فايده هاي شير مادر

خواص دارویی و گیاهی خانه موبایل جام جهانی شیرهای خشک و مصنوعی هیچ کدام  فواید های شیر مادر را ندارد فواید شیر مادردکتر کیمیاگر در رابطه با فواید شیر مادرگفت:« فواید شیر مادربه دهها مزیت می رسد،که در اینجا به چندین مورد از جمله مهم ترین مزایای شیر مادر اشاره می کنیم:اول شیر مادر از تولید از به مصرف است،یعنی از نظر دما، سرما وگرما کاملاًمناسب است .دوم اثرات شیر مادر دقیقاً مطابق با نیازهای شیرخوار است فرضا اگر شیرخوار نارس باشد، شیرمادر خودش برایش مهم است .سوم  ارتباط تنگاتنگ عاطفی بین مادر و شیرخوار برقرار می شود. چهارم  نوع اسیدهایی چربی که در شیر مادر وجود دارد برای کودک بسیار مفید است .پنجم  از مهمترین فواید شیر مادر این است که با عفونت مقابله می کند.ششم  شیر مادر همیشه در دسترس و حاضر است.هفتم  شیر مادر از نظر هضم آسان است زیرا آنزیم هایی دارد که به روند هضم در دستگاه گوارش کمک می کند . آهن وروی موجود در شیر مادر بهتر از املاح موجود در سایر شیرهاست و جذب بدن شیرخوار می شود.وی افزود:«درواقع شیرهای خشک و مصنوعی هیچ کدام از این...
0 پروانه فواید،علائم،خواص جولای 6, 2018