خواص يام

خواص دارویی و گیاهی :

از دوران آزتک‌ها یام وحشی در مکزیک مورد استفاده بوده و در درمان بیماری‌های روماتیسمی و به عنوان ضددرد استفاده می‌شد و نیز در آمریکای مرکزی برای رفع دردهای قاعدگی،‮ ‬تخمدان و زایمان مورد استفاده بوده است(‮٨). ‬از یام وحشی در طب سنتی برای قولنج صفراوی و تهوع بارداری و برای بیماری‌های اسپاسمودیک مانند کرامپ،‮ ‬سرفه و سکسکه‮ (١١) ‬و نیز برای پیشگیری از سقط زودرس (‮٢١) ‬استفاده می‌شده است‮. ‬عده‌ای از پزشکان این گیاه را شل کننده‌ی عمومی می‌دانستند و ادعا می‌کردند،‮ ‬مصرف گیاه سبب آرامش دستگاه عصبی خودکار شده به بروز آثار مفید در روده منتهی می‌شود(‮٣١). ‬ساپونین‌های استروئیدی،‮ ‬منشا اصلی دیوسین‮‬ dioscin‮‬ مورد استفاده برای تولید قرص خوراکی جلوگیری از بارداری و سایر هورمون‌های استروئیدی بوده است(‮٨).‬

گلیکوزیدهای ساپونینی یکی از موثرترین مواد‌ فعال این جنس از گیاهان به شمار می‌روند‮. ‬از این مواد بیشتر به عنوان سم ماهی استفاده می‌شود و در تزریق داخل وریدی ممکن است سبب همولیز گردند ولی به علت بزرگ بودن ملکول از دیواره روده‌ی عبور نمی‌کنند‮. ‬پس از مصرف خوراکی،‮ ‬باکتری‌های طبیعی روده،‮ ‬ملکول گلوکز را می‌شکنند و ساپوژنین‮‬sapogenin‮‬ (آگلیکون‮) ‬دیوسژنین‮ ‬ diosgenin‮‬ را برجای می‌گذارند که جذب می‌شود‮.‬طی یک فرآیند تجارتی برای ساخت هورمون‌های استروئیدی،‮ ‬دیوسژنین از مواد اولیه‌ی گیاه به دست می‌آید‮. ‬یکی از روشهای تهیه،‮ ‬مجاور کردن یام با اسیدمعدنی برای هیدرولیز کردن گلیکوزیدها و سپس صاف کردن باقی ماده‌ی اولیه است‮. ‬سپس بخش محلول را خنثی کرده،‮ ‬شسته و با یک حلال‮ ‬غیرقطبی‮ (‬مانند اتر نفت یا تولوئن‮) ‬مجاور می‌کنند و دیوسژنین را خارج می‌نمایند‮ (٢‬صفحه‮٣٢١).‬گفته می‌شود آلکالوئیدهای موجود درگیاه جزء موثر مسوول تاثیر گیاه برمعده است(‮٤١).‬یام خودروی مکزیک به نام های‮ ‬D‭. ‬floribunda‮‬ و‮‬D‭. ‬composita‮ ‬دارای بیشترین مقدار دیوسژنین بوده و به مصارف تجارتی می‌رسد (‮٥١) ‬مواد موثر موجود در یام وحشی عبارتند‌از‮:‬آلکالوئیدها،‮ ‬بتاسیتوسترول،‮ ‬بوتوژنین‮ ‬botogenin،‮ ‬دیودنین‮ ‬diodenin،‮ ‬دیوسین‮ ‬dioscin،‮ ‬دیوسکورین‮ ‬dioscorine‮ ‬فیتوسترول،‮ ‬رزین،‮ ‬گلیکوزیدهای ساپونین،‮ ‬نشاسته،‮ ‬ساپونین‌های استروئیدی،‮ ‬استیگماسترول‮ ‬stigmasterol،‮ ‬تانن،‮ ‬تاراکسرول‮ ‬taraxerol،‮ ‬تریلین‮. ‬trillin

ـ ‬فعالیت ضدالتهاباثر آنتی فلوژیستیک ساپونین‌ها به اثبات رسیده است‮.‬‮ـ ‬فعالیت قلب و عروقآثار سودمند‮ ‬D.nipponica‮ ‬و‮‬ D.caucasia‮‬ بر دستگاه قلب و عروق ثابت شده است‮.‬‮ـ ‬آثار کبـدی• ‬در کلانژیت تجربی‮ـ ‬آثار هورمونی‮ـ اثر استروژنی دیوسژنین‮ـ ‬آثار کاهنده‌ی کلسترل• ‬تحریک بیرون ده کلسترل از صفرا با دیوسژنین• ‬درمان تصلب شرائین با ساپونین‌های یام• ‬درمان هیپرکلسترولمی با دیوسژنین‮ـ ‬عکس‌العمل ماهیچه‌ی صاف آثار وابسته به دوز‮ ‬D.nipponica‮ ‬بر عضله‌ی صاف

ـ ‬فعالیت آنتی‌اکسیدانیام وحشی وDHEA‮ ‬ دارای خواص آنتی‌اکسیدان می‌باشند‮ـ ‬بیماری های قلب و عروق• ‬اثر سودمند‮ ‬D.nipponica‮ ‬در بیماری کرونر• ‬درمان تصلب شرائین مغز با ساپونین‌های‮ ‬D.cauciasia‮ ‬ـ ‬آثار پروژستروژنیدیوسژنین در بدن انسان به پروژسترون تبدیل نمی‌شود‮.‬• آثار گیاه برتر از پروژسترون خون است.• کرم یام وحشی بر میزان پروژسترون بزاق تاثیر ندارد‮.‬

ضدالتهاب،‮ ‬ضدروماتیسم،‮ ‬آنتی‌اسپاسمودیک‮(‬رحم‮)‬،‮ ‬ضدسرفه،‮ ‬صفرابر،‮ ‬معرق،‮ ‬مدر،‮ ‬تونیک عصبی،‮ ‬استروژنیک،‮ ‬موثر برمعده،‮ ‬تونیک وریدی

