ضرب المثل با نقاشی کودک

ضرب المثل با نقاشی کودک

[caption...
0 طراحی و نقاشی نوامبر 21, 2020
نقاشی کودکانه ضرب المثل ها

نقاشی کودکانه ضرب المثل ها

0 سامان حبیبی طراحی و نقاشی نوامبر 21, 2020
ضرب المثل همراه با نقاشی کودکانه

ضرب المثل همراه با نقاشی کودکانه

0 sarah طراحی و نقاشی نوامبر 21, 2020
ضرب المثل با نقاشی کودکان

ضرب المثل با نقاشی کودکان

ضرب المثل ایرانی...
0 حامد طراحی و نقاشی نوامبر 21, 2020
ضرب المثل های کودکانه همراه با نقاشی

ضرب المثل های کودکانه همراه با نقاشی

ضرب المثل...
0 طراحی و نقاشی نوامبر 21, 2020
ضرب المثل های کودکانه با نقاشی

ضرب المثل های کودکانه با نقاشی

[caption id=""...
0 ساینا طراحی و نقاشی نوامبر 21, 2020
ضرب المثل با نقاشی کودکانه

ضرب المثل با نقاشی کودکانه

0 deniz deniz طراحی و نقاشی نوامبر 21, 2020
ضرب المثل های کودکانه همراه با نقاشی

ضرب المثل های کودکانه همراه با نقاشی

كتابخانه ضرب المثل ضرب المثل های کودکانه همراه با نقاشی   آش نخورده و دهن سوخته ...
0 حاج صمد تهرانی داستان جولای 16, 2019
ضرب المثل همراه با نقاشی کودکانه

ضرب المثل همراه با نقاشی کودکانه

.Dec + "ضرب‌المثل ​حاوی داستان و حوادث پند آموزی است که گاهی هنگام ​صحبت کردن برای ​بیان پیشگویی های احتمالی نتایج انجام برخی از کارها به مخاطب به کار می رود. واژه ضرب المثل از دو قسمت "ضرب" و "مثل" تشکیل شده است. ضرب به معنی "زدن" و مثل نیز به معنی "داستان" می باشد. به عبارت دیگر ضرب المثل به معنی "مثل زدن" نیز می باشد. البته ضرب المثل های ایرانی تنها برای ​تلنگر زدن به کار نمی روند و در برخی موارد هدف از بیان این ضرب المثل های فارسی آموزش مفاهیم مختلف ​زندگی به افراد در قالب یادآوری سخنان ارزشمند گذشتگانی است که حقایق بسیاری را تجربه کرده اند. در ادامه تعدادی ضرب المثل ​همراه با معنی آن ها بیان شده اند که برای مطالعه داستان هر کدام  از آن ها عنوان ضرب المثل را انتخاب کنید.    ضرب المثل همراه با نقاشی کودکانه با گسترش روزافزون صنعت فوم و...
0 mohsen داستان جولای 15, 2019