فوايد صلوات فرستادن براي مرده

خواص دارویی و گیاهی در زمینه وضعیت جسمانی حضرت سجاد علیه السلام در روز عاشورا نقلهای تاریخی متفقند که آن حضرت در این روز دچار بیماری شدیدی بودند، به صورتی که مطلقاً از امکان حضور در نبرد برخوردار نبوده و در خیمه مخصوص استراحت می کردند تاریخ حیات اجتماعی انسان از منظر قرآن، با آفرینشِ… ادامه خواندن فوايد صلوات فرستادن براي مرده