یام وحشی از نظر طبیعت سرد و از نظر کیفیت شیرین است‮. ‬از یام وحشی در موارد زیر استفاده به عمل می‌آید‮:‬آرتریت،‮ ‬کله‌سیستیت،‮ ‬قولنج روده،‮ ‬قولنج‌کلیه،‮ ‬کرامپ‌ها،‮ ‬اسپاسم عضلات،‮ ‬تنش‌عضلانی،‮ ‬هیپرپلازی کیستیک،‮ ‬سیستیت،‮ ‬دیورتیکولیت،‮ ‬قاعدگی دردناک،‮ ‬آندومتریوز،‮ ‬نفخ،‮ ‬بیماری‌های کیسه‌ی صفرا،‮ ‬هیپرکلسترولمی،‮ ‬لنگیدن متناوب،‮ ‬نشانه‌های یائسگی،‮ ‬تهدید به سقط،‮ ‬دردهای رحم و تخمدان،‮ ‬بارداری،‮ ‬تهوع،‮ ‬روماتیسم،‮ ‬آرتریت روماتوئید،‮ ‬خونروی ناشی از بدکاری رحم،‮ ‬در سالهای اخیر از یام وحشی کرمی تهیه کرده‌اند که مورد استقبال قرار گرفته است‮. ‬ادعا بر آن است که این کرم دارای آثار درمانی بر میزان پروژسترون است‮. ‬بعضی سازندگان این کرم‌ها ادعا می‌کنند که کرم یام وحشی مترادف پروژسترون طبیعی است و آثار سودمند پروژسترون را به عنوان بهره‌ی درمانی این فرآورده شرح می‌دهند‮.‬این ادعاها براساس این اعتقاد استوار است که دیوسژنین موجود در یام وحشی پس از جذب از راه پوست به پروژسترون تبدیل می‌شود‮. ‬به نظر می رسد اشتباه سازنده‌ی کرم از آنجا ناشی شده باشد که این امر در آزمایشگاه واقع می شود ولی در بدن وضع به گونه ی دیگری است‮. ‬هیدرولیز شدن گلیکوزیدهای ساپونینی‮ (‬دیوسین،‮ ‬بوتوژنین و دیودنین‮) ‬وقتی از کرم یام وحشی استفاده می‌شود در پوست اتفاق نمی‌افتد زیرا این جریان فقط در آزمایشگاه و یا در روده و تحت تاثیر باکتری‌ها انجام می گردد‮. ‬به این ترتیب به نظر می‌آید که با استفاده از کرم یام وحشی،‮ ‬میزان پروژسترون افزایش نمی‌یابد و آثار درمانی کرم را نمی‌توان به دیوسژنین نسبت داد زیرا اساسا در این کرم‌ها،‮ ‬این ساپوژنین وجود ندارد‮. ‬به احتمال زیاد گلیکوزیدهای ساپونین نامزد احتمالی این فعالیت به شمار می‌روند ولی آثار این مواد احتمالا از نوع استروژنی است‮. ‬در مورد آثار این مواد در بدن چیز زیادی نمی‌دانیم و هر نوع ادعا در این مورد فقط در اندیشه جای دارد‮. ‬ضمن آنکه مقدار مصرف این کرم‌ها متفاوت است و در بعضی گیاهان دیگر از جمله پنـج انگشت هم وجـود دارد‮.‬

گاهی با مصرف یام وحشی اسهال ساده‌ی خفیفی گزارش شده است‮. ‬به این جهت مصرف گونه‌های سیب‌زمینی شیرین‮ (‬یام وحشی در افراد دچار ضعف گوارش و آنهایی که به آسانی دچار شکم روش می‌شوند باید با احتیاط صورت گیرد‮).‬در تمام دوران بارداری استفاده از یام مطمئن است و در سنت برای تهوع بارداری‮ (٤‬و‮١١) ‬و نیز پیشـگــیــری از ســقـــط استـفـاده می‌شـود (‮٢١).‬با مقدار خوراک درمانی تاثیر متقابل این گیاه با داروها،‮ ‬گیاهان یا اغذیه گزارش نشده است‮.‬

در طب گیاهی‮ ‬غرب با گونه‌های مورد استفاده‌ی یام وحشی،‮ ‬مسمومیت مستند گزارش نشده است‮.‬

‬-گیاه‌خشک‮ (‬ریزوم یا ریشه‮)‬‮٦ ‬تا ‮٢١ ‬گرم در روز‮ـ ‬عصاره‮: ٠٢ ‬تا ‮٠٤ ‬میلی لیتر در هفته‮ (١ ‬به ‮٢)‬

1‭.Lust‭, ‬J‭, ‬1974‭, ‬The Herb Book‭, ‬Bantam‭, ‬New York‭, ‬p 401‭.‬2.Willard‭ , ‬ T‭,  ‬1991‭  , ‬Wild Rose Scientific Herbal‭, ‬Wild Rose College of Natural Healing Ltd‭, ‬Alberta‭, ‬Canada‭, ‬p 343‭.‬3‌‌.Scientific Committee British Herbal Medicine Association‭, ‬1983‭, ‬British Herbal Pharmacopoeia‭. ‬British Herbal Medicine Association‭, ‬West Yorks‭, ‬UK‭, ‬pp 78-9‭.‬4.Grieve‭, ‬M‭, ‬1931‭, ‬A Modern Herbal‭, ‬Penguin‭, ‬Middlesex‭, ‬England‭, ‬p 91‭.‬5.Reid‭, ‬DP‭, ‬1987‭, ‬Chinese ‭‬Herbal    Medicine‭, ‬  CFW Publications‭, ‬Hong Kong‭, ‬p111‭.‬6.Fisher‭, ‬C‭, ‬Painter‭, ‬G‭, ‬1996‭, ‬Materia Medica of Western Herbs for the Southern ‭Hemisphere‭, ‬C‭.‬Fisher/G‭. ‬Painter‭, ‬Aukland‭, ‬New Zealand‭, ‬p 91‭.‬7.Willard‭, ‬T‭, ‬1992‭, ‬Textbook of     Advanced     Herbology‭, ‬Wild Rose College of Natural‭‬Healing‭, ‬Alberta‭, ‬Canada‭, ‬p 123‭.‬8‭‬.Chevallier‭,   ‬A‭, ‬ 1996‭, ‬The‭ Encyclopedia of Medicinal Plants‭, ‬Dorling Kindersley‭,‬ ‭‬London‭, ‬p 89‭.‬9.Yen‭   , ‬  KY‭  , ‬  1992‭  , ‬  The‭ ‬Illustrated   Chinese   Materia Medica‭, ‬SMC Publishing Inc‭. ‬Taiwan‭, ‬Republic of China‭, ‬p 84‭.‬10.Lassak‭,  ‬EV‭, ‬Mc  Carthy‭, ‬TM‭, ‬1983‭, ‬Australian Medicinal Plants‭, ‬Methuen‭, ‬North Ryde‭, ‬NSW‭, ‬p 186‭.‬11.Mc Intyre‭, ‬A‭, ‬1995‭,  ‬The Complete  Woman’s   Herbal‭, ‬Hodder   Headline‭ ,  ‬Pty Ltd ‭,‬‭‬Australia‭, ‬p 29‭.‬12.Mabey‭, ‬  R‭  (‬ed‭)  , ‬ 1988‭, ‬The Complete   New  Herbal‭, ‬Gaia Books‭, ‬London‭, ‬p 56‭.‬13.Priest‭, ‬AW‭, ‬Priest‭, ‬LR‭, ‬1982‭, ‬Herbal Medication‭, ‬LN Fowler and Co Ltd‭, ‬Essex‭, ‬p 68‭.‬14.Bruneton‭ , ‬J‭, ‬1995‭,‬‭‬Pharmacology‭, ‬Phytochemistry‭, ‬Medicinal Plants‭, ‬Lavoisier,Paris‭, ‬France‭, ‬p 546‭.‬15‭‬.Weiss‭, ‬R‭, ‬1988‭, ‬Herbal Medicine‭, ‬Beaconsfield Publishers‭, ‬England‭, ‬p 330‭.‬

