طرز تهيه شوربا افغاني

طرز تهيه شوربا افغاني

طرز تهيه شوربا افغاني

طرز تهيه شوربا افغاني

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


طرز تهيه شوربا افغاني

Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


1. Wash and cut the vegetables and set aside.2. In a pressure cooker add tomatoes, onion, vegetable oil, cayenne pepper, black pepper, turmeric, 2 glasses of water and salt to taste.3. Stir well all the ingredients then tight the lid and cook for 20 minutes or until the lamb meat is tender on medium heat. When the meat is tender stir well to smooth the gravy.4. Then add the turnip, carrots, potatoes and add 3-4 more glasses of water and cook until the vegetables are done.5. Sprinkle some cilantro and mint (optional)6. Serve with bread.For Full Recipes Please Visit https://www.zibacooking.com/

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


طرز تهيه شوربا افغاني

Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Please Subscribe !لطفا در کانال ما مشترک شوید


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення…

Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


طرز تهيه شوربا افغاني

Виконується…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження…


Завантаження…Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Завантаження…


Виконується…


Завантаження списків відтворення… مواد لازم


۱- گوشت گوسفند یک کیلو


۲- روغن


طرز تهيه شوربا افغاني

۳- پیاز دو سه عدد


۴- بادنجان رومی تازه ۲۵۰ گرام  یا رب رومی یک قاشق کلان

۵- کچالو


۶- زردک


۷- گشنیز تازه


۸- زرچوبه در صورتیکه رومی تازه مصرف نمایم .


۹- نان خشک


آب و نمک بقدری ضرورت


 


طرز تهیه شوربا


گوشت را پاک  شسته پرده های بین گوشت را دور نموده آن را

 به اندازه های مناسب توته نموده روغن را مطابق به مصرف خود

تان در بین دیگ عادی یا دیگ بخارسرخ نموده پیاز های میده شده

با روغن گلابی میکنیم. گوشت را بالای آن انداخته که پیاز حل و بوی

 گوشت از بین برود.بعدا بادنجان رومی یا رب رومی را علاوه می

داریم. میگذاریم رومی نیز خوب سرخ گردد.


مصالح را انداخته و آب بمقداری که بالاتر از گوشت و کنجایش

جوشیدن به دیگ را داشته باشد و نمک اضافه نموده میگذاریم

گوشت نرم شود. استفاده از دیگ بخار گوشت۳۵ الی ۴۰ دقیقه تفت

 میدهیم. بعدا کچالوها که وسط دو توته شده باشد . و زردک از وسط

 قاش نموده بالای شوربا  علاوه میکنیم . تفت میدهیم  با گوشت

یکجا نرم گردد. سپس گشنیز تازه را که بعد از شستن میده ریزه شده

 باشد بالای آن انداخته و میگذاریم . به مدت کوتاه روی حرارت

شوربا آماده است


نان را در بین کاسه های کلان میده نموده بالای آن شوربا میریزیم.

گوشت کچالو و زردک را در ظرف جداگانه ی به روی دسترخوان

آورده وبا  ترکاری های تازه مانند نوش پیاز مرچ تازه ترب سفید یا

ملی سرخک تراتیزک  و یا سلاته  نوش جان فرماید. 


اشتهای خوب !!


      


     


    


   شوربای گوشت گوسفند


مواد لازم


طرز تهيه شوربا افغاني

۱- گوشت گوسفند یک کیلو


۲- روغن


۳- پیاز دو سه عدد


۴-  رب رومی دو قاشق کلان


۵- کچالو


۶- زردک


۷- گشنیز تازه


۸- نان خشک


۹- ترکاری


آب و نمک بقدری ضرورت


 


طرز تهیه شوربا


گوشت را پاک  شسته پرده های بین گوشت را دور نموده آن را

 به اندازه های مناسب توته نموده روغن را مطابق به مصرف خود

تان در بین بخارسرخ نموده پیاز های میده شده با روغن گلابی

میکنیم. گوشت را بالای آن انداخته که پیاز حل و بوی گوشت از بین

برود.  رب رومی را علاوه میداریم. میگذاریم رومی نیز خوب سرخ

گردد.


 آب بمقداری که بالاتر از گوشت و کنجایش جوشیدن به دیگ را

داشته باشد و نمک اضافه نموده میگذاریم


گوشت نرم شود. استفاده از دیگ بخار گوشت۳۵ الی ۴۰ دقیقه تفت

 میدهیم. بعدا کچالوها حلقه نموده شکل میدهیم .  زردک ها از یک

 بغل کارد میزنیم .


