آدرس بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی تهران

آدرس بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی تهران

طراحی : پویا سامانه دیواشماره هاي تماس :021-55630553             021-55630174 021-55630853             021-55633728 021-55631465             021-55630223  آدرس بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی تهران 021-55630146  تلفن هاي گوياي بيمارستان ( نوبت دهي ): 021-55609951              021-55630665            021-55696705          021-55609952              021-55630668            021-55696706           021-55609953              021-55630669            021-55696707                                                                         021-55696708 ايميل : razihospital@sina.tums.ac.irپيام كوتاه : 3000240كد پستي : 1199663911  شماره فاكس: 55620300-021نشاني : تهران – خيابان وحدت اسلامي – ميدان وحدت اسلامي – بن بست رازي – بيمارستان تخصصي پوست رازيطراحی : پویا سامانه دیواآدرس بیمارستان...
0 مهران کریمی ادرس فوریه 14, 2019