فوايد اهميت جنگل هاي امازون

خواص دارویی و گیاهی

مرجع تخصصی پایه نهم

به جمع 30000 نفری نه قلم بپیوندید و از امکانات ویژه ما بهره‌مند شوید …

امیر

تحقیقات،تحقیقات مطالعات،حل تمرین،حل تمرین مطالعات،

setCommentID(201)

3826

14 / 08 / 1394

در زمینه پاسخ فعالیت مربوط در درس مطالعات اجتماعی پایه نهم:

سال دارای هوایی گرم با رطوبتی بسیار زیاد می باشند. متوسط درجه حرارت، در مرکز آمازون، در حدود ۳۰ درجه سانتیگراد (۸۶ درجه فارنهایت) غربی ترین بخش این منطقه، در حدود ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۶ درجه فارنهایت) می باشد. تقریباَ هر روزه باران سنگینی در سرتاسر آمازون می بارد.

پراکندگی

جنگل های آمازون از غنی ترين اکولوژی های دنياست که درکمربند استوايی زمين پراکنده شده اند.دراينجا بزرگترين اشکال حيات با هزاران گونه های گياهی درختان،گلها،پستانداران ،پرندگان،خزندگان،دوزيستان،حشرات ،بی مهرگان ومیکروارگانيزمها ديده می شود. جنگل هايی انبوه بابرگهای پهن وبدون خزان وهمِشه سبزهستند .اين جنگل ها به صورت یک نوار ممتددرفاصله مدارهای راس السرطان ورا الجدی واقع شده اند.

 اهميت

یک سوم ازجنگل های آمازون دربرزيل قراردارد.به عقيده دانشمندان بيش از نيمی ازگونه ای گياهی وجانوری دراين ناحيه  زندگی می کنند.بيش از40درصداکسيژن زمين راتوليد وبيش از60دزصد ازسطح زمين را دربرمی گيرند.70درصدگياهان از نوع درختان هستند.بيش ازیک چهارم داروهای که انسان استفاده می کندازگياهان اين جنگل ها به دست می آيد.ماده اوليه وخام صنايع کاغذسازی ازجنگل ها است.

اين جنگل ها برای زندگی انسان مناسب وايده آل نیست ،بااين حال قبايلی ماننديانومامودرامريکای جنوبی وپاماگيری دراسترلياوقبايلی درافريقا دراين جنگل ها زندگی می کنند.اين قبايل خودرابامحيط اطراف خودهمآهنگ ساخته اند .اين قبايل تهديدی برای اين جنگل ها محسوب می شوند،زيراباپاک کردن جنگل هابرای کشت وزرع وياآتش زدن، جنگل وحيات حيوانات واتمسفرزمين را به خطرانداخته اند.نزديک به 80000هکتارازاين جنگل ها هرسال تخريب وبيش از50000گونه ازاشکال حيات اين جنگل ها درسال از بين می رود. خاکهای اين منطقه اسيدی وفقير هستندزيراعمل تجزيه خاک سريع وخاک درمعرض شديدخاکشويی توسط باران قراردارد.

ويژگيها

جنگل های نواحی استوايی دارای ويژگيهای زير است:

–  بين مدارهای راس السرطان وراس الجدی گسترده شده اند.

–  دارای بارندگی نسبتا منظم درسرتاسرسال هستند.مجموع بارندگی ساليانه2000میلیمتراست .کم بارانترين ماه سال حداقل دارای 120 ميليمتراست.

– دمای متوسط اين منطقه بين 20تا 25 درجه سانتيگراد است وتغييرات دمايی ساليانه (کمتراز 5درجه) وروزانه بسياراندک است .

–  این ناحيه بيشترين مقدارانرژی آفتاب رادريافت می کند.بطورمعمول طول روزدوازده ساعت است

مشخصات پوشش گياهی وجانوری

– ارتفاع درختان درقسمتهای مختلف جنگل غالبا بين 30تا 40 متراست .تاج درختان بسيارفشرده است ونور اندکی به لايه های پايين می رسد.

– ترکیب گونه های درختی تشکيل دهنده بسيارمتنوع است .برای مثال گاهی درسطح 2کيلومتر300گونه درختی وجوددارد.

– درلايه های درختان مرتفع گياهان بسياری ازگروه بالارونده وپيچنده غيرانگلی می رويندکه ازتنه درختان به عنوان تکيه گاه استفاده می کنندوبرای رسيدن به نورخودرابه بالاترمی رسانند.

–  روی لايه های خاک جمع شده درپای درختان وکنارشاخه ها ،بسياری ازثعلبيان می رويندکه غيرطفيلی هستند.

– پوشش علفی درکف جنگل کم است وتنهابرخی گياهان سايه پسندزندگی می کنند.

–  تنوع جانوری بسيارزياداست .بيشترحيوانات ،مانندميمونها،مورچه خواران درروی درختان زندگی می کنند.بعضی ازجانوران ماننددوزيستان ،خزندگان ومارهادرسطح خاک زندگی می کنند.

–  اين جنگل ها معمولادارای سه لايه هستند:

   لايه اول : به صورت درختان بسياربلندکه دربالای سطح تاج عمومی رشدمی کنند.

   لايه دوم : لایه تاج  که دارای رشدمداوم وارتفاعی تقريبا 30 متر است.

   لايه سوم :لايه زيرتاج که ازتنه درختان ،بوته ها ،درختان کوچک تشکيل شده است.

