شماره تماس بیمارستان الزهرا اصفهان

شماره تماس بیمارستان الزهرا اصفهان
شماره تماس بیمارستان الزهرا اصفهان

شماره تماس بیمارستان الزهرا اصفهان


نام کاربری


رمزعبور


مرا بخاطر بسپار

 تماس با ما

  

شماره تلفن:

 

98-311-6685555+

98-311-6255555+

شماره دورنگار:

98-311-6684510+

پست الکترونیک:

آدرس سایت:

آدرس پستی:

 

 

کدپستی:

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس بیمارستان الزهرا اصفهان

نقشه دسترسی به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

 

 

شماره تماس بیمارستان الزهرا اصفهان
شماره تماس بیمارستان الزهرا اصفهان
9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.