 ابتدا کچاول وزردک بزرگتر اند بالای شوربا علاوه نموده تفت

میدهیم . بعدا ستاره کک کوچ از وسط حلقه کچالو برداشت بودیم 

 بالای شوربا علاوه نموده میگذاریم با گوشت یکجا نرم گردد.

 شوربا آماده است


نان را در بین کاسه های کلان میده نموده بالای آن شوربا میریزیم.

گوشت کچالو و زردک را در ظرف جداگانه ی با ترکاری زینت

 بخشیده  به روی دسترخوان  آورده از زبیای غذا و طمع آن لذت

ببرید . 


   


   


 


اشتهای خوب !!  


طرز تهيه شوربا افغاني

 


 شوربا برنج


مواد لازم


 ۱- برنج باریک یک پیمانه


 ۲- گوشت مرغ ۲۵۰ گرام


  (هر حصه را خوش دارید . )


طرز تهيه شوربا افغاني

 ۳- پیاز دو عدد  متوسط


 ۴- رومی ۲۵۰ گرام  و یا رب رومی یک قاشق کلان


 ۵- سیر


 ۶- زردک یک عدد


 ۷- متر نیم پیمانه


 ۸- گشنیز تازه مقدار کم .


 ۹- روغن مطابق میل شما


 ۱۰- مساله کوری  نیم قاشق خورد


۱۱- مرچ اگر میپسندید


 


 طرز تهیه


 برنج و گوشت مرغ  را چند آب شسته پیاز و رومی و سیر را میده

ریزه کنید . گشنیز را با چوبک هایش شسته و ریزه کنید .

ابتدا  پیاز رومی و سیر را با روغن لعاب تهیه کنید . بعدا  گوشت مرغ

را با علاوه  کنید . بگذارید . کمی با روغن سرخ شود .

سپس آب و نمک را اضافه کنید  .  بعدا برنج را علاوه کنید . بعد از

یک سر جوش خوردن زردک و متر و گشنیز را علاوه گنید . بگذارید .

 نرم گردند . مواظب باشید مواد متذکره را در وقت مناسب علاوه کنید .

 دانه های برنج بیش از حد نرم نشود .


     


  مواد لازم


۱- یک قطعه مرغ


۲- دو عدد پیاز کلان


۳- حبوبات یا سیزیجات را خوش دارید .


طرز تهيه شوربا افغاني

   من از یک پیمانه نخود و کچالو استفاده نمودم .


۴- نمک


۵- چند دانه هیل اختیاری


 


 طرز تهیه :


نخود شسته و نیم ساعت  تر کنید . مرغ را شسته و توته کنید .

مرغ نخود و پیاز خلال شده را در بین دیگ زودپز معه آب سرد

انداخته و بالای حرارت قرار دهید . همین که گوشت و نخود نرم

 گردید . یخنی آماده سرویس است .


اشتهای خوب !   


    


 


 نوت :


اکثرا برای خانمها زایمان نمودن اند . دربین یخنی زردچوبه میزیزند .

 غلورترش یکی نوع شوربای خیلی لذیذ است . که تنها مردمان غرب

مملکت عزیز ما ازآن استفاده میدارند . مزیت دیگر که دارد این جهت

است که هر طبقه از مردم به نحوی  خاص از آن طبخ نموده و صرف

میداند.


طرز تهیه غلورترش


اول ماست را به صافه میاندازند و آب برطرف گردیده قدری سخت

شود .  بعد یکمقدار گل آرد (  ارد ترمیده ، صفر سه ) را همراه با

ماست  یا چکه ( کشک) مخلوط میدارند . دوباره آن را پاشان ساخته

 به آفتاب  میگذارند.


 بعد از خشک شدن آن را پودر ساخته در بین خریطه نگهمیدارند .

که این را غلورترش گویند .


 


غلورترش گوشت تازه


 


مواد لازم


۱ – گوشت  گوسفند یک کیلو


یخنی شود !


طرز تهيه شوربا افغاني

۲ – پیاز سه عدد


۳ – نمک و آب بقدر کفایت


۴ – پودر غلورترش بقدر لازم


۵ – نان خشک


۶- مرچ


 


طرز تهیه :


اول گوشت را شسته بعدا معه پیاز و نمک طبخ میکنند . همین که

گوشت نرم شد . مقداری غلورترش را آب کرده در بین شوربا

میاندازند .


بعدا نان را در بین کاسه ها ریزه کرده شوربای مذکور را بالای آن

علاوه میدارند . در اخیر قدری مرچ انداخته نوش جان میکنند .