 

  جنگل های بارانی آمازون در خطرند

طرفداران محیط زیست رفع ممنوعیت فروش محصولات اصلاح ژنتیکی شده در برزیل را تهدید جدی برای جنگل های بارانی آمازون می دانند. در قانون جدید، عرضه و کشت محصولات اصلاح ژنتیکی شده به ویژه سویا برای صادرات تایید شده است. شرکت های بیوتکنولوژی و کشاورزان بزرگ برندگان این قانون جدید محسوب می شوند. هرچند این اقدام و همچنین قانونی شدن تحقیقات بر روی سلول های بنیادی جنین انسان از دید مردم برزیل حرکتی به سوی برزیل نوین است، اما طرفداران محیط زیست می گویند جنگل های بارانی و کشاورزان کوچک بازنده ماجرا هستند. طرفداران محیط زیست نگران هستند محصولات اصلاح ژنتیکی شده، گونه های بومی را نابود کند، در زنجیره غذایی اختلال به وجود آورد و امکان ورود این محصولات به مناطق جدید مانند جنگل های پاکسازی شده آمازون را فراهم سازد. تخریب بزرگ ترین جنگل بارانی جهان طی دو سال گذشته برای دومین بار به بالاترین حد خود رسید. سال گذشته بخشی از جنگل آمازون به وسعت ۲۳ هزار کیلومتر مربع نابود شد. طرفداران محیط زیست می گویند دامداران و چوب برها درختان جنگل های بارانی و علفزارهای استوایی را نابود می کنند و کشاورزان زمین های خالی شده از درخت را به کشتزار تبدیل می کنند.

ريشه كن كردن درختان جنگل‌هاي آمازون

آيا ريشه كن كردن درختان جنگل‌هاي آمازون كه به ظاهر موجب توسعه اقتصادي شده و به كسب و كار رونق بخشيده سرانجامي طلايي دارد؟

نتيجه مطالعات يك گروه محقق بين‌المللي شامل كارشناساني از دانشگاه كمبريج و كالج سلطنتي لندن در مورد جنگل‌هاي آمازون بيانگر اين واقعيت است كه تهي كردن جنگل‌ها از درخت براي ساختن الوار و مسطح كردن آن براي كشت محصولات كشاورزي و امور دامداري گرچه ممكن است در كوتاه مدت باعث افزايش ثروت و بهبود وضع زندگي در بخش‌هايي از برزيل شود اما اين توسعه پايدار نبوده با گذشت زماني نه‌چندان طولاني شرايط زندگي مردم به حالت اوليه خود كه پايين‌تر از سطوح شناخته شده بين‌المللي است باز خواهد گشت.

به گفته اين گروه محقق، از سال‌2000، حدود 155‌هزار كيلومتر مربع از جنگل‌هاي بارانزاي آمازون در كشور برزيل دستخوش تجاوز و تعدي عده‌اي فرصت‌طلب و سود‌جو قرار گرفت و اين تخريب به حدي است كه به‌طور متوسط سالانه بيش از يك ميليون و 800هزار ‌هكتار (تقريباً به اندازه مساحت كشور كويت) از جنگل‌ها به مراتع و چراگاه و مزارع كشاورزي تبديل مي‌شوند.

تيمي كه اين گروه محقق را پشتيباني مي‌كند تجزيه و تحليلي روي زندگي افرادي كه در 286 قصبه آمازون ساكنند انجام داده و به اين نتيجه رسيده است كه اين مناطق اگرچه ابتدا توسعه زيادي داشته‌اند ولي در نهايت سرانه درآمد اين جوامع محلي نيز سطح معيشت و سواد‌شان تنزل داشته است.

آمازون يكي از مناطقي است كه كمترين توسعه را در برزيل داشته است، اگر چه فرض بر اين است كه جايگزيني جنگل‌ها با مزارع غلات و مراتع براي چراي دام‌ها و الوار‌كردن چوب درختان ممكن است به پر كردن جيب‌ها بينجامد و شرايط زندگي را دگرگون سازد اما در دراز‌مدت اين درآمد‌ها پايدار نمي‌ماند.كيفيت زندگي مردم با توجه به سطح درآمد، ميزان سواد و طول عمر افراد سنجيده مي‌شود اما در آمازون شرايط بدين گونه نيست چون درآمد بالا به گسترش علم و دانش، كيفيت بهداشت و عمران و آباداني كمك چنداني نكرده است.

آندرو فورد، سرپرست گروه تحقيق معتقد است كه جنگل‌هاي آمازون در جهان به خاطر ارزش‌هاي طبيعي، تنوع زيست بوم و نوع آب و هوا منحصر به فرد است و اگر به همين وضع از جنگل‌ها بهره كشي شود زمان زيادي نمي‌گذرد كه گسترش جنگل زدايي تا مرز زمين‌هاي لم‌يزرع پيش خواهد رفت.

تبديل جنگل‌هاي آمازون به بيابان

به گفته وي، برداشت بي‌رويه از چوب درختان و چراي بي‌وقفه در مراتع و كاشت محصولات كشاورزي در مناطق آمازون به سرعت زمين‌ها را تضعيف كرده آنها را به زمين‌هايي غيرقابل كشت تبديل مي‌كند. به‌عنوان مثال يك سوم از مناطقي كه به‌عنوان چراگاه از اوايل سال‌1990 مورد استفاده قرار گرفته‌اند در حال حاضر به بيابان تبديل شده و قابل استفاده نيستند. وي هشدار مي‌دهد كه با توجه به هجوم جمعيت مهاجري كه به‌عنوان گله دار، زنبوردار، دهقان، معدنچي، نجارو زمين‌خوار به منطقه سرازير مي‌شوند بايد منتظر فجايعي خطر‌ناك در آمازون باشيم.

آندرو فورد ياد آور مي‌شود، به همان اندازه كه بهره‌برداري از اين مناطق براي عده‌اي سودجو خوشايند است صدها برابر براي محيط‌زيست خطرناك است و جلو‌گيري از اين كار به سود مردم منطقه و جهان خواهد بود. البته اين كار بسيار دشوار است و همت جهاني را مي‌طلبد.

