خواص دارويي زرشک سياه

خواص دارویی و گیاهی :

خواص دارويي ريشه زرشک کوهي

خواص دارویی و گیاهی : نام فارسی: زرشک کوهی – قره میغ- زرک در واقع زرک ریشه زرشک کوهی است که با عصاره آن و ترکیبش با مومیا اصل مومنایی ساخته می شود و مصارف دارویی : ۱- میوه : ضد التهاب ،‌تنظیم کننده فشار خون و بازکننده عروق ،هضم غذا ، مقوی معده ،

خواص درماني ريشه زرشک کوهي

خواص دارویی و گیاهی : نام فارسی: زرشک کوهی – قره میغ- زرک در واقع زرک ریشه زرشک کوهی است که با عصاره آن و ترکیبش با مومیا اصل مومنایی ساخته می شود و مصارف دارویی : ۱- میوه : ضد التهاب ،‌تنظیم کننده فشار خون و بازکننده عروق ،هضم غذا ، مقوی معده ،

خواص دارويي زرشك سياه

خواص دارویی و گیاهی : خواص زرشک کوهی خواص زرشک ق خواص زرشک پلویی خواص زرشک برای پوست زرشک یکی از شناخته شده ترین مواد غذایی به شمار می آید که علاوه بر مصارف خانگی, کاربردهای دارویی نیز دارد. در طب سنتی این ماده غذایی در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد داشت.      

خواص ريشه زرشک وحشي

خواص دارویی و گیاهی : نام فارسی: زرشک کوهی – قره میغ- زرک در واقع زرک ریشه زرشک کوهی است که با عصاره آن و ترکیبش با مومیا اصل مومنایی ساخته می شود و مصارف دارویی : ۱- میوه : ضد التهاب ،‌تنظیم کننده فشار خون و بازکننده عروق ،هضم غذا ، مقوی معده ،

خواص ريشه زرشک کوهي

خواص دارویی و گیاهی : نام فارسی: زرشک کوهی – قره میغ- زرک در واقع زرک ریشه زرشک کوهی است که با عصاره آن و ترکیبش با مومیا اصل مومنایی ساخته می شود و مصارف دارویی : ۱- میوه : ضد التهاب ،‌تنظیم کننده فشار خون و بازکننده عروق ،هضم غذا ، مقوی معده ،