آدرس شرکت چگالش تهران

آدرس شرکت چگالش تهران

دوازدهمین همایش بین المللی پتروشیمی آغاز به کار کرد... امکان صادرات ٦٠ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه با بهره برداری از تاسیسات تقویت فشار جدید گاز تبریز فراهم شد. فاز دوم تاسیسات تقویت فشار گاز تبریز با هدف... ...
0 سارا ادرس فوریه 9, 2019