شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان پیامبر اعظم کرم

شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان پیامبر اعظم کرم

در دنیای امروز مهمترین اصل تحول درسازمان ها مشتری مداری و حفظ ارزش و کرامت مردم ، به عنوان یک وظیفه است. لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و سیاست مردم سالاری ، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان از تاریخ 15 تیر ماه سال 1391  همزمان با ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت اباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز هفته تامین اجتماعی ، با استقرار سیستم نوبت دهی تلفنی ، به این وظیفه خود جامع عمل پوشاند.دراین‌خصوص، بیمه شدگان می‌توانند‌ برای اخذ نوبت باشماره های ذکر شده تماس بگیرند.   32230050 بیمارستان پیامبر اعظم(ص) 33438201 بیمارستان امام علی (ع) زرند 42251288 بیمارستان دکتر غرضی سیرجان 32710400 درمانگاه شماره یک کرمان 33332402 درمانگاه شماره دو کرمان 32523565 درمانگاه شماره سه کرمان 33244072 درمانگاه شماره چهار کرمان 42235844 درمانگاه دکتر صادقی سیرجان 34334030 پلی کلینیک رفسنجان 42424004 درمانگاه بافت 44210900 درمانگاه بم 33529236 درمانگاه بردسیر 43310761 درمانگاه جیرفت 34110654 درمانگاه شهربابک
0 ادرس فوریه 15, 2019
شماره تلفن بیمارستان پیامبر اعظم کرمان

شماره تلفن بیمارستان پیامبر اعظم کرمان

در دنیای امروز مهمترین اصل تحول درسازمان ها مشتری مداری و حفظ ارزش و کرامت مردم ، به عنوان یک وظیفه است. لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و سیاست مردم سالاری ، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان از تاریخ 15 تیر ماه سال 1391  همزمان با ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت اباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز هفته تامین اجتماعی ، با استقرار سیستم نوبت دهی تلفنی ، به این وظیفه خود جامع عمل پوشاند.دراین‌خصوص، بیمه شدگان می‌توانند‌ برای اخذ نوبت باشماره های ذکر شده تماس بگیرند.   32230050 بیمارستان پیامبر اعظم(ص) 33438201 بیمارستان امام علی (ع) زرند 42251288 بیمارستان دکتر غرضی سیرجان 32710400 درمانگاه شماره یک کرمان 33332402 درمانگاه شماره دو کرمان 32523565 درمانگاه شماره سه کرمان 33244072 درمانگاه شماره چهار کرمان 42235844 درمانگاه دکتر صادقی سیرجان 34334030 پلی کلینیک رفسنجان 42424004 درمانگاه بافت 44210900 درمانگاه بم 33529236 درمانگاه بردسیر 43310761 درمانگاه جیرفت 34110654 درمانگاه شهربابک در ادامه به معرفی بهترین و مجهزترین فیزیوتراپی کرج...
0 لیلا بیات ادرس فوریه 15, 2019