تفت داده و مانند بادام زمینی مصرف کنید و یا حتی آن‌ها را در آب بجوشانید و مانند چای مصرف کنید؟ می‌توانید برای کاهش کرم از سیستم گوارشی خود از دانه‌های هندوانه کمک بگیرید.

 

خواص هندوانه بر کاهش خطر شکل گرفتن سنگ کلیه

 

خواص مفید در خوردن مرتب هندوانه برای کسانی که دچار بیماری سنگ کلیه بوده و یا کسانی که اغلب بیمار می‌شوند بسیار زیاد است. به دلیل آن که هندوانه حاوی مقدار زیادی آب است ، به سختی تمایل به ایجاد سنگ کلیه دارد. هندوانه ضدعفونی کننده بدن و پاک‌کننده روده‌ها می‌باشد. و نیز هندوانه برای افرادی که ناراحتی کلیه و ناراحتی‌های ادراری دارند بسیار مناسب است. این میوه برای ورم مثانه نیز بسیار مفید است. و همچنین هندوانه برای گرفتگی کیسه صفرا مفید است.

 

 

خواص ضد التهابی با خواص هندوانه

 

جارزابکافسکی می‌گوید: «لیکوپن موجود در هندوانه، از این میوه یک خوراکی ضد التهاب می‌سازد. لیکوپن فرایندهای التهابی را مهار می‌کند و به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان به خنثی کردن رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند. علاوه بر این، کولین (choline) موجود در هندوانه التهابات مزمن را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد. این کاهش التهاب نه فقط برای افراد مبتلا به ورم مفاصل مفید است، بلکه برای زمانی‌ که بیمار می‌شوید و ممکن است توسط عواملی مثل استرس، سیگار کشیدن و آلودگی دچار آسیب‌های سلولی شوید و بدن‌تان دچار التهاب شود هم مفید است.» در این حالت بدن دچار پدیده‌ای به‌نام «التهاب سیستماتیک‌» می‌شود که برای مقابله با آن خوراکی‌های ضد‌التهاب مثل هندوانه می‌تواند با ایمن کردن کل بدن، به سلامت عمومی آن کمک کند.

 

رفع دردهای عضلانی با خواص هندوانه

 

می‌توانیم بگوییم ورزشکارانی که به هندوانه علاقه دارند جزو خوش‌شانس‌ها محسوب می‌شوند؛ چون مطالعاتی که در سال ۲۰۱۳ در مجله‌ی Agricultural and Food Chemistry منتشر شد، نشان داد که نوشیدن آب هندوانه قبل از تمرینات شدید ورزشی به کاهش دردهای عضلانی بعد از تمرین و منظم شدن ضربان قلب ورزشکار کمک می‌کند. این خاصیت هندوانه را می‌توان به اسیدهای آمینه سیترولین موجود در هندوانه و آرژینین نسبت داد.

 

 

 

 

خواص هندوانه برای کبد , خواص هندوانه برای دیابت

خواص هندوانه برای کبد , خواص هندوانه برای دیابت

خواص هندوانه برای کبد , خواص هندوانه برای دیابت

خواص هندوانه برای کبد , خواص هندوانه برای دیابت

 

 

مصرف هندوانه پخته برای رساندن بخشی از خواص این میوه پرخاصیت به بدن است ، گفتنی است خوردن عصاره هندوانه ای که پخته شده است تاثیر فوق العاده ای در رفع مشکلات داخلی بدن دارد.
هندوانه پخته چاق کننده است با لاغر کننده؟

هندوانه دارای طبع سرد و تر است که گوشت و پوست این میوه قابلیت مصرف خوراکی و اثر دارویی دارد. پختن هندوانه و گرفتن عصاره آن سبب تعادل اعمال کبد و اندام هایی که تحت نظر کبد وظایف خود را انجام می دهند مانند کلیه و دستگاه ادراری می شود. اگر مزاج کبد به سمت سردی یا گرمی بیشتر برود عارضه هایی مانند سنگ کلیه، دیابت و کاهش یا افزایش قوای جنسی در بدن ایجاد می شود، هندوانه نقش موثری در تعادل عملکرد اعضایی از بدن که توسط کبد کنترل می شوند، دارد.

