تلفن بیمارستان بهمن تهران

۸۸۵۷۵۹۰۱-۱۰ [email protected] تهران، شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالی، بيمارستان بهمن پزشکی هسته ای یکی از رشته های علم پزشکی محسوب می شود که با استفاده از مواد رادیو اکتیو در تشخیص و درمان بیماری ها به کار می رود با پیشرفت و توسعه روز افزون در زمینه دارویی رادیو اکتیو و تجهیزات تصویر برداری،… ادامه خواندن تلفن بیمارستان بهمن تهران