سلسله:                ‬گیاهی

طبقه‌بندی نشده:    ‬نهان‌دانگان

طبقه‌بندی نشده:    ‬تک‌لپه‌ای

رده‮‬:                       دیوسکورآل                       Dioscoreales

تیـره:                     دیوسکورآسه‮‬                      Dioscoreaceae

جنـس‮‬:                  دیوسکورآ                        Dioscorea‭

جنس‌دیوسکورآ از تیره‌ی دیوسکورآسه دارای بیش از ‮٠٠٦ ‬نوع گیاه گلدار است که بومی مناطق حاره و معتدل گرم جهان است. اکثریت گونه‌های این جنس در مناطق حاره می‌رویند اما تعداد اندکی هم در آب و هوای معتدل رشد می‌کنند‮. ‬این جنس به نام پزشک و گیاه شناس یونان باستان دیوسکــوریـدس به این نـام شناخته می‌شود‮.‬بعضی انواع این گیاه به نام یام شناخته می‌شوند و در مناطق حاره از نظر محصولی که به بار می‌آورند اهمیت دارند‮. ‬بسیاری از انواع سیب‌زمینی شیرین،‮ ‬وقتی تازه مصرف شوند،‮ ‬سمی هستند ولی می‌توان آنها را سم‌زدایی و مصرف نمود‮. ‬این گیاهان در آفریقا،‮ ‬آسیا و اقیانوسیه می‌رویند‮.‬انواع معروف سیب‌زمینی شیرین عبارتند از‮:‬

بعضی انواع این گیاه را یام می‌نامند‮.‬نام‌های انگلیسی‮:‬

wild yamchina rootcolic rootrheumatism rootdevils bonesyumamexicansk yams

از ریزوم و ریشه‌ی گیاهان استفاده دارویی می‌شود‮.‬گیاهی که با نام‌های دیوسکورآ،‮ ‬سیب‌زمینی شیرین و یام وحشی شناخته می‌شود گیاهی پایا،‮ ‬علفی و‮ ‬غده‌دار است،‮ ‬باریک و پیچان و دارای ساقه‌ای چوبی قرمز متمایل به قهوه‌ای است که بلندای آن به ‮٢ ‬تا‮٢١‬متر می‌رسد‮. ‬برگها به صورت مارپیچ آرایش یافته،‮ ‬قرینه بوده و به شکل قلب پهن هستند‮. ‬گلها جلب توجه نمی‌کنند و به رنگ سبز مایل به زرد یا سبز مایل به سفید بوده و ‮٦‬ گلبرگ دارند‮. ‬گلها بیشتر دوپایه و گیاه‌نر و ماده جدا است ولی بعضی انواع گیاه،‮ ‬یک پایه است و گلهای نر و ماده در یک گیاه دیده می‌شود‮. ‬میوه‌‌ی گیاه در بسیاری از گونه‌ها پوشینه و در اندکی از گونه‌ها به صورت سته‌ی نرم است‮.‬ریزوم‌های گیاه طویل،‮ ‬منقوط،‮ ‬دگمه‌دار و چوبی هستند‮. ‬ریزوم‌ها دارای پیچ و خم بوده و از کنار شاخه دارند و روی آنها جوشگاه ساقه دیده می‌شود (‮١) ‬و زبر و متمایل به زرد هستند (‮٢). ‬در سطح مقطع ریزوم،‮ ‬صفحات چوبی سفت زردرنگ و نامنظم دیده می‌شود که ‮٣×١ ‬سانتی‌متر بوده و رشته‌هایی از ریشه‌ی لیفی در آنها وجود دارد (‮٣). ‬از نظر مزه،‮ ‬تلخ،‮ ‬تند و بدون بو هستند(‮٤‬و‮٥).‬گفته شد که بیش از‮٠٠٦ ‬گونه در جنس دیوسکورآ وجود دارد که از جمله بعضی انواع موسوم به یام خوراکی هستند‮. ‬از میان یام‌های دارویی،‮ ‬نوع‮ ‬Dioscorea villosa‮ ‬و گاهی‮ ‬hirticaulis‮ ‬در فارماکوپه‌های انگلیس ذکر شده‌اند(‮٦). ‬نام دیوسکورآ‌ویلوزا،‮ ‬spiculiflora‮ ‬و‮‬ floribunda‮‬ در فارماکوپه‌ی آمریکا(‮٧) ‬نوع ‮‬D.opposita‮ ‬‭(‬batatas‭)‬‮‬ در فارماکوپه‌ی چین(‮٨) ‬و نوع ژاپونیکا در متون ژاپنی آمده است(‮٩). ‬موارد استفاده‌ی تمامی این انواع یام مشابه است ولی آن انواعی که در طب سنتی چین به کار می‌روند دارای آثار اضافی هستند‮. ‬آثار کاردیوتونیک نوع‮ ‬nipponica‮‬ و‮‬caucasia‮‬ برای گونه‌های شایعی که در طب گیاهی‮ ‬غرب استفاده می‌شود گزارش نشده است‮.‬نوع‮ ‬transversa‮ ‬یا‮ ‬punctata،‮ ‬نوعی یام استرالیا است که به صورت موضعی در سرطان پوست به کار می‌رود(‮٠١).‬

 

 

 


مسوولیت‌ اجرایی این سایت، همچون سایت هفته نامه پزشکی امروز به‌عهده سرکار خانم فرانک مهرابی‌پور و خانم فرناز مهرابی‌پور می باشد.