هندوانه پخته

همه افراد می توانند هندوانه را مصرف کنند. ولی اشخاصی مزاج سرد دارند مانند میانسال و کهنسالان باید پس از مصرف هندوانه مقداری عسل یا حلوا میل کنند.

هندوانه از 92 درصد آب تشکیل شده است. فاقد چربی و پروتئین است و درصد گلوسید (قند) آن پایین است. به همین دلیل یکی از آن میوه های کم کالری است. می شود از این میوه حتی به عنوان دسر لذت بخش افرادی که رژیم لاغری گرفته اند استفاده کرد.جوانان و افرادی که مزاج گرم و تر یا کبد گرم دارند باید یک ترکیب غذایی را خورده و پس از آن هندوانه را میل کنند. در این صورت حرارت معده صرف ماده اولیه می شود.کبد تولید کننده حرارت بدن است و هندوانه در کاهش حرارت کبد نقش دارد، در نتیجه هندوانه می تواند در تنظیم حرارت بدن و کنترل تشنگی و عطش موثر باشد.

اگر برای رشد هندوانه از کود شیمیایی استفاده شده باشد خاصیت نفاخ بودن آن بیشتر می شود، همچنین افراد باید از مصرف هندوانه هایی که در داخل آنها ریشه وجود دارد، خودداری کنند.

هر چه هندوانه قرمزتر باشد، خواص آن افزایش پیدا می کند. مصرف این میوه باعث ایجاد رطوبت شیرین در بدن می شود و از آنجایی که اعضای بدن انسان شیرین دوست هستند این رطوبت شیرین می تواند بر روی مزاج اعضای بدن انسان تاثیرگذار باشد.

خوردن آب هندوانه و عسل

در پاسخ به این سوال که هندوانه چاق کننده است یا لاغر کننده باید گفت :هندوانه یکی از میوه های کم کالری است

در بازار هندوانه زرد (نباتی یا عسلی) و قرمز وجود دارد، اشخاص باید هندوانه را همراه با تخم آن مصرف کنند، زیرا تخم هندوانه سبب کاهش نفخ این میوه می شود.

هندوانه رقیق کننده غلظت خون است. این میوه به اعضایی از بدن مانند کبد کمک می کند که در ترشح صفرا یا پروتئین هایی که مورد نیاز بدن است، تعادل را ایجاد کند. اگر در عضوی مانند کلیه، سنگ به صورت های مختلف شکل گرفته باشد، مصرف هندوانه سبب تسهیل دفع آن می شود. 70 تا 80 درصد از سنگ های کلیه به وسیله خود کلیه قابلیت دفع دارند.

مصرف این میوه علاوه بر اینکه به تعادلِ حرارت معده کمک می کند در جابجایی غذا از معده به روده نیز نقش دارد و اشخاصی که ماندگاری غذا در معده آنها بیشتر است باید هندوانه مصرف کنند.

مربای پوست هندوانه در درمان برخی از سردرد ها در افرادی که مزاج گرم رو به سردی دارند و در اشخاص میانسال و کهنسال که مزاج سرد دارند، مفید است.

افرادی که گرم مزاج هستند باید مربای پوست هندوانه را داخل سکنجبین حل کرده و میل کنند، مصرف پوست هندوانه نیز در مبتلایان به وسواس ذهنی ضروری است، مربای پوست هندوانه نیز نقش ملین در افراد مبتلا به یبوست را دارد.

اشخاصی که دچار ضعف هضم در معده هستند باید پس از غذا مربای پوست هندوانه استفاده کنند و این مربا در تقویت هاضمه در معده و کل اعضای بدن تاثیرگذار است.

مصرف هندوانه برای همه سنین مفید است و افرادی که مزاج سرد دارند به خصوص جوانان باید آب هندوانه را با 2 قاشق غذاخوری سکنجبین در یک لیوان مخلوط کنند، سپس این ترکیب را قرقره کرده و بنوشند. مصرف این نوشیدنی به مدت سه تا چهار هفته سبب دفع سودای حاصل از صفرا از سیستم اعصاب مرکزی می شود.

نوشیدن آب هندوانه با سکنجبین، آب هندوانه و عسل برای میانسال و کهنسالان و آب هندوانه به تنهایی برای افرادی که مزاج گرم و خشک دارند، مفید است. آب هندوانه به هضم غذا کمک می کند.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.