سايت شركت ذخيره شاهد

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری شاهد یکشنبه 29 مهرماه 1397 شرکت سرمایه گذاری شاهد ( سهامی عام ) سايت شركت ذخيره شاهد مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری شاهد در تاریخ 1397/07/29 با حضور بیش از 87 درصد سهامداران برگزار شد . مدیرعامل شرکت شاهد در گزارش خود ضمن برشمردن راهبردهای کلان… ادامه خواندن سايت شركت ذخيره شاهد