خیابان طالقانی- شهید موسوی شمالی (فرصت) – شماره ۹۰- طبقه اول صندوق پستی: ۵۴۴۴-۱۵۸۷۵ تهران

۸۸۸۴۶۳۰۱ – ۸۸۸۴۶۳۲۰

درمان دیابت با عرق بوقناق اصل( اسکندری) امکانپذیر میباشد.بوقناق اسکندری از گونه خاص بوقناق با تقطیر و غلظت مشخص شده و با فرمولاسیون خاص درکنار رعایت رژِیم های غذایی ویژه آقای اسکندری امکانپذیر میباشد.بوقناق اسکندری حاصل چندین سال کار عملی وعلمی میباشد و درآزمایشگاه مجهز شرکت مورد بررسی و تولید قرار میگیرد.بوقناق اصل اسکندری سلولهای []

Users online:

سامانه 24 ساعته سفارشات محصولات.برای ثبت سفارش محصول خود عدد 33 را به سامانه زیر پیامک نمایید.

40 30 40 30 40 5000

 این گیاه بیشتر در تگزاس و فلوریدا شمالی، مینه سوتا، انتاریو و ماساچوست وجود دارد. جالب است بدانید که این گیاه به دلیل نابود شدن مراتع، در حال انقراض است. از خواص یام وحشی می توان برای اهداف مختلف، از جمله پیشگیری از سرطان و درمان بیماری کرون و سرفه استفاده کرد. در طب گیاهی سنتی روسی، از خواص یام وحشی به عنوان یک ضد انعقادی، ضد اسپاسم، کولاژژ، ضمائم، دیافراثمی، دیورتیک و وازودیلاتور استفاده می شده است. 

 

 

مبارزه با سرطان: یک مطالعه در ژاپن برای کمک به تعیین اینکه آیا یام وحشی می تواند به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک کند، انجام شد. نتایج این آزمایش ها رضایت بخش بودند. آنتی اکسیدان هایی در یام وحشی وجود دارد که می تواند به بدن در از بین بردن رادیکال های آزاد کمک کنند. رادیکال های آزاد اصلی ترین دلیل برای تبدیل سلول های بدن به سلول های سرطانی می باشند. در حالی که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، محققان دریافتند که ریزوم موجود در داخل گیاه یام وحشی می تواند تاثیرات اثرات ضد انعقادی بر روی سلولهای لوسمی بگذارد. تحقیقات منتشر شده در مجله آمریکایی پزشکی چینی نشان داد خواص یام وحشی به عنوان یک فیتواستروژن ضعیف عمل می کند و بدن را در برابر تکثیر سلول های MCF-7 کارسینوم محافظت می کند.

 

 

تنظیم سطح کلسترول: بر اساس یک مطالعه منتشر شده در مجله تحقیقات لیپید، دایزنژن موجود در یام وحشی ممکن است به افزایش کلسترول خوب HDL و کاهش LDL (کلسترول بد) کمک کند. در این تحقیق به موش های آزمایشگاهی به مدت یک هفته دایزنژن داده شد تا بفمهند که آیا این ماده بر روی کلسترول تاثیر دارد یا نه. نتایج نشان داد که موش ها کلسترول خوبشان افزایش پیدا کرده است. مطالعات دیگری که بر روی خرگوش ها انجام شده نشان می دهد که مکمل یام وحشی می تواند در کنترل هیپوکلسترولمی مفید باشد.

 

درمان دیورتیکولول: یام وحشی ممکن است به درمان اختلال روده ای به نام دیورتیکولول کمک کند. این بیماری زمانی اتفاق می افتد که کیسه های کوچک بر روی دیواره روده بزرگ شکل می گیرند. اگر آنها ملتهب شوند، به عنوان دیورتیکولول نامیده می شوند و می توانند بسیار دردناک باشند، و در نتیجه یبوست و اسهال و حتی تب را بوجود می آورند. یام وحشی به عنوان یک یک ضد اسپاسم خوب و ضد التهاب شناخته می شود. خاصت ضد اسپاسمی این گیاه می تواند به کاهش درد ناشی از گرفتگی شکم در اطراف ناحیه التهابی کمک کند.

برای سفارشات محصولات گیاهی و دارویی اسکندری و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۲۲۳۶۵۳۴ ۲۶۳ ۰۰۹۸

۰۹۳۶۴۰۱۱۲۵۲

۰۹۱۲۲۰۷۰۶۷۱

۰۹۱۰۹۴۴۳۲۳۴

برای سفارش محصولات عدد ۳۳ را به سامانه ۲۴ساعته هوشمند ارسال نمایید،

۵۰۰۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰

محصولات گیاهی و طبیعی و دارویی مزرعه سبز اسکندری.مشاوره رایگان

برچسب ها:درمان دیابت با عرق بوقناق اسکندری ،درمان نازایی،درمان برص،درمان بیماری های جنسی،درمان اگزما،درمان کبد چرب،درمان پروستات،درمان کیست و فیبرم،درمان آسم و آلرژی،درمان هپاتیت،درمان تیروئید،درمان ریزش مو،درمان میگرن،درمان سینوزیت،درمان دیسک کمر،درمان گرفتگی عروق،درمان گرفتگی عضلات،درمان چربی خون،درمان فشار خون،درمان نقرس،درمان اگزما،درمان چربی و فشار خون،خواص یام وحشی،خرید یام وحشی،خاصیت گیاه یام وحشی،گونه خاص گیاه یام وحشی،

نام (الزامی)

ایمیل(الزامی)

وب سایت


رمز عبور را فراموش کرده ام

اطلاعیه با سلام: با دستور مدیریت جناب آقای اسکندری به هیچ عنوان محصولات گیاهی دارویی و طبیعی شرکت مزرعه سبز اسکندری و شرکت های تابع و زیر مجموعه شرکت اسکندری هیچگونه افزایش قیمت نداشته و ندارند و برای رفاه حال مشتریان و بیماران گرامی با همان قیمت های قبل  عرضه و ارسال میگردد . هیچ کدام []