رودخانه آمازون

آمازون بزرگ ترین رودخانه جهان است که انشعابات زیادی دارد که بخشی از آن به دریا ریخته و نیز حدودا دو درصد از آب شیرین این رودخانه به اقیانوسها میریزد. بستر این رودخانه بسیار عریض و طویل است و از نظر درازا یکی از طولانی ترین رودخانه ها ی جهان است که بین ۶.۲ و ۶.۷ هزار کیلومتر درازا دارد.

در طول سده گذشته رودخانه های آمازون و نیل برای اثبات طویلترین بودن همواره با یکدیگر در رقابت بوده اند. طول واقعی این رودخانه ها همواره در معرض تغییر و تحول بوده و هرگز متخصصان نتوانسته اند مقدار واقعی آن را اندازه گیری کنند. آمارها نشان داده که رود نیل در افریقا به شکل متغیر بین ۵.۴ تا ۶.۷ هزار کیلومتر درازا دارد. اما جدا از این مساله در خصوص مقدار آب موجود، هیچ شکی نیست که آمازون پر آب تر است.

در فصل خشکی و کم آبی پهنای رود آمازون به حدود ۱۱.۶ کیلومتر میرسد. این منطقه از آمریکا ی جنوبی توسط بستر اصلی رودخانه و البته انشعابات فرعی آن که گاها به سه برابر خود رودخانه میرسد محاصره می شود.

پرنده توکان روی یک درخته عنبه در کناره های رود آمازون به طور متوسط در فصل کم آبی زمینها به مسافت ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر از آب پوشیده می شود و در فصول بارانی حوزه رودخانه حتی تا ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر هم میرسد. زمانی که رود آمازون طغیان می کند و انشعابات آن هم پر آب و طغیانی می شوند، ممکن است عرض آن در مدخل رودخانه به ۳۲۵ کلیومتر و در سایر نقاط به ۴۰ کیلومتر نیز برسد. دهانه رود یعنی جایی که با دریا ارتباط دارد بسیار پهن و البته عمیق است، به طوریکه کشتیهای بزرگ می توانند به راحتی می توانند در آن رفت و آمد کنند.

طبیعت بکر آمازون تنها بزرگ ترین رودخانه جهان نیست بلکه خانه حیات وحش و طبیعت دست نخورده دنیاست. آیا تا به حال یک گربه ماهی دیده اید؟ آنها به راحتی در آبهای گرم و نسبتا راکد دریاچه ها پیدا می شوند و البته برخی از مردم آنها را به عنوان حیوانات خانگی در آکواریوم هایشان نگاه میدارند. گربه ماهی ها واقعا بد قیافه هستند و به شکل عجیبی کریه اند و با سر پهن و تختی که دارند و موهایی که اطراف سر و دهانشان روییده، شبیه ماهی هستند.

این گربه ماهیها در آمریکا بسیار آشنا هستند و مردم آنها را به خوبی تشخیص می دهند. اما گربه ماهیهایی که در بزرگ ترین رودخانه جهان زندگی می کنند به علت زندگی در طبیعت بکر از حد نرمال و طبیعی خود بسیار بزرگ تر و تنومندتر هستند و گاها وزن آنها به ۹۰ کیلوگرم هم میرسد.

یک آناکوندا که توسط بومیان گرفتار شده است بزرگ ترین ماهی های آب شیرین در جهان در آبهای رود آمازون زندگی می کنند. آراپیما (Arapaima) که در زبان محلی Arapaima gigas نامیده می شود بزرگ ترین و مشهورترین ماهی آب شیرین در جهان است که در حدود ۴ متر طول و ۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد.

از سوی دیگر آمازون خانه و پناهگاه مخلوقات عجیب دیگری مثل: آناکوندا (Anaconda) نوعی مار یا افعی بسیار بزرگ متعلق به آمریکای جنوبی یا پیرانها (Piranha) یکی از وحشی ترین حیوانات دنیا و … نیز هست.

تولد رودخانه اما واقعا آمازون چطور این چنین بزرگ و طویل شد؟ اولین دلیل آن موقعیت جغرافیایی آن و جایی که قرار گرفته است است. در منطقه استوایی و در حقیقت روی کمربند استوا و گرمترین جای کره زمین. در این منطقه چیزی حدود ۱۰۱۶ سانتی متر در سال باران میبارد یعنی بطور متوسظ ۳ سانتی متر باران در روز. با این تفاسیر می توان بسادگی متوجه شد که کشورهای نواحی جنوبی آمریکا به مثابه یک زیر گلدانی همیشه در معرض خطرات ناشی از طغیان آمازون و بارندگیهای شدید فصلی هستند.

هنگامی که باران میبارد و آب رود بالا می آید مناطق و زمینهای پست، مزارع و شالیزارها همگی زیر آب میروند. حجم خالص آب باران در جنگلهای آمازون به علت قرارگرفتن در سراشیبی با هم جمع شده و همگی در یک شبه جلگه به رودخانه آمازون میریزند.

آمازون بزرگترین رودخانه جهان است که انشعابات زیادی دارد که بخشی از آن به دریا ریخته و نیز حدودا دو درصد از آب شیرین این رودخانه به اقیانوسها میریزد. بستر این رودخانه بسیار عریض و طویل است و از نظر درازا یکی از طولانی ترین رودخانه ها ی جهان است که بین ۶.۲ و ۶.۷ هزار کیلومتر درازا دارد.

در طول سده گذشته رودخانه های آمازون و نیل برای اثبات طویلترین بودن همواره با یکدیگر در رقابت بوده اند. طول واقعی این رودخانه ها همواره در معرض تغییر و تحول بوده و هرگز متخصصان نتوانسته اند مقدار واقعی آن را اندازه گیری کنند. آمارها نشان داده که رود نیل در آفریقا به شکل متغیر بین ۵.۴ تا ۶.۷ هزار کیلومتر درازا دارد. اما جدا از این مساله در خصوص مقدار آب موجود، هیچ شکی نیست که آمازون پر آب تر است.

