شعر زیبا برای تشکر از پدر و مادر

شعر زیبا برای تشکر از پدر و مادر

شاعر سهیل پدر مادر ... شاعر سعید دهقان مروست پدر تبسم گل، گل تبسم مادر دو تا فرشته دو تا چلچله دو تا كفتر همیشه با هم و با هم همیشه تا پایان از ابتداي شكفتن و تا شب پر پر دو همسفر همه جا پابه پاي هم باهم كشيده پر به بلنداي قله باور دوتا ستاره و مهتاب كوچه شب ها دو تا ستاره دلدادگي ،پدر مادر به باغ صبر و صبوري تحمل غم ها دو تا درخت تناور نهاده بر هم سر طنين سرخ طپش هاي قلبشان سرشار به ريتم همدلي لحظه هاي سرتاسر دو دست باهم و با شانه وفاداري به پاي عشق و محبت هميشه همسنگر دو تا حدیث مفصل ... شاعر مهدی رستادمهرشعر زیبا برای تشکر از پدر و مادر پدر! مادر! نخواهم کاخ زرٌین دلم را با صفا بندید آذین در اطرافم گل الفت نشانید وز آن آینده ام سازید رنگین بیاموزید بر من سادگی را...
0 محمد بصیری داستان آگوست 20, 2019
شعر زیبا برای تشکر

شعر زیبا برای تشکر

شعر زیبا برای تشکر اشعار زیبا و کوتاه برای تشکر و قدردانی از دوستان و همکاران و معلم و پدر و مادر و …در این مجموعه پر از شعر تشکر و قدردانی …. خدایاعجب از آدمی،که نشانه‌هایت را می بیند و انکارت می کندو عجب از تو که انکارش را می‌بینی و مهربانی میکنی  حکایت عجیبیست رفتار ماخداوند می بیند و می پوشاندمردم نمیبینند و فریاد میزنند  قدردانی ات را میکنم خدا نمازم کم و بیش خوانده شده اما بلا بر سرم نیامده نعمتت را کفران کردم اما مصیبتی ندیدم ناراحتت کردم اما بازم می بخشی مرا   نمیدانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمیدانم چگونه شما را توصیف کنم ؛ دوستی از جنس بلور...
0 mojtaba داستان آگوست 20, 2019