  شوربای پاچه


– در قدم اول مهم اینست جهت تهیه شوربای پاچه ، شما پاچه ی پاک

 شده گی  را از قصابی خریدی داری کرده اید ؟


 پس در این صورت بهتر است . قصاب پاچه را چندین حصه برش

نماید .


۲- و یا خود شما این عمل را انجام میدهید .


در این صورت بین ظرف آب سرد ریخته و روی حرارت  بگذارید به

جوش بیاید . پاچه را داخل آب قرار دهید . و برای مدت کوتاه بگذارید

پاچه را از آب بیرون نموده با کمک تیغه کارد تراش کنید .

موی کوچک را به کمک سوزانیدن بر طرف نماید .


پاچه را با ساطور توته نموده پاکیزه بشوید.


پاچه چند نوع طبخ میگردد . امروز من یک نوع خیلی آسان را برای

 شما مینگارم .


 


مواد لازم شوربای پاچه


 


 ۱- پاچه گاو یا گاومش


من یک عدد پاچه را طبخ نمودم


 ۲- پیاز دو عدد


 ۳- رب رومی یک قاشق کلان


 ۴- سیر مطابق میل شما


 ۵- گندم یک پیمانه


 ۶- نمک


 ۷- مرچ


 


 طرز تهیه


گندم را شسته و تر نماید . پاچه را بعد از تمیز نموده توته و بشوید .

دیگ زودپز را روی حرارت بگذارید . آب ، پیاز خورد شده ، رب

رومی ، سیر ، مرچ پاچه یکجا میان دیگ انداخته و سرش را محکم

ببندید.  و برای مدت ۲۵ دقیقه حرارت دهید .


بخار دیگ را کشیده بعد از اینکه مطمین شدید پاچه نسبتا نرم گردیده

 گندم و نمک را علاوه کنید .


همچنان مواطب آب دیگ نیز باشد . نه بیشتر باشد جای بخار گرفتن

نباشد . و نه کم باشد . دیگ بسوزد . دوباره دیگ را بسته و بخار

دهید . همین که گندم و پاچه نر گردید . شوربا آماده است .

اشتهای خوب !


 


 


   


 نوت


روی پاچه حین پاک نمودن آب سرد نریزید .


 شکل جدید شوربا افغانی


   


  لاچره شوربا


برای تهیه سوپ اش روی شوربا کلیک فرماید


 


  مواد مورد لازم لاچره 


 ۱- آرد گندم


۲-   روغن دنبه و یا نباتی ،


 ۳-  نمک


۴- آب


 


طرز تهیه لاچره:


اولا آرد گندم را آب و نمک  بدون خمیر مایه خمیر میکنیم . بعد از

 مدتی کوتاه  بگذارید خمیر استراحت نماید و خوبتر هموار گردد  .

بعدا آن را مانند خمیر آشک نازک هموار نموده  در روی آن

روغن جامد را به شکل مایع در آورده  توسط روغن  بمالید. 

و سپس  خمیر را لوله  نموده  دوباره آن را به شکل ذغاله در

بیاورید .


 و سپس مانند نان هموار نموده و در تنوریا داش بپرید . 

و کاملا مانند نان فتیر میباشد ولی خوش مزه و روغنی

شوربا را قبلا آموزش داده بودم !


شوربا را هم که آماده کردید . نان لاچره را د بین کاسه های کلان

شوربا خوری میده نموده بالای آن شوربا را ریخته نوش جان نماید .

لاچره شوربا خیلی خوش مزه بوده و غذایست.که مردم سمت شمال

افغانستان ( ازبکان عزیز ما * آنرا میپزند.


 


نوت !


روغن را باید قبلا آماده نماید .اگر روغن حیوانی دنبه و یا نباتی بود

باید آن را  گرم نماید . شکل مایع را به خود بگیرید .

از روغن های مایع برای لاچره استفاده نمیکنند .


 


  گوشت لاندی


گوشت لاندی عبارت از گوشتی گوسفند ی است که همراه با پوست

گوسفند میباشد.این گوشت چرب بوده به طور تازه و قاق  شوربا

میگردد.


و گوشت گوسفند را بدون پوست اش خشک میکنند .  بنام گوشت

قاق یاد میگردد .


مردم دهات یک  یا دو بره را خریده تا اخیر  سال به تربیه آن

میکوشند. در اخیر تابستان که هوا سرد گردید گوسفند را حلال نموده

پشم هایش را دور نموده گوشت را با پوست اش توته توته نموده 

 با نمک زده در بین خاده ها و یا ریسمان ها محکم در کشیده

میگذارند . قاق گردد.