عرق بوقناق در ماه مبارک رمضان عرق بوقناق اصل راه بعد از افطار  و قبل از خواب و نیم ساعت  قبل از سحر میل نمایید ،در طول افطار تا سحر خاکشیر و اسفرزه استفاده نمایید.   رژیم های غذایی برای افراد دیابتی که میخواهند با عرق بوقناق اسکندری درمان شوند وافرادی که قند خون آنها []

 خواص پونه کوهی در طب سنتی خواص پونه خشک خواص پونه وحشی خواص پونه در قاعدگی خواص پونه در سرماخوردگی پونه گیاهی است از خانواده نعناع و ترکیب اصلی موجود در آن، اسانس روغنی فرار یا روغن منتول ،مقداری تانن، مواد رزینی و حاوی مقدار زیادی ویتامین  A و B و C و کلیسیم است. فصل گرما زمان رویش گیاه []

برای سفارشات محصولات گیاهی و دارویی اسکندری

درهرجای ایران با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید

026-32236534

09364011252

09196427150

09339195850

سامانه پیامک( 24 ساعته شبانه روز)

سفارشات خود را به سامانه زیر همراه با نام  بیمار و نام شهر خود ارسال نمایید.

50004030403040


درختی است به ارتفاع تا 12متر،برگهای آن سبز مایل به آبی هستند و رنگ تنه اش خاکستری و تیره ی ناصاف است،برگهای آن ریز هستند و رنگ پشتشان سبزمات می باشد.
میوه ی کلخونگ گرد و ریز است که پوست سبز و روغنی دارد.
درختي است دو پايه ، داراي برگهاي تك شانه اي (واجد يك تا ٧برگچه) برگچه ها بيضوي تخم مرغي شكل،گل آذين نر خوشه مركب به طول ٥تا١٢سانتيمتر و گل آذين ماده خوشه مركب به طول ٧تا ١٥سانتيمتر ميوه پسته وحشي شفت كوچك ( بطول ٥تا ٨ميليمتر وعرض ٤ تا ٦ميليمتر) ابتدا صورتي سپس قرمز و در زمان رسيدن كامل، پوشش ميوه سبز رنگ مي باشد.دراغلب نقاط كوهستاني نيمه خشك كشور مانند بلوچستان تا خراسان ،لرستان ،كردستان ، اصفهان ، فارس ، خوزستان ، كرمان ، يزد و تهران به صورت گونه اي بومي و شاخص حضوردارند . اين درختچه به همراه بادام كوهي عنصر اصلي و شاخص بخش كوهستانهاي خشك و نيمه خشك ناحيه رويشي ايراني – توراني را تشكيل مي دهد.


بَنِه یا پسته کوهی ، درختی از سرده پسته است که واریته‌ های مختلفی از آن وجود دارد و خنجک یا کلخنگ هم نام دارد. کلخنگ برای خوشبو کردن دوغ و روغن حیوانی و همچنین در درست کردن ترشی استفاده می‌کنند. درخت بنه منبع تولید شیره سقز است.

سقز که در لُری آن را بریژه و در گویش کردی منطقه بانه به آن (بنِشت) گفته می‌شود صمغی به رنگ سبز خیلی روشن، غلیظ و بسیار چسبنده‌ است که استفاده دارویی فراوان داشته و به عنوان یک ملین قوی در درمان یبوست و درمان ناراحتی‌ های گوارشی استفاده می‌شود.
ازآنجایی که برخی از گیاهان مثل بنه خاصیت ضد میکروبی از خود بروز داده می توانند جایگزین بی ضرری برای آنتی بیوتیک ها باشند و اثرات ضد میکروبی اسانس بنه روی چند باکتری بیماریزا مورد آزمایش قرار گرفته شده و با جدیدترین آنتی بیوتیک ها که علیه این باکتری ها توصیه می شوند، مقایسه می شوند و در طب سنتی یونان و منطقه ی مدیترانه ۲۵۰۰ سال پیش از سقز برای رفع اختلالات دستگاه گوارش وسوءهاضمه و زخم معده و اثنی عشر استفاده می گردد.

بنه به دلیل داشتن خاطر طبع بسیار گرم برای کسانی که دچار رطوبت بالا در استخوان ها می باشند و به درد های ناحیه ساق پا و مفاصل دچار شده ،توصیه می شود و بخصوص در فصل زمستان مصرف شود و یا کسانی که در زمان روزه گرفتن دچار تشنگی وگرسنگی خواهند شد میتوانند با مصرف یک کاسه اشکنه بنه۳ ساعت پس از افطار این نقیصه را برطرف نمایند وصمغ بنه مصارف دارویی و صنعتی زیادی داشته و از میوه آن به عنوان گیاه دارویی استفاده میگردد و مقوی کبد و طحال شده و خارج کننده ی اقسام کرم معده بوده و سرفه و خفقان را تسکین خواهد داد
۲۵ % از شیره سقز حاوی روغن پرارزش و صنعتی تربانتین است که کاربردهای فراوانی در صنعت دارد. علاوه بر این از شیره سقز در تهیه آدامس، عطر، خوشبوکننده‌ها، حشره کش‌ها و در صنعت داروسازی در تهیه نرم‌کننده‌ها و ضد عفونی کننده‌ها استفاده می‌شود.

علاوه بر این در صنعت پلاستیک سازی، تهیه واکس کفش و چرم و صنعت چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به علت نبود صنایع تبدیلی مناسب، اکثر سقز تولیدی در ایران به خارج از کشور صادر گردیده و به عنوان مواد پایه بسیاری از صنایع یادشده بکار برده می‌شود. اگر چه آمار دقیقی از تعداد درختان بنه در بانه موجود نیست اما تعداد آنها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار اصله تخمین زده شده‌است.
به طور متوسط از هر درخت ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم سقز بدست می‌آید که در شرایط مناسب و سالهای پرباران این مقدار بیشتر هم می‌شود.
در بانه درخت بنه اغلب بصورت توده‌های مخلوط با درختان بلوط در روستاهای کانی سور، سیاحومه، دارینه، باشوان، بنه ژاژ، همزلان، ویسک، رشکی، خجک و مشاهده می‌شود.

میوه این درخت هم‌زمان با رسیدن خرما «زامردان» میوه‌اش می‌رسد و قابل مصرف است.
نوع نارس این میوه که به صورت خام و بدون نیاز به شکستن پوسته (قبل از سخت‌شدن پوسته) خورده می‌شود،بنه‌چه یا به گویش محلی در منطقه سروستان بنه‌شه خوانده می‌شود.
به گویش محلی درمنطقه نی ریز نیز به بنه شک خوانده می‌شود میوه درخت بنـِه ریز و مُدَوَر «گِرد» و کروی و به رنگ سبز تیره‌است، و به نام برکُو معروف است.
البته نوع دیگر نیز هست که کمی ریزتر است و به نام «کِهُن» معروف است. مغز میوه بنه به پسته شبیه ولی بسیار کوچک‌تر است.میوه‌اش ترش مزه و برنگ سبز تیره‌ است.