در فصل خشکی و کم آبی پهنای رود آمازون به حدود ۱۱.۶ کیلومتر میرسد. این منطقه از آمریکا ی جنوبی توسط بستر اصلی رودخانه و البته انشعابات فرعی آن که گاها به سه برابر خود رودخانه میرسد محاصره میشود.

به طور متوسط در فصل کم آبی زمینها به مسافت ۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر از آب پوشیده میشود و در فصول بارانی حوزه رودخانه حتی تا ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر هم میرسد. زمانی که رود آمازون طغیان میکند و انشعابات آن هم پر آب و طغیانی میشوند، ممکن است عرض آن در مدخل رودخانه به ۳۲۵ کلیومتر و در سایر نقاط به ۴۰ کیلومتر نیز برسد. دهانه رود یعنی جایی که با دریا ارتباط دارد بسیار پهن و البته عمیق است، به طوریکه کشتیهای بزرگ میتوانند به راحتی می توانند در آن رفت و آمد کنند.

طبیعت بکر

آمازون تنها بزرگترین رودخانه جهان نیست بلکه خانه حیات وحش و طبیعت دست نخورده دنیاست. آیا تا به حال یک گربه ماهی دیده اید؟ آنها به راحتی در آبهای گرم و نسبتا راکد دریاچه ها پیدا میشوند و البته برخی از مردم آنها را به عنوان حیوانات خانگی در آکواریوم هایشان نگاه میدارند. گربه ماهی ها واقعا بد قیافه هستند و به شکل عجیبی کریه اند و با سر پهن و تختی که دارند و موهایی که اطراف سر و دهانشان روییده، شبیه ماهی هستند.

این گربه ماهیها در آمریکا بسیار آشنا هستند و مردم آنها را به خوبی تشخیص میدهند. اما گربه ماهیهایی که در بزرگترین رودخانه جهان زندگی میکنند به علت زندگی در طبیعت بکر از حد نرمال و طبیعی خود بسیار بزرگتر و تنومندتر هستند و گاها وزن آنها به ۹۰ کیلوگرم هم میرسد.

یک آناکوندا که توسط بومیان گرفتار شده است بزرگترین ماهی های آب شیرین در جهان در آبهای رود آمازون زندگی میکنند. آراپیما (Arapaima) که در زبان محلی Arapaima gigas نامیده میشود بزرگترین و مشهورترین ماهی آب شیرین در جهان است که در حدود ۴ متر طول و ۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد.

از سوی دیگر آمازون خانه و پناهگاه مخلوقات عجیب دیگری مثل : آناکوندا (Anaconda) نوعی مار یا افعی بسیار بزرگ متعلق به آمریکای جنوبی یا پیرانها (Piranha) یکی از وحشی ترین حیوانات دنیا و … نیز هست.

تولد رودخانه

اما واقعا آمازون چطور این چنین بزرگ و طویل شد؟ اولین دلیل آن موقعیت جغرافیایی آن و جایی که قرار گرفته است میباشد. در منطقه استوایی و در حقیقت روی کمربند استوا و گرمترین جای کره زمین. در این منطقه چیزی حدود ۱۰۱۶ سانتی متر در سال باران میبارد یعنی بطور متوسظ ۳ سانتی متر باران در روز. با این تفاسیر میتوان بسادگی متوجه شد که کشورهای نواحی جنوبی آمریکا به مثابه یک زیر گلدانی همیشه در معرض خطرات ناشی از طغیان آمازون و بارندگیهای شدید فصلی هستند.

هنگامی که باران میبارد و آب رود بالا می آید مناطق و زمینهای پست، مزارع و شالیزارها همگی زیر آب میروند. حجم خالص آب باران در جنگلهای آمازون به علت قرارگرفتن در سراشیبی با هم جمع شده و همگی در یک شبه جلگه به رودخانه آمازون میریزند.

 آب و هوای جنگلهای بارانی آمازون

جنلگهای بارانی آمازون در تمام فصول سال دارای هوایی گرم با رطوبتی بسیار زیاد می باشند . متوسط درجه حرارت ، در مرکز آمازون ، در حدود ۳۰ درجه سانتیگراد (۸۶ درجه فارنهایت) غربی ترین بخش این منطقه ، در حدود ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۶ درجه فارنهایت) می باشد . تقریباَ هر روزه باران سنگینی در سرتاسر آمازون می بارد.

چه اتفاقی برای مردم بومی آمازون افتاد؟

قبل از کشف جهان جدید توسط کریستف کلومب در قرن ۱۵ میلادی، حدود هفت الی ده میلیون آمریکایی تخمین زده شده در جنگلهای انبوه آمریکا زندگی می کردند و حدود نیمی از آنها در برزیل زندگی می کردند. شهرهای بزرگ ایجاد شده در آندس و آمازون جوامع فرهنگی را حمایت کردند. با ورود اروپائیان پایان تمدنهای بومی در مرکز آمریکای جنوبی آورده شد. اروپائیان امراضی که میلیونها آمریکایی را کشت با خود بردند و در صد سال ورود این خارجیها جمعیت آمریکایی کاسته شد، بیشتر از ۹۰ % مردم بومی در داخل جنگل زندگی می کردند.

