آدرس درمانگاه تامین اجتماعی در کرج

آدرس درمانگاه تامین اجتماعی در کرج

1 )بیمارستان البرز پذیرش  :  34192364 نوبت دهی تلفنی  :  34128 تلفن خانه :     8-34320001   آدرس : کرج - انتهای باغستان غربی – موسسه خدمات درمانی البرز ( بیمارستان تخصصی البرز ) پآدرس درمانگاه تامین اجتماعی در کرج 2 )بیمارستان هشتگرد نوبت دهی تلفنی  :     8-44213154 و 6-44235064 تلفن خانه :  6-44229013 آدرس : هشتگرد قدیم – بلوار امام (ره ) – جنب بانک رفاه کارگران   3 )دی کلینیک شهید حاجی زاده پذیرش : 33506090 و 33504707 و 3352009 نوبت دهی تلفنی : 33550402 تلفن خانه : 33506090 و 33504707 و 3352009 آدرس : کرج – فاز 4 مهرشهر – بولوار گلها – خیابان ابراهیم بیگی – خیابان 407 شرقی 4 )پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی پذیرش : 32227048 نوبت دهی تلفنی : 32219985 تلفن خانه : 32224054و3224055و32241159و32238494 آدرس :  کرج خیابان شهید بهشتی – نرسیده به میدان شهداء 5 )پلی کلینیک تخصصی حصارک پذیرش :...
0 حسین ادرس فوریه 17, 2019
ادرس بیمارستان تامین اجتماعی در کرج

ادرس بیمارستان تامین اجتماعی در کرج

1 )بیمارستان البرز پذیرش  :  34192364 نوبت دهی تلفنی  :  34128 تلفن خانه :     8-34320001   آدرس : کرج - انتهای باغستان غربی – موسسه خدمات درمانی البرز ( بیمارستان تخصصی البرز ) پادرس بیمارستان تامین اجتماعی در کرج 2 )بیمارستان هشتگرد نوبت دهی تلفنی  :     8-44213154 و 6-44235064 تلفن خانه :  6-44229013 آدرس : هشتگرد قدیم – بلوار امام (ره ) – جنب بانک رفاه کارگران   3 )دی کلینیک شهید حاجی زاده پذیرش : 33506090 و 33504707 و 3352009 نوبت دهی تلفنی : 33550402 تلفن خانه : 33506090 و 33504707 و 3352009 آدرس : کرج – فاز 4 مهرشهر – بولوار گلها – خیابان ابراهیم بیگی – خیابان 407 شرقی 4 )پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی پذیرش : 32227048 نوبت دهی تلفنی : 32219985 تلفن خانه : 32224054و3224055و32241159و32238494 آدرس :  کرج خیابان شهید بهشتی – نرسیده به میدان شهداء 5 )پلی کلینیک تخصصی حصارک پذیرش :...
0 mojtaba ادرس فوریه 16, 2019