بیشتر بخوانید:


عوارض و خطرات استفاده بعضی از گیاهان دارویی


درمان عفونت ریه در منزل با گیاهان دارویی


درمان تنگی نفس با گیاهان دارویی در طب سنتی


طرز تهیه ترشی کلخنگ (بنه)


ابتدا ونوشک (بنه یا کلخنگ) را شسته و در سبدی بگذارید تا آب آن برود و سپس اگر دوست داشتید بنه ها را دانه کنید و یا هم با ساقه به همان صورت درون شیشه ای بریزید و هر لایه که درون شیشه می گذارید مابین آن نمک پاشیده و بعد روی آن به مقدار لازم سرکه ریخته و درب ظرف را محکم ببندید. نکته ی مهم است که ترشی کلخنگ سرکه را به خود میکشد و به همین دلیل بعد از چند روز نگاه کنید اگر سرکه لازم داشت به آن بیفزایید و ظرف حاوی ترشی را حتما در جای سرد یا یخچال قرار نگهداری کنید.نگاه اجمالی


لوندین نوعی اسطوخودوس هیبریدی است و با اینکه پس از اسطوخودوس(لاوندر) در رده دوم قرار می گیرد اما شما یقینا می توانید آن را به عنوان یکی از روغن های ضروری برای درمان در نظر بگیرید، زیرا این گیاه مزایای واقعا استثنائی برای سلامت دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این روغن ضروری مطالب زیر را بخوانید.


لوندین اولین بار در اواخر دهه 1920 کشت شد و اکنون در بسیاری از نقاط اروپا رشد یافته است. در جنوب فرانسه، لوندین به عنوان lavande gross معروف است و هر سال هزاران تن از این روغن در این کشور تولید می شود.

کشت و تولید گیاه لوندین نسبت به اسطوخودوس( لاوندر ) آسان تر است، بنابراین جایگزین خوبی برای روغن اسطوخودوس(لاوندر) است. روغن لوندین به طور گسترده در صنعت عطرسازی و لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. روغن لوندین نسبت به اسطوخودوس بوی کافور بیشتری دارد و به رنگ زرد کم رنگ تا تقریبا خنثی است. این گیاه سلامت و تندرستی عمومی بدن را تامین می کند و همچنین ذهن شما را تقویت می کند.
روغن لوندین معمولا برای عطر و رایحه اضافی در صابون، لوسیون بدن، روغن های ماساژ و شمع ها استفاده می شود. اغلب در حمام ها استفاده می شود و به عنوان یک کیسه معطر در کمد لباس جاسازی می شود. اسانس لوندین در از بین بردن زخم ها و جوش ها می تواند موثر باشد. همچنین می تواند گردش خون را بهبود داده و بازسازی سلول را بهبود بخشد.


با توجه به میزان کافور زیاد در این روغن، روغن لوندین در تمیز کننده ها و پاک کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در عین حال، گل های لوندین برای تهیه چای مورد استفاده قرار می گیرند که ممکن است به حذف رسوبات بلغم در ریه ها کمک کند و مشکلات تنفسی را کاهش دهد.


روغن لوندین از الکل هایی مانند -nهگزانول، -d-nاکتانول، گرانول، بورنئول والکل سزکویی ترپن، و نیز از انواع استر از جمله هگزیل استات،d-n- اکتیل استات و استرهای بیوتیریک تشکیل شده است.


لینالول حدود 43 تا 44 درصد روغن را تشکیل می دهد، در حالی که لینالیل استات 20 درصد آن را تشکیل می دهد. روغن لوندین از انواع مختلفی از آلدئیدها و کتون ها از جمله آمیل اتیل کتون، d-کافور، دیاستیل، هگزانال n-،اکتانال-n ، فورفورال و کومینالدئید تشکیل شده است. این اسانس همچنین دارای سینوئل، d-پینن و همچنین شامل ترکیب شمیایی سزکویی ترپن از جمله بیسابولن، فنول، اوژنول، لاکتون و کومارین است. قطره هایی حاوی اسید چرب آزاد نیز یافت می شود، مانند اسید استیک، بیوتیریک، کاپریل و اسید های غیر اشباع.روغن لوندین با افزایش اعتماد به نفس و قدرت ذهنی روحیه شما را تقویت می کند. این روغن برای کسانی که در معرض افسردگی هستند و یا از هرگونه شکست در زندگی رنج می برند سودمند است. این روغن ضروری نیز به عنوان یک منبع نیروبخش برای سیستم عصبی عمل می کند و در درمان اختلالات عصبی مانند سرگیجه و بیماری آلزایمر و پارکینسون موثر است.


برخی از مزایای سلامتی روغن لوندین عبارتند از:روغن لوندین با تقطیر بخار ساقه و گل های گیاه لوندین تولید می شود. حدود 1 تا 8/1 کیلوگرم از این روغن ضروری از 100 کیلوگرم گیاه لوندین تولید می شود. روغن استخراج شده از لوندین دارای میزان استر کمتری نسبت به اسطوخودوس است.


گیاه لوندین ممکن است با استفاده از یک حلال فرار مانند بنزن تقطیر شود. روغن لوندینی که از این فرایند تولید می شود، شامل روغن های فرار، ترکیبات خوش بو و خوش طعم و غیر خوش طعم است که با بخار تقطیر نشده اند. این نوع روغن لوندین بوی مشابه اسطوخودوس دارد و زمانی که به صابون ها اضافه می شود، بوی آن ماندگارتر است.


روغن لوندین در بخار درمانی برای درمان سرماخوردگی و سرفه استفاده می شود. روغن لوندین را می توان با روغن های دیگر در وان حمام مخلوط کرده و برای کاهش درد عضلانی و پاکسازی ریه ها استفاده کرد. اضافه کردن دو تا سه قطره روغن لوندین به حرارت اجاق، اسپری یا وان حمام در کاهش افسردگی و ناراحتی مفید است.