فقط 7 منطقه  جنگلی حفاظت شده در کل دنیا وجود دارد.در کل دنیا تنها 7 منطقه جنگل طبیعی حفاظت شده وجود دارد که این مناطق ارزشمنداز نظر تنوع گونه های گیاهی و جانوری، محدوده وسیعی از کره زمین را تشکیل می دهند.   به گزارش سبزپرس و به نقل از صلح سبز آلمان ،متاسفانه سالانه حدود 15 میلیون هکتار، یعنی منطقه ای به وسعت 3 برابر کشور سوئیس، از وسعت این مناطق کم نظیر کاسته می شود. تنها راه برای حفظ و نجات آخرین جنگل های بکر و کوه های زمین که امروزه فقط 20% از وسعت اولیه آن ها باقی مانده است، گسترش مناطق تحت حفاظت است تا به این ترتیب شاید بتوان هر گونه بهره برداری، چه صنعتی و چه عمرانی را از این مناطق مطلقا ممنوع کرد

جنگل های حفاظت شده دنیا

1_ جنگل های امریکای جنوبی

2_ جنگل های امریکای مرکزی

جنگل های آمازون بزرگ ترین جنگل های بارانی و بکر سطح زمین و درعین حال در خطر نابودیست. افزایش تقاضا برای چوب اصیل و ناب در کشورهای پیشرفته صنعتی و صادرات بی رویه سوبا به کشور چین باعث نابودی سطح وسیعی از  جنگل های آمازون شده است.این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست برزیل به دلیل کمبود بودجه ، دیگر قادر به حفظ جنگل ها و در واقع مبارزه با قاچاقچیان و صادرکنندگان چوب و سویا نیست؛ به همین دلیل خسارات جبران ناپذیری به منطقه وارد شده است.

3_ جنگل های افریقا

این جنگل ها از نظر وسعت بعد از جنگل های آمازون قرار دارند. این مناطق نه تنها محل زندگی بسیاری از گیاهان و جانوران شگفت انگیز و بی نظیر دنیاست، بلکه نقش حیاتی و بزرگی را در سیستم آب و هوایی افریقا ایفا می کند .

4_ مناطق جنگلی اروپا

تمامی مناطق جنگلی اروپای مرکزی به غیر از چند منطقه جنگلی پراکنده، در شرق و جنوب شرقی این قاره واقع شده اند. این جنگل ها که امروزه تولید کننده اصلی چوب درختان سوزنی برگ هستند، در گذشته جنگل های انبوه درختان پهن برگ بوده و مناطق وسیع تری از اروپای مرکزی و غرب اروپا را در بر داشته است. جنگل های بوریل یا تایگا که مهم ترین محل زیست خرس های قهوه ای به حساب می آیند امروزه در این قاره فقط در اسکاندیناوی و روسیه که از پر جنگل ترین کشورهای دنیا هستند ، به چشم می خورد. بدون شک با از بین رفتن این جنگل ها زندگی این جانداران هم در خطر خواهد بود.

5_ جنگل های امریکای شمالی

جنگل های وسیع بوریل و جنگل های استوایی ساحل غربی هنوز در کانادا محدوده بزرگی را تشکیل می دهند؛ اما بدون شک بهره برداری های صنعتی، به تدریج باعث از بین رفتن جنگل های بوریل هم خواهند شد. این مناطق باید ضرورتا تحت حفاظت قرار گیرند ؛چراکه ادامه حیات بسیاری از گیاهان و جانوران به وجود درختان این مناطق بستگی دارد. از سوی دیگر این جنگل ها محل زندگی صدها قبیله انسانی است. همچنین از بین بردن این جنگل ها پیامدهای ناگواری در تغییرات آب و هوای دنیا خواهد داشت.

6_ مناطق جنگلی سیبری

با وجود سرمای 50_ درجه سلسیوس ، درختان سوزنی برگ در روسیه قادر به رشد و نمو  هستند. گرچه شرایط فوق العاده آب و هوایی در این مناطق حکم فرماست، اما تعداد بی شماری قارچ، سرخس، خزه و جلبک در آنجا قادر به حیات هستند و حتی پستانداران بزرگ جثه امکان تغذیه و زندگی در این مناطق را دارند.

7_ مناطق جنگلی آسیای جنوب شرقی

این جنگل ها بین دو قاره آسیا و استرالیا، مجمع الجزایر اندونزی و گینه نو پراکنده هستند.  جنگل های اولیه و باارزش آسیا محدوده بزرگی را دربر گرفته اند؛ از جنگل های مانگروی گرفته تا جنگل های همیشه سبز در ارتفاعات 4000 متری کینبالو در شمال بُرنئو، با هزاران پروانه رنگارنگ و پینه دوزهای زیبا و درخشان، بیش از 500 گونه مختلف پستانداران و 1600 گونه پرندگان، مجموعه بی نظیری را به نمایش می گذارند.

ناشران هم می توانند از جنگل ها حمایت کنند

امروزه تنها 20 % از وسعت ابتدایی جنگل های اولیه  با آن همه تنوع گونه ای، باقی مانده است. یکی از راهکارهای نجات این مقدار کم و باارزش از جنگل های باقی مانده از خطر نابودی، کاهش استفاده بی رویه از کاغذ و ترویج استفاده از کاغذ های بازیافت شده است.

 در این راستا ناشران کتب و نشریات می توانند نقش بسیار مؤثری در ایجاد این دگرگونی مثبت داشته باشند.

آلودگي

 علوم بررسي شرايط جوي نظريه عجيبي مطرح کرده اند مبني بر اينکه آب و هواي پاک و عاري از آلاينده ها براي جنگلهاي آمازون خطرناک است. به گزارش مهر، اين مطالعه جديد که به سرپرستي گروهي از دانشمندان انگليسي و برزيلي انجام شده است نظريه تازه اي مطرح مي کند که در آن بر ارتباط ميان کاهش آلاينده دي اکسيد سولفور ناشي از سوزانده شده ذغال سنگ و افزايش دماي سطح آب در منطقه حاره اي آتلانتيک شمالي تاکيد شده است.