دراولین شب فصل زمستان مردم دهات گوشت ها را از خاده ها

 بیرون نموده در بین آب تر میکنند. شوربای لاندی را با شلغم طبخ

میدارند.البته در بین دیگ های گلی در بین تنور و با نان های چپاتی

نازک در بین کاسه ریزه نموده بالای آن شوربای گوشت قاق را علاوه

 نموده با گوشت و شلغم صرف می دارند.


در شهرها ایام سردی هوا گوسفند را لاندی میکنند . یا از بازارخرید

میکنند . 


شوربا گوشت لاندی برای چند ساعت تر نموده با شلغم طبخ می

دارند. را با نان تنوری و خاصه نیز به  مصرف میرسانند.

 


 


 شوربا برنج


مواد لازم


 ۱- برنج باریک یک پیمانه


 ۲- گوشت مرغ ۲۵۰ گرام


  (هر حصه را خوش دارید . )


 ۳- پیاز دو عدد  متوسط


 ۴- رومی ۲۵۰ گرام  و یا رب رومی یک قاشق کلان


 ۵- سیر


 ۶- زردک یک عدد


 ۷- متر نیم پیمانه


 ۸- گشنیز تازه مقدار کم .


 ۹- روغن مطابق میل شما


 ۱۰- مساله کوری  نیم قاشق خورد


۱۱- مرچ اگر میپسندید


 


 طرز تهیه


 برنج و گوشت مرغ  را چند آب شسته پیاز و رومی و سیر را میده

ریزه کنید . گشنیز را با چوبک هایش شسته و ریزه کنید .

ابتدا  پیاز رومی و سیر را با روغن لعاب تهیه کنید . بعدا  گوشت مرغ

را با علاوه  کنید . بگذارید . کمی با روغن سرخ شود .

سپس آب و نمک را اضافه کنید  .  بعدا برنج را علاوه کنید . بعد از

یک سر جوش خوردن زردک و متر و گشنیز را علاوه گنید . بگذارید .

 نرم گردند . مواظب باشید مواد متذکره را در وقت مناسب علاوه کنید .

 دانه های برنج بیش از حد نرم نشود .


     


 شوربای گوشت قاق


 


 
 مواد لازم


۱- گوشت گوسفند یک کیلو


۲- روغن


۳- پیاز دو سه عدد


۴- بادنجان رومی تازه ۲۵۰ گرام  یا رب رومی یک قاشق کلان

۵- کچالو


۶- زردک


۷- گشنیز تازه


۸- زرچوبه در صورتیکه رومی تازه مصرف نمایم .


۹- نان خشک


آب و نمک بقدری ضرورت


 


طرز تهیه شوربا


گوشت را پاک  شسته پرده های بین گوشت را دور نموده آن را

 به اندازه های مناسب توته نموده روغن را مطابق به مصرف خود

تان در بین دیگ عادی یا دیگ بخارسرخ نموده پیاز های میده شده

با روغن گلابی میکنیم. گوشت را بالای آن انداخته که پیاز حل و بوی

 گوشت از بین برود.بعدا بادنجان رومی یا رب رومی را علاوه می

داریم. میگذاریم رومی نیز خوب سرخ گردد.


مصالح را انداخته و آب بمقداری که بالاتر از گوشت و کنجایش

جوشیدن به دیگ را داشته باشد و نمک اضافه نموده میگذاریم

گوشت نرم شود. استفاده از دیگ بخار گوشت۳۵ الی ۴۰ دقیقه تفت

 میدهیم. بعدا کچالوها که وسط دو توته شده باشد . و زردک از وسط

 قاش نموده بالای شوربا  علاوه میکنیم . تفت میدهیم  با گوشت

یکجا نرم گردد. سپس گشنیز تازه را که بعد از شستن میده ریزه شده

 باشد بالای آن انداخته و میگذاریم . به مدت کوتاه روی حرارت

شوربا آماده است


نان را در بین کاسه های کلان میده نموده بالای آن شوربا میریزیم.

گوشت کچالو و زردک را در ظرف جداگانه ی به روی دسترخوان

آورده وبا  ترکاری های تازه مانند نوش پیاز مرچ تازه ترب سفید یا

ملی سرخک تراتیزک  و یا سلاته  نوش جان فرماید. 


اشتهای خوب !!


      


     


    


 شوربا


در افغانستان کشور عزیزما شوربا را خیلی  لذیذ از گوشت گوسنفد ،

 کله ی گوسفند، گوشت مرغ ،استخوان حیوانات مانند گاو و گوسفند،

 گوشت لاندی ،گوشت قاق لاندی ،گوشت قاق گوشت گاو و ترکاری

های تازه و حبوبات وکله ی گوسفند را غله جات مانند گندم میپزند.