روغن لوندین دافع حشرات بسیار قوی است –کافی است در لبه پنجره این روغن را بمالید تا مگس ها را از ورود به منزل دفع کنید.. شما می توانید با مالش آن بر روی مچ دست پشه ها را ازخود دورکنید. مخلوط دو قطره روغن لوندین و حدود 20 قطره روغن نارگیل برای بهبود سریع زخم ها بسیار موثر است. این روغن ضروری همچنین برای جوان سازی پوست مفید است. فقط سه تا چهار قطره را با 2 میلی لیتر روغن زیتون (حدود 40 قطره) مخلوط کنید تا مشکلات پوستی از جمله لکه ها و خشکی را برطرف سازید.
روغن لوندین سالم و بی خطر است، زیرا سمی و حساسیت زا نیست.


با این حال، شما باید این روغن را با یک روغن حامل رقیق کنید تا از هرگونه واکنش نامطلوب روی پوست جلوگیری شود. توصیه می کنم مقداری از روغن را روی پوست تست کنید تا مطمئن شوید که هیچ حساسیتی به این روغن ندارید. مصرف خوراکی روغن لوندین توصیه نمی شود.مصرف روغن لوندین در سوختگی ها توصیه نمی شود. اگر روغن لوندین به صورت رقیق شده مصرف شود، برای استعمال موضعی بی خطر است. توصیه می شود قبل از استفاده از این روغن با یک متخصص مشورت کنید، مخصوصا در زنان باردار یا افرادی که بیماری مزمن دارند، مصرف این روغن باید زیر نظر پزشک باشد.روغن های ضروری دارای خواص گوناگونی در زمینه سلامت، بهداشت، زیبایی هستند و کاربردهای درمانی مختلفی دارند. اگر با خواص این روغن ها بیشتر آشنا شوید، بهتر از آن ها می توانید استفاده کنید.


ترجمه و گرد آوری
سهیلا مقصودی
بخش سلامت مجله دلگرمامام صادق عليه السلام می فرماید: نيكى و خوش اخلاقى، شهرها را آباد و عمرها را زياد مى كند.

به گزارش سرویس خانواده جام نیو، اگر دچار مشکلات هورمونی و بی‌نظمی قاعدگی هستید می‌توانید به گیاهان دارویی اعتماد کنید. با ما همراه باشید تا با این گیاهان دارویی پرخاصیت آشنایتان کنیم.


 


افزایش قدرت باروری در خانمها و آقایان با مصرف گیاهان دارویی


برخی از زوج‌هایی که دچار مشکل باروری هستند قبل از استفاده از داروهای شیمیایی یا عمل جراحی و غیره،ترجیح می‌دهند درمان با روش‌های طبیعی را امتحان کنند. خوشبختانه خداوند گیاهانی دارویی خلق کرده است که به رفع مشکلات ناباروری کمک می‌کنند. این گیاهان دارویی علاوه بر رفع مشکلات ناباروری ، به ارتقاء سطح سلامت بدن نیز کمک می‌کنند. این درمان‌های طبیعی تأثیر مثبتی روی دستگاه تولیدمثل داشته و شانس زوج‌ها را برای باروری افزایش می‌دهد.


 


گیاه دارویی شبدر چمنی
شبدر چمنی باعث افزایش قدرت باروری در زنان می‌شود. شبدرچمنی، ویتامین، کلسیم و منیزیم زیادی به رحم می‌رساند و به سلامت کلی بدن کمک زیادی می‌کند. شبدر چمنی همچنین برای تصفیه‌ی خون، آرامش سیستم عصبی و تنظیم هورمون‌ها مفید است و باعث افزایش قدرت باروری می گردد.


 


گیاه دارویی دانگ کوای
دانگ کوای یک گیاه چینی است که به درمان مشکلات ناباروری کمک زیادی می‌کند. این گیاه برای درمان مشکلات قاعدگی، خستگی، کم خونی جزئی و تنظیم فشارخون موثر است. دانگ کوای همچنین باعث تنظیم میزان استروژن شده و شانس باروری را بالا می‌برد. باید بدانید که گیاه دانگ کوای ضدالتهاب، محرک گردش خون، محافظ کبد، تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن، تقویت‌کننده‌ی رحم، درمان آندومتریوز و غیره می‌باشد. توصیه می‌کنیم از دانگ کوای در نیمه‌ی اول عادت ماهیانه مصرف شود.


 


گیاه دارویی یام وحشی
یام یا همان سیب‌زمینی هندی وحشی تولید پروژسترون را افزایش داده و به این ترتیب شانس حاملگی را بالا می‌برد. بهترین زمان برای مصرف این گیاه دارویی بعد از تخمک‌گذاری می‌باشد. به خاطر اینکه قبل از تخمک‌گذاری امکان دارد مانع تخمک‌گذاری شود.


 


گیاه دارویی کوه وش سیاه
کوه وش سیاه برای درمان گرگرفتگی و دیگر علائم یائسگی موثر است. کوه وش سیاه همچنین کمک زیادی به درمان کم‌حوصلگی، تغییرات خلق و خوی، گر گرفتگی و خشکی واژینال می‌کند. سرخ‌پوستان آمریکا از این گیاه دارویی برای تسکین درد زایمان استفاده می‌کردند. کوه وش سیاه خواص ضداسپاسمی دارد و با افزایش خون در منطقه‌ی لگن، گرفتگی عضلات و کرامپ‌های ناحیه را از بین می‌برد. کوه وش سیاه رحم را برای بارداری آماده می‌کند. زمان مصرف کوه وش سیاه در نیمه‌ی اول عادت ماهیانه است.


   


گیاه دارویی شیرین بیان
گیاه دارویی شیرین‌بیان برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب، محافظت از کبد و کاهش مشکلات مربوط به دوره‌ی یائسگی بسیار موثر است. شیرین بیان همچنین به تنظیم قاعدگی در خانم‌هایی که دچار بی‌نظمی هستند کمک می‌کند. شیرین‌بیان برای خانم‌هایی که میزان تستوسترون بالا و استروژن پایین دارند و در واقع دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک هستند موثر است. توجه داشته باشید که شیرین بیان نباید در دوره‌ی بارداری مصرف شود. از این گذشته مصرف شیرین‌بیان برای افرادی که سابقه‌ی سکته‌ی مغزی، فشارخون، بیماری‌های کلیوی، یبوست، دیابت، ادم، بیماری‌های قلبی و مشکلات جدی قاعدگی دارند توصیه نمی‌شود.


