تماس با شرکت سرمایه گذاری غدیر

تماس با شرکت سرمایه گذاری غدیر

در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت های یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.شایان ذکر است پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن: ٨٨٨٣٧٩٩٧ امور سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر و امور شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با شماره تلفن:٨٨٧٨٧١۶۶ و تماس بگیرند.گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢۶٠٠ شعبه در سراسر کشور، ٣٩١ هزار و٢۵٠ دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، ۴۶٨ هزار مشتری اینترنتی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.تماس با شرکت سرمایه گذاری غدیر
0 شکیبا ادرس فوریه 15, 2019