برچسب: روغن کرچک برای چروک زیر چشم

  • روغن کرچک برای چروک زیر چشم

    دکتر گیتا مجیدزاده – به دلیل پوست نازک زیر چشم، این ناحیه جز اولین مناطقی است که نشانه های پیری در آن ظاهر می شود. گاهی به نظر می رسد که چروک زیر چشم وجود ندارد، و گاهی اوقات شما به سختی آن ها را می بینید، تا اینکه یک روز از دیدن آنها تعجب می […]