 


افزایش قدرت باروری با برگ‌های تمشک قرمز
این گیاه جزو معروف‌ترین درمانی‌های طبیعی ناباروری است. برگ‌های تمشک قرمز حاوی میزان زیادی کلسیم است که به تنظیم هورمون‌ها کمک زیادی می‌کند. مصرف همزمان آن با شبدر چمنی تأثیر بیشتری دارد. برگ‌های تمشک قرمز مشکل اختلالات تخمک‌گذاری را کم می‌کند. اختلالات تخمک‌گذاری بعد از چسبندگی لوله‌های رحم دومین علت ناباروری محسوب می‌شود. برای تقویت ماهیچه‌های رحم و لگن و همچنین کاهش دردهای زایمان چای تهیه‌شده از برگ‌های تمشک قرمز بسیار موثر است. علاوه بر این مصرف برگ های تمشک قرمز باعث جلوگیری از سقط‌جنین و کاهش خونریزی زمان زایمان می‌شود. مصرف برگ‌های تمشک قرمز در طول دوره‌ی عادت ماهیانه توصیه می‌شود.


 


گیاه دارویی ویتاگنوس یا گیاه پنج انگشت
گیاه پنج انگشت حاوی خواصی است که مانع از اختلالات قاعدگی، رفع دردهای عادت ماهیانه، رفع اختلالات خونریزی، رفع عوارض یائسگی و غیره می‌شود. ویتاگنوس باعث رفع نارسایی تخمدان‌ها می‌شود و به تخمک‌گذاری کمک می‌کند. البته باید بدانید که درمان با ویتاگنوس طولانی مدت بوده و نیاز به صبر و حوصله دارد.

افزایش قدرت باروری در مردان با گیاه جنسنگ
جینسنگ با کاهش قوای جنسی مردانه مقابله می‌کند. نتایج بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که این گیاه قادر به درمان ناتوانی جنسی در آقایان می‌شود. به این ترتیب که قدرت نعوظ مردها و لذت جنسی آن‌ها را افزایش داده و میزان تستوسترون مردانه و کمیت و کیفیت منی‌دانه را بیشتر می‌کند. توصیه می‌شود که روزانه یک گرم ریشه‌ی خشک جینسنگ را به غذایتان (مثل سوپ و غیره) اضافه کرده و میل کنید. توجه داشته باشید که دوره‌ی درمانی با این گیاه 3 ماه است.


 


نکته ای در باب عوارض گیاهان دارویی
درست است که داروهای گیاهی عوارضی مانند داروهای شیمیایی ندارند اما نباید تصور کنید که مصرف آن‌ها بدون ضرر خواهد بود. در واقع باید به میزان مصرف و مدت زمان مصرف آن‌ها دقت کنید. برای این کار حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنید. اگر مشغول مصرف داروی خاصی هستید حتماً نظر پزشک معالج خود را جویا شوید.


 


نیک صالحی/ 2014پت ۱۵۰۰ سی سی

پت ۵۰۰ سی سی

قوطی ۲۴۰ میل

شیشه ۱۸۰ میل با طعم آناناس

شیشه ۱۸۰ میل با طعم انگور قرمز

شیشه ۱۸۰ میل

به ۱۰ دلیل عمده باید نوشیدنی آلوورا ( آلوئه ورا )ی یام یام را نوشید:

۱- آمینواسیدها، اجزا و قالب های ساختار بدن ما می باشند. هشت آمینواسید ضروری وجود دارد که در بدن ما ساخته نمی شود که در اجزا گیاه آلوورا ( آلوئه ورا ) کشف شده است. نوشیدن مداوم و منظم آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام به شما اجازه می دهد بواسطه تامین طبیعی آمینواسیدهای ضروری بدن، سلامتی خود را حفظ نمایید.

۲- آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام بدون هیچ گونه عارضه ای از عصبانیت و التهاب جلوگیری می نماید، همچنین سبب تحرک ماهیچه ها وصحت کارکرد مفاصل می شود

۳- ویتامین های موجود در آلوورا ( آلوئه ورا ) E,C,B12,B6,B2,B1,A و فولیک اسید و نیاسین می باشد. بدن انسان نمی تواند بعضی از این ویتامینها را ذخیره نماید، بنابراین بهترین راه تامین ویتامینهای فوق نوشیدن میزان مناسبی از آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام می باشد.

۴- مواد معدنی که در آلوورا ( آلوئه ورا ) یافت می شود شامل کلسیم، سدیم، آهن، پتاسیم، کروم، منگنز، مس و روی می باشد. آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام یک راه طبیعی و سالم برای تامین نیازمندی های بدن می باشد.

۵- هر۲۱ الی ۲۸ روز پوست جدید جایگزین پوست قدیمی می شود. نوشیدنی آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام می تواند منبعی غنی از مواد سازنده را به شما ارائه کند که همواره پوستی سالم وشاداب داشته باشید و با اثرات پیری پوست مقابله کنید.

۶- استفاده مداوم نوشیدنی آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام سبب کمک به بهبود تنظیم دستگاه گوارش می شود با استفاده مداوم نوشیدنی آلوورا ( آلوئه ورا ) احساس تندرستی وسلامتی به شما دست می دهد وسطح انرژی بدن افزایش می یابد و به شما کمک می کند تا وزن بدن شما مناسب و متعادل گردد.

۷- آلوورا ( آلوئه ورا ) بطور طبیعی مقاومت بدن را افزایش می دهد. نظر به اینکه سیستم ایمنی بدن همانند ساعت کار می کند تا از بدن محافظت نماید ازاین رو نوشیدن مداوم آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام سبب می گردد بطور طبیعی مصونیت و مقاومت بدن بطور چشمگیر افزایش یابد.

۸- آلوورا ( آلوئه ورا ) داری قابلیت طبیعی دفع سموم می باشد. نوشیدن آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام می تواند حرکت موجی روده را بهبود بخشیده و جذب پروتئین را افزایش دهد و همزمان میزان باکتریهایی را که سبب تخمیر می شوند کاهش دهد. آلوورا ( آلوئه ورا ) همچنین سبب کاهش سوزش قلب، معده ودیگر ناراحتی های گوارشی می شود.

۹- آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام التیام بخش سوختگیها، بریدگیها، پارگیها، خراشها و سوزش خفیف پوست می باشد.

۱۰- نوشیدنی آلوورا ( آلوئه ورا ) یام یام متضمن سلامتی دهان ولثه می باشد.

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به گروه بازرگانی پایتخت می باشد. میزبانی و طراحی شرکت ماستر تجارت هما
9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.