به گفته اين محققان نتيجه اين ارتباط افزايش بالقوه خطر وقوع خشکسالي در مناطق جنگلي آمازون خواهد بود.جنگلهاي آمازون دربرگيرنده يک دهم کربن ذخيره شده در اکوسيستمهاي زميني است و از آن گذشته به آن لقب ششهاي زمين را داده اند اما تغييرات زيست محيطي که عمدتا به دست بشر صورت گرفته است حيات آن را در معرض خطر قرار داده است. دانشمندان اين پروژه از مدلسازي هاي رايانه اي براي شبيه سازي تاثيرات تغييررات جوي قرن بيستم بر جنگلهاي آمازون استفاده کردند.آنها اين مدل را با داده هاي مربوط به خشکسالي سال 2005 ميلادي مقايسه کردند که موجب وقوع خشکسالي در حوزه آبگير آمازون و وارد آمدن خسارات جدي به اکوسيستم منطقه شد.بر اساس گزارش زي نيوز، دانشمندان برآورد مي کنند که از سال 2025 ميلادي به بعد هر يک سال درميان خشکسالي مشابهي روي داده و از سال 2060 به بعد نيز در هر 10 سال شاهد وقوع خشکسالي در 9 سال خواهيم بود. دانشمندان اين بررسي دريافته اند ذرات معلق سولفات ناشي از سوخته شده ذغال سنگ در صنايع در دهه 70 و 80 ميلادي موجب کاهش نسبي گرمايش زمين شده بود.دانشمندان علت اين پديده را بازتابش نور خورشيد به وسيله اين ذرات عنوان کرده اند. سایت خبری ایران: محققان اعلام كردند كه حدود 64 درصد از جنگل‌هاي سراسر جهان از جمله جنگل‌هاي آمازون از بين رفته است.

به گزارش سرویس علم و تکنولوژی سایت خبری ایران به نقل از فرانسپرس(INA)، اتحاديه اروپا و كشورهاي قاره جنوبي آمريكا سعي در احيا جنگل‌هاي سراسر جهان به ويژه جنگل‌هاي آمازون دارند.بسياري از جنگل‌ها در سراسر جهان به هدف مصارف صنعتي مي رسند اين امر سبب نابودي بسياري از درختان شده است در اين ميان بسياري از درختاني كه قطع مي‌شود جزء نادرترين گونه‌ها به شمارميايد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه حدود 64 درصد از جنگل‌ها در سراسر جهان از بين رفته است.يكي از مهمترين زيستگاه‌ها جنگل‌هاي آمازون است كه از هجوم انسانها بي‌بهره نبوده است به گفته محققان در اعماق جنگل‌هاي آمازون هنوز بسياري از گونه‌هاي زيستي براي آنها ناشناخته است و عمل نابودي جنگل‌ها سبب نابودي اين گونه ها نيز مي‌شود.

برزيل جزء آن دسته از كشورهايي است كه براي حفظ منابع طبيعي تا سال 2012  حدود 21ميليارد دلار هزينه كرده است اين امر به منظور گسترش جنگل‌ها است جنگل‌ها از مهمترين منابعي هستند كه قادر هستند ميزان آلودگي محيط را تعديل كنند.

 

منابع

وبلاگ نجات آمازون

سايت آفتاب

پاسخ پیشنهاد درس هفتم پیام های آسمانی پایه نهم

زندگینامه و اقدامات شاه عباس صفوی

معرفی کامل انواع قیدها در زبان فارسی

معرفی جنگل های بارانی استوایی

احمدرضا:

سلام
تبادل لینک می کنید ؟
PAYAOAD.IR

1394/8/16

پکیج تست علوم تجربی پایه نهم

پکیج تست فارسی پایه نهم

پکیج تست پیام‌های آسمان پایه نهم

نمونه آزمون پیشرفت تحصیلی

در تلگرام نیز همراه شما هستیم! کانال ما را در تلگرام دنبال کنید.

نشان‌گذاری

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

فواید

جنگل دارای فواید بیشماری است که بشر بیشتر آن‌ها بر زندگی بشر اثر مثبتی می‌گذارند. در جنگل‌ها انواع قارچ‌ها، میوه‌ها و حتی ساقه‌های گیاهان و درختان دیده می‌شود که غذای عدهٔ زیادی از انسان‌ها را تشکیل می‌دهند. درختان جنگل گاز دی اکسید کربن هوا را دریافت می‌کنند و طی عمل فتوسنتز، آن را تبدیل به اکسیژن می‌کنند. همچنین چوب درختانی جنگلی در ساختمان سازی، تهیهٔ کاغذ و تهیهٔ وسایل منزل کاربرد دارد. جدای از همهٔ این‌ها، سایهٔ درختان جنگل‌های انبوه، هر آدمی را از گرمای طاقت فرسا نجات می‌دهد!

تخریب جنگلها

در جنگلهای طبیعی شروع سیکل تمامی و تحملی در جنگل و به تبع آن روند توسعه و پایداری در اکوسیستم‌های جنگلی همراه با مرحله تحولی «تخریب» همراه‌است. بنابراین یک درخت جنگلی پس از رسیدن به سن دیر زیستی فیزیولوژیک، یعنی زمانی که اندامهای مختلف یک درخت جنگلی در نتیجه کهولت سن و پیری، دچار نارسایی شدند، در نتیجه اختلالاتی که در فعالیتهای بیولوژیکی گیاه حادث می‌شود، که نماد ظاهری آن خشک شدن شاخه‌ها و اندامهای قسمت‌های هوایی درخت (تاج)، کوچک شدن سطح تاج پوشش درخت، پوسیده و توخالی شدن تنه در اثر حمله آفات و بیماریها خواهد بود. در چنین شرایطی با حدوث یک باد سنگین و با بارش سنگین نزولات جوی (بخصوص برف)، ایجاد زلزله، صاعقه، زمین لغزش و سایر عوامل تخریب طبیعی، درختان مزبور افتاده و در نتیجه حرفه‌هایی در تاج پوشش جنگل ایجاد می‌شود که در واقع روندهای تحولی در جنگلهای دست نخورده (جنگل بکر) از همین نقطه آغاز می‌شود. (دلفان اباذری ۱۳۸۱). این مرحله تحول می‌تواند به طور نسبی طولانی (در یک سیکل طبیعی) و یا کوتاه مدت (در نتیجه حدوث عوامل غیر مترقبه طبیعی) باشد (Emborg و همکاران ۲۰۰۰).

