زمان خوردن كندر در بارداري

زمان خوردن كندر در بارداري

زمان خوردن كندر در بارداري

زمان خوردن كندر در بارداري

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1

کدپستی: 1461965381

تلفن و دورنگار: 44265001 (9821+)

کارگاه های آموزشی

زمان خوردن كندر در بارداري

اخبار

JCR

خبرگزاری سیناپرس

پیوندهای مرتبط

مقدمه: به زنان باردار کندر بخورانيد، کودک هرگاه در شکم مادر با کندر تغذيه شود دلش قوی و عقلش زياد گردد (پيامبر گرامی اسلام (ص)). كندر (Frankincense) صمغ گياهي است كه از گونه­هاي مختلف گياه Boswellia به­دست مي­آيد. در طب سنتي و پزشكي اسلامي از كندر به­عنوان ماده­ای كه اثر تقويت هوش و حافظه دارد نام برده شده است. مهم­ترين جايگاه يادگيري و حافظه در مغز، هيپوكامپ است، احتمالاً عصاره كندر با تأثير بر اين ناحيه موجب افزايش انتقال پيام­ها و تقويت حافظه مي­شود. با توجه به استفاده گسترده از توصيه­های طب سنتی و اسلامی در کشور، در مطالعه­ی حاضر، وضعيت استفاده از کندر در دوران بارداری در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی در مانی شهرستان مشهد در سال 1386-1385 بررسی شده است.

مواد و روش­ها: در اين پژوهش مقطعی تعداد 900 زن باردار مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی مورد مصاحبه قرار گرفتند. افراد واجد شرایط طی نمونه­گیری چند مرحله­ای انتخاب شدند. سن بارداري در زنان باردار مورد پژوهش بين 4 تا 41 هفته و ميانگين آن 2/26 هفته بود. جهت پردازش داده­ها از نرم­افزارSPSS  استفاده شد.

نتایج: 263 نفر (2/29 درصد) از مادران به­منظور با هوش شدن كودك از كندر استفاده كرده بودند. ميزان مصرف کندر از يك نوبت در طي بارداري تا مصرف روزانه در کل دوران بارداري متفاوت و به­طور متوسط 2/74 روز از دوران بارداری بود. 8/39 درصد از مادران استفاده­كننده از کندر داراي تحصيلات زير ديپلم و 2/60 درصد داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر بودند. در 6/94 درصد از مادران مصرف­كننده هيچ عارضه­اي در بارداري مشاهده نشد و تنها در 4/5 درصد از مادران تهوع يا ساير عوارض جزيي همراه با مصرف کندر گزارش گرديد.

نتيجه­گيری: با توجه به اهميت يادگيری و نقش تعيين­كننده قواى ذهنى و حافظه در زندگى و موفقيت انسان، تحقيقات تكميلي براي تعيين ميزان تأثير آن بر بهره هوشي كودكان متولد شده از مادران مصرف­كننده كندر و مقايسه آن با ساير كودكان توصيه مي­شود.

Abe K, Satio H. Effects of saffron extract and its constituent crocin on learning behaviour and long-term potentiation. Phytothe Res 2000;14(3):149-152.زمان خوردن كندر در بارداري

Shykhi A. Effects of ginger aqueous extract on increasing power of learning and memory in rats [dissertantion]. Isfahan: Isfahan University of medical science;2000.

Soholm B. Clinical improvement of memory and other cognitive functions by gingko biloba:review of revelant literature. Adv Ther 1998;15(1):54-65.

Nwoso MO. Herbs for mental disorders. Fitoterapia 1999;70(1):58-63.

Khorasani AS. Farhange khavase khorakiha. 6th ed. Tehran:Ashrafi Press;2000.[Persian].

Tabarsi H. Makaremo-l-akhlagh. Translated to Persian by: Mirbagheri E. 1st ed. Tehran:Farahani;1976.[Persian].

Alaei H, Motahar F, Tory L. Effects of the abstract of oliban on learning and memory. Journal of Ghazvin University of Medical Science 1999;21:21-28.[Persian].

Hosseini Sharifabad M, Esfandiari E, Alaei H. Effects of frankincense aqueous extract during gestational period on increasing power of learning and memory in adult offsprings. Journal of Isfahan Medical School (I.U.M.S) 2004;21(71):16-20.[Persian].

Hosseini Sharifabad M, Esfandiari E, Alaei H, Moatar F. Effects of consumption aqueous extract of the gum resin of boswellia serrata by rat mothers during lactation period on increasing power of learning and memory of adult offsprings. Iranian Journal of Basic Medical Science 2003;6(3):207-211.[Persian].

زمان خوردن كندر در بارداري

زمان خوردن كندر در بارداري

10

0 حامد نحوه مصرف ژانویه 8, 2019
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *