آدرس بیمارستان جم

فريدون فرح فرشته نبود به مُشك به عنبر سرشته نبود به داد و وهش يافت اين نيكويي تو داد و دهش كن فريدون تويي شعار هفته جهاني هپاتيت: حذف هپاتيت تا سال 1410 جشن هفته ي ملي سرطان با حضور اساتيد متخصص cancer، بيماران بهبود يافته و در حال درمان، و همچنين هنرمندان سينما، در… ادامه خواندن آدرس بیمارستان جم