به دنبال ایجاد حفره در توده‌های جنگلی و تابش نور بر عرصه رویشگاه با مساعد بودن شرایط رویشگاهی و وجود بذر مناسب (به لحاظ کمی و کیفی)، گروههای زادآوری به تدریج حفره‌های موجود را پوشش می‌دهند که این مرحله از تحول را تحت عنوان «مرحله تحولی تجدید حیات» نامیده می‌شود. گروههای زادآوری به مرور زمان و در نتیجه رقابت بین آنان بر میزان رشد قطری و ارتفاعی خود می‌افزاید و در این مرحله تعداد قابل توجهی از نهالها مغلوب واقع شده و به تدریج حذف می‌شوند. ولی پایه‌های موجود بر میزان رشد خود همچنان خواهند افزود، این مرحله را در اصطلاح«مرحله تحولی صعود و افزایش رشد» یا «مرحله تحولی تشکیل توده» نامیده می‌شود. توده‌های جوان تشکیل شده در حفره‌ها، در مراحل اولیه به صورت یک جنگل جوان نسبتاً همسال به نظر می‌رسند که در اصطلاح تحت عنوان «فاز جنگل جوان» نامیده می‌شوند. در این توده‌ها به تدریج برخی از پایه‌ها که از شرایط رویشگاهی مطلوب تری مانند نور، رطوبت، خاک، جهت و… بهره مند هستند از نظر رشد قطری و ارتفاعی از سایر پایه‌ها پیشی گرفته و ضمن ایجاد تفاوت آشکوب، تفاوتهایی نیز از نظر قطر نمایان می‌سازند. در این مرحله جنگل دارای ساختار پلکانی خواهد بود و به عبارت دیگر درختان با قطر و ارتفاع متفاوتی در عرصه جنگل دیده می‌شوند که در اصطلاح این وضعیت را تحت عنوان «فاز تک گزیده» می‌توان نامگذاری نمود. با عبور از این مرحله و به تدریج درختان موجود در توده جنگلی به یک ساختار مشخصی می‌رسند که در آن درختان موجود دارای ارتفاع نسبی برابر (یک آشکوبه) و از نظر قطری نیز نزدیک به هم هستند. در این وضعیت جنگل به ظاهر به توده جنگلی همسال نزدیک است که از آن تحت عنوان «جنگل همسال دروغین» نیز اسم برده می‌شود، که این مرحله تحت عنوان «مرحله تحولی اپتیمال» نامگذاری می‌شود. تحولات در جنگل چنانچه تحت مداخلات شدید انسانی قرار نگیرد در جنگلهای طبیعی شمال ایران در یک سیکل طبیعی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ سال به درازا می‌کشد (دلفان اباذری ۱۳۸۱ و Korpel ۱۹۹۵). اما در جنگلهایی که تحت مدیریت قرار می‌گیرند، دخالتهای علمی سبب آن می‌شود که طول هر یک از این مراحل تحولی را کوتاهتر نموده و در ضمن ارزش‌های تولیدی درختان جنگلی را نیز افزایش می‌دهند.

نمونه‌های جنگلی

به طور کلی جنگل به بیوم‌هایی گفته می‌شود که درختان و سایر گیاهان چوبی در آنها غالب هستند. جنگل‌ها بر اساس خصوصیات گوناگونی دسته بندی شده‌اند. بر حسب عرض جغرافیایی، جنگل‌ها را به سه نوع یا تیپ عمده دسته بندی می‌کنند که هر یک از این انواع، خود به گروه‌های کوچکتری تقسیم می‌گردند. این سه نوع جنگل بر اساس طبقه بندی بر حسب عرض جغرافیایی عبارتند از: جنگل‌های حاره‌ای یا گرمسیری، جنگل‌های معتدله، جنگل‌های شمالی یا تایگا.

جنگل‌های معتدله در شرق آمریکای شمالی، شمال شرقی آسیا و غرب و مرکز اروپا به چشم می‌خورند. فصل‌های مشخص با یک زمستان مشخص، خصوصیت این جنگل‌ها هستند. آب و هوای این جنگل‌ها معتدل است و یک فصل رویش ۲۰۰-۱۴۰ روزه در آنها وجود دارد. دما از ۳۰- درجه تا ۳۰ درجه سانتی گراد متغیر است و میزان بارندگی سالیانه ۱۵۰۰-۷۵۰ میلی متر می‌باشد. خاک این جنگل‌ها حاصلخیز است و به وسیله تجزیه بقایای گیاهی و جانوری، غنی شده‌است. چتر یا سایه بان جنگل‌های معتدله تراکم متوسط دارد و به نور خورشید اجازه نفوذ می‌دهد و در نتیجه، در طبقه زیرین این جنگل‌ها پوشش گیاهی متنوع، غنی و بسیار توسعه یافته‌ای می‌روید و جانوران در طبقات مختلف این جنگل‌ها زندگی می‌کنند. پوشش گیاهی جنگل‌های معتدله با ۴-۳ گونه درختی در هر کیلومتر مربع مشخص می‌شود. خصوصیت درختان این جنگل‌ها برگ‌های پهنشان است که هر ساله می‌ریزد. گونه‌هایی از بلوط، گردو، شوکران، راش، لاله درختی، صنوبر، نارون، افرا، بید و انواع گیاهان علفی که در بهار گل می‌دهند از جمله گیاهان این جنگل‌ها هستند. پوشش جانوری این جنگل‌ها با خرگوش‌ها، سنجاب‌ها، انواع راسوها، پرندگان، گوزن، شیرکوهی، گرگ جنگلی، روباه، خرس سیاه و انواعی از گربه‌های وحشی مشخص می‌شود.