شوربا را با نان خاصه نان تنوری نان پنجه کش و یک نوع شوربا

 را که لاچره شوربا گویند. با نان فطیر نوش جان میکنند.

اکثرا شوربا بیشتر در ولایت بخصوص مردم زمیندار و مالدار مورد

استفاده قرارمیدهند.مردم عزیز ما در شمالی و چاریکار شوربا را

 تند میپزند. مردم مزار شریف شوربا رابیشتر با گوشت چربی دار

 (دنبه*  و خیلی روغنی میپزند.


و شوربای لاندی را بیشترخوراک مردم در چهاردهی  کابل که مردم

زراعت پیشه و مالدار اند  . گفته شده است. شوربا ها با همان

ترکاری و گوشت هایکه طبخ  میگردد . به همان نام ها  نیز یاد

میگردد.


۱-  شوربای گوشت گوسفند


۲- شوربای لاندی


۳- شوربای گوشت قاق


۴- شوربای گوشت لاندی قاق


۵- لاچره شوربا


۶- شوربای سرخ کرده


۷-  خام شوربا


۸- شوربای چاینکی   


۹- شلغم شوربا


۱۰-  شوربای استخوان 


۱۱- شوربای ترکاری   


۱۲-  شوربای مرغ   


۱۳ – شوربا برنج 


۱۴ شوربا برنج  با گوشت


شوربا را به دیگ های مختلف قرار ذیل است طبخ میدارند.

۱- دیگ مسی در ولایت بیشتر مروج است


۲- شوربای دیگ  سنگی


۳- دیگ های زود پز (دیگ بخار*


۴- گاهی هم توسط بادیه ( دیگ های عادی روزانه *


۵- در بین چاینک های چینی در رستوانت ها


انشاالله شوربا های را یاد ها شدیم .درپست های جداگانه برای شما

عزیزان میگذارم.


خیلی ها ممنون میشوم اگر شما عزیزان نیز معلومات خویش را در

این بخش از روی لطف جهت غنی ساختن بیشتر ویب خود تان از

روی لطف معلومات خویش را برای ما ارسال بدارید . که معلومات

ارسالی شما به نام خودشما


بدست نشر خواهد رسید  :


با محبت


فرشته سید


 


 خام شوربا


مواد لازم


۱-  گوشت گوسفند  یک کیلو


۲-  رب دو قاشق کلان


۳-  پیاز دو عدد کلان


۴-  نمک


۵-  زردچوبه یا مساله کوری ،


۶-  کچالو


۷-  زردک


۸-  ترکاری را دوست دارید .


۹ـ  دنبه ۱۰۰ گرام اگر روغن را خوش دارید .


۱۰ – گشنیز تازه اختیاری …


۱۱- نان خشک و ترکاری


 


طرز تهیه :


گوشت را شسته پرده های اضافی آن را دور نماید . به اندازه های

مناسب توته نماید . 


پیاز را ریزه نموده دیگ زود پز را روی حرارت  گذاشته میانه اش

 آب بریزید .


گوشت پیاز و  نمک زردچوبه ، رب رومی  را با هم یکجا بالای

 آب علاوه نموده ۳۰ برای مدت الی ۴۰ دقیقه دیگ را بگذارید .

 بخار بگیرید .


همین که گوشت نرم گردید .  کچالو  و زردک را بالای آن علاوه

نموده بعد از نرم شدن شوربای ما آماده است .


دنبه را با پشت ملاقه بکوبید .


گشنیز را در لحظات اخیر علاوه بعد از یک سر جوشیدن شوربای

را سرویس نموده با نان و ترکاری نوش جان نماید .


اشتهای خوب !


  


  خام شوربا ، با پیازه تازه


 


 


 خام شوربا ، با پیاز خشک بادامی بریان  شده


 


پیاز بریانröst zwiebeln


نوت


۱- میتوانید به عوض پیاز تازه در ایام زمستان از پیاز بریان

 استفاده کنید .


۲- بر علاوه کچالو و زردک شما  میتوانید از شلغم ونخود نیز

 شوربای با ویتامین بپزید .


 


 


 


By ZibaKitchen, می 10, 2014← Previous post ایسکریم ونیلا و ناریال

Next post → مافین دارچینی و کشمشی

By ZibaKitchen, آوریل 4, 2014← Previous post لاندی پلو


Next post → سبزی شفتل


طرز تهيه شوربا افغاني

طرز تهيه شوربا افغاني

9
0 deniz deniz طرز تهيه مارس 19, 2019
برچسب ها :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *