آدرس کارخانه چینی مقصود در مشهد

آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه چینی مقصود صندوق پستی: 1611-91375 شماره تماس:35152000 -051 (98+) شماره فکس: 35413600 -051 (98+) آدرس کارخانه چینی مقصود در مشهد آدرس ایمیل:[email protected] آدرس: مشهد، شهرك صنعتي توس، فاز 1 ميدان دوم بلوار كوشش شمالی، کارخانه چینی مقصود صندوق پستی: 1611-91375 شماره تماس:35152600… ادامه خواندن آدرس کارخانه چینی مقصود در مشهد