جنگل‌های معتدله در یک طبقه بندی کوچکتر، برحسب توزیع فصل بارندگی شان، به جنگل‌های مرطوب پهن برگ همیشه سبز و مخروطیان، جنگل‌های خشک مخروطیان، جنگل‌های مدیترانه‌ای، جنگل‌های معتدل مخروطیان و جنگل‌های بارانی پهن برگ معتدل تقسیم می‌گردند.

در حال حاضر، جنگل‌های معتدله فقط در نواحی پراکنده و اندکی در جهان باقی مانده‌اند.

جنگل‌های شمالی یا تایگا بزرگترین بیوم خشکی هستند. این جنگل‌ها در بین عرض‌های جغرافیایی ۵۰ و ۶۰ درجه شمالی در کمربندی پهن در اوراسیا (اروپا و آسیا) و آمریکای شمالی یافت می‌شوند: دو سوم در سیبری و بقیه در اسکاندیناوی، آلاسکا و کانادا. فصل‌ها در جنگل‌های شمالی به تابستان‌های نسبتاً گرم، مرطوب و کوتاه و زمستان‌های خشک، سرد و طولانی تقسیم شده‌اند. طول فصل رویش در این جنگل‌ها ۱۳۰ روز است. در جنگل‌های شمالی یا تایگا، دماها بسیار پایین هستند. بارندگی عمدتاً به صورت برف است و به ۱۰۰۰-۴۰۰ میلی متر در سال می‌رسد. خاک دارای ضخامت اندک، فقیر از مواد غذایی و اسیدی است. سایه بان یا چتر این جنگل‌ها به شکلی است که نور اندکی اجازه نفوذ پیدا می‌کند و در نتیجه، طبقه زیرین محدود شده و فقیر است. پوشش گیاهی جنگل‌های شمالی عمدتاً شامل مخروط داران همیشه سبز و مقاوم به سرماست که برگ‌های سوزنی شکل دارند. کاج، صنوبر و سدر از جمله این گونه‌های گیاهی هستند. پوشش جانوری این جنگل‌ها شامل جانورانی از جمله دارکوب‌ها، بازها، موش، خرس، گربه وحشی، روباه، گرگ، گوزن، موش‌های پوزه دار، خفاش‌ها، راسو، انواعی از خرگوش‌ها و انواعی از سنجاب‌ها می‌باشد. قطع درختان به طور گسترده که همچنان در جنگل‌های شمالی ادامه دارد می‌تواند به زودی منجر به نابودی کامل آنها گردد.

در طول ساحل غربی آمریکای شمالی، آب و هوای مرطوب و معتدل، جنگلهای کاج بارانی را که از آلاسکا تا شمال کالیفرنیا امتداد یافته‌اند بوجود آورده‌است. این جنگل منحصر به فرد، مدتهای مدید در معرض تهدید بوده‌است زیرا می‌توان از درختانش برای سوخت و کاغذ سازی استفاده کرد. حدود ۹۰ درصد ازجنگلهای اولیه اکنون کاملاًَ از بین رفته‌اند. گرچه جنگلهایی که درختانشان قطع شده‌اند معمولاَ دوباره کاری می‌شوند، اما رستنی‌های جدید، حیات وحش کمتری را نسبت به جنگلهای اولیه در خود پناه می‌دهند.

گر چه بعضی از نواحی جنگلهای شمالی برای سوخت و کاغذ سازی قطع شده‌اند این منطقه از بسیاری از تغییراتی که برای انواع دیگر جنگلها رخ داده گریخته‌است. حدود ۱۲۰۰۰ سال پیش، اواخر دوران یخبندان که یخچالهای طبیعی، عقب نشینی کردند جنگلهای شمالی اندک اندک به سمت شمال پیش رفته‌اند. قسمت‌های عظیمی از این جنگلها بر روی خاک یخ زده که به جز در قسمت سطحی در طول تابستان، همیشه یخ زده هستند رشد می‌کنند.

جنگل‌ها اهمیتی حیاتی دارند زیرا مأوای متنوع ترین جوامع زیستی جهان و غنی ترین تنوع زیستی زمین هستند. در درون جنگل‌ها تعداد زیادی از داروهای بالقوه و هزاران هزار گونه دیده نشده و کشف نشده، پنهان هستند. همچنین جنگل‌ها توانایی تعدیل آب و هوای جهان را دارند و شرایط آب و هوایی کل زمین را پایدار نگه می‌دارند. این نقش آنها به حدی مهم است که تخریب آنها می‌تواند موجب تغییراتی در مقیاس عظیم و گسترده در آب و هوای کره زمین شود.

با کمال تأسف، قطع درختان بسیاری از جنگل‌های معتدله باستانی و دارای قدمت طولانی را که اهمیت حیاتی برای ما و برای تمامی گونه‌های زیستی جهان دارند رو به نابودی برده‌است. تقاضای فزاینده برای مسکن، کاغذ و انواع محصولات چوبی از حفاظت مطلوب جنگل‌ها جلوگیری کرده‌است و تنها عاملی که می‌تواند جلوی نابودی کامل آنها را بگیرد استفاده عاقلانه تر و محتاطانه تر از جنگل‌ها و تلاش گسترده و جدی برای کاشت مجدد درختان در آنهاست. بهره برداری بی رویه از چوب‌های درختان جنگل‌ها، جنگل زدایی و کشاورزی به صورت سوزاندن زمین و به طور ضربتی در این بیوم‌ها و چرای بیش از حد دام در آنها ضربات مهلکی بر این بیوم‌های ارزشمند هستند. تقاضای روزافزون انسان برای محصولات گوشتی به این وقایع دامن می‌زند. تخریب جنگل‌ها طی سال‌ها در حد وسیع و با سرعتی هولناک اتفاق افتاده‌است و در حال حاضر بسیاری از جنگل‌ها را از دست داده‌ایم و آینده بقیه آنها در گرو این است که انسان، این گونه خردمند! هر چه سریعتر از خواب غفلت بیدار شود و بقایای این گنج گرانبهای هستی را از نابودی مطلق نجات دهد.

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.