آدرس اداره کل ناجا تهران

برگزاري نشست سردار فرماندهي ناجا با محققين و پژوهشگران ناجانشست صمیمی سردار اشتری با محققين و پژوهشگران ناجا در هفته پژوهش رونمايي از کتاب نيروي انتظامي و دفاع مقدس با حضور سردار اشتريسردار اشتري از کتاب نيروي انتظامي و دفاع مقدس رونمایی کرد. بازديد دانش آموزان دبيرستان پسرانه منطقه 6 تهران از موزه پليسدانش آموزان… ادامه خواندن آدرس اداره کل ناجا تهران

ادرس اداره ناجا تهران

سوالات مرتبط با وظيفه عمومي را مي توانيد از طريق مشاوره خدمات وظيفه عمومي مطرح نماييد اين آدرس الكترونيكي صرفاً جهت ارتباط سازمانها ،نهادها ، افراد حقوقي مي باشد   [email protected]  اخبار و مطالب فرهنگی  خود را برای درج در پایگاه فرهنگی سرباز به پست الکترونیک    [email protected] ارسال نمایید . ادرس اداره ناجا تهران… ادامه خواندن ادرس اداره ناجا تهران