درمان گياهي سرفه خروسکي کودکان

خواص دارویی و گیاهی : خروسک یک عفونت ویروسی شایع است که در کودکان درحال رشد دیده می شود و از طریق هوا منتقل می شود با درمان خروسک در کودکان با ما همراه باشید . خروسک معمولا در کودکان ماه تا سال رخ می دهد و یک مسئله جدی است